Referat - Hvidovre Kommune

Grf. Lodsgården. Finn Ivo Heller. Cyklistforbundet Brøndby Hvidovre. Anne-Mette Andresen. Hvidovre Biavlerforeninhg. Flemming Mikkelsen. Grf. Bredevang og ...

Referat - Hvidovre Kommune- Relaterede dokumenter

Referat - Hvidovre Kommune

Grf. Lodsgården. Finn Ivo Heller. Cyklistforbundet Brøndby Hvidovre. Anne-Mette Andresen. Hvidovre Biavlerforeninhg. Flemming Mikkelsen. Grf. Bredevang og ...

Referat - Avedøre Idrætscenter - Hvidovre Kommune

24. apr 2019 ... HK henviser til en dialog med Restaurant. Halvleg om dette, da det er dem, som har forpagtningen. KR spørger, om der er noget nyt vedr. den ...

31. januar 2019 referat - Hvidovre Kommune

20. feb 2019 ... Niels Egebjerg, Friluftrådet. Flemming Juel Mikkelsen, Grf. Bredevand og SGH. Michael Sabroe, Grf. Lodsgården. Jørgen Leth, Grf. Strandøre.

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn - Hvidovre Kommune

29. jan 2013 ... drage pladsen til andre. Hvis en pladslejer ønsker at udlåne sin båd og/eller bådplads, skal udlån ske igennem havneudvalget. Sælger en ...

Ansøgning – FDF Hvidovre – Ingeborg ... - Hvidovre Kommune

9. sep 2019 ... FDF Hvidovre har en aftale om at Hvidovre kommune under lokaletilskudsreglerne yder tilskud til afdrag på realkreditlån i Ingeborg op til et vist ...

Hvidovre Hæfte_rev5.indd - Hvidovre Kommune

være en oplagt mulighed. Enghøjskolen. Har ingen idrætsfaciliteter. Anvender Avedøre Idrætscenter, som ligger inden for fem minutters gåafstand. Registrering.

orienterer - Hvidovre Ældreråd - Hvidovre Kommune

Centerslagteren, Stationscentret. Hvidovre Avis. Botex, Åhavens Messe. Kvickly, Hvidovrevej. FOF Hvidovre. Claes Bageri, Strandmarksvej. Wongs grill.

for pensionister - Hvidovre Ældreråd - Hvidovre Kommune

Hvidovre valgt endnu engang at udgive en trykt udgave af ... nerne hører under Ældresagen i Hvidov- re. ... Ældre Sagen har også en lokalafdeling i Hvidovre.

referatark - Hvidovre Stadion - Hvidovre Kommune

3. sep 2018 ... Sender billeder af vandskader i forbindelse med manglende skifferplader på taget. Jan Rasnis FC Hvidovre. • Hængelåsen på vores boldburer ...

Leg med maden! - Dagplejen i Hvidovre - Hvidovre Kommune

Camilla Plum: ”Ælle bælle frikadelle – mad for børn og voksne” . Forlaget Gyldendal. (Lån den evt. hos HvidovreBibliotekerne). Jesper Juul: ”Smil!- vi skal spise”.

Hvidovre Lærerforening Referat:

20. dec 2019 ... Gungevej 8 A 1., 2650 Hvidovre. Tlf. 36777014 email: ... Hvidovre. Forslaget indebærer bl.a., at 10. klasserne flytter fra Engstrandskolen til.

referat - Hvidovre Hospital

Casper Mortensen og Winnie Bergstrøm indgik valget, som mundede ud i at ... Dog besluttes det, at det omkring Forløbsprogrammerne, der falder naturligt ind ...

Hvidovre Nærradio - Hvidovre Kommune

Hvidovre NærRadio 95,2 Mhz. Hvidovre Enghavevej 20. 2650 Hvidovre. Tlf. Giro. Hvidovre Kommune. Hvidovrevej 280. 2650 Hvidovre. 36 49 17 49. 737 - 9439.

kultur-tur - Mit Hvidovre - Hvidovre Kommune

#rebæksøpark. 4. Herefter cykler du tilbage ad Kløverprisvej og drejer til højre ned ad Hvidovrevej. For enden af Føtex på din venstre hånd ser du: GAVLMALERI.

natur-tur - Mit Hvidovre - Hvidovre Kommune

Vestvolden s. 15. Avedørelejren s. 16. Quark Centeret s. 18. Avedøre Landsby s. 19. Traktørstedet Engtoftegård s. 20. Brøndbyøster Kirke s. 21. Rebæk Søpark.

hvidovre friluftsbad - Hvidovre Kommune

20. okt 2015 ... opvarmning af bassinerne i Hvidovre Friluftsbad. Der ses også på mulighederne for at eventuel overskydende solvarme kan leveres til ...

Hvidovre Havn - Hvidovre Kommune

19. jun 2019 ... Man skal være opmærksom på at der typisk kan være op til 12 ugers levering på. Azobé træ. Forventede priser er: Pris pr. lbm er kr. 20.000,-.

Referat 2019 - Hvidovre Vindmøllelaug

... nye forening. Garantiramme ved bankkonkurs - samarbejde med Arbejdernes Landsbank: ... Her efter sagde delegationen farvel og tak, og kørte til Kastrup.

Referat fra 28052018 - Plejehjemmet Strandmarkshave - Hvidovre ...

28. maj 2018 ... Kirsten Andersen (pårørende ældrebolig). Laila Søkilde (pårørende ældrebolig). Preben Phil (pårørende Torndalshave). Jonna Slot (pårørende ...

Referat – Bestyrelsesmøde 21.03.2018 - Hvidovre Gymnasium & HF

21. mar 2018 ... Hvidovre Gymnasium & HF. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2018. Kl. 16.15 – 18.15. Tilstede: fmd. Helle Adelborg, næstfmd.

Københavns kommune Frederiksberg kommune Hvidovre kommune ...

Dato 10. april 2018. Side 1 af 7. Fo n d e n. Am a g e r Ba k k e c. /o. ARC. Vin d m ølle v e j 6. DK 2. 3. 0. 0. Co p ... Frederiksberg kommune. Hvidovre kommune.

Rebæk IF Hvidovre Atletik & Motion Ikke ... - Hvidovre Stadion

4. sep 2017 ... Klubben er generelt tilfreds. Rosenhøj BK. • Klubben er utilfreds med, at de ikke har kunne spille på den lille bane ved Sønderkær i tre sæsoner ...

boligpolitik - Hvidovre Kommune

Hvidovre skal også i fremtiden være en attraktiv by at bo i. Vi oplever disse ... nere til dem, der ønsker at bo og bygge i Hvidovre. Boligpolitikken ... Man kan styre byg- geriet af nye ... det ske med afsæt i det eksisterende og med fo- kus på, at de ...

kulturnyt - Hvidovre Kommune

... deltagere fra Risbjergskolen, Præstemoseskolen, Hvidovre. Gymnasium og Station Next, kom der unge fra Københavns Mediegymnasium, Ingrid Jesper-.

høring - Hvidovre Kommune

der placeres i stokke oven på Kvickly-bygningen og på den eksisterende ... høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Du kan dog ...

Holmegårdsskolen - Hvidovre Kommune

udvikling. Denne rapport er en lokal kvalitetsrapport for Holmegårdsskolen. Den samlede ... forældreintra og skoleporten. •. Brev fra AKT-vejlederne om.

Ungdomsskolen - Hvidovre Kommune

Kvalitetsrapporten for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 for Ungdomsskolen skal give læseren en samlet oversigt over en række områder, så som elevernes ...

Administration - Hvidovre Kommune

tilsvarende udgifter i Rødovre, Herlev og Ballerup kommuner. ... Mange kommuner konterer udgifter til STU under både beskæftigelsesområdet (LAB-loven) og ... I forbindelse med budget 2019 blev det besluttet at reducere åbningstiden på ...

Engstrandskolen - Hvidovre Kommune

Denne rapport er en lokal kvalitetsrapport for Engstrandskolen. ... også karaktergennemsnit for alle Hvidovre kommunens skoler og gennemsnittet på landsplan.

Rehabilitering - Hvidovre Kommune

definition og Rehabiliteringsforum Danmarks definition fra ”Hvidbog om rehabilitering”. Rehabilitering af borgere med nedsat funktionsevne er en række af ...

Hvidovre Kommune - Miljøstyrelsen

Holbækmotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Brøndbyøstervej, sydsiden. ... Amagermotorvejen mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej, ...

rusmiddelområdet - Hvidovre Kommune

www.nadanmark.dk. NETSTOF.DK. Rådgivning om alkohol, hash og andre stoffer via chat for unge mellem 15 og 24 år. www.netstof.dk. LÆNKE-FORENING AF ...

Kanalstrategi - Hvidovre Kommune

21. jun 2011 ... Med denne kanalstrategi vil vi slå fast, på hvilken måde (ad hvilke kanaler) kommunen ønsker at borgere og virksomheder henvender sig til os, ...

10. klasse - Hvidovre Kommune

Resultaterne for Engstrandskolen - 10. klasse sammenlignes med de samlede ... Kommunikationen på ForældreIntra mellem dig og dit barns lærere og ...

Kvalitetsstandarder - Hvidovre Kommune

hjemmefra, uden altid at skulle bede familie, venner eller eventuelle medarbejdere i botilbud om hjælp. ... Montagearbejde. • Håndarbejde. • Gartnerarbejde.

Forslag - Hvidovre Kommune

transport-, og auto-, lager- og servicefunktioner. På enkelte af ... Fælles for dem er, at de muliggør, at regnvandet ved skybrud ledes udenom det traditio-.