Referat af Pårørenderådsmøde, d.3.12.2018 på Flintholm.

3. dec 2018 ... Peder Daurehøj, Bosager, hus 3. Mail: [email protected] Finn Schmidt, LEV. Mail: [email protected] Birthe Koch, personale Bosager,.

Referat af Pårørenderådsmøde, d.3.12.2018 på Flintholm.- Relaterede dokumenter

Referat af Pårørenderådsmøde, d.3.12.2018 på Flintholm.

3. dec 2018 ... Peder Daurehøj, Bosager, hus 3. Mail: [email protected] Finn Schmidt, LEV. Mail: [email protected] Birthe Koch, personale Bosager,.

Flintholm Plejeboliger - Plejehjemsoversigten

2. jan 2020 ... Tlf. 38 21 56 50 [email protected] Find os på ... Du skal fra indflytningsdagen sikre god belysning i boligen af hensyn til ...

SRP i engelsk Line Flintholm, fagkonsulent - Emu

beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager.

Navigering på Flintholm Station - Core

Det handler om, at brugerne skal have god vejledning på den givne station. ... Vores valg af case-station er faldet på Flintholm Station1 og derfor er vi nået frem ...

126. Flintholm-området - Frederiksberg Kommune

Der udlægges areal til boulevardens kørebane, fortov, cykelsti samt rabat- ter i en bredde af mindst ... gule, lys brune eller grå nuancer. Metaloverflader - bortset ...

Referat Frivilligrådsmøde d. 29. maj 2018 8. juni 2018 ... - Frivilligrådet

29. maj 2018 ... Gitte. Frydensbjerg. - Frivilligrådets frivillighedspris / oplæg v. sekretariatet. - Temadag om (bruger)frivillighed eller civilsamfundsinddragelse for.

Tema om OPP-projektet Flintholm Svømmehal - KommuneKredit

med Gribskov Gruppen og sige tak for et godt forløb og en god anlægsfase”. Fortsat fra side 3. TEMA OM OPP-PROJEKTET. FLINTHOLM SVØMMEHAL.

Velkomstfolder Bosager og Flintholm - Sønderborg Kommune

1. sep 2018 ... Bosager og Flintholm er et af Sønderborg Kommunes botilbud til borgere, ... Denne viden skal sikre, at du får så god en oplevelse som muligt i ...

Vesterport st. Forum st. Frederiksberg st. Fasanvej st. Flintholm st ...

Oehlenschlægersgade. Valdemarsgade ... Ejderstedgade. Boyesgade. Værnedamsvej Tullinsgade. Sankt. Thomas. Allé. Tårnborgvej ... V. Jensens Allé. Hjørn e.

Mads Christensen Flintholm - Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Nyborg Avis og Nyborg Socialdemokrat giver et godt billede ... i Nyborg under besættelsen give me re end blot et ... komet med en flammende hale efter sig, når ...

21.08.2018 Referat Afdelingsmøde27-08-2018 - AAB Silkeborg

21. aug 2018 ... Prisen vil være ca. 1.500 kr. pr. husstand som ... Etablering af ”Nabohjælp”. Vibbe Rendbæk ... at få opsat et ”nabohjælp” skilt ved i afdelingen ...

Shuttlebus mellem Flintholm St. og Copenhagen Historic Grand Prix

Bussen kører ca. hver 15 min. Bussen skilter Copenhagen Historic Grand Prix. Bane. Adgangsbro. Shuttlebus. Shuttlebus stoppested. Almindelige busser.

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 ... - Fynhistorie

Flintholm gods. Dyrebjerggå rd nyopbygget. Hundstrup Gård HK. 6-0-1-0. 08-09-1790 1790 19b Indfæstning 150 RD, betalt 50. Synsforretning 30-08-1790.

Flintholm omtales første gang 1.marts 1496 i ... - Fynhistorie

faderen optrådte for sine to andre umyndige børn9, fik 1490 gods tilskødet af faderen som ... Sønnen Claus Bryske arvede Flintholm med 7 gårde i Hundstrup.

Referat lokallagsmøte 2018

Vidir og Telelaga forteller «hva de er gode på» - Vidir «Hestedag med ... NB: I Store deler av landet kan de som driver med hest som næring få erstatning for.

Referat 1-2018 - DASU

7. feb 2018 ... Danmarksmesterskabet i rally og DIF-DM i rally køres i 2018 over seks ... Denne beslutning er bl.a. begrundet i den tragiske ulykke i Randers.

Referat 3-2018 - DASU

7. jun 2018 ... Nicolaj Fuhrmann har været på studietur til historisk GP i Monaco, konklusionen derfra er, at ... Der er udfordringer med loggere i crosskart (se sager herunder), hvor der har ... udrustning, og må således fjernes ved salg.

2018-08-27 Referat SKB Vestervangsskolen.pdf

27. aug 2018 ... forældreintra og skoleporten. ... Opmærksom på, vi er medlem af skole og forældre og der afholdes ... 6. årgang tager til Skagen efteråret 2018.

30-10-2018 Referat NFS A/S Bestyrelsesmøde

30. okt 2018 ... Vejrup indeholder en opgraderingsaftale. Administrationen har derfor i samarbejde med Elbek og Vejrup over de seneste måneder været i fuld ...

2018-10-30 Referat SKB Rismølleskolen.pdf

30. okt 2018 ... DIALOG - FÆLLESSKAB - UDVIKLING. Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ. Tlf.: 45 89 15 44 00. Mail: [email protected]

Referat afdelingsmøde 2018.pdf

27. feb 2018 ... Pkt. 7 Valg af 1 repræsentant til Antenneforeningen B42. På valg: Kirsten Andersen. Pkt. 8 Eventuelt. Der blev aftalt at Kim undersøger hvornår ...

18.03.2018 - Referat repræsentantskabsmøde

VG forklarede, at John Jabina ikke er involveret i Caniva, men i Working Dog. ... 32 spurgte til samarbejdet med DKK, og spurgte hvorfor John Jabina deltog i ...

Referat generalforsamling d. 22.01. 2018 kl. 19.00

Formand for KD-Jammerbugt Inger Ottesen, Kettrupvej 80, Grønhøj, 9480 Løkken. ... have sagt i valgforbund med et så stort parti som Venstre. 18. maj blev der ...

Referat 27.09.2018 - Glenten

27. sep 2018 ... ... Head of Media & Telecom fra Analysefirmaet Wilke. Wilke A/S er en danskejet rådgivnings- og analysevirksomhed med kontorer i Odense og ...

Referat af Bestyrelsesmøde i SJD 15.11. 2018

15. nov 2018 ... Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej, 7100 Vejle. Til stede var: Flemming Thune-Stephensen – Formand (FTS). Per K. Kristophersen ...

Referat - Kongres KHF 2018

15. sep 2018 ... Man søgte så byrådet om leje af 8 tdl i Natmandsløkken og 3 tdli ... sammenslutning af kolonihaver under KHF i Odense Kommune, og Odense Kredsen er ... Jeg har været i Sommerbyen Ejby i de 60 år, den har eksisteret.

Referat af 9. beboerrådsmøde 2018

Frans M517, suppleant Sabrina M516 samt Frederik og Magnus fra Studenterbolaget. Til stede: Nanna H804, Nanna K405, Aron A809, Niels Kristian C109, ...

den 26-09-2018 09:00 Referat, nævnsmøde nr. 21 - Ikas

26. sep 2018 ... Birgitte Rahbek, Alment praktiserende læge, Birgitte Rahbek. Elke Knoke ... Ydernr. 35. Bag Søndermarken 1 A,st,-3, 2000 Frederiksberg.

Referat fra afdelingsmødet den 30. maj 2018 - aab55

Forslag til iværksættelse af udbudsmateriale for TV og NET i AAB 55. Forslag B: ... AAB afd. 55 forbliver medlem af Ishøj fællesantenne. Forslag: Revision af ...

Referat af brugerrådsmøde d. 3. maj 2018 - Naturstyrelsen

3. maj 2018 ... Nationalparken har fået 3 morgengaver: Unesco verdensarven, biodiversitetsskov på mere end 5000 ha, og et bestående besøgscenter. Ad. 1.

Referat Kredsbestyrelsesmøde den 18. juni 2018 - DSR

18. jun 2018 ... Helle Kruse Hansen, Birgith Flyvbjerg, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager. Weber, Mette ... Kommunikation på Facebook. 3.5. Politiske ...

Referat af HB møde 29. august 2018

29. aug 2018 ... Michael Buch Barnes gav udtryk for, at den stalking af Lejerbo må stoppe ... Samtidig med Lejerbo Bornholm forbereder salg, er der i de lokale ...

2018-10-02 referat SKB Hobrovejens Skole.pdf

2. okt 2018 ... Hobrovejens Skole. Gethersvej 36 ... 89 15 44 55 [email protected] ... Kan man oplyse om vikarer på Forældreintra?

LÆGEMIDDELNÆVNET REFERAT AF MØDE NR. 1/2018 I ...

22. mar 2018 ... patientgrupper med risikofaktorer såsom hjertesvigt og betablokker‐behandling. ... håndkøb til recept udlevering B for kininholdige lægemidler.

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2018 Den 24 ... - PKA

24. apr 2018 ... pka.dk se, hvor meget de kan forvente at få i pension – ikke blot via ... tioner, så det enkelte medlem selv via selvbetjening kan bestemme, ...

Referat af repræsentantskabsmøde den 12.03.2018 - Friluftsrådet

12. mar 2018 ... Bøtøskoven bliver til lysåben skov ved fældning. Friluftsplan udarbejdet. – ingen ridning i skoven – hensyn til ynglende havørn i området (et 2 ...