Landskabsplan og Landskabsanalyse - Kommuneplan

Himmelbjerget og Ry rejser skovklædte ... udsigt fra Himmelbjerget over de hedeklædte dalskråninger udsigt på langs af ... møller med en højde på 60-70 m.

Landskabsplan og Landskabsanalyse - Kommuneplan- Relaterede dokumenter

Landskabsplan og Landskabsanalyse - Kommuneplan

Himmelbjerget og Ry rejser skovklædte ... udsigt fra Himmelbjerget over de hedeklædte dalskråninger udsigt på langs af ... møller med en højde på 60-70 m.

Landskabsplan - Temaplaner

rekreative anlæg i området, Tempelkrogens camping syd for Ågerup,. Fjordstien og jollehavnen ved Tempekhuse. Foto/illustration/Kort. Rumlige forhold. 5 / 7 ...

SANKT HANS VEST Landskabsplan

Nørrehus. Søhus. Bistruphøj. Bistrup vænge. Parkhus. Kapel. Enghus. Villa d' ... Luftfoto viser Kurhus, Nørrehus, Søhus, Fjordhus, Østerhus, Nørrehus og den ...

Klima-, Natur- og Landskabsplan - Favrholm

og Landskabsplan for den nye bydel, Favrholm, syd for Hillerød by. Rapporten er udarbejdet ... klimafaktor, svarende til servicemålet for separatkloakering (T5).

Hvidbog: Kommuneplan 2017 – 2029 - Svendborg Kommuneplan

Revsøre Strandcamping. Lundeborg Strandcamping. Knarreborg Mølle Camping. Åbyskov Camping. Carlsberg Camping. Tåsinge Camping. Plan. ENERGI OG ...

Designmanual & landskabsplan for Børkop, juni ... - Vejle Kommune

Egnede arter: Fjeldribs, snedrivebusk og sergents æble. Hæk, klippet. Ved ankomstarealer ved institutioner, fælleshuse, butikker og erhverv, hvor synlighed og ...

Kommuneplan 2013 Hvad er en Kommuneplan? - Gladsaxe ...

Buddinge Batteri. Dyssekammer i HF Voldly ved Gladsaxe Trafikplads. Espehøj; bronzealderhøj på villagrund ved Gladsaxe Møllevej. Garhøj; bronzealderhøj på ...

landskabsanalyse - Fremtidens Landskaber

Ravnsby Bakker og Halsted. Ådal. 9. Nordlollands slettelandskab. 10. Sydlollands slettelandskab. 11. Sydlollands kystlandskab. 12. Kystlandskabet på.

landskabsanalyse - Langeland Kommune

strukturer, der præger landskabet på Langeland. Landsbyerne blev i høj ... ferie- og fritidslandskab. Her med udsigt over Langelands golf Klub. 12: FOdSLeTTe ...

Landskabsanalyse - Danmarks nationalparker

... den middelalderlige rydningstorp Kagerup i slutningen af. 1800-tallet er opstået et helt lille industriområde med jernbanestation og savværk ved indgangen til.

Landskabsanalyse for Skive Kommune 09

ger ved Salling vestkyst. ... også den lille skala i form af hegn, småplantninger og jorddiger. 19. BEB ... Øst-vestgående hegn med alle typer repræsenteret. 90.

LANDSKABSANALYSE RINGSTED KOMMUNE

4. jun 2013 ... For at opnå et kendskab til kommunens landskab har Ringsted Kommune udarbejdet ... Slangerupgård ved Haraldsted Søs sydlige bred ligger ...

Landskabsanalyse - Næstved Kommune

Delområde 12a, Tunneldalen ved Gelsted, Herlufmagle og Glumsø. ... Genbrugsplads, betonfabrik, skydebane og råstofgrav ligger alle skjult indenfor området.

Landskabsanalyse for “Undersøgelsesprojektet - Nationalpark Thy“

Thy“ v/ Peter Stubkjær Andersen for de øvrige arealer, såvel private som offentlige. Udgivelse ... man får en mulighed for at køre gennem klitbæltet. Stenbjerg ... Kongelige Danske Geografiske Selskab Publikationer. Caspersen, Ole Hjort og ...

LandskabsanaLyse - Odsherred Kommune

egebjeRg haLvø. 44 ... red. især på odden og Rørvig-halvøen kan denne udvikling aflæses tydeligt i ... Landskabet omkring sjællands odde er overvejende død-.

Landskabsanalyse 2013 - Assens Kommune

Hanne Brendstrup Nielsen og ... landskabet mellem Aarup, Vissenbjerg, ... Ved Nedermark nordvest for aarup er terrænet markant mere bakket, og skalaen af ...

grøn blå struktur landskabsanalyse - Solrød Kommune

ligger som kystkiler mellem Karlslunde og Jersie. ... Karlstrup, Solrød og Jersie blev anlagt for at imødekomme fore- ... I dag anvendes bygningen til sognehus.

Landskabsanalyse 2019 - Ringkøbing-Skjern Kommune

11. jun 2019 ... Udgiver. Ringkøbing-Skjern Kommune. Land, By og Kultur. 2019 ... Landskabet er åbent med stor skala. ... åben klithede med hede- og.

gug - Kommuneplan

14. dec 2009 ... ved Gug Planteskole. Ved E45 indebærer begge alternativer etablering af et nyt tilslutningsanlæg. Udformningen af dette kan være en løs-.

Greve Kommuneplan

19. maj 2017 ... Tune har tidligere huset TopToys hovedkvarter og arealet er nu overgået til ... De grunde, der bliver sat til salg i Greve Kommune er generelt.

Allerød Kommuneplan

I Allerød kommune var der primo 2009 74 butikker med et samlet bruttoareal på ... Jyske Bank på Frederiksborgvej 27 er med i den afgrænsede bymidte, men ...

VVM-redegørelse - kommuneplan

og ændringer af slagteriet DanePork A/S. Vejle Kommune har parallelt med og umiddelbart forud denne proces igangsat et planlægningsarbejde for St. Lihme, ...

17.10.17_KDL_Tematillæg til ... - Syddjurs Kommuneplan

17. okt 2017 ... Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune. 2016-2019 – Sammen skaber vi vækst og velfærd. Kortgrundlag: © Matrikelkort og topografiskekort: ...

Tåsinge - Svendborg Kommuneplan

19. dec 2017 ... Rekreativt område Carlsberg Camping. Rekreativt område Tåsinge Camping. Boligområde Egenappevej. Blandet bolig- og erhvervsområde ...

Hjørring Kommuneplan 2016

yderligere 5.000 m² til nye dagligvarebutikker. Tre Kiwi-butikker i hhv. Vrå, Hirtshals og ... Dronninglund. 147. 2. 0,9. 0,6. 95. 1,0. Aalborg. 5.356. 36. 16,9. 0,3.

Landområderne - Syddjurs Kommuneplan

for Syddjurs Kommune, men som hver ... Landområderne i Syddjurs Kommune kan som ud- ... bosætningsbyer, hvor især det alternative bosted Friland.

Lundeborg_Sehesteds_by - Svendborg Kommuneplan

På Havnevej ligger en række repræsentative bygninger som kro og manufakturhandel, begge opført 1865. De er opført i en velproportioneret klassicistisk stil, ...

A9 hovedvejen - Svendborg Kommuneplan

Bregninge Kro (tv) og mekanik i Lundby (th) ... man passerer Bregninge Bakke på Tåsinge, hvor der især er fine udsigter ind mod Svendborg. Også når man.

Kommuneplan for Trekantområdet - Trekantomraadet

Byrådene i Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og ... ret randmorænelandskab, gennemskåret af dybe fjord- og ådale. Konge Ådal ... spørger oplevelser indenfor kunst og kultur, historie, wellness, shopping, restau-.

Kommuneplan 2013-25 - Niras

25. jun 2013 ... energi, byerne skal fremover udvikle sig tættere og mere levende, ... Grenene forbinder Blistrup med Gilleleje, Esbønderup med Græsted, ... Detailhandel omfatter butikker, der sælger dagligvarer såsom mad og drikke,.

Allerød Kommuneplan 2017

4. apr 2018 ... ... ved Prins Valdemars Alle, opførelsen af Allerød Torv og Kvickly´s byggerier og omlægning af M. D. ... B.03 - Boligbebyggelse ved Prøvesten.

KOMMUNEPLAN 2017-2029

29. nov 2017 ... Kolding Kommune: Almind, Agtrup/Sdr. Bjert, Eltang, Harte, Hejls, Hejlsminde, ... forsamlingshus og multihal, men ingen dagligvarebutik.

Lejre Kommuneplan 2013

råde på side 364, og du kan læse lokalplaner på Lejre.dk. Andre love og regler. Kommuneplanens retningslinjer og rammer bygger på reglerne i planloven.

Kommuneplan - Fredensborg Kommune

4. mar 2018 ... Retningslinier i afsnit 2.1 Områder til boliger samt afsnit 7.1 Bæredygtigt byggeri, 7.2 Grønne områder. Fredensborg Søpark. FB 20. Anvendelse.

og Glentevej - Svendborg Kommuneplan

ARKITEKTUR OG BYGGESKIK. Den ældste del af bebyggelsen på Fruerskovvej og Mågevej består af små, enkle huse, bygget i gule tegl. Husene er opført ens, ...

Kommuneplan 2014-2026

11. nov 2014 ... Høje Taastrup er hjemsted for HøjeTaastrup Gymnasium, CPH West og vidensinstitutionen Teknologisk Institut, der fortsat skal støttes ved ...