Godt skolebyggeri - Danmarks Lærerforening

Trin 1. Initiativfasen – Beslutningsfasen. Side 7. Resumé. Side 7. Hvorfor bygger man skoler. Side 8. Helheds- og udbygningsplaner. Side 10. Skolebyggeudvalg ...

Godt skolebyggeri - Danmarks Lærerforening- Relaterede dokumenter

Godt skolebyggeri - Danmarks Lærerforening

Trin 1. Initiativfasen – Beslutningsfasen. Side 7. Resumé. Side 7. Hvorfor bygger man skoler. Side 8. Helheds- og udbygningsplaner. Side 10. Skolebyggeudvalg ...

Lov 409 - Danmarks Lærerforening

pr. time du er på arbejde i weekenden. Samarbejde om personaleforhold samt sikkerhed og sundhed. Alle spørgsmål om personalets vilkår ...

VEDTÆGTER FOR DANMARKS LÆRERFORENING

Årsmødet vælger som minimum en formand, og en næstformand ... nale Chefer er ikke medlemmer af Skoleleder- ... Fraktion 4 afholder årsmøde én gang årligt i.

Uro i skolen - Danmarks Lærerforening

... der aldrig slutter 46. 9. Eksempler på urofaktorer, som skolen kan påvirke 48 ... alle børn får den rette undervisning og at forbedre alle elevers ud- bytte af skolegangen, ikke ... og målene for samarbejdet om indsatsen for ro i skolen. Det kan.

VALG - Danmarks Lærerforening

21. nov 2019 ... Mange oplever, at Faglig Klub mister engagement og styrke lokalt. Vi skal have ... 100 • Søren Lønskov Tackmann 100 • Carsten Poulsen 100 •.

Tirsdag den 8 - Danmarks Lærerforening

1. jan 2016 ... til udtryk i systemer som Its-Learning og MeeBook, som mange kommuner i ... kommer så her, jeg kommer fra Sønderborg, hvor vi har lavet et ...

Barsel - Danmarks Lærerforening

Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge.

Arbejdsmiljø - Danmarks Lærerforening

18. apr 2017 ... I skal vide, at respektpakken, som trådte i kraft den 1. januar 2017, skærper straffen for vold og chikane mod offentligt ansatte i forskellige ...

Ansættelsesvilkår - Danmarks Lærerforening

31. mar 2012 ... Se Barselsvejledningen, der er udarbejdet af Finansministeriet, Personalestyrelsen og CFU. Vej- ledningen kan hentes fra ...

Når dit job er i fare - Danmarks Lærerforening

Arbejdsgiveren har ret til at få oplysninger om helbreds- forhold, som betyder noget for dit arbejde. Arbejdet eller forhold på arbejdspladsen kan medvirke til, at du ...

gyldendal - Danmarks Lærerforening

i samarbejde med Gyldendal. ... Gyldendals metodehåndbog – af Hans Jørgen Kristensen & Per Fibæk Laursen (red.) ... nal og national undersøgelse af mate-.

notat - Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening, oktober 2007. Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen. Lay-out: Stig Nielsen. Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org. ISBN 87-7921-071-6 ...

inspirationsguide - Danmarks Lærerforening

www.dlf.org. Frie skolers Lærerforening. Ravnsøvej 6. 8240 Risskov www.fsl.dk. Gymnasieskolernes Lærerforening. Vesterbrogade 16. DK-1620 København V.

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

lærerens faglighed og selvstændige dømmekraft. Læreren kan således aldrig blot følge de udstukne forskrifter, men er altid henvist til på eget ansvar at præstere ...

VIS-rutinen - Danmarks Lærerforening

historie. VIS-rutinen er udviklet til og afprøvet i Historieprojektet i Projekt VIS. Dette projekt har ... Denne rapport omhandler ... arbejde konkretiseredes for eleverne i 'Elevens emneplan', der bl.a. indeholdt oplysninger om ugens tekstlæsning ...

VIS - manual - Danmarks Lærerforening

Projekt VIS omfatter to delprojekter: Læsevejlederprojektet (efterår 2013) og. Historieprojektet (forår ... både i indhold, omfang, struktur og kvalitet. Derfor har The ...

Ansættelsesvilkår OK 11-13 - Danmarks Lærerforening

ne for de frie grundskoler, Frie Skolers Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Hånd- bogen kan tillige findes på foreningernes hjemmesider.

Krisereaktioner - Danmarks Lærerforening

finde forklaringer og en mening i det hændte og en af de sikreste symptomer på er skyldfølelser. Netop denne reaktion er formentlig årsagen til at rigtig mange ...

Dokument 1 - Danmarks Lærerforening

Så sagde jeg: Det må jeg nok sige, har Lisbeth lært dig det? Det lærte jeg godt nok ikke selv, da jeg gik i skole, men der skal også være mulighed for ...

Dialog 13 - Danmarks Lærerforening

vil I møde nogle forskellige – ligeledes fiktive – synspunkter, som I skal diskutere ... Men så tager Sarah ordet, og de fleste piger i klassen ser op til hende. Sarah ...

Nyansat - og hvad så? - Danmarks Lærerforening

4. sep 2014 ... Ansættelse som månedslønnet lærer eller børnehaveklasseleder vil normalt ske i en ... Hvis der ønskes pension i stedet for tillæg, skal du meddele det skriftligt til sko- ... som nyansat komme i den situation, at du ikke får løn.

Naturfag i skolen - Danmarks Lærerforening

Biologi og natur/teknink: Keld Nørgaard, lærer og fagkonsulent i Ballerup Kommune. Fysik/kemi: ... råder – måske med sø eller vandløb - i nærheden af sko- len.

dannelsen i uddannelse - Danmarks Lærerforening

Forord 3. Dannelse i uddannelsessystemet af lektor Lars Geer Hammershøj. Hvorfor dannelse? 4 ... sig for virkeligheden (Klafki 1983). Grundtonen i dannelse er ...

Kongresreferat 2017 - Danmarks Lærerforening

test han skal bruge, hvordan han skal tilrettelægge sin undervisning ud fra et bestemt lærings- målskoncept ... H2 – om frist for anmeldelse af kandidater til landsdækkende valg ... Og desuden har vi op mod regionale regionsvalg besluttet at.

Professionsstrategi og -udvikling - Danmarks Lærerforening

Det er således den samfundsnyttige betydning, der er afgørende for, om et erhverv kan be- tragtes som en profession. Den neo-weberianske tilgang lægger vægt ...

Undersøgelse af lærermangel - Danmarks Lærerforening

14. jan 2016 ... re til de ledige stillinger i kommunen i fremtiden. Som det fremgår, forventer 73 pct., at det vil blive sværere at rekruttere lærere i de kommende ...

Gør en god skole bedre - Danmarks Lærerforening

27. maj 2004 ... De centrale parter omkring folkeskolen Undervisningsministeriet, Kommunernes ... fire på ranglisten over verdens stærkeste økonomier. 3.

Professionel dømmekraft - Danmarks Lærerforening

PROFESSIONEL. DØMMEKRAFT. Dygtige, engagerede og professionelle lærere har den største betydning for elevernes udbytte af undervisnin- gen. Men hvad ...

Når klokken ringer - Danmarks Lærerforening

Styregruppen bag denne branchevejledning består af: ... kan man læse mere om, hvad der skal fremgå af et ... sker, ”refill-flasker” med lightergas og lignende.

Nyansat i folkeskolen til web - Danmarks Lærerforening

Spørg Lærernes a-kasse, tillidsrepræsentanten eller den lokale kreds, hvordan du er stillet. Kommer du fra et andet job, bør du have fået et feriekort, der skal ...

Fællesskabets skole - Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening. Fællesskabets skole i et multietnisk samfund. 300153_DLF-luxus-.qxd 09/04/03 10:25 Side 24 Rikke Ellebæk Pedersen ...

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant - Danmarks Lærerforening

Opgaver, rettigheder og pligter. Som arbejdsmiljørepræsentant er du en af de personer, der skal sikre, at arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes i praksis.

Urafstemning om OK18 - Danmarks Lærerforening

25. maj 2018 ... Tryghedspuljen videreføres og skal sikre tryghedsskabende aktiviteter i forbin- delse med afskedigelse. Digitaliseringsprojekt. Der indledes et ...

Velkommen på læreruddannelsen - Danmarks Lærerforening

31. maj 2018 ... Rejseforsikring i hele verden: 50 % rabat ... Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, ...

Kongresreferat - 2019 - Danmarks Lærerforening

that country - I hate to say that - the occupant of the White House in that ... Vi kom til Lindebjerg skole i Næstved, som ikke havde ressourcer til at lukke op for os, ... Johannes Melchiorsen ordet er dit og derefter bliver det Phillip Lehn Brand fra ...

Medlem af Danmarks Lærerforening? - Skanderborg-Odder ...

Lærernes a-kasse – www.dlfa.dk. Tilbyder en forsikringsordning, hvor du som medlem af a-kassen er sikret, hvis du er ledig. A-kassen giver rådgivning, hvis du ...