Rute 110 justeringer - Horsens Kommune

110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg. Zone. Horsens Trafikterminal af. Vitus Berings Plads. Nørretorv. Vesthallen/Vestergade. Horsens Statsskole/Silkeborgvej.

Rute 110 justeringer - Horsens Kommune- Relaterede dokumenter

Rute 110 justeringer - Horsens Kommune

110 Horsens - Brædstrup - Silkeborg. Zone. Horsens Trafikterminal af. Vitus Berings Plads. Nørretorv. Vesthallen/Vestergade. Horsens Statsskole/Silkeborgvej.

Rute 502 Betjening - Horsens Kommune

13. feb 2019 ... Afgang mellem Skanderborg St og Campus vil kun køre på Skanderborg Kommunes skoledage. Finansiering. Som angivet i Horsens Kommunes ...

Reduktion af rute 220 - Horsens Kommune

13. feb 2019 ... Udgiften til dublering tilfalder Horsens Kommune. De resterende afgange omdannes til Flexbus og de afgange der i dag er ... Følg din bus live.

Bilag 1, Rute 104 og 105 Køreplaner og ... - Horsens Kommune

5. feb 2019 ... Glud Skole. Østrup. Sønderby. Overby. As Friskole. Hosby. Juelsminde Kirke. Juelsmindehallerne. Juelsminde Dyrskueplads. Juelsminde Rtb.

Bilag 4. Rute 220 Køreplaner og økonomi (pdf) - Horsens Kommune

13. feb 2019 ... Midttrafik app. Følg din bus live. Midttrafik live app. Rejsegaranti midttrafik.dk/rejsegaranti. Gyldig fra 21/1 2019. 220 Horsens - Uldum - Ølholm - ...

Bilag 2. Rute 110 Køreplaner og økonomi (pdf) - Horsens Kommune

Rikke Rasmussen [email protected] 21358096. Rute 110 justeringer. Region Midtjylland ønsker ikke længere at finansiere rute 110 bortset fra 6 afgang i hver ret-.

Bilag 3. Rute 107 Køreplaner og økonomi (pdf) - Horsens Kommune

Skanderborg Kommune ønsker forsat at betjene strækningen mellem Skanderborg og ... Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6. 12.37. ST. 12.38.

i Hedensted Kommune Grøn rute 2,6 km Rød rute 7,2 ... - Friluftsrådet

Hornsyld har desuden et meget rigt og varieret idræts- og foreningsliv, hvor omdrejningspunktet for de fleste foreninger er Hornsyld Idrætscenter. Idrætscentret ...

Rute 107 Skanderborg - Horsens - Midttrafik

Rute 107 Skanderborg-Tebstrup-Gedved-Egebjerg-Horsens. • Talt i perioden 2/1 til 31/3 2018. • Ruten krydser kommunegrænsen mellem Skanderborg og.

Rute 105 Horsens-Hornsyld-Juelsminde - Midttrafik

Kommune. Figur 1: Fordelingen af lokale og regionale rejser for rute 105. Tabel 1 Fordeling af påstigere, lokalrejsende og belastningen ...

Rute 306 Odder-Hundslund-Horsens - Midttrafik

Rute 306 Odder-Hundslund-Horsens. • Der er på en gennemsnitlig hverdag 473 passagerer med bussen. o 42 % (201) rejser regionalt over kommunegrænsen.

Rute 110 Horsens-Brædstrup-Silkeborg - Midttrafik

16. dec 2017 ... Brædstrup-Horsens Trafikterminal (kl. 7.05) på skoledage. Figur 1: Fordelingen af lokale og regionale rejser for rute 110. Tabel 1 Fordeling af ...

Rute 114 Horsens-Rask Mølle-Tørring - Midttrafik

48 (14 %). 144 (42 %). I alt. 341. 98 (29 %). 243 (71 %). Rejsekortdata. • Rejsen fra Horsens til Tørring er 4 zoner. • 11,6 % rejser 1 zone,. • 57,9 % rejser 2 zoner,.

Rute 104 Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde - Midttrafik

Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde. • Der er talt 275 passagerer (14 afgange). o Heraf rejser 131 svarende til 48 % over kommunegrænsen. o 169 (61 ...

Rute 202 Vejle-Hedensted-Horsens-Hovedgård-Aarhus - Midttrafik

Rute 202 Vejle-Hedensted-Horsens-Hovedgård-Aarhus. • Ruten krydser fem kommunegrænser: Vejle, Hedensted,. Horsens, Skanderborg og Aarhus.

Rød rute Mørke grøn rute Gul rute Orange rute Mørke blå rute Pink ...

123. 106. 107. 108. 124. 143. 140. ILU. QAS. AAS. SFJ. 081. 082. 073. SIS. MAN. NUU. 061. 062. 071. 072. PAA. NRQ. QAQ. NAN. 022. 026. 028. 032. 012. 013.

Læs vores turfolder for Horsens Enge, Hansted ... - Horsens Kommune

skov for mere end 9.000 år siden,. Bryrupbanestien ved golfbanen. Græssende heste. Slagvåben af tak, med hul til skaft. Pyntet med indridset stregornamentik.

Download Fremtidens Natur i Horsens Kommune - DN Horsens

Kort. Gedved Sø, Elling Skov og Elling Enge og motorvejen. Sattrup Mose nederst til venstre. Fig. 12. Motorvejen ved herregården Lillerup, ...

TAKSTBLAD 2020 Horsens Vand A/S - Horsens Kommune

11. nov 2019 ... Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i. Horsens og Odder Kommune samt for drikkevandet i en stor del af Horsens ...

Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Udtalelse ...

11. maj 2009 ... fra Horsens Kommune med følgende ordlyd: ”Din fremtidige kontakt til Jobcenter Horsens. Du var til samtale med din sagsbehandler og under-.

Horsens Kommune Rådhuset, Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att ...

30. mar 2009 ... marts 2009 fremsendt et udkast til Strategi for Socialpsykiatrien i Horsens Kommune 2009 - 2013 med henblik på at indhente Region Midtjyllands ...

LOKALPLAN 2016 - 1 - Horsens Vokser - Horsens Kommune

Lokalplanen vil sammen med Masterplan - Horsens Havn fra 2010 danne ... er der i dag træpromenader omkring Horsens Sejlklubs Restaurant, dette forløb kan ...

Horsens samlede CO2 udledninger I 2017 - Horsens Kommune

Samlede CO2 udledning. 598.000 tons CO2 I 2017. 6.7 tons CO2 pr. indbygger. Udledningerne fordeler sig på følgende kilder. Importeret el. 191.000 tons.

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens ...

11-05-2009. TILSYNET. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND. ST. BLICHERS VEJ 6. POSTBOX: 151. 6950 RINGKØBING. JOURNAL NR.: 2007-613/203.

Std. brev for Horsens Kommune - Horsens krisecenter Krisecentre ...

og ydelser, borgerne modtager under ophold på krisecenter i Horsens Kommune. Horsens Kommunes kvalitetsstandard skal gøres alment tilgængelig for ...

Samarbejdsaftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens ...

events, late-nights etc. i Horsens og Brædstrup. •. At gennemføre 2 - 3 arrangementer med deltagelse af minimum 50 butikker med fokus på nye teknologiske ...

Døgnrehabiliterings- afdelingen i Vital Horsens - Horsens Kommune

Der kommer mobil frisør i afdelin- gen hver 2. mandag. Der er mulighed for at bestille fodpleje. I forhallen findes en lille kiosk med et beskedent udvalg.

Fra gågade til væregade - Horsens Vokser - Horsens Kommune

30. okt 2017 ... Byliv og handel. 'Søndergade - fra gågade til vær- egade' er konkurrencens overskrift, hvilket understreger et ønske om at udvikle byrum med ...

Lokalplan for Nordhavnen - Horsens Vokser - Horsens Kommune

fastlægge placering af kanal og principper for udformning af kanalens ... men fremstår i udtryk og karakter som et selvstændigt kvarter og byområde på havnen. ... begrænset lager eller lager et andet sted, læge, tandlæge og helseklinik o.l..

Horsens Kommune Midttrafik lægger op til, at Horsens Kommune ...

Midttrafik lægger op til, at Horsens Kommune samlet set får et budget i 2019 på 41,7 mio. kr. ... vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-.

Mentorindsatsen Jobcenter Horsens - Horsens Kommune

an kan se ud. kriften. Juster den på kriften. Mentorindsatsen. Jobcenter Horsens. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgsmøde d. 27. november 2018 ...

Horsens Byråd – Hvervsfortegnelsen - Horsens Kommune

13. feb 2018 ... Repræsentantskabet for Horsens Kommuneskolers Feriekoloni (Horsnæsbo). Lovgrundlag. Vedtægt: Ja. 2 medlemmer, valgt af Horsens Byråd ...

Boliger, Bjerrevej, Horsens - Horsens Kommune

Der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig i overensstemmelse ... Området er spildevandskloakeret med privat udledning af regnvand. Der må etableres ...

Horsens Byskole udviklingsplan - Horsens Kommune

Sønderbro Kulturhus har til formål at. • skabe mulighed for lokalområdets egen bæredygtighed. • skabe øgede muligheder for kultur- og idrætslivet i Sønderbro ...

Sprogcenter Midt i Horsens - Horsens Kommune

Sprogcenter Midt - hvem er vi og hvad står vi for? Page 5. Aktiviteter. Danskuddannelse 1. Danskuddannelse 2. Danskuddannelse 3.

Tyrsted, Torsted, Horsens Ves - Horsens Kommune

22. dec 2017 ... Ternevej. Toftevænget. Vedbæksalle. Vedbæksparken. Vedbæksvænget. Vejlevej. Vestergårdsvej. Vibeholmsalle. Violvej. Ærøvej. Ørnstrupvej.