Nørregård /*y obelisk - Erik Rosekamp

var suveræn over nogle af verdens rigeste lande, stilledes 1784 (Pitt d. y.) under statskontrol: mistede privilegierne. 1833; efter Sepoy-oprøret tog eng. krone.

Nørregård /*y obelisk - Erik Rosekamp- Relaterede dokumenter

Nørregård /*y obelisk - Erik Rosekamp

var suveræn over nogle af verdens rigeste lande, stilledes 1784 (Pitt d. y.) under statskontrol: mistede privilegierne. 1833; efter Sepoy-oprøret tog eng. krone.

Stokkebye, Erik Peter, 1845—1929» Korngrosserer ... - Erik Rosekamp

hugger Johann Christopher Heimbrod, d. 1733). Hvor J. C. S. var født, ... rie Thyssen, f. 30. April 1902 i Lyngby, ... A. H. M. Fenger: Erin- dringer fra mit Liv, 1925, ...

EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD ... - Erik Rosekamp

Odense; søn af oberstløjtnant Kay Olaf Richard Eggers og ... Gentofte; søn af direktør Robert Einfeldt (se denne); gift 10/1. 1956 m. tandlæge Inger E., f. 24/12 ...

G - Erik Rosekamp

lysestager og for større ørenringe med diamanter. ... gri'po'menus (fra nty. griphummers, egl. hummer m. store kløer), ... gulddoublé el. double, forgyldte varer,.

S - Erik Rosekamp

f. eks. ved at der er indrømmet en vejret over denne, el. ... høj (126 m), Kobanke (123 m) og Vejr- høj (121 m). ... Skeikampen ['Jæi-], 1123 m h. no. fjeld- top nær ...

cand. jur. 1 - Erik Rosekamp

Hjørring. Amt (stiftet 1910). Adresse: Hugdrmi pr. Dybvad. HALK Frode Dr. med., ... strup ved Hjørring; Søn af Godsejer H ... I Lære paa Hjorteapoteket i Kbhvn.

N jvv Nagy - Erik Rosekamp

opretholdt af de enkelte stater, dels af. USAs regering; N ... terhavet ved N-Amerikas NØ-hjørne. (111000 km2; 313 ... Konfødererede Stater. Den republ. reg.,.

Bind 6 Eon - Erik Rosekamp

Romerne begyndte at true E., og da Perseus kom i Krig med Rom 168, stillede E. ... liggende Stjernebillede, der fremstilles som en flere. Gange krummet Strøm ...

Garn. - Erik Rosekamp

bandt han Hvervet som Amtmand over Hørsholm Amt, som 1730 var blevet skænket Sophie ... Vartov Gammel Kloster, Klædebo Parkallé 28 (1934—36), egen.

vaccination - Erik Rosekamp

lito d'Este (d. 1572) af Pirro Ligorio ... sidder frøene i oprette kapsler, der åbner sig foroven, f. eks. ... (»forårstræthed«) do. Hyben, solbær, kål, kartofler, appel-.

G gadeviser - Erik Rosekamp

og Sorte Engle (1945). ger(e) [ge'r] el. ['ge:rs] (oldn. geiri ... af granitskærver. gra'nito (ital: granit), ... Stadsteatret i Jena, Bauhaus Dessau. (1926), havebyer med ...

Petri - Erik Rosekamp

med Anna Cecilie Alberta Svane Nielsen, f. 2. Febr. ... (Smykker med indlagte Stene) og udstillede siden her 1908, 1910,. 1915 og ... Tolderlund, Hother. 167.

R racket - Erik Rosekamp

erne, de fleste har en meget kort »levetid«. radi'ka'l(lat. radix rod) ... Garson Kanin »The. True Glory« ... Midterskibet, støbt løvehoved) hører til de bedste i. Eur.

K ffa kaffe - Erik Rosekamp

kiton, anden stavemåde for chiton. •Kittel, Rudolf (1853-1929), ty. teolog. Prof. i Breslau. ... Vordingborg (14 km 1.). Knud Sjællandsfar (Knud Sjællænder),.

Daa Ebberødgård - Erik Rosekamp

Egersund [-'sun:], no. ladested i Roga- land; 3400 indb. (1946). ... kin. porcelæn. eghjort {Lu^canus ] ... marmor, skifer, porcelæn, glas, papir, gummi, silke, bakelit ...

låg macadamiser ing - Erik Rosekamp

"hvis tænder havde labyrintagtig foldet dentin. Karbon til trias. ... af store pengesedler. 'Mayerling, landsby med ... sommerfugl, grålige vinger. Den hvidl. el. rødl.

BÅGØ - Erik Rosekamp

teker J S Baagøe (død 1837) og Hustru. Hedevig f. ... Kolding; Søn af Grosserer N W Ba strup og Hustru ... af Kongens Foged i Kbhvn. C C Birch. (død 1903) og ...

B baccalaureus - Erik Rosekamp

giver med kobbersulfat og natriumhy- droksyd ikke ... blodbiller (Malaco* der mata), billegruppe, langstrakte med ... blåsten, kobbervitriol el. kobbersulfat anv.

Konversationsleksikon - Erik Rosekamp

i Beg. af 19. Aarh. i franske Emigrantkredse som en haanende Betegnelse for Resultaterne af en fordærvet Smag i Modsætning til de regelrette, antikke Former.

Søgbar PDF-tekst - Erik Rosekamp

Adresse: Østerbrogade 110, Kbhvn. 0. Wilhelm ... Adresse: Østerbro 8, Aalborg. Hotel Aalborg i ... Brødrene Andersen, skrædderi og herreekvi- pering, kgl.

Jönköpings regemente - Erik Rosekamp

loe'us mone'dula, en kråk- ... äkta el. rysk kaviar, el. av torsk, gädda, löja m. m.. Kavitatio'n, i ... fattare, skrev romantiska romaner (Aage og. Else, 2 dir, 1902—03) ...

gårdbo Habakuk - Erik Rosekamp

ødelagt af sandflugt og adsplittet, ,1882 genoprettet på ... Vi penny. hali- (gr. hals salt), salt-, saltvands-. ... salt-og brakvand; 2) i videre bet. (brugt ... Herstal [ær'stal], forstad til Liége; 25 000 indb. ... (241700 t palmeolie; 25%) og peber. (85%).

søsyge Tabor - Erik Rosekamp

to'ska'nsk søjle, opr. etruskisk søjletype med profileret basis og kapitæl, glat skaft. Anv. ofte af romerne som erstatning for den beslægtede doriske søjle. Brugt af.

Utvisning — Ii Vaccin - Erik Rosekamp

Wienerkalk [vi'u-], maguesiumhaltig osläekt kalk, användes till ... krita under namn av wienerkalk. ... s y n k r o n m o t o r e r matas rotorns lind- ningar, som äro ...

Cælius Z> tb Dacia éå - Erik Rosekamp

position som disse havde P. Heise, H. Rung og P. E. Lange-Mulier. Ballet- ... russ. kunstkender og skaber af Le Ballet ... grundstilling til angreb og forsvar med.

hårfugle ibenholt - Erik Rosekamp

isstormfugl ('Eulmarus glacilaHs), måge- lign, stormfugl, yngler i stort antal på fuglefjelde ved nordl. Atlanterhav og. Grønl. Lever af blæksprutter o. a. pela-.

Oxenvad Pachelbel - Erik Rosekamp

Peripteros m. dorisk søjleorden. 69 X 31 m. Den gr. arkit.s mest fuldendte præstation. Rigt smykket m. skulpturer, tilskrevet Feidias, nu f. partikularisme.

Förvedning — 553 — Gaddsteklar - Erik Rosekamp

parisisk esprit med attisk o. aristofaneisk, o. det homeriska sagostoffet får belysa ... ung flicka, särskilt om ung skönhet i revy, teater el. film. Glan, sjö i mell.

Bind 8 Grækenland - Erik Rosekamp

opnaa en Tilknytning af de ioniske Øer, hvor ... mellem danske og tyske Fiskere, bestemt angivet ... overvintre, og Ungerne komme frem ca. i. Maj. Larvelivet varer 36—44 Dage. Flyvetiden ... Bahama-Øerne og de vestindiske Øer samt i Gua-.

tårn Udall - Erik Rosekamp

tegn både for v og u; i kursivskriften omdannedes v til u. ... udføres i en skov med nogle få års mellem- ... grænseflod ml. ... Vigtigste felt er Texas-Oklahoma-Loui-.

Dörj — 393 — East Ham - Erik Rosekamp

grekiska motståndsrörelsens främsta organisa- tion under den ... EDES, en grekisk officersorganisation, som ... myt. en bergnymf, som tynade bort av olycklig.

kålsommerfugle <?/? labil - Erik Rosekamp

Har malet abstrakte og kubistiske bille- der, bl. a. serien Formvariationer samt ... læderløber (Pro'cru.ves cori'aceus), stor, sort løbebille, overfladen grubet. Alm. i.

196 JACOBI Carl Stiftsprovst. R.DM. - Erik Rosekamp

baneselskab og for Arbejdernes Bygge- forening. ... 1883 i Seden, Datter af Præst Søren. Nielsen og ... rektør ved Islands Landsbank fra 1898: Formand for ...

hammer (9. Sept. 92 Højen-J., se der). - Erik Rosekamp

11. apr 2010 ... Konfirmationsspørgsmaal" af en jysk Landsbypræst (72) og en Anmeldelse ... ved Krykker og køre i Rullevogn og maatte have en Ka- pellan til ...

305 arhus og Sgpr. GFB til Harridslev-A ... - Erik Rosekamp

28. apr 2010 ... Vejlby. (Fyns St.) 2. Mai 79, ord. 18. Juni, Sgpr. Lading-F.-S. 16. Ju«. 85, res.

bånd-acanthus Cadogan - Erik Rosekamp

3) Celleslim. (cytoplasma), der består af oftest arts- specifikke æggehvidestoffer i kolloidal tilstand, og hvis meget store molekyl- kæder kan sammenkobles og ...