Vejledning om konkurrenceloven 2019 - Kfst.dk

8. jan 2019 ... DSB ndg k på den baggrund stedet aftale med et konsort um bestående af f re m ndre danske v rksomheder. Konsort et kunne m dlert d kke selv ...

Vejledning om konkurrenceloven 2019 - Kfst.dk- Relaterede dokumenter

Vejledning om konkurrenceloven 2019 - Kfst.dk

8. jan 2019 ... DSB ndg k på den baggrund stedet aftale med et konsort um bestående af f re m ndre danske v rksomheder. Konsort et kunne m dlert d kke selv ...

MORPHIC_Rapport KFST Konkurrenceloven - Kfst.dk

4. jul 2018 ... Andre i branchen gør også sådan noget (f.eks. ift. kundegaver og –arrangementer). • Bekymret for hævn, hvis man angiver lovbrydere.

Vejledning om konkurrenceloven - Nohrcon

1. mar 2019 ... Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen besvarer gerne spørgsmål, ... Konkurrencerådet fandt umiddelbart, at en pligt for MetroXpress til at aftage ...

Vejledning til Danske Svineproducenter - Kfst.dk

6. maj 2013 ... Danske Svineproducenters prisportal. Kære Hans Aarestrup. Ved henvendelse af 2. maj 2012 har Danske Svineproducenter bedt Kon-.

Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne - Kfst.dk

20. nov 2019 ... 10.5.3 Rettelse af fejl og mangler i ansøgninger eller tilbud. ... 100 Læs om adgangen til self-cleaning i afsnit 9.2.3. 101 Læs om ... gori ”kontorartikler” vil være for bred, da det vil være uklart for tilbudsgiver, hvilke produkter.

Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige ... - Kfst.dk

1. jul 2019 ... I pointmodeller omregnes priser til point, som i ... evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved større bygge- og anlægskontrakter).

Indberetnings- vejledning til økonomiske rammer - Kfst.dk

15. apr 2019 ... Indberetningsvejledning til økonomiske rammer er udarbejdet af. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. April 2019. Page 3. Indhold. 1. Kapitel 1. 4.

Vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer, 2017 - Kfst.dk

netforretning, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet ... med et debetkort (fx Dankort) eller et kreditkort (fx MasterCard).

KFST - Afgørelse - Ejner Hessel - Mercedes-Benz Starmark - Kfst.dk

17. aug 2017 ... Starmark I/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. august 2017 en for- enklet anmeldelse af en fusion mellem Ejner Hessel A/S ...

Realkredit- og prioritetslån 2019 - Kfst.dk

7.2 Prioritetslån som alternativ eller supplerende boligfinansiering . ... Det gælder fx udenlandske pengeinstitutter såsom Handelsbanken. Det har også været.

Dom afsagt den 24. september 2019, Retten i Glostrup ... - Kfst.dk

24. sep 2019 ... Bacher. Work Wear A/S og. Bacher Logistics Al. S, som i dag er et 100 % ejet datterselskab. Tidligere var der tre aktionærer, hvor koncernen ...

Maj 2019 CABOTAGEVEJLEDNING En vejledning om ...

1. maj 2019 ... I tilslutning til en indgående international transport må der udføres op til 3 cabotagekørsler inden for 7 dage efter, at alt gods, der blev ...

AT 2019 - køreplan og vejledning

24. jan 2019 ... giver et fint afsæt for din AT-prøven. Allerede mandag d. 28. januar 2019 offentliggøres tema og ressourcerum for prøven. Materialet tilgås på ...

Vejledning 2019 - IT-Branchen

30. apr 2019 ... Jobkatalog (jobtitler, jobbeskrivelser, jobkoder) . ... Beskrivelserne er på engelsk, som også er det sprog, der anvendes i rapporten. Jobtitlerne ...

Vejledning om grundbetaling 2019

Du sender fællesskema med markkort elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service9. Ansøgningen skal være modtaget, dvs. registreret ...

FACEBOOK vejledning 2019

FB-profil versus FB-side, side 16,. ▷ Del et ... Vejledning til brug af en Facebook-side. Dette er ... Facebook straffer de inaktive ved at nedprioritere opslag fra profiler, der kun sjældent lægger opslag op. Derimod 'up ... Husk at du altid kan redigere, slette og skjule dit opslag ... er oploadet, er linket blot 'død' tekst i skrivefeltet.

vejledning til indberetningsskema 2019 - Landbrugsstyrelsen

modtaget et autorisationsbevis for i år. Ny(e) produktions- og/eller lageradresse(r) skal muligvis kontrolleres af Landbrugsstyrelsen inden udstedelse af.

Vejledning om grundbetaling 2019 - Landbrugsstyrelsen

1. aug 2019 ... Tallene angiver år med græs i omdrift. Hvornår må et græsareal anmeldes som MFO-brak? 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Vejledning til FRISKOLERNEs Standardvedtægt maj 2019

Maj 2019. Friskolernes Hus. Vejledning og kommentarer til paragrafferne i standardvedtægten. Til § 1. De åbne felter skal udfyldes med skolens navn, adresse, ...

Lønstatistik vejledning 2019 - FAnet

1. jan 2019 ... Januar 2019. Statistikvejledning - Løn. 3. Lønstatistik. FA's medlemsvirksomheder skal i alt 5 gange om året indberette lønoplysninger mv. til FA ...

Vejledning om grøn støtte 2019

tofler) og græskarfamilien (fx agurk og melon) er forskellige afgrødekategorier. • Hvis du dyrker forskellige afgrøder i rækker på en mark, anmelder du arealet ...

Vejledning Fransk fortsættersprog B – stx 2019

En dygtig elev, der har afsluttet fransk fortsættersprog B, placeres på B1, der ... fakter kan inddrages (fx litteratur, reklamer, billeder, film, taler, musik, ... den bedste integration inden for skolesystemet i Frankrig, og kan Frankrig lære no-.

Vejledning International økonomi B – hhx 2019 - og ...

år. Ved at påbegynde undervisningen i international økonomi allerede i grundforløbet tilvejebringes to fordele. For det første opnås muligheden for fagligt samspil ...

vejledning om overgangen til de nye ferieregler maj 2019

1. maj 2019 ... Den særlige feriegodtgørelse opdeles i ferietillæg og forhøjet ... Princippet for beregning af løn under ferie ændres, så lønnen under ferie i det ...

2019 Vejledning til justering af Områdepolygon - GeoDanmark

Som det ses, er Helle, Nedløbsrist og Mast kun medtaget i den nordvestlige del af rundkørslen, mens de mangler i den sydøstlige halvdel. En optimal ...

Vejledning nr. 9126 af 15. februar 2019 om autorisation og ...

15. feb 2019 ... Husholdninger i private hjem, hvor der laves mad til hjemmets beboere og gæster. ... at sælge sodavand og hjemmelavede toast til deltagere og tilskuere ... på gården, fx til en gårdbutik, café eller restaurant, eller egen bod på ...

Vejledning til indberetning til TastSelv 2019 - Datalogisk

25. feb 2019 ... Signatur til at logge på Fødevareministeriets Tast selv-service. Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, bruger du Nem ID, mens du bruger ...

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2019 - Landbrugsstyrelsen

eller pluk selv-frugt i tilknytning til din bedrift. Hvis du har en Facebook-side, der vedrører din bedrift, skal du også infor- mere om, at du modtager tilskud. Det kan ...

Vejledning nr. 9613 af 5. juli 2019 om fødevarehygiejne ...

5. jul 2019 ... æggeblommer også med sukker eller salt, og koagulerede produkter, fx kogte æg i skal, langæg og æggestand. Hygiejneforordningen for ...

Vejledning nr. 9392 af 3. maj 2019 om foder og fodervirksomheder ...

3. maj 2019 ... Hvilket genetisk modificeret foder må markedsføres og bruges? 180 ... Uanset de danske regler for anvendelse af glucosamin, kan glucosamin- ... bedst muligt undgår opformering af disse svampetoksiner under dyrkning af ...

Vejledning til review og rådgivning ved Statens It-råd - nov 2019

Anbefalingsbrev modtages fra It-rådet . ... ning og it-handlingsplan. Som opfølgning på reviewet modtager myndigheden et anbefalingsbrev fra It-rådet.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2019

Tina Dalsgaard Jensen. Torben F. Jensen. Scanpix. Peter Weile. Tegning: ... Det kan f.eks. være en hønsegård på ejendommen eller i nærheden, et åløb, ...

Vejledning til Medlemsbekræftelse 2019 (KFUM) - Medlemsservice.nu

15. jan 2020 ... Medlemsopgørelsen for KFUM-Spejderne i det fælleskorpslige medlemssystem. Spejdernes Medlemsservice. Spejdernes Medlemsservice I/S.

Vejledning til apotekernes regnskaber for 2019 - Lægemiddelstyrelsen

underskrives af apotekeren i elektronisk form (i henhold til bekendtgørelse nr. ... den af en medarbejder ansat før den 1. maj 1993 kan ikke opføres som lønudgift ...

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, februar 2019

15. feb 2019 ... Voksne hundyr, der ikke har født. Dyreart. Alder i måneder. Kanin. 6. Svin ... 4: Vurdering af beplantning når træer/buske står langs indhegning.

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om ... - Danske Regioner

28. jun 2018 ... Udgifterne til medicintilskud har stort set ligget stabilt mellem 2015 og 2016, mens der sås et fald i udgifterne i 2017 på 121 mio. kr. Det ...