1 Høringsliste for høring over forslag til nationalparkplan 2020-2026 ...

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Grundejerforeningen Fuglevangen. Grundejerforeningen Strandparken I II III. Grundejersammenslutningen Gribskov.

1 Høringsliste for høring over forslag til nationalparkplan 2020-2026 ...- Relaterede dokumenter

1 Høringsliste for høring over forslag til nationalparkplan 2020-2026 ...

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Grundejerforeningen Fuglevangen. Grundejerforeningen Strandparken I II III. Grundejersammenslutningen Gribskov.

Nationalparkplan 2020-2026 - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

4. dec 2019 ... Nationalparken strækker sig fra Helsingør i øst til Hundested i vest, fra Hornbæk i nord og til Hillerød i syd. ... Aftenskoler og folkeuniversiteter.

Høringsliste i forbindelse med Banedanmarks høring af ...

25. apr 2018 ... Nicolai Brix [email protected] Dansk Erhverv [email protected] Dansk Transport og Logistik. Ove Holm [email protected]

Høringsliste i forbindelse med Banedanmarks høring om en ...

27. mar 2017 ... af Tønder-Tinglev banen. Transport-, Bygnings- og ... Bjørn T. Hansen [email protected] CFL Cargo Danmark. Jens Ole Pedersen.

Miljørapport for forslag til Nationalparkplan 2019-24

23. maj 2018 ... diversitet i plante- og dyreliv i et af verdens mest produktive økosystemer, hvis vigtig- hed strækker sig ... ler det indgående tidevand ved flod og samler det udadgående vand ved ebbe. ... De største og vandrigeste vandløb er.

Forslag til nationalparkplan - Nationalpark Vadehavet

Myrthuegård, Myrthuegård, Museum Sønderjylland,. Myrthuegård, Tønnisgaard / 41 Tønnisgaard / 42 Anette. Jorsal, Anette Jorsal, Anette Jorsal, Red Star, ...

1 Høringssvar til forslag til nationalparkplan indkommet senest 16 ...

13. aug 2018 ... Høringssvar fra Sønderho Havn Støtteforening (SHS) til Nationalpark Vadehavets plan for. 2019-2025 ... Sønderho. Borgerforening,. Sønderho ...

R E T S P O L I T I w w w . r e t Høring over udkast til forslag til lov om ...

6. mar 2018 ... t til forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud) m svarfrist den 6. ... rbuddet som et generelt maskeringsforbud. etragtninger til ...

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til ...

2. nov 2016 ... Migrænikerforbundet og Migræne- og Hovedpineforeningen. 5 borgere (er ikke offentliggjort pga. indhold af personfølsomme oplysninger).

Forslag til organisationsændring i høring - Roskilde Kommune

15. jun 2016 ... Forslag til justering af den administrative organisering i Roskilde Kommune ... Det tidligere Inklusionscenter – nu PPR – er i foråret overflyttet fra ...

Lokalplan nr. 076 for Vinge Centrum .......FORSLAG i høring i ...

21. aug 2019 ... 076 (Vinge Centrum) (12). De ledninger, som ikke længere skal anvendes, vil blive fjernet og bortskaffet til genbrug efter ... Ringsted og Holeby.

Høring - forslag til regulering av hvalsafari som ... - Fiskeridirektoratet

29. mar 2019 ... Fiskeridirektoratet har vurdert behovet for regulering av hvalsafari som ... Norges Fiskarlag anmoder Fiskeridirektoratet om å etablere konkrete.

Høring - forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og ...

28. nov 2019 ... Det foreslås videre en ny bestemmelse i folketrygdloven kapittel 22, § 22-2a, som gir departementet hjemmel til å fastsette en plikt til å ha direkte ...

FORSLAG TIL ALLERØD KOMMUNEPLAN 2013 I HØRING

19. sep 2013 ... Hillerød Kommune ligger kommunens eneste sommerhusområde. ... Affaldsanlæg omfatter anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller ...

Forsendelsesliste vedrørende høring af forslag til bekendtgørelse ...

Det grønlandske Hus i Aalborg. [email protected] Det grønlandske Hus i København [email protected] Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) [email protected]

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over forslag til indstilling af ...

15. mar 2018 ... Marianne Glavind-Kristensen, Formand ... giver lægen fleksibilitet og dermed mulighed for ikke kun at ... preferred data value, with all values in between those points assigned relative values in the 0 to 100 range in the same ...

Høring – Forslag til lov om mineral- virksomhet på ... - Regjeringen.no

I Europa er det særlig Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia som har ... som foretar undersøkelsesvirksomheten - med tanke på salg av datapakker som ... trike skorper er satt en grense på 20 km2 per undersøkelsesblokk.

HØRING AF ”FORSLAG TIL OPTIMERING AF ... - Fredericia Kommune

10. jan 2020 ... 12.30 således at bussen i den periode kører 1 gang i timen. Page 3. Vej & Park. Gitte Sejr Hansen. Vej & Park | Fredericia ...

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 3. forslag til ...

29. jun 2017 ... 1. maj 2017 om tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. ... Dansk Lungemedicinsk selskab, Apotekerforeningen, Lungeforeningen og.

Høring over forslag til lov om betalinger - Dansk Erhverv

6. feb 2017 ... Der er alene tale om, at det velkendte loyalitetskort bliver fysisk sammenlagt med betalingskortet. Der er fortsat tale om fuldstændig adskilte og ...

Anlæg 2020 forslag 2021 forslag 2022 forslag 2023 forslag Anlæg ...

Opgaveområde. Nykøbing Sjælland Station, matrikler; 165a, 165d, og 7000k. ... Kongehallen, der er beliggende i Nykøbing Sj. som en del af idrætsanlægget på ...

Nå kommer ny retningslinje i diabetes Forslag på høring - Delta

Vi behandlet flyktningeføtter som hadde vært klemt inn i sko som var to-tre størrelser for små. ... utgangspunktet problemfri negl kan påføre en frisk ung pasient.

Offentlig høring - Forslag til lokalplan 193, ny skole i Sundby

8. jan 2020 ... a., at der kan bygges aktivitetszoner som trapper med små og store trin samt klat- revægge, at der ikke placeres store vinduespartier mod øst og ...

NOTAT Vedrørende høring over forslag til ændring ... - Det Etiske Råd

27. mar 2014 ... tin, Signe Wenneberg) er af den opfattelse, at der på baggrund af ... anføres i børnelovens § 1: ”Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en.

Indkaldelse af idéer og forslag: Forudgående høring om ... - Planloven

10. jul 2019 ... P-pladser til køreskole. Mulighed for at rykke bygning. Grøn sti. Grøn sti ... Grøn sti. Politi. Port. Skovparkering. Forhaver og altaner. Tvedvej.

Fornyet høring af Forslag lokalplan 07.02.L03 - Varde Kommune

17. okt 2018 ... 1nu Henne By,. Henne og udgøres af Henne Strand Camping. Campingpladsen råder ved lokalplanens udarbejdelse over mere end 200 ...

30.09.2019 Høring over forslag til ændring af lov ... - Dansk Byggeri

30. sep 2019 ... Danske Tursejlere, Danske Udlejere, Danske Vandløb, Danske ... Foreningen Vandværker i Danmark, Forsikring og Pension, Friluftsrådet,.

Forslag om Tillæg 50 - Spildevandsplan Vorup 2019 til offentlig høring

18. nov 2019 ... Saneringen af afløbssystemet i Vorup blev vedtaget med et tillæg nr. ... sand el.lign. med høj permeabilitet (vandtransport), kan det blive ...

Intern høring om udarbejdelse af forslag til lokalplan "Blushøjvej II"

12. sep 2018 ... ... fremsat ønske om at genbrugspladsen på Kulbanevej flyttes, hvilket er aktualiseret af ... genbrugsplads i en nyanlagt park. I stedet vil vi pege ...

Budget 2020 administrativ høring - Midttrafik

2020 på 264,4 mio. kr. for bus og 109,3 mio. kr. for Letbanen, i alt 373,7 mio. kr. Herudover ... Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på. 2,8 %. ... Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med ... 912x Aarhus-Horsens-Billund/Airport. 11.027.

Høring af 2020 kvoter for hvidhvaler og narhvaler - Naalakkersuisut.gl

21. okt 2019 ... Høring af 2020 kvoter for hvidhvaler og narhvaler. Lovhjemmel. Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt er hovedloven til de.

Forslag til priser 2020

23. okt 2019 ... Tømningskalender. • Sorteringsvejledning. • Skadedyrsbekæmpelse. Åbningstider: •. Mandag – fredag kl. 9.00 - 15.00. Husholdningsaffald, gl.

nationalparkplan 2016-22 - Nationalpark Thy

27. aug 2015 ... På et af de mindste, Vorupør Museum har Museum Thy oplevet ... Stenbjerg Kro, Gyrup, Thy Honning, Vorupør Slagter, som kan inspirere ...

Forslag til Movias mobilitetsplan 2020

Ballerup og Egedal Kommuner: Miljøvenlige busser ... med Ballerup Kommune og Transportministeriet plan- ... togbusser koordineret, lige som borgerne fik.

forslag til takster for 2020 - Fynbus

27. sep 2019 ... o FynBus' takster for 2019 ligger meget tæt på prisen for togrejser, og ... Figur 1 – DSB og FynBus enkeltbillettakster i 2019 ... Fra 2017 til 2018 blev FynBus' pendlertakster sat ned for flere zoneafstande for at ... De nye pendlertakster medfører en takststigning for 2 zoner på 1,1 %, og på 1,2 % for 3 zoner.

Forslag til FINANSLOV for 2020 - Naalakkersuisut.gl

1. aug 2019 ... Lov om indførselsafgift blev ændret i 2015, hvor indførselsafgiften på slik/choklade blev forhøjet samt snus/skrå og fyrværkeri blev pålagt afgift.