Lokalplan 542 - Aalborg Kommune

31. aug 2006 ... Lodsgården er bygninger, der har haft stor betydning for byens historie. Begger udpeges som bevaringsværdige. Fig. 6-7. Havnegade 1 er.

Lokalplan 542 - Aalborg Kommune- Relaterede dokumenter

Lokalplan 09-041. Vesterbro, Aalborg Midtby - Aalborg Kommune

8. okt 2006 ... Lokalplan 09-041. Vesterbro, Aalborg Midtby. 14. Oktober 2006. V esterb ro. V e nde lboga de. V esterb ro. Strandvejen. Hasserisgade. Lim fjo.

Lokalplan 10-075. Nordkraft, Aalborg Midtby - Aalborg Kommune

8. sep 2006 ... disse anvendelser, bortset fra hotel, er 60 dB(A) hele døgnet. Hoteller er ... støjniveauet ved Aalborg Sømandshjem overfor. Nordkraft er ca.

Aalborg Kommune Lokalplan 06-012 Aalborg Sygehus, afsnit Syd

27. maj 1997 ... Indholdsfortegnelse. Lokalplan 06-012. Aalborg Sygehus, afsnit Syd. Aalborg Kommune. Redegørelse (grå sider). Lokalplanens formål .

lokalplan 5-2-113 - Aalborg Kommune

14. jan 2020 ... Prydpære, Pyrus Caucasica. Røn, Sorbus. Småbladet Lind, Tilia Cordata. Spidsløn, Acer Plantanoides. 8.3 Parkering. Parkering skal overholde ...

Lokalplan 6.25 - Aalborg Kommune

offentlig bekendtgørelse herom i Hals avis. Læsevejledning. Lokalplanen indeholder bestemmelser og redegørelse for området. Redegørelsen er ikke direkte ...

Lokalplan nr. 4.07 - Aalborg Kommune

plan. Når forslaget til lokalplanen herefter er behandlet og endelig vedtaget af byrådet, sker der offentlig bekendtgørelse herom i lokalavisen Hals Avis.

Lokalplan 13-010 - Aalborg Kommune

8. jun 2004 ... VADUM. AALBORG KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING. JUNI 2004 ... bl.a. supermarkedet Rema 1000, installationsforret- ning og bank.

lokalplan 2-4-106 - Aalborg Kommune

20. sep 2017 ... tilknytning til krydset Thistedvej/Lufthavnsvej i Lindholm. Området udgør et ... Frisør o.l.. Marketing. Medievirksomhed. Pengeinstitut. Postkontor.

lokalplan 4-1-101 - Aalborg Kommune

1. dec 2010 ... Boligbebyggelse ved Østre Alle/Signalvej, Vejgård. Lokalplan 4-1- ... området i Vejgård Bymidte og langs Hadsundvej, hvor ... Kiropraktor. 1-3.

Lokalplan 542 - Aalborg Kommune

31. aug 2006 ... Lodsgården er bygninger, der har haft stor betydning for byens historie. Begger udpeges som bevaringsværdige. Fig. 6-7. Havnegade 1 er.

Lokalplan 7-1-101 - Aalborg Kommune

10. okt 2007 ... LOKALPLAN 7-1-101. BOLIGER VED KLARUPVEJ. KLARUP. AALBORG ... vejr fx ved let regn eller tåge, mens den i tørt vejr næsten ikke ...

Lokalplan 09-035 - Aalborg Kommune

ger lokalplanen byggelinier, etagehøjder og bygge- felter som vist ... Etagehøjder er angivet med tal, der viser de maximale ... viste etagehøjde tillige er minimal.

Lokalplan 4-2-111 - Aalborg Kommune

11. jun 2014 ... Pandrup. Øster Hurup. Limfjorden ... Leos Legeland er flyttet ind i en af ... Leo's Legeland i en del år fremover fortsat vil være hjemmehørende i.

lokalplan 4-1-117 - Aalborg Kommune

20. apr 2018 ... Bebyggelsen optager denne skråning således at Citykirken fremtæder i 3 etager mod Samsøgade og kun 2 etager mod Karnersvej. Derved ...

lokalplan 4-1-109 - Aalborg Kommune

16. apr 2018 ... østlige og vestlige del af Aalborg. ... der bliver en del af den fremtidige BRT-forbindelse i Aalborg. ... skøjtehalsgrunden og Citykirken. Såfremt ...

lokalplan 4-2-117 - Aalborg Kommune

5. aug 2019 ... Jørgen Erik Bundgaard Bønsdorff matr. nr. 14f, og matr. nr. 14k, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder. PR2014 Ejendomme ApS, CVR nr.

Lokalplan 02-019 - Aalborg Kommune

23. nov 1983 ... 400/150/60 kV transformerstation ved Ferslev og dels arealer omkring nye 400 ... transmissionsledning for naturgasnet, hvor denne skærer el-.

Lokalplan 02-005 - Aalborg Kommune

om at udstykke et område i Ferslev til parcelhusbebyg- gelse. ... 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremfø- res som luftledninger, men må alene ...

Lokalplan 7-1-104 - Aalborg Kommune

1. jan 2012 ... Januar 2012. LOKALPLAN 7-1-104. Boliger ved Kærhavebakken. Klarup ... butikker til salg af egne produkter og Butikker ved Trafikanlæg og ...

lokalplan 7-1-108 - Aalborg Kommune

11. jul 2018 ... at omdanne det bynære område i Klarup til mere miljøfølsom anvendelse ... produktionserhverv i form af et cementstøberi, mens den mere ...

lokalplan 4-1-115 - Aalborg Kommune

17. aug 2017 ... Aalborg og Sønder Tranders kommuner beliggende nord for Th. Sauers Vej mellem. Sohngårdsholmsvej og den projekterede motorvej'.

LOKALPLAN 1-3-120 - Aalborg Kommune

19. mar 2018 ... institutioner langs Annebergvej og Saxogade, som rummer Vor Frelser Kirke, Frimurerlogen Cimbria. Handelsskolen Aalborg, Katedralskolen ...

Lokalplan 08-035 - Aalborg Kommune

Lokalplanens område er Øster Uttrup, der ligger ... Landsbyen Øster Uttrup ligger i udkanten af den østlige del af Aalborg. ... i vor forsamlingshus. Folkedans ...

Lokalplan 11-004 - Aalborg Kommune

Bag Vejgård Torv ligger to store supermarkeder, to store parkeringspladser og socialforvaltningens afdeling for Aalborg Øst. Syd for Vejgårdhallen ligger et ...

lokalplan 4-4-118 - Aalborg Kommune

18. jan 2019 ... som Himmerland Boligforening ønsker at opføre, jf. planskitsen. Projektet fordeler sig på 2 bygninger i ... Flytteforretning. Fragtmand, budcentral.

LOKALPLAN 3-6-112 - Aalborg Kommune

7. sep 2018 ... Baggrunden for ønsket om lokalplan er, at Aalborg kommune har modtaget en ... Ses på de faktiske forhold, hvor grunden vest for Shoppen er ...

lokalplan 4-6-106 - Aalborg Kommune

1. nov 2016 ... ved Fyrkildevej, der er en del af Kildeparken i Aalborg Øst. Dette skal bl.a. ske ... rummer en lang række tilbud som læger, psykologer, apotek, ...

lokalplan 6-2-105 - Aalborg Kommune

6. aug 2018 ... Lokalplanen bestemmer, at de karakterisktiske facader med smedejernsvinduer skal bevares. Bag facaderne skal der opføres en ny bebyggelse i ...

lokalplan 1-4-109 - Aalborg Kommune

Vadum. Vaarst. Klarup. Brovst. Bisnap. Ulsted. Nørholm. Ferslev. Godthåb. Frejlev. Gistrup. Vodskov ... Butikslignende formål (frisør ol.) • Restaurant (café ol.).

lokalplan 5-6-104 - Aalborg Kommune

14. nov 2019 ... på, at området syd for Mejlstedvej i Vestbjerg kan omdannes til fremtidigt ... Frisør o.l.. Marketing. Medievirksomhed. Pengeinstitut. Postkontor.

lokalplan 4-6-107 - Aalborg Kommune

22. jan 2019 ... en del af Mjel, som i dag er vokset sammen med Aalborg Øst. ... som indeholder funktioner som daglig indkøb, butikscafé, pizzeria, frisør og en.

lokalplan 1-1-138 - Aalborg Kommune

26. nov 2019 ... I området findes fx mindre håndværksvirksomheder, bilsyn, autoværksteder, ... 15 "Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal".

Lokalplan 3-2-105 - Aalborg Kommune

2. dec 2014 ... Sulsted. AALBORG. Aabybro. Koldkær. Gandrup. Støvring. Sejlflod. Skalborg ... kan være på dæk, som terrasser eller som tagterrasser.

LOKALPLAN 1-4-110 - Aalborg Kommune

2. jun 2016 ... Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, G/F Musikhus Kvt., Ø. Havneg. 38-52, ØSTRE. HAVNEPROMENADE A/S. Lokalplan 1-4-110. Kladde.

lokalplan 6-2-106 - Aalborg Kommune

29. okt 2019 ... Mindre end 1.50 meter: Blommebladet surbær, Carolinarose, Birkespiræa, Rød snebær. Der stilles krav om, at levende hegn mod omgivelserne ...

Lokalplan 10-058 - Aalborg Kommune

8. apr 2005 ... Forsidebilledet viser Boulevarden set fra John F. Kennedys Plads. ... C 18;. Aalborg Midtby 23, blad 1.3.C 23; Aalborg Midtby. 24, blad 1.3.C 24 ...