FORRETNINGSUDVALGSMØDE: Holbæk Sportsby

Liselotte Bonde Jensen, Sundhedscenteret. - Carsten ... Jacob Arneskov (Holbæk Svømmeklub, ny formand) ... mm., opstilling af kaffemaskine, miniovn mm. i.

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: Holbæk Sportsby- Relaterede dokumenter

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: Holbæk Sportsby

Liselotte Bonde Jensen, Sundhedscenteret. - Carsten ... Jacob Arneskov (Holbæk Svømmeklub, ny formand) ... mm., opstilling af kaffemaskine, miniovn mm. i.

Holbæk SportsBy - Holbæk Kommune

også udnyttes til legeland, kontorformål eller noget helt andet. Arealet giver desuden mulighed for at indfri udbudsmaterialets ønske om en betragtelig udvidelse ...

Referat fra møde i Forretningsudvalget for Holbæk Sportsby

Græsbaner: HB&I er eneste hjemløse (første hele år kun for HB&I) iv. Atletikstadion: Fremad Holbæk, Race Running Holbæk, skolerne, HB&I (invite- res til at ...

HOLBÆK SPORTSBY STORMØDE, FREDERIKSHAVN, 30.8.2018

badminton hal, svømmehal, tennishal, atletikklubhus, fodbold klubhus, stadion med atletikbane, klubhus til gangsport mm) – opført ca. 60/70'erne nogle ældre.

Referat, Fællesmøde om Sportsby - Holbæk Kommune

5. sep 2019 ... o HB&I: blev lovet at de ville blive kompenseret for deres egenkapital, efterfølgende blev benyttelsesaftale fundet, hvilket ændrede ...

Foreningsmøde: Holbæk sportsby 1. marts 2018

Visionen for Holbæk Sportsby – samling af hele byens idrætsliv. 3. ... gangsport, håndbold, karate, løbeklub, orienteringsklub, racketlon, petanque, skatere og.

Referat fra møde i Brugerrådet for Holbæk Sportsby

Carsten Damgaard (Holbæk Sportsby) oplyste, at der i weekenden blev taget ... Holbæk Cykelsport, Holbæk Løbe- og Motionsklub, Holbæk Orienteringsklub, ...

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde - Geo Fyn

19. sep 2018 ... Henrik Frost, Hedensted Kommune, [email protected] Torben Korgaard Hansen ... Astrid Krarup Andersen, Svendborg Kommune, ...

Holbæk Kommune Jernbanevej 6 4300 Holbæk Holbæk Kommunes ...

17. aug 2008 ... Holbæk Kommunes sagsbehandlingstid efter kommunalreformen. Jeg har ... Borgerservice, socialcenteret og teknik- og miljøafdelingen. J.nr.

Holbæk vest / 1957 - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

indlemmelse i Holbæk. Villaen 'Vesterled' blev 1941 indrettet til. Vandrerhjem. Bygningen blev 'tilbagekøbt' af kommunen 1959, men Vandrerhjemmet eksi-.

Referat fra DMCG.dk forretningsudvalgsmøde Dagsorden

29. maj 2019 ... DMCG.dk Visionsdag, 17. juni 2019, Vanebrudspalæet, Søren Frichsvej 20, Aarhus. •. Danske Kræftforskningsdage 2019, 29.-30. august 2019 ...

Notat vedrørende parkering i Holbæk Bymidte - Holbæk Kommune

Notat vedrørende parkering i Holbæk Bymidte. Trafikstruktur Holbæk By. Holbæks ... Nationalmuseet vurderes at ville inddrage ca. 50 af de yderst beliggende ...

Fors Affald Holbæk A/S, budget 2020 - Holbæk Kommune

Lukket Punkt 40: Fors Affald Holbæk Budget 2020 (B) fors ... ner, primært som følge af etablering af ny genbrugsplads i Tølløse, samt investeringer i.

Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Absalon - Holbæk Kommune

Skolen er et godt sted at lære, fordi vi: • sætter fokus på elevernes resultater og vil sammen med forældrene konstant arbejde på at optimere disse. • tror på, at ...

(Holbæk syd / ) Absalon, 1128 – 1201, biskop ... - Holbæk Bibliotek

'at holde deres stakitter i god orden og med vagter' ... by nævnes 1376 og Arnakke kendes fra 1389. Enghave: ... Asmindrup kendes udmærket: et gods tilskri-.

Velkommen til Holbæk By Skole Afdeling Orø - Holbæk Kommune

Holbæk By Skole, afdeling Orø er en lille skole beliggende i Bybjerg på Orø. Afdelingen har ca. 45 børn fra 0. - 6. klasse. Skolen er placeret sammen SFO og et ...

holbæk youth festival - Holbæk Svømme Klub

Bespisning og overnatning: Foregår på skole i umiddelbar nærhed af svømmehallen. Der er 300 meter mellem skole og svømmehal og der er meget lidt trafik på ...

Holbæk Ældreboligselskab, Domea, 2016 - Holbæk Kommune

Holbæk Ældreboligselskab, v/Domea. Boligcenter Frederikssund. Færgeparken 21. 3600 Frederikssund. Dato: 1. november 2016. Sagsb.: Anni Falk Hansen.

Ørnevej (Holbæk vest / ) 'Fuglekvarteret' - Holbæk Bibliotek

Andegård'. 50 år før havde H.C.A. leveret sin antitese. Østerled. (Holbæk øst /. ) Østerled-arealet var inden byplanen 1943 ud- lagt som industriområde.

AFTALE om SKVULP Holbæk Kommune og Fonden - Holbæk i ...

SKVULP skal være en havnekulturbegivenhed for hele Holbæk Kommune, som er forankret på fællesskab og ... års events. Således aftalt i Holbæk den 2017.

Butterup / 1973 - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

ved Tempelkrogens vand. Herfra er der sti- forbindelse til Tjebberup (8 km) og Holbæk. (14 km). Den anden retning via Arnakke og Camping- pladsen fører til ...

Orø, Kanehøj - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

Solbakken. (Holbæk øst /. ) 'Himmelkvarteret' omkring den 'gamle' Sol- høj, der er ... I sin plantage (se Plantagevej) oprettede han en DUI-lejr. DUI – 'De unges ...

Holbæk Klassiker nr. 1 - 2009 - Fremad Holbæk

21. mar 2019 ... 5 Niclas Breiner Nielsen. Holbæk. 11,40. 4. 303. 4 Niels Weise Havshøi. Fremad ... Kalundborg. 36,29. 2. 141. 67 Claus T Jensen. Fuglebjerg.

AFTALE Holbæk i Pinsen. - Holbæk Kommune

til gennemførelsen af en årlig event Holbæk i Pinsen som led i realiseringen af ... 4-årig periode (2019-2022) jf. punkt 2.2. Således aftalt i Holbæk den …. 2014 ...

Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal - Holbæk Kommune

Svømmehal, som bliver brugt til offentlig svømning, skolesvøm- ning samt ... gepolitik. HSK er ansvarlig for, at alt personale i Holbæk Svømmehal har en negativ ...

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION - Holbæk Kommune

Information om Holbæk Kommune. Side 6. •. Borgeravisen ”Nyt fra Holbæk Kommune”. Side 11. •. Sociale medier. Side 15. •. Breve. Side 10. •. Hjemmeside.

Helhedsplan for Holbæk Havn - Holbæk Kommune

Udviklingen af Holbæk havn har været til debat gennem de ... Indledning. Gl. Havn. Ny Havn. Ny Havn. Gl. Havn. Gl. Havn ... Det oprindelige maskinværksted er.

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK LILLESKOLE § 1. Hjemsted Holbæk ...

Formål. Holbæk Lilleskole har til formål, i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., at drive fri grundskole for børn og elever på følgende niveauer:.

Indmeldelsesblanket - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

Holbæk Kommune med mit samtykke og på mit ansvar. Jeg giver tilladelse til at ovenstående barn må benytte de åbne biblioteker udenfor betjent åbningstid.

Lærervejledning til RIOO - CSU Holbæk - Holbæk Kommune

d → dd dd udeladt. 41 rene ra → re x re. 42 kulisse s → ss x ss. 43 hval v → hv hv x. Elev 1 – oversigtsark. Vokalen a ra -> re. 1. Vokaltrappe æ -> e e -> æ e -> i.

Kalundborgvej - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

Holbæk ved 'Strandporten' (i dag Havne- vej/Vald. ... vej (se denne) vises der af til Holbæk Flyve- plads. ... 'Den danske skole' til 1902 og derefter biblio-.

Analyse af dagligvarehandlen i Holbæk - Holbæk Kommune

14. aug 2018 ... LIDL overskrider således den i planloven fastsatte maksimale butiksstørrelse på. 1.200 m2 for dagligvarebutikker i et lokalcenter. Herudover ...

Holbæk Klassiker nr. 2 - 2009 - Fremad Holbæk

7. nov 2019 ... 206 2001 Gustav Schulin-zeuthen. Tølløse udgået DNF. Mænd 5 km op til 15 år. Nr. delt.nr. Navn: Klub/by: Tid: 1. 1 1995 Christoffer Palmø.

Baggesens Have - Holbæk Bibliotek - Holbæk Kommune

'Forfatterkvarteret'. Iens Immanuel Baggesen, 1764-1826, forfat- ter, (lyrik, prosa og dramatik). Det lykkedes ham med sin sproglige lethed og ynde at løfte.

Grundlaget for inklusion i Holbæk - Holbæk Kommune

Alenkær, Rasmus (red) (2008): ”Den inkluderende skole”. 2 Hedegaard, Janne: Præsentationsnoter, Programseminar, Holbæk Kommune 12. december 2012 ...

byudvikling i havneområdet i holbæk - Holbæk Kommune

25. feb 2016 ... Udføres af asfaltfirma, Overslagspris i alt 90.000,- kr. Der er mange lunker og huller, som vi først kan se, når der er fejet. Det er derfor svært at ...