Regler for gader og torve i Roskilde midtby - Roskilde Kommune

1. apr 2013 ... Roskilde midtby. Der gælder specielle forhold for. Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde,. Gullandsstræde, Algade, Sankt Ols Gade,.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby - Roskilde Kommune- Relaterede dokumenter

Regler for gader og torve i Roskilde midtby - Roskilde Kommune

1. apr 2013 ... Roskilde midtby. Der gælder specielle forhold for. Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde,. Gullandsstræde, Algade, Sankt Ols Gade,.

regler for sejlads på roskilde fjord - Roskilde Kommune

Natur. Roskilde Fjord er et af. Danmarks vigtigste leve- og ynglesteder for vand- fugle. Bl.a. derfor er fjorden udpeget som EF-fuglebes- kyttelsesområde.

Investér i fremtidens Alle Tiders Roskilde - Roskilde Kommune

Principsnit i bebyggelse og overdækket parkering. BUTIK ... tæt-lav bebyggelse. 2-3 etager ... Relation mellem bebyggelse og landskab i bymæssig bebyggelse.

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser - Frederikshavn ...

Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg. Skagen Handelsstandsforening. Handels- og virksomhedsforeningen ...

roskilde - alle tiders musikby - Roskilde Kommune

Vi er stolte af at huse Roskilde. Festival, Nordens største festival, hvor der spilles musik i stort set alle tænkelige genrer. Kommunen er kendt for sine ildsjæle og ...

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ...

30. maj 2013 ... maj 2012 anføres, at Roskilde Kommune har udvist pas- sivitet, således at det bør medfører, at ansøger skal meddeles di- spensation. Det ...

detailhandelsanalyse roskilde kommune rapport - Erhvervsforum Roskilde

Roskilde Kommune igangsatte i efteråret 2015 en analyse af detailhandlen. Analysen omfatter en opdateret ... projektet ”Haslev Pas- sager”, der p.t. er under.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken - Roskilde Kommune

14. dec 2015 ... Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken. Geoteknisk placeringsundersøgelse. Geo projekt nr. 39126. Rapport 1, 2015-12-15.

Pkt. 146 Udbud af busser i Roskilde (fortrolig) - Roskilde Kommune

I udbudsprocessen blev der mulighed for at undersøge, om alle bybus ruter i Roskilde by kunne overgå til eldrift. På den baggrund blev ruterne 201A, 202A, 203, ...

Lokalplan 565: Roskilde Tekniske Skole - Roskilde Kommune

17. jan 2011 ... 2 Område og zonestatus. 22. § 3 Anvendelse ... Kortbilag 2: Matrikulære forhold. 40 ... Roskilde Tekniske Skole vil samle alle sine aktiviteter på. Musicon. ... navn på denne strækning til Pulsen i forbindelse med ved- tagelsen ...

Roskilde Fremkaldt” (Arbejdstitel) - Roskilde Kommune

15. maj 2019 ... inviterer musiklivets aktører til at gå sammen om at skabe unikke, ... Man kan fremkalde billeder – både fysisk og på nethinden. Man kan bringe ...

Helhedsplan for Roskilde råstof- og ... - Roskilde Kommune

Roskilde Festival og COWI A/S. Juni 2010. Råstofgravning syd for arealet der i dag huser Roskilde festivallen (kig mod syd over område 8 på nedenstående.

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte - Roskilde Kommune

2. maj 2013 ... Betalingsparkering skal omfatte både bymidten og RO's Torv (samtidighed og ... Parkering på gader og mindre pladser, der ikke er omfattet af ...

Nyetablering af Roskilde Brandvæsen - Roskilde Kommune

3. apr 2019 ... Ud over kommunens egne opgaver, varetager ØSB/Roskilde Brandvæsen pt. slukningsopgaver for Lejre kommune mod betaling, ligesom ...

roskilde · november 2016 - Roskilde Kommune

elcykel i forbindelse med arbejdsrelateret transport. Senest har Roskilde Kommune deltaget i et tværkommunalt projekt. 'Test en El-cykel'. Her udlånte Roskilde ...

Roskilde Dyrskueplads og Milen - Roskilde Kommune

opsætte en mobil tøndesauna i vinterhalvåret. For at fremme fuglelivet er bevoksningen på den største af øerne blevet skåret ned. Ud over en masse andre fugle ...

Innovationsindsats for Roskilde Badene - Roskilde Kommune

mellem 12-18 år tage en ven med på sin billet i 2 timer. Fra kl. 15:00-17:00 og ... Auqa fitness mix bliver udvidet med 1 ekstra time fra 2015. BØRN OG LEG.

Evaluering af headspace Roskilde - Roskilde Kommune

headspace Roskilde er et delprojekt af projekt headspace Danmark, som er ... Billund, Esbjerg, Fredericia, Gentofte, Helsingør, Herlev, Herning, Horsens, Hvid-.

roskilde fjord - Roskilde Kommune

Roskilde Fjord ligger i den nordlige del af. Nationalpark ... til din telefon, og læs mere om Roskilde Fjord. VELKOMMEN ... Bistrup Parcelgård. Lindholm.

roskilde · maj 2017 - Roskilde Kommune

Opstille service funktioner som cykelpumper og/eller stan- der med basalt ... Ordningen har i Helsingør, København og Aarhus skaffet mange nye cyklister, der ...

Parkeringsregler i Roskilde - Roskilde Kommune

Industrileddet. VOR FRUE. 17. Vor Frue Hovedgade i den sydøstlige ende. VINDINGE. 18. Mørbjergvænget v /BC-beton. JYLLINGE. 19. Møllehaven ud for nr.

roskilde sydby - Roskilde Kommune

hvor studielivet bliver en mere integre ret del af hele byens liv. Vejlebo &. Winther ApS. Jens Winther Automobiler ApS. Roskilde. Sygehus. ROSKILDE.

regler-alle-dyr.pdf PDF-dokument - Roskilde Dyrskue

22. maj 2019 ... Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Dette udskrives fra nettet eller ved henvendelse kan ske til CHR-afdelingen på tlf.70 ...

Regler og priser for SPISEKAMMERET 31. maj ... - Roskilde Dyrskue

Roskilde Dyrskue afholdes 31. maj – 2 juni 2019 på dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde. Dyrskuets åbningstider: Fredag den 31. maj kl. 08.00 – 21.00.

Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde Køgevej 131, 4000 Roskilde ...

Page 1. Planteskole. Køge vej. Køgevej. Motorvej. Søndermarksgården. Ridehus. Svinestald. Ridebane. Boldbane. Golfbane. Golfbane. Puttinggreen.

Fonden Roskilde Festivals årsregnskab ... - Roskilde Festival-gruppen

29. apr 2019 ... Fonden Roskilde Festival. Ledelsesberetning. Navn. Køn og alder. Stilling. Indtrådt i bestyrelsen. Ledelseshverv. Steen Jørgensen. Mand, 62 år.

Visionsdag for Himmelske Dage i Roskilde 2022 7 ... - Roskilde Stift

Poul Kirk, formand for Styrelsen for Danske Kirkedage. 10:10 Roskilde byder velkommen. - Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, formand for Danske ...

juli 2018 roskilde universitet - Roskilde Universitets forskningsportal

Dokumentet består af generelle retningslinjer for, hvornår der bør ... Når der tales om forskning og evidens er det ofte måling og statistik, der hentydes ... skid om fødsler, fordi de tror at når man er 10 centimeter, så føder man, men man ... godt lide hende den andengangsfødende der bare kommer ind og lægger et barn, som.

Roskilde Konvent Nytårskur den 22. januar 2020 i ... - Roskilde Stift

Birgitte Stoklund Larsen er generalsekretær på Bibelselskabet. Forfatter til bl.a. Når. Bibelen oversættes, som udkommer i Bibelselskabets håndbiblioteksserie ...

Roskilde Landbobank overtager endeligt Roskilde Bank Af Hans ...

var søn af Valdemar Stigaard fra Hillerød Landbobank. På direktionsgangen i den nuværende Nordea bygning på Algade 16 står der en buste af. HH Stigaard ...

Rigtigt mange voksne og Roskilde husker ... - Roskilde-Fugleskydning

ved Boserup Skov. --f,. Af: OIe Rasmussen ... Ketty drev det lille traktørsted i det store hovedhus, medens min fader Victor ... TraktØrstedet blev bespgt af mange ...

Roskilde Camping og hytteferie Baunehøjvej 7 4000 Roskilde ...

24. sep 2019 ... ... [anlæg) 5798009812599 • [email protected] • www.kyst.dk. 1. Roskilde Camping og hytteferie. Baunehøjvej 7. 4000 Roskilde. Kystdirektoratet.

Stena Recycling A/S - Roskilde Navervej 19 4000 Roskilde ...

29. jun 2018 ... I forbindelse med renovering af Stena Recyclings vaskeplads på Navervej 17, 4000. Roskilde er forureningsniveauet undersøgt inden man gik i ...

Tema: Datasæt og analyseveje Roskilde 5/9 2017 - LUP | Roskilde ...

5. sep 2017 ... Skoleleder på Lyngby Friskole. •. Afdelingsleder på ... Fælles fund kan skabe dynamik og fælles associationer – men… • Individuelle fund kan ...

GO Group Workshop 2020 in Roskilde How can ... - Roskilde Festival

Program: GO Group Workshop 2020 in Roskilde. How can festivals make a difference? Page 2. Opening speech: How can we use our festivals to make a.

Trafikale konsekvenser af byudvikling i Roskilde Bymidte Roskilde ...

8. mar 2016 ... ... 250 bilture pr døgn. Skønnet for cafe/restaurant: 150 bilture pr ... kring Røde Port, hvor også signalet ved Algade/Hestetorvet inddrages. 4.1.4.