49348-Danske Studier 2006/mat

ANMELDELSER. Anders Leegaard Knudsen, ph.d.: ... par mindre værker i genren af Steffen Hejlskov Larsen, Niels Kofod og Ole. Ravn. Jeg vil ... en abstrakt »krigsroman«, og en udenrigskorrespondent, der var forarget over den som politisk ...

49348-Danske Studier 2006/mat- Relaterede dokumenter

49348-Danske Studier 2006/mat

ANMELDELSER. Anders Leegaard Knudsen, ph.d.: ... par mindre værker i genren af Steffen Hejlskov Larsen, Niels Kofod og Ole. Ravn. Jeg vil ... en abstrakt »krigsroman«, og en udenrigskorrespondent, der var forarget over den som politisk ...

Studier av ogräsbekämpning på banvallar 2006-2015 - SLU

vanligt förekommande på spårvägar i Tyskland och erfarenheter rörande t.ex. an- ... mellan glyfosat och MCPA startade redan 2002 och har delvis beskrivits ...

danske studiek - Danske Studier

hvalp", hvilket udtryk en gæstgiver i Horsensegnen leverer å o Kr. til tjenestekarle7. ... Egnen ved Gadens Begyndelse i Øst kaldes ce 'plwryd? bæl efter.

danske studieb - Danske Studier

kørte hjemmefra. Den blev saa meget højtidelig lagt paa Graven, ... Tidsskriftet; Frugterne af dette Samlearbejde kommer i høj Grad nær- værende Værk til Gode.

danske studiee - Danske Studier

gaar umiddelbart foran Hållestad-stenene, bærer den fra „vikinge- stenene" velkjendte formel „N. N. ... flygtige sig til ideer og symboler. Det er i reglen ikke selve ...

DANSKE STUDIER

Dansehøj, Dansebjerg 18 123f. Diernisse 36 83. Diernæs 36 83. Dimon (Færøerne, Island) 19 149. Ditmarsken 43 141. Dommerby 31 177. -drup, se -torp.

Danske Studier 1931

til Stevns, ikke fordi der lå en ellehøj; den har man først senere opdaget og naturligvis ... Man mente saaledes paa Vejle-Egnen, at dersom Nogen gav sig til at ...

DANSKE STUDIER 1975

Leith, arbejdsbyen mellem bjerg og hav, bliver således en gentagen symbiose ... ders bro og kastede dem i Gudenåen mellem Niels Ebbesen og hans forfølgere ... set: »Ja! Førend Kirken kom paa Fald, / af Tybren (Tyrken?) saa besværet«, .

Danske Studier 1956

serne; de er måske det bedste stykke universitetspædagogik, jeg har oplevet; men ... i den store ordbog, der citerer Peter Fabers berømte »Juletræet«: Træets allerbedste. Zir/ Skal min Villiam have;/ Paa det blanke Guldpapir/ Maa Du gjerne ...

Danske Studier 2013

står af Jesu og Marias ord til hende – de er de ultimative autoriteter, når det gælder, hvad der ... lampe og nyere som elevintra, fjumreår, tolvtal. Derudover er der ...

Danske Studier. 1922

gengiver det græsk paradeisos „Paradis", der egentlig er et persisk. Laaneord med ... som isoleret Fænomen, i det bøhmiske Spil Velkå barborka, men her bliver ...

Danske Studier 1933

JULIO GRANDJEAN, Spanske Ordsprog. 65. FRA SPROG OG LITTERATUR. Til Glavendrupstenen (Hans Brix). 43. Professor Hans Brix's Talmagi (Erik Moltke).

Danske Studier 1935

visestil, hvad der jo er mærkeligt, naar man betænker, hvilket stof der findes for den episke folkevise i marialegenderne. Ernst Frand- sen forklarer fraværelsen af ...

Danske Studier 1938

en opløsning blob, bliib også var tænkelig og kuridé give mening. Jeg er enig med Orluf i; at b på ... En Vuggevise (hvortil. Nodebilag følger i Nytaarsgaven) ...

Danske Studier 1963

Mogens Jensen: Folkevisen om Germand Gladensvend. 75. Erik Dal: ... cesser gennem et studium af kunstværkets symboler i vid forstand - en op- fattelse, som ...

Danske Studier. 1913

de folkelige ragnarokforestillingers udspring. ... floden Ljachva har sit udspring, stod der en grusinsk landsby2". En gang ... 516, < „Beilage zur Donau, 1855, nr.

Danske Studier 1937

tydelig Tidsforskel, men i Mellemtidén'udfoldede sig et duft- og far- verigt Flor af ... velkendt i Oldtiden fremgaar bl. a. af Votivgaver saavel fra Kreta som fra det ...

Danske Studier 1912

udsagnsord, Tillægsm. eller Ejestedord tager Form som efter Flertal). ... bruges som Betegnelse for Hæl, der ellers i vore Dages Spansk hedder zancajo, men ...

Danske Studier 1918

LOUIS BOBÉ, Til „Johannes Ewalds Levnet og Meninger". 73. MARIUS KRISTENSEN, Om Oehlenschlagers „Helge". 97. F. OHRT, Finsk Tro og finsk Galder.

Danske Studier. 1928

pox, french pox). Det latinske synonym er i ældre tid „van", nu „va- riolæ". ... Sjæle, Adam, Enok o. a. samtaler; een der ser ud som en Eneboer, optræder: „Jeg er ...

Danske Studier. 1924

Fordi — derfor (Peter Skautrup). 179 ... nes Legen af Ingemann: „Opsankningen af Æg og Blindebuks- kampen mod ... vis om den i Norden almindelige Hugorm.

Danske Studier 1914

Ved Siden af Stevnsboer staar det sjældne Synonym. Stevns-bagger, jfr. ... midler kunde blive surt og fordærvet, tabe sin Kraft (Matth. V. 13). Peder Syv opfører ...

Danske Studier 1944

I regelen vil der kun være tale om tidsforskel, ikke om stedsforskel, men helt ukendt er ... Det er maaske ikke helt tilfældigt, at de to spanske Vers om Malaga:.

Danske Studier 2008

Danmarks logofile orkester: Shu-bi-dua og sproget · 7 genstand for forskning ... citerede tekst, som er modificeret: I originalen er det min sang, der sætter.

Danske Studier 1981

Studier i dansk 1800-tals realisme. 144. Niels Houkjær, kulturredaktør, mag.art. Niels Kofoed: Den nostalgiske dimension. En værkgennemgang af Harald.

Danske Studier 1962

finder hun ikke, og af Germand Gladensvend har den kun levnet hans højre Haand. ... egentlig være en analyse af det meget væsentlige »meningitis-motiv«.

Danske Studier 1932

den spanske Sø (Kay Larsens utrykte Dansk-ostindiske Personalia og Data,. Kgl. Bibi.). ... et Tofags Værelse, foran hvis Vinduer der hang røde Gardiner. I Værelset, der ... To Grene er vokset over Kors og danner et Hul, hvori- gennem man ... Bojesen om, at „Hærormen" kunde iagttages ude i Vesterskoven ved og paa Vejen ...

Danske Studier 2018

andelsboliger, hvoraf de 55 er solgt« (Weekendavisen 17.9.2010, min ... Min gamle nabos håndværkertilbud af et hus blev solgt på en uge ... Sirius 8 Mile høie«, H.C. Andersen: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i.

Danske studier, 2017

defærd er baseret på eddadigtet, Trymskvadet, men Jón Karl Helgason viser, hvor- dan Peter Madsen samtidig henter skikkelser ind i sit nordiske univers fra ...

Danske Studier 1908

Islands ordsprogssamler, den gamle provst Gudm. Jonsson har i sin store samling (Safn af isl. or8skvi5um, 1830) optaget et ord- sprog: Leingi geingr Loki ok fiér ...

Danske Studier 1909

Se indl. 18 Svømmehud mellem tæerne. u — tre. 15 Isstormfugl. le. „. . magnitudine gallinam medioerem formå falconem utcunque æquat. Ginericio est colore .

Danske Studier 1960

En uopklaret gammel dansk juleleg. Af. NILS DENCKER og ... monier. - 5. På dette sted har Vælskland utvivlsomt forvansket virkeligheden. Det uantagelige ...

Danske Studier 1955

ikke fuldstændigt erindrer det gudelige digt Ljomur, medens »den største Part kunne ... følge aa I/aat>b1/2bcc osv., mens B jo normalt har første strofe trelinjet.

Danske Studier 1904

KONG LINDORM. 3 samme dag fødte dronningen et drengebarn; og så blev der ikke talt mere om lindormen. Da kongen kom hjem i sit rige, var han meget glad ...

Danske Studier. 1920

kortspil, „femten streger", „brus", „fedt og magert" og så tilsidst et glas punsch, gåder, ... skynde sig, saa Tænderne rasler sektionsvis ud af hans gloende Røvhul.".

Danske Studier 1953

Præstø Amts hist. Årb. 1920 ... mille (Matricaria) og Tusindfryd (Bellis), dog vistnok kun naar først- nævnte ikke er ... Tusindfryd?) til Raads i et Hjerteanliggende1.