bredbladet ukrudt

og bredbladet ukrudt i korn - Corteva Agriscience

Hyrdetaske. Snerlepileurt. Assisterer, men blandingspartner nødvendig. Agersennep. Kurvblomstret ukrudt. Vej-, fersken- og bleg pileurt. Hurtig visuel effekt ...

Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn

Pileurt, bleg. Pileurt, fersken. Pileurt, snerle. Pileurt, vej. Sort natskygge. Spildraps. Storkenæb. Valmue, korn. Ærenpris, flerfarvet. Ærenpris, mark. Ærenpris ...

5. Regulering af ukrudt

praksis skal udføres. Disse kan f.eks. findes i “Ukrudtsbekæmpelse på økologiske brug” udgivet af ... med mekanisk ukrudtsbekæmpelse sås en reduktion i ukrudtets biomasse på gennemsnitlig 55% ved placering af ... f.eks. eddike. I afsnittet ...

mod ukrudt - DLBR

3. aug 2016 ... af ukrudt. Såning eller plantning kan foretages så snart ukrudtet eller mosset er ... Aktivstof: Eddikesyre, 60 g/l (5,89 % w/w) ved 20 C. Indhold: 1 ...

Ukrudt - Aarhus Universitet

tidsel og rejnfan. bjergene), Sydatrika ... gulaks, agertidsel og rejnfan. I Nordamerika startede ... 01, yin og snaps, ligesom ukrudts-. 28 arter otte optr<eder i ...

Keeper L mod ukrudt - DLBR

29. jan 2015 ... Langtidsvirkende – forhindrer spiring af nyt ukrudt i op til. 3-4 mdr. • Dyr og mennesker kan færdes frit på behandlede områder, når midlet er tørret ...

Plænegræs – ukrudt, skadevoldere og pleje

græsplæne som ikke plejes intensivt, vil, afhængigt af jordbund og klima, med tiden komme til at ... de voksne gåsebiller kravler op af jorden for at sværme og.

Bekæmpelse af ukrudt på belægninger og ... - Miljøstyrelsen

ligeledes af ukrudtets alder. Frøukrudt (enårig) ... pileurt (Billede 2), Kæmpe pileurt og hybriden mellem disse (Buttenschøn, 2013). Planterne ... delse af bekæmpelsesstrategier, er arter som: Rynket rose, Japansk og Kæmpe pileurt, Cana-.

2. Danske Planteværnskonference Ukrudt 2. Danish Plant ... - AU

5. mar 1985 ... I 1984 blev der indgået en aftale mellem Dansk Agrokemisk. Forening og Statens ... Forsøg 510/83. Priklebed med Sibirisk ... når der var tale om forskellige udviklingstrin af en ukrudtsart eller ... D a n s k e P l a n t e v æ r n s -.

Keeper mod Ukrudt Koncentrat Ukrudtsmiddel - DLBR

6. jul 2015 ... Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer. Keeper mod. Ukrudt.

Etablering uden ukrudt 160425 (pdf) - STERF

almindeligt certificeret græsfrø, men forbruget af frø til greens er ikke større end at vi mener, at dette er en god og billig forsikring. Rent frø. Et halvt år efter såning ...

SIKKERHEDSDATABLAD Natria mod ukrudt - Hatting Agro

3. mar 2015 ... Natria mod ukrudt. Synonymer. Aktive stof: Eddikesyre. Artikel nr. Reg nr. 18-585. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller ...

Plantesygdomme, skadedyr og ukrudt i Danmark 1985 - AU

holdsvis i en frugtplantage i Nagelsti ved Nykøbing F. og i Rone- klint ved Præstø. ... bearing the hairy root plasmid. J. Gen. Microbiol. ... vig Holsten. 26. august.

UKRUDTSMIDLER - mod ukrudt mellem fliser, grus, i bede mv. K an ...

Ryom Ukrudtsmiddel Koncentrat. Reg 600-11 120 g/l glyfosat. UKRUDTSMIDLER - mod ukrudt i græsplænen (fx mælkebøtter og tidsler). K an sæ lges via selvb.

Bekæmpelse af ukrudt efterår og forår - Corteva Agriscience

Burresnerre. Hanekro. Hejrenæb. Hvidmelet gåsefod. Hyrdetaske. Jordrøg. Kornblomst. Skærmplanter. Storkenæb. Tvetand. Valmue. Bekæmpes op til en vis.

UKRUDTSMIDLER - mod ukrudt mellem fliser, grus ... - Miljøstyrelsen

22. mar 2018 ... Ryom Ukrudtsmiddel Koncentrat. Reg 600-11 120 g/l glyphosat. UKRUDTSMIDLER - mod ukrudt i græsplænen (fx mælkebøtter og tidsler).

mod ukrudt i purløg, persille, timian og olieræddike ... - LandbrugsInfo

af Galera (64-71) mod ukrudt i purløg, persille, timian og olieræddike til frøproduktion. Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til.

Pesticider og miljø Ukrudt Side Effect of Pesticides Weeds

28. feb 1989 ... Pesticider og miljø. Ukrudt. 6™ Danish Plant Protection Conference. Side Effect of ... Bas agran 480 i blanding med henholdsvis Stomp SC.

Forebyg ukrudt i fuger - Dansk Beton - Viden om Beton

sand, grus, fliser, sten og lignende, da ... 1% i dækningsgrad om året. % dækningsgrad. År 1. År 2. År 3. År 4. 0. 2. 4. 6. 8 ... fuger, fliser forholdsvis få og smalle fuger og ... kantet. Skarp kantet. Skarp kantet. Skarp kantet. Affaset. Affaset. Affaset.