Tusagassiornermik Bachelorinngorniarnerup ... - Ilisimatusarfik

Det afgørende adgangskrav til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve. ... umiddelbart at kunne fungere som journalist på mediearbejdspladser.

Tusagassiornermik Bachelorinngorniarnerup ... - Ilisimatusarfik- Relaterede dokumenter

Tusagassiornermik Bachelorinngorniarnerup ... - Ilisimatusarfik

Det afgørende adgangskrav til bacheloruddannelsen er en bestået optagelsesprøve. ... umiddelbart at kunne fungere som journalist på mediearbejdspladser.

Indholdsfortegnelse - Ilisimatusarfik

4. jan 2014 ... om Qanorooq, den grønlandske tv-avis, logoet er Grønland der roterer. Den kvindelige journalist i Malaarfik's første klage er fra formanden fra ...

Mediespejlet - Ilisimatusarfik

9. okt 2017 ... Kapitel 3 Grønland: Perspektiver på grønlandske byer og historie . ... han forudså i 1995 vedrørende internettets mange funktioner, hvor vi handler på ... Figur 1: Historisk overblik og tidslinje over nogle af Grønlands mange ...

Ilisimatusarfik Informationshæfte

grund af rigsfællesskabet med Danmark undervises der også i dansk. ... Kongeriget Danmark med eget selvstyre ... anvendes et flyttefirma, som Grønlands ...

1. Semester - Ilisimatusarfik

Respiration (Vejrtrækning) = inspiration og ekspiration. Konduktive, øvre og nedre luftveje. Transport af O2 og CO2 i blodet. Syre-baseregulering via luftvejene.

til verden - Ilisimatusarfik

der skal beskikkes en bistandsværge. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af Kriminallov for. Grønland (bekendtgørelse nr. 366 af 22. april ...

Mitaartut - Ilisimatusarfik

Om det står der: Grønland har sin egen version af Halloween, der kaldes ... ”mitaarneq/mitaartut har sin oprindelse i den inuitiske/eskimoiske maskekultur i ...

PDF aakkit - Ilisimatusarfik

Navn på avis: Sermitsiaq. Volume & nummer: 11. Dato: 16. marts. Download publikation. Research | Forskning - peer review > Article | Artikel. Grønlandsk ...

2. Semester - Ilisimatusarfik

ensomme I: Glasdam, Stinne; Esbensen, Bente Appel (red.): Gerontologi. Livet som ældre i det moderne samfund. København, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, ...

6. Semester - Ilisimatusarfik

Benner, Patricia (1999): Fra Novice til ekspert. Munksgaard, s. 29-49, 55, 135-148 (31 s.) Bendix, Henrik W et al. 2012): Hospitalsledelse, Gyldendal, København ...

kulturkløfter før og nu - Ilisimatusarfik

7. maj 2017 ... i filmen Lysets hjerte (Grønlykke, 1998) 60 og Eksperimentet (Friedberg, 2010). Ud fra Sume – Mumisitsinerup nipaas diskurs, fortæller ...

Anstalten - Ilisimatusarfik

tak til de indsatte i anstalterne, Nuuk og Ilulissat. Tak for at I ... lod mig observere jeres arbejde, og tak til Kriminalforsorgen i Grønland for at give mig adgang til ... stykvis cigaretter, et kaffefilter med kaffe til en enkelt kande, samt kager og slik. ... morgenmaden i hverdagene, kun i weekenderne kan man få en kop kaffe.

Ilisimatusaat - Ilisimatusarfik

6 Grønlandske unge som influencers – taking Nuuk City to the world Rosannguaq Rossen. 8 De første ti år med ... midler med mindre fokus på det talte ord. Opløsning af ... som deres følgere morede sig med, når de fulgte med i deres sjove.

Curriculum Vitae - Ilisimatusarfik

Politisk redaktør, Magasinet Europa. 2013-2016 Ansvarshavende redaktør, Magasinet Europa. 2009-2016 Ekstern lektor, Københavns Universitet. 2014-.

De to kurser ses som integrerede - Ilisimatusarfik

videnskabelige metoder. Dansk Sygeplejeråd – Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Side 71-82. ... Roskilde Universitetsforlag. Rienecker, Lotte og Jørgensen, ...

kristustro i tasiilaq - Ilisimatusarfik

østgrønlænderne godt ved, hvad ordet Synd (Ajorti) betyder, og når jeg spurgte ... Informanterne ved hvad Treenigheden betyder, for der er kun én informant, der ...

BACHELORPROJEKT Indholdsfortegnelse - Ilisimatusarfik ...

30. jan 2010 ... at de har skabt historie. Jeg har udvalgt de helt ... Hovedpersonerne sammenligner kvinderne med rosenbrød, chokoladekage og kirsebær; så.

CV - Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet

der har fokus på at skabe samarbejde mellem skoler og foreninger med det formål at øge børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau. Agnete Klitsø Blicher.

Kulturformidling i mediet - Ilisimatusarfik

Qanorooq…”. Der bliver ikke videregivet informationer og er blot en rituel handling fra afsendernes side, for at påbegynde aftenens udsendelse og etablere ...

Download Ilisimatusaat (.pdf) - Ilisimatusarfik

Birgit Kleist Pedersen, ... 1934-mi ajoqi atuakkiortorlu Pavia Petersen (1904-1943),. 3 ... nersaasartoq Natascha Pedersen (26-nik ukiulik), OL-imi.

Speciale: Klimaændringsdebatten i medierne - Ilisimatusarfik

... f. eks. jævnfør interviewgenre, en nyhedsgenre eller en reklamegenre. (Fairclough 1995b: 56). Forholdet mellem kommunikative begivenhed og diskursordner ...

Tuberkulosebekæmpelsen i Grønland - Ilisimatusarfik | Grønlands ...

Vestgrønland i 1956, og som lægerne stillede stor forventninger til. 19 . Referater fra ... I 1938 var antallet af de beboede steder på vestkysten faldet til 163, hhv.

Hvordan kan selvmordsrisikovurdering hjælpe ... - Ilisimatusarfik

2.1.3 Videnskabsteoretiske overvejelser ..... 3.0 Beskrivelse og argumentation for teori og valg ..... 3.1 Merry Elisabeth Scheel. 3.2 Jan Kåre Hummelvoll.

Grønlandsk terminologi i fremtiden - Ilisimatusarfik

svømmevinger og svømmevinger i skum. Supplerende træk der giver oplysning om at der er forskellige slags svømmevinger bliver informeret under interviewet ...

den grønlandske - Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet

1. nov 2004 ... analysere data fra det Grønlandske Landspatientregister, et computeriseret register over udskrivelsesdiag- noser fra de grønlandske sygehuse ...

MIIQI BUFFI Konference - Ilisimatusarfik

8. nov 2018 ... praksis i Kaassassuk institutionen for unge drenge. Fremlægningen foregår som et interview – hvor der også åbnes for dialog med alle ...

Frafald under uddannelse, et samfundsproblem i ... - Ilisimatusarfik

usikkerhedsundvigelse. Formålet med dette er primært at skabe overblik og eventuelt finde frem til mulige forklaringer til de svar, jeg har fået via dataindsamling, ...

Nye samværs og kommunikationsformer i Grønland - Ilisimatusarfik ...

observationer af chat og chatsprog resulteredes i en undersøgelse i forbindelse med kurser i ”Sprog i kontakt” og ”Tosprogethed” på Ilisimatusarfik, og endvidere ...

Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning - Ilisimatusarfik ...

Anslag pr. side: 2400 (ethvert anslag – også mellemrum) ... Det samlede antal anslag i opgaven. Nederst i ... Du kan evt. anvende overskriftsmarkeringen i Word.

Oversættelseskritik af Landsplanredegørelsen 2016 - Ilisimatusarfik

som adjektiv, tre konnotationer ifølge Den Danske Ordbog: Anstrengende, som i en svær opgave; alvorlig, ... Ilinniusiorfik Undervisningsmiddelforlag, 2003.

Diplomuddannelse i Arktisk specialsygepleje - Ilisimatusarfik ...

Adgangskrav til det valgfri modul ”Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser” er en 3 – 4-årig sundhedsfaglig uddannelse samt minimum to års ...

MIPI Nyt - Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet

Tilbuddet står i Nuuk Ugeavis og det virker som om folk ved det eksisterer. Folk får det også at vide fra andre. Det fungerer godt. Det er hovedsagligt voksne der ...

Vores fremtidige ønske - Ilisimatusarfik

Grundlovsændring i 1953 . ... markeret, og senere med indførelsen af Grønlands Selvtyre i 2009, kom landet tættere i processen mod frigørelse fra Danmark.

Arnaq Grove, Aktviteter - Ilisimatusarfik

1. apr 2017 ... Medlem af peer reviewgruppe af Tidsskriftet Grønland. 1980 – 1990. Med min faglige baggrund som sagsbehandler og pædagoguddannelse.

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti ... - Ilisimatusarfik

Bacheloruddannelse i Socialrådgivning |. Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik. Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik. Institut for Samfund, Økonomi og.

Fjernundervisning i skolen i Grønland - Ilisimatusarfik

Fjernundervisning er blevet spået en plads i den grønlandske skole. ... I Inerisaaviks tidsskrift PI Paasissutissaq/Information nummer 1 2012 blev indsatsen ... Morten Hulvej Rod et al. foreslår en åben og fleksibel implementeringsproces, hvor ...