FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 6 ...

15. maj 2019 ... sendes til Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings ... Kovangen i Fredensborg Søpark gendøbt som “Dronningens Kovang” - lidt.

FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 6 ...- Relaterede dokumenter

FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 6 ...

15. maj 2019 ... sendes til Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings ... Kovangen i Fredensborg Søpark gendøbt som “Dronningens Kovang” - lidt.

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening ... - DIS-Danmark

William havde boet hele sit liv i Humlebæk; han var smedens søn fra Torpen ... Fredensborg-Humlebæk Lokal historiske ... guldsmed Jenné sammen med bager.

efterår 2017 - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

14. sep 2017 ... Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings medlemmer. ... deler, som ydede kredit i så lang tid, at brugsen var ved at få meget alvorlige ...

Forår 2016 Gr av - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske medlemsblad Broen, udkom- mer 2 gange ... 19:30 | Mødested: Fredensborg Vandrerhjem, Østrup- vej 3| Varighed: 2 ...

Skære Mølle bro - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Fredensborg Mejeri blev etableret i 1919 på adressen Gasværksvej 4. Ejendom- ... fra 6 forskellige mejerier og havde været på studier i Amerika og Sinai. Han.

Efterår 2016 - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Page 2. 2. Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske medlemsblad Broen, udkom- mer 2 ... blev der hvert år opført skuespil med de bedste skuespillere fra Det.

Slette Historier - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening

Havn. I denne bog beretter han om sin jordomsej-. De fire søskende som blev boende i Sletten: Hans L.PPetersen, Hans La'sen - Ane Kristine Svendsen - ...

Landsbyen Langstrup - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske ...

dødis landskab, der er så karakteristisk fo r denne del a f Nordsjælland. Neden ... Anvendelsen a f myremalm rundt om i landet viser i øvrigt, at selv om de ... til loft juletræ og fehår alle steder. ... og spurgte om det var sandt, at jeg ville fælde den.

Henriette Kragh Jacobsen - Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske ...

af Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening som årsskrift 2006. ... Lærer Gilberg, der var ansvarlig for undervisningen i gymnastik, var som én af.

Gl. Humlebæk og Gl. Humlebæk Havn - Fredensborg Kommune

løbet af 1800-tallet blev den lille bebyggelse udvidet med kirke og kro ved Ny Strandvej (nu Humlebæk. Strandvej). På havnen er fortsat bevaret spor af fiskeriet.

Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK ...

Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske medlemsblad Broen, udkom- ... I løbet af sin læretid og senere som arbejdsløs bager, kom han tilbage til barn-.

Humlebæk-fredningerne - DN Fredensborg - Danmarks ...

Krogerup. Krogerups hovedbygning danner i dag rammen om Kro- gerup Højskole. Kellerisvej. Udsigt over de fredede områder med. Øresund som baggrund.

Frivilligcenter Fredensborg beliggende i Humlebæk

Humlebæk, Nivå og Kokkedal, samt Byens Dag i Humlebæk. Derudover er der ... Flygtningevenner Fredensborg, mandagscafé, sociale arr., cykler, genbrug.

humlebæk bymidte visionsoplæg - Fredensborg Kommune

22. nov 2018 ... Visionen samler op på de mange input fra inddragelsesprocessen. Humlebæk Bymidte kan udvikles som en levende, grøn kulturby med fokus på.

Frivilligcenter Fredensborg Teglgårdsvej 423 A 3050 Humlebæk ...

13.00 - 16.00 i Frivilligcenter Fredensborg, Teglgårdsvej 423A. Husk at du skal deltage. • Aftalt møde med ... hotel/vandrehjem/campinghytter. •. Alle flygtninge ...

Klejtrup Lokalhistoriske Forening - Lokalhistorisk Forening

kommunen, da den nye Brattingsborgskole overflød. Ved handelen forpligtigede parret sig til at indrette e ske og Helge diakon, og de ville gerne etablere dere.

Vallensbæk lokalhistoriske Forening

18. mar 2019 ... I Højrupgårds have er der i efteråret 2018 blev stillet en gammel plov og en gammel harve. De har tidligere stået i en nu nedrevet gård på ...

Langeskov Lokalhistoriske Forening

4. okt 2015 ... sens brudekjole fra 1968. Designskolen Kolding viser deres afgangsudstilling 2019. Vi kan se udstilling af museets egne guld og sølvsamlinger ...

BRØDESKOV LOKALHISTORISKE FORENING

30. jun 2015 ... bank: Nordea, Slotsgade 44, 3400 Hillerød, konto nr. 2276 6881678274 eller kontant til kassereren eller formanden. Hans Peter Andreasen ...

roskilde kro - Albertslund Lokalhistoriske Forening

fion ∙ Spejdergården ∙ Musik og dans. 7. FORENINGSHUSET ROSKILDE KRO (s. 98). Roskilde Kro fil salg ∙ Albertslund-ånden ∙ En forening for foreninger på ...

historie - Dragør Lokalhistoriske Forening

HISTORIE. Lokal. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening. Februar 2019. ISSN 2446-3469. 24. årgang. 2018. Amagers store jubilæums-år.

her skete det - Albertslund Lokalhistoriske Forening

Vestegnen samlede modstandsbevægelsen de mistænkte landssvigere på ... opholdet på Lerbækgård har Donald V. Smith i sine erindringer (”First Out Of Den-.

Nyvang - Skovbo Lokalhistoriske Forening

naturlig barriere – Slimminge Å. Den østlige del af Nyvang glider gennem et ... Lokale folk, der gik i Gørslev Skole for et par generationer siden, beskriver, hvor-.

Toftlund Lokalhistoriske Forening - SimpleSite.com

have den i gips i 6 uger. Lærer Bay og ... gelsen. Det kunne være tyveri af ”birkegrene”, ”småpenge” eller ”et arm- båndsur. ... overtrædelse af færdselsloven.

Vis hæftet - Bredballe Lokalhistoriske Forening

Lilly Worm-Laursens beretning om sin ... Lilly Worm-Laursen, der er født og opvokset i Bredballe, har skrevet denne ... kjole , samt - når jeg skulle ud - en frakke.

Landsbyernes tid - Solrød Lokalhistoriske Forening

Jersie, Havdrup og Karlstrup stod færdige før år 1200, og at Kr. Skensved ... byggede kirken i form af bomærker indridset i murværket : ... en sådan fin herre og.

Hejlsgården - Seest Lokalhistoriske Forening

Som kompensation for tabet af de kongerigske enklaver i syd blev de otte sogne sydøst for Kolding, som indtil 1864 hørte til Nørre Tyrstrup herred i Haderslev amt, ...

Om skudsmålsbøger - Karlebo Lokalhistoriske Forening

2017. Materiale til redaktøren modtages gerne elektronisk. Eftertryk er tilladt efter aftale med ... Kommandanten fra Kronborg havde ... Det årlige julemarked.

til dato - Solrød Lokalhistoriske Forening

Indholdsfortegnelse over Solrød Lokalhistoriske ... Dannevirke ligger da i Solrød ... Solrød Gymnastik- og Motionsklubs historie af Mogens Carlsen og Bjarne ...

Kikkenborgen - Dragør Lokalhistoriske Forening

20. aug 2013 ... og nyt fra Dragør Lokalarkiv ... ”Kikkenborgen” er et fælles blad for Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør ... havnen, der nu er pizzeria.

Nr. 2 23. årgang 2008 - Hillerød Lokalhistoriske Forening

hvor børnehaven Blæksprutten ligger i dag, og det er på dens jorde, at. Petersborgvænget er bygget. Skulle der blandt læserne være nogen, der ligger inde med ...

Kirke og Skole - Solrød Lokalhistoriske Forening

Derimod fik Indre Mission lidt fat i befolkningen. Det så vi både i Havdrup og Jersie. Der blev tidligt dannet en Indre Missions kreds i Havdrup, og et gammelt hus ...

Johannes Hage - Karlebo Lokalhistoriske Forening

Patriarken på Nivaagaard. Af Niels Storgaard Simonsen ... Nivaagaard sammen med Ni- vaagaard Teglværk og ... om bl.a. åbningstider og kon- taktoplysninger.

Historisk forening for Gråsten by og egn - Graasten Lokalhistoriske ...

Adsbøl sogn for 200 år siden. 1987: 43-50 ... Ladegård - et adeligt gods i Kværs sogn. 1986: 49-59 ... Gravskik og kostvaner i Rinkenæs for 5000 år siden.

Jægersborg Kirke - Gentofte Lokalhistoriske Forening

egentlig kirkekomite med præst ved Gentofte kirke Lars Stubbe Teglbjærg som formand. Der blev ... Den oprindelige døbefont, der nu står i Gåser Kirke.

arsskrift 1977 - Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

Hun har lært kogekunsten hos fru Cadovius, Enghavegård her i Mørkhøj. Idag havde vi meget ... ost liggende her, formedelst 12 øre pundet. Tror du ikke, det ...