Oplæg 23. april 2015 - Holbæk Kommune

29. apr 2015 ... ' Birger Daurehøj. Direktør. Daurehøj Erhvervsbyg. 'Hos Kullegaard Arkitekter beskæftiger vi os med at forme den verden, der omgiver os.

Oplæg 23. april 2015 - Holbæk Kommune- Relaterede dokumenter

Oplæg 23. april 2015 - Holbæk Kommune

29. apr 2015 ... ' Birger Daurehøj. Direktør. Daurehøj Erhvervsbyg. 'Hos Kullegaard Arkitekter beskæftiger vi os med at forme den verden, der omgiver os.

April 2016 Information om skrotbiler - Holbæk Kommune

Kanalstræde 2 │ 4300 Holbæk │ tlf. 72 36 36 36 │ e-mail ... autoophugger, må kommunen fjerne skrotbiler fra private - og offentlige arealer. Forinden bile n.

Antvorskov Skole Oplæg Næstved Kommune september 2015

Antvorskov Skole har under titlen. LearningTechLab (LTL) de senere år gennemført en lang række projekter inden for innovation, design og teknologi med ...

ungeprofilen 2015 - Holbæk Kommune

Ungeprofilen 2015. Udarbejdet af Projekt Ung & Rus. I samarbejde mellem Holbæk Kommune,. Kalundborg Kommune og Odsherred Kommune. Marts 2015.

Holbæk Kommune Regnskab 2015 Bind II

14. mar 2016 ... 013114 17 Silvan P-areal/gl. værksted. 142.529 ... Dulevo 5000 City fejemaskine. 2. 337.669,00 ... HOL-0554. Schmidt cleang 400 fejemaskine.

Holbæk vest / 1957 - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

indlemmelse i Holbæk. Villaen 'Vesterled' blev 1941 indrettet til. Vandrerhjem. Bygningen blev 'tilbagekøbt' af kommunen 1959, men Vandrerhjemmet eksi-.

Holbæk Kommune Jernbanevej 6 4300 Holbæk Holbæk Kommunes ...

17. aug 2008 ... Holbæk Kommunes sagsbehandlingstid efter kommunalreformen. Jeg har ... Borgerservice, socialcenteret og teknik- og miljøafdelingen. J.nr.

Notat vedrørende parkering i Holbæk Bymidte - Holbæk Kommune

Notat vedrørende parkering i Holbæk Bymidte. Trafikstruktur Holbæk By. Holbæks ... Nationalmuseet vurderes at ville inddrage ca. 50 af de yderst beliggende ...

Fors Affald Holbæk A/S, budget 2020 - Holbæk Kommune

Lukket Punkt 40: Fors Affald Holbæk Budget 2020 (B) fors ... ner, primært som følge af etablering af ny genbrugsplads i Tølløse, samt investeringer i.

Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Absalon - Holbæk Kommune

Skolen er et godt sted at lære, fordi vi: • sætter fokus på elevernes resultater og vil sammen med forældrene konstant arbejde på at optimere disse. • tror på, at ...

Butterup / 1973 - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

ved Tempelkrogens vand. Herfra er der sti- forbindelse til Tjebberup (8 km) og Holbæk. (14 km). Den anden retning via Arnakke og Camping- pladsen fører til ...

AFTALE om SKVULP Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i ...

SKVULP skal være en havnekulturbegivenhed for hele Holbæk Kommune, som er forankret på fællesskab og ... års events. Således aftalt i Holbæk den 2017.

Holbæk Ældreboligselskab, Domea, 2016 - Holbæk Kommune

Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea. Boligcenter Frederikssund. Færgeparken 21. 3600 Frederikssund. Dato: 1. november 2016. Sagsb.: Anni Falk Hansen.

Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø - Holbæk Kommune

Holbæk By Skole, afdeling Orø er en lille skole beliggende i Bybjerg på Orø. Afdelingen har ca. 45 børn fra 0. - 6. klasse. Skolen er placeret sammen SFO og et ...

Kalundborgvej - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

Holbæk ved 'Strandporten' (i dag Havne- vej/Vald. ... vej (se denne) vises der af til Holbæk Flyve- plads. ... 'Den danske skole' til 1902 og derefter biblio-.

byudvikling i havneområdet i holbæk - Holbæk Kommune

25. feb 2016 ... Udføres af asfaltfirma, Overslagspris i alt 90.000,- kr. Der er mange lunker og huller, som vi først kan se, når der er fejet. Det er derfor svært at ...

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION - Holbæk Kommune

Information om Holbæk Kommune. Side 6. •. Borgeravisen ”Nyt fra Holbæk Kommune”. Side 11. •. Sociale medier. Side 15. •. Breve. Side 10. •. Hjemmeside.

Grundlaget for inklusion i Holbæk - Holbæk Kommune

Alenkær, Rasmus (red) (2008): ”Den inkluderende skole”. 2 Hedegaard, Janne: Præsentationsnoter, Programseminar, Holbæk Kommune 12. december 2012 ...

Analyse af dagligvarehandlen i Holbæk - Holbæk Kommune

14. aug 2018 ... LIDL overskrider således den i planloven fastsatte maksimale butiksstørrelse på. 1.200 m2 for dagligvarebutikker i et lokalcenter. Herudover ...

Helhedsplan for Holbæk Havn - Holbæk Kommune

Udviklingen af Holbæk havn har været til debat gennem de ... Indledning. Gl. Havn. Ny Havn. Ny Havn. Gl. Havn. Gl. Havn ... Det oprindelige maskinværksted er.

AFTALE Holbæk i Pinsen. - Holbæk Kommune

til gennemførelsen af en årlig event Holbæk i Pinsen som led i realiseringen af ... 4-årig periode (2019-2022) jf. punkt 2.2. Således aftalt i Holbæk den …. 2014 ...

Indmeldelsesblanket - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

Holbæk Kommune med mit samtykke og på mit ansvar. Jeg giver tilladelse til at ovenstående barn må benytte de åbne biblioteker udenfor betjent åbningstid.

Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal - Holbæk Kommune

Svømmehal, som bliver brugt til offentlig svømning, skolesvøm- ning samt ... gepolitik. HSK er ansvarlig for, at alt personale i Holbæk Svømmehal har en negativ ...

Orø, Kanehøj - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

Solbakken. (Holbæk øst /. ) 'Himmelkvarteret' omkring den 'gamle' Sol- høj, der er ... I sin plantage (se Plantagevej) oprettede han en DUI-lejr. DUI – 'De unges ...

Baggesens Have - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

'Forfatterkvarteret'. Iens Immanuel Baggesen, 1764-1826, forfat- ter, (lyrik, prosa og dramatik). Det lykkedes ham med sin sproglige lethed og ynde at løfte.

Lærervejledning til RIOO - CSU Holbæk - Holbæk Kommune

d → dd dd udeladt. 41 rene ra → re x re. 42 kulisse s → ss x ss. 43 hval v → hv hv x. Elev 1 – oversigtsark. Vokalen a ra -> re. 1. Vokaltrappe æ -> e e -> æ e -> i.

NYHEDSBREV#3 – april 2019 - HOLBÆK BOMBERS

3. apr 2019 ... o Klubben vil se på muligheden for at deltage i Holbæk aftensalg igen, evt. med deltagelse af Inn2Sport. o Klubbens hjemmeside får nyt ...

Helhedsplan for Holbæk by - Holbæk Kommune

... for Holbæk by. Bilag til Kommuneplan 2013 – 2025 for Holbæk Kommune ... station som busbetjening, i overensstemmelse med bæredygtighedsprincipper for.

A. Holbæk Havn - Holbæk Kommune

D. Orø Havn. D.1 Orø Bådelaug (Tidligere aftale):. - Kontraktperiode: 1. januar 2007 til 1. januar 2015 (Uopsigelig). - Økonomi: Bådelauget betaler en årlig ...

børn i holbæk - Holbæk Kommune

Børn i Holbæk skal hjælpe os med at udbygge samarbejdet omkring barnets læring og trivsel. Børn i Holbæk er til for at lette forældrenes indgang til.

holbæk havnepark - Holbæk Kommune

Lodret afgrænsning 0,5 m evt cortenstål eller beton fx slotsgrus. Skovfyr fx sejlepil fra frø fx Strandkål og -nellike. Staudegræs fx marehalm ca 1000 m² ca 750 m².

detailhandelsstategi for holbæk by - Holbæk Kommune

Holbæk er Roskilde, Slagelse, Ringsted og Kalundborg. Holbæk ... kendte kædekoncepter som Idé Møbler, H&M, Toys'R'Us og Bauhaus og speci- albutikker ...

Holbæk Byrumsplan - Holbæk Kommune

p 06 · gehl architects · hOlBÆK BYrUMsplaN · iNtrODUKtiON ... Byrum og byliv er et vigtigt fokusområde, hvor holbæk by kan ... havnefogeden og turistkontor.

Holbæk SportsBy - Holbæk Kommune

også udnyttes til legeland, kontorformål eller noget helt andet. Arealet giver desuden mulighed for at indfri udbudsmaterialets ønske om en betragtelig udvidelse ...

Præcisering af oplæg til Strategisk Energiplan 2015-2025

1. maj 2017 ... Det er muligt at gøre Bornholm stort set CO2-neutral i el- og varme- ... Færge- og skibstrafik er i ”Energi og CO2 regnskab” angivet til ca.

film for fremtiden oplæg til filmaftale 2015-2018 - DFI

filmproducenternes økonomi faldet. en analyse har påvist en samlet ... kortfilm Helium om den dødeligt syge ... Daimi af Marie Grahtø Sørensen er en magisk-.