31-10-2017 Referat Fredensborg Forsyning A/S

31. okt 2017 ... Samarbejde med Fredensborg Søpark om retablering af regnvandsbassin ved Kovangen. • Byggemodning - Teglbakken: ◦ 102 boliger, 2,8 km.

31-10-2017 Referat Fredensborg Forsyning A/S- Relaterede dokumenter

31-10-2017 Referat Fredensborg Forsyning A/S

31. okt 2017 ... Samarbejde med Fredensborg Søpark om retablering af regnvandsbassin ved Kovangen. • Byggemodning - Teglbakken: ◦ 102 boliger, 2,8 km.

20-02-2018 Referat Bestyrelsesmøde Fredensborg Forsyning A/S

20. feb 2018 ... radius af ca. 3 km. Denne løsning er velegnet hvis ... Ingen rykkergebyr ved manglende selvaflæsning. • Mulighed for løbende at følge forbrug ...

Referat af bestyrelsesmøde den 16. november 2017 i Forsyning ...

16. nov 2017 ... Espergærdeskolen (til højre) begge i oplandet Søbækrenden. Der er i det følgende arbejdet videre med både 10% og 50% skader af ...

Kerteminde Forsyning BM ÅBENT referat 19. september 2017 21.09 ...

19. sep 2017 ... Notat vedr. redegørelse for, hvorvidt Kerteminde Forsyning inden for ... Bestyrelsen besluttede, at det er vinderlogoet (den grønne guldsmed, ...

Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2017 - Forsyning Helsingør

12. dec 2017 ... Bilag 7.1 Forslag til genbrugsplads for Energivej ... Genbrugspladsen afleveres til ibrugtagning - november 2020 ... 44.000 ejere og Videbæk.

Husholdningsaffald - Fredensborg Forsyning

1. okt 2016 ... Henvendelse om sortering og aflevering af pap på genbrugspladsen rettes til Norfors. ... Bakkegårdsvej 404B, 3050 Humlebæk. 4. Nordkranvej ...

Standardregulativ for husholdningsaffald - Fredensborg Forsyning

1. okt 2016 ... fald, fra alle borgere og grundejere i Fredensborg Kommune med ... For borgere og grundejere i sommerhuser samt nyttehaver, kolonihaver, camping- ... beslutter sig, skal man kontakte Fredensborg Kommunes, Center.

Midt-Nord analyse - Fredensborg Forsyning

Sjælsø Vandværk, Måløv Rens, Mølleåværket og Usserød Renseanlæg. De 6 nuværende koncerner leverer samlet 16 mio. m3 drikkevand årligt og afregner for.

Referat - Fredensborg Seniorråd

5. feb 2020 ... Nivå den 6. februar 2020. Referat ... Anette Lewinsky deltager i fejring af udvidelse af åbningstid på Nivå bibliotek den 10.2 kl 10-12.

Referat - Rebild Forsyning

12. mar 2019 ... Regnvandshåndtering og klimasikring i relation til Mastrup Bæk og fortsat byudvikling i Støvring. Rebild Vand & Spildevand A/S er pt. involveret ...

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S

29. aug 2018 ... Morsø Forsyning | Nørregade 3 | 7900 Nykøbing Mors | Tlf.: 82 13 04 04. Mail: [email protected] | Web: morsoeforsyning.dk.

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 - Forsyning ...

27. feb 2014 ... Bilag 8.1 Estimeret årsresultat for 2013 for Helsingør Forsyning A/S Tavshedspligt ikke fraveget ... Tavshedspligten fraviges for punkt 1-7, 9-15.

Referat af bestyrelsesmøde den 26. August 2016 i Forsyning ...

26. aug 2016 ... Espehaven APS mulighed for at opfører 34 række- eller klyngehuse på den tidligere institutionsgrund. Kort forinden havde Forsyning Helsingør ...

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning ...

25. aug 2015 ... Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S. Dato: 25. august ... Strategiseminariet 24. august – alle selskaber. 5. ... Såfremt forsyningen vil sikre sig, at dokumenter ikke mister deres interne.

Referat af bestyrelsesmøde den 5. september i Forsyning Helsingør ...

5. sep 2013 ... Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør ... Bilag 13a Redegørelse fra Helsingør Kommune om åbenhed i Forsyning Helsingør ...

Referat af bestyrelsesmøde 14. december 2016 - Forsyning Helsingør

14. dec 2016 ... tilvejebringelse af faciliteter til omlastning af fraktioner til eksterne ... Holbæk og Furesø Kommuner har ordninger der minder meget om det,.

Referat bestyrelsesmøde 5. november 2019 - Faxe Forsyning

12. nov 2019 ... 4690 Haslev. Tlf.: 70 26 02 07 ... Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev ... for Faxe Forsyning A/S fremgår, at for Genbrug og Affald - Indsamling.

Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2016 i Forsyning Helsingør ...

22. jun 2016 ... 5. Licitationsresultat Hellebæk Vandværk – Vand A/S Tavshedspligt ikke fraveget ... med lukningen af Hestemøllestræde for kørsel må der for-.

Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2014 - Forsyning Helsingør

16. jun 2014 ... 600. 5.616.000. E-2: Borgmester P. Christensensvej 14 - Sporegangen. 525. 5.433.750. H-15: Gefionsparken. 300. 1.710.000. H-16: Søvejen.

Referat af bestyrelsesmøde 17. november 2016 - Forsyning Helsingør

17. nov 2016 ... Der har tidligere været omtalt et muligt varmeprojekt i Ålsgårde, ... lejebolig enten privat eller i boligselskab uden nærgenbrugsplads, i et ...

Regnskab 2017 - Fredensborg Kommune

HLM Automatdrejeri vinder årets erhvervs- pris. Temaet for ... af kommunens erhvervspris - Claus Geleff fra HLM. Automatdrejeri i Humlebæk - i høj grad gjort.

Kvalitetsrapport 2017 - Fredensborg Kommune

Endrupskolen, Fredensborg Skole, Nivå Skole og Kokkedal Skole har en positiv forskel på 0,1 karakterpoint, mens Humlebæk Skole har en negativ forskel på -0 ...

April 2017 - Foreningen Norden Fredensborg

19. apr 2017 ... Foredraget foregik på Humlebæk Bibliotek og blev afholdt i ... Det er blevet meget dyrt at betale med girokort på posthus eller i bank.

efterår 2017 - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

14. sep 2017 ... Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings medlemmer. ... deler, som ydede kredit i så lang tid, at brugsen var ved at få meget alvorlige ...

Lokalplan nr. F117 Fredensborg bymidte - Fredensborg Kommune

at gennemse inden for de normale åbningstider. I høringsperioden har ... at sikre en stærk sammenhæng mellem Fredensborg Slot og Fre- densborg bymidte ...

Drikkevand fra DIN Forsyning i 2017

I Esbjerg Kommune er der i 2017 udpumpet og distribueret 7,0 mio. m3 drikkevand til ... Bjøvlund Vandværk drives i samarbejde med fire private vandværker.

Fredensborg Seniorråd Beretning 2016 og 2017 - Danske Ældreråd

Ældresagen. Aktuelt er 3 medlemmer af Seniorrådet også medlemmer af. Ældresagens Fredensborg bestyrelse, næstformanden er samme person de to steder.

2017-0033 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 3480 Fredensborg

rens søn kunne gå ud fra, at han havde gyldigt Ungdomskort ... klageren flere gange på ny Lokaltog om at frafalde kontrolafgiften med ... domskortet skal, som andre varer, også betales ☺” I mail fra ungdomskortet skriver de til kunderne: ”Bestil.

Bestyrelsesmøde den 24.10.2017 - Langeland Forsyning A/S

24. okt 2017 ... Der blev drøftet adgang til mængder af råmateriale, etablering af bygninger og procesanlæg, antal af transporter til og fra Odense samt tilhørende ...

Årsberetning 2017 - Glostrup Forsyning

25. maj 2018 ... Forsyning A/S, HTK-Forsyning A/S, HOFOR Albertslund. A/S og Glostrup ... emballageaffald (papir, plast, metal, pap og glas), storskrald.

Årsberetning 2017 - Hillerød Forsyning

12. jul 2018 ... Tryk: NRT Hillerød Grafisk. Papir: 250 g / 150 g Silk. FORSIDEFOTO: Taget på det nye renseanlæg på Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Fredensborg Reglerne for aftenskoler - Fredensborg Kommune

Som godkendt frivillig folkeoplysende forening og som aftenskole kan I gratis ... Idrætsudvalget den 2. december 2015 og træder i kraft fra den 1. januar 2016. ... en restfordeling af eventuelle ikke forbrugte tilskudsmidler kort efter årets udgang.

Sørupvej 1A - 18 Sørup, Fredensborg - Fredensborg Arkiverne

Skifteretsattest lyst den 7.7.1944 for Svend Gustav Frost Andersen og fru Ellen Margrethe ... Mary E. Brødegaard og Meta Larsen ... Rikke Kyhl og Thomas Kyhl.

Grønholtvangen 25 Sørup, Fredensborg - Fredensborg Arkiverne

Eva Gangsted-Rasmussen. 2. Den 28.8.1964 skøde lyst til ... Christian. Eskild. Jørgensen. 9. Ugift. Hans Barn. Her i Sognet. Elen Marie. Lisabet. Jørgensen. 17.

Møllevangen Sørup, Fredensborg - Fredensborg Arkiverne

Skøde lyst den 27.9.1990 Henrik Boeg og Charlotte Julie Lykke Boeg. 3. Skifteretsattest lyst den 1.8.1990 til Poul Boeg, som var født 13.1.1919 i København og ...

Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg - Fredensborg Arkiverne

Skøde lyst 20.3.1983 til Fredensborg-Humlebæk Kommune. 2. Skøde lyst ... Skøde lyst den 4.4.1975 til Frederiksborg Amts gymnastikforening (1bt og 1bu). 2.