Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 - Naturstyrelsen

30. jun 2009 ... Bag lodsgården og på toppen af bakken. 1.600. 1240. Rundt om Maskinhuset. 1.400. 1070. I diger og på tage. 50. 16. Rundt om fyret. 160. 136.

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 - Naturstyrelsen- Relaterede dokumenter

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 - Naturstyrelsen

30. jun 2009 ... Bag lodsgården og på toppen af bakken. 1.600. 1240. Rundt om Maskinhuset. 1.400. 1070. I diger og på tage. 50. 16. Rundt om fyret. 160. 136.

Hirsholmene - Naturstyrelsen

har nær oceanisk saltholdighed. Det giver en langt større mangfoldighed af havalger. (”tang”) og andre marine organismer sammenlignet med de indre farvande ...

Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. - Naturstyrelsen

Udviklingen: Urfugle optræder ikke i par som de fleste andre fuglearter, og en urfuglebestand opgøres heller ikke i par. Kokkene optræder på spillepladser i april ...

Punktkilderapport 2008 - Naturstyrelsen

791 7610202 Bjerringbro. 80.000. 22.078. 484.832. 1.355.801 ... Bjerringbro. 80.000. 22.078. 2.619.493 MBNDK ... 3.363.487. 30.171. 416. Nordjysk Autoophug.

Fredningsafgørelse af 25. april 2008 vedrørende ... - Naturstyrelsen

25. apr 2008 ... 2 aæ Vilholt, Sdr. Vissing, ejet af Horsens kommune, er ... tårne, master og vindmøller eller etableres skydebaner, motorbaner, oplagspladser ...

2008 78th NCAA Wrestling Tournament 3/20/2008 to 3/22/2008 at St ...

Jake Varner [1] - Iowa State. Christian Sinnott [4] - Central ... Jacob Kriegbaum, Air Force. Tim Harner, Liberty ... Jacob Kriegbaum 11-2. Charles Griffin 11-0.

Ynglefugle i vadehavet.pmd

Sandterne vurderes at være forsvundet som ynglefugl fra den danske del af Vadehavet og dermed fra Danmark. Beskyttelsen af dværgterne og hvidbrystet.

GRIBSKOVOMRÅDET - YNGLEFUGLE 2019.

Sortspætte han søger føde i dødt ved, Ulvedalene, Gribskov 2019. Sortspætte: 12-14 yp. (10-13). 10 træer med rede er fundet i år. 4 af rederne er blevet opgivet, ...

Ynglefugle i Vejlerne 2010

Brushøne holder endnu et lavt niveau med 5 kortlagte yngleurolige hunner, og sortterne steg en anelse i forhold til 2009 med i alt 24-33 par. Desværre fik de ...

Effekter på ynglefugle af udvidet færdselsadgang på Tipperne

27. nov 2019 ... spensation til udvidet færdsel på Tipperne, jf. afgørelse fra Naturstyrelsen, ... trækfugle, såfremt den udvidede åbningstid ønskes bibeholdt.

Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2009

Faglig rapport fra DMU nr. 778 2010. YNGLEFUGLE I TØNDERMARSKEN. OG MARGRETHE KOG 1975-2009. En analyse af udviklingen i fuglenes antal og ...

gribskovområdets ynglefugle 2004-2017 - DOF Nordsjælland

Læsevejledning til status for 2017 ..................................................................................................................... 7. Status for ynglefugle i 2017 . ... omkring Ulvedalene.

Ynglefugle i Østdanmark 1970-2010 - DOF BirdLife - Dansk ...

Frederikshus, Denderupvej 5, 4690 Haslev. Citeres: ... 19. Ill. Jon Fjeldså. 6. Rød Glente Milvus milvus. Rød Glente er en ret sjælden ynglefugl i Danmark.

Ynglefugle i Vejlerne - DOF BirdLife - Dansk Ornitologisk Forening

Byg holm Nord Rør skov er ca 1100 m, og de fle ste ter ri to rier her er kortlagt både fra Selbjergdiget og. Østre Landkanal-diget. Positionen er så vidt mu-.

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012

drejer sig om Rød Glente, Stor Kobbersneppe og Storspove, der alle er kategoriserede som. 'næsten truet' (NT) og i ... Bramgås Branta leucopsis, Fiskeørn, Rød Glente Milvus ... For de 'store vingefang' er der gjort en stor indsats fra DOF's ...

Overvågning af ynglefugle ved brug af droner - Aarhus Universitet

Hættemåger i de beskrevne forsøg yngler i tætte kolonier og hidtil er de optalt ved at observere fra afstand gennem kikkert og teleskop. Ved Sneum Digesø.

Ynglefugle i Tøndermarsken og Margrethe Kog 1975-2015 - Aarhus ...

21. jun 2016 ... Emneord: NOVANA, overvågning, ynglefugle, engfugle, forvaltning, prædation, Tøndermarsken,. Margrethe Kog. Layout: Grafisk Værksted, AU ...

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 - DCE - Nationalt Center ...

26. okt 2016 ... Desuden omtales udviklin- gen i antallet af ynglende hættemåger især i Sneum Klæggrav. I 2016 ynglede hvidbrystet præ- stekrave i højere antal ...

Vindere og tabere blandt ynglefugle Trækfuglevenligt ... - DOF BirdLife

Stubbevej 2A - øst for rute 21 mellem Feldballe og Ebeltoft, Djursland. Tu- ren går fra Ørnbjerg Mølle, ... Knivkærvej, Genbrugsplads. Vi tager en tur ad vejene ...

Ynglefugle i Roskilde Fjord 2018 - Nationalpark Skjoldungernes

1. jul 2018 ... På mindst en af øerne er der en stor bestand af kvan. Lokalitet 10 Eskilsø (Frederikssund Kommune). Beskrivelse: Eskilsø er med sine ca. 128 ...

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2019 - DCE - Nationalt Center ...

5. dec 2019 ... Et lille antal ynglende engryler tilbage i Vadehavet. 7. Få ynglende brushaner trods stort forårstræk. 9. De vidt udbredte vadefugle. 11. Tak. 12.

Hulrugende ynglefugle i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge

Blåmejse og Stor Flagspætte var sammen med Gærdesmutte og Rødhals ... Her blev dobbeltregistreringer af samme fugl/territorie/rede så vidt muligt undgået,.

Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012 - DOF BirdLife

Kerneområdet for 'vores' underart af Stor Kobber- sneppe, Limosa l. limosa, ... ske fødegrundlag, som bl.a. omfatter bier, humlebier og guldsmede, er alle aktive ...

Nyheder 2008 Senest opdateret 31. december, 2008 ... - Hvaler.dk

31. dec 2008 ... Fanøtrafikken: http://www.fanoetrafikken.dk/s1/Priser-Saelsafari/349we.aspx. M/S Fanø: http://www.larus-fanoe.dk/dansk.html. Gråsæl, han ...

Girona, Spanien 08.09.2008- 12.12.2008 Jag valde att åka en vecka ...

8 sep 2008 ... Introduktionskursen i katalanskt språk och katalansk kultur är en heltidskurs som börjar med två veckor och sedan fortsätter över hela terminen.

Nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om ... - EUR-Lex - Europa

21. apr 2015 ... æbler eller skaller af citrusfrugter eller kvæder eller en blanding ... EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i.

A usage officiel C/WP6(2008)9 C/WP6(2008) - OECD

19 août 2008 ... en ciblant aussi bien les marchés intérieurs que les marchés ... est l'accord stratégique à long terme conclu avec Höegh Autoliners pour la.

Materialeplatformen 2008 Overordnet drejer det sig i 2008 om at få ...

31. mar 2008 ... Materialeplatformens samarbejde med Skolekom, EMU'en og Fagenes ... lægge os, mht. bl.a. eksponering, up- og download, indlogning og ...

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om ... - EUR-Lex

1 dec 2019 ... Kommissionens förordning (EG) nr 790/2009 av den 10 augusti 2009 L 235. 1 · 5.9.2009 ... högsta dosen för att optimera syftet med testet, och därför kommer de flesta ... Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/. Aerosol ...

2 2008 UCLA Women's Gymnastics Th e 2008 ... - UCLA Athletics

Credits: The 2008 UCLA gymnastics media guide was written and designed by Liza David, UCLA Assistant Sports Information. Director with editorial assistance ...

social impact assessment 2008 assessment 2008 - PNG LNG

4 Feb 2017 ... Causes for law and order issues ... Namo' Apporro Landowners Association ... Hides Hiwa-Tuguba Landowners Association is recognised as ...

årsberetning 2008 årsberetning 2008 - Sex og Samfund

Hjemmeside: www.sexogsamfund.dk. Foto: Sex ... Sex for dig – nyt fagligt og spændende site for eleverne . ... helt nyt elevsite på nettet – www.sexfordig.dk.

2008 №4

23 окт 2019 ... Инго Титце (Ingo R. Titze) — мировой лидер в области научного изучения челове- ческого голоса. ... миллисекунд на рекламе отдыха на.

15.05.2008

Vegna Smyril Line loyva vit okkum at koma við hesum viðmerkingum til ... J. BRONCKS GØTA 37 · P.O. BOX 370 · FO-110 TÓRSHAVN · THE FAROE ISLANDS ...

2008/1 - Mol

Csorba Béla, Karvalics Attila, Zombori Zsolt: Mol márkafejlesztés – ... The DCU converts vacuum residue to mainly ... Camp, Robert C.: Üzleti folyamat bench-.

TIB-Nyt nr. 9. 2008 - 3F

hverdags-åbningstid den 29. og. 30. december, og ... Chresten Finn Guld, Køge. Organisation ... Keld M. Kristensen: 88 18 69 43, [email protected] Claus Hassing: ...