Årsrapport 2013 - Budget - Esbjerg Kommune

12. maj 2014 ... Ribe Håndboldklub - Nye sæder i hal 1, Ribe Fritidscenter. 145. 145. Ribe Taekwondo Han Kuk - Etablering af kampgulv. 27. 27. Spangsbjerg ...

Årsrapport 2013 - Budget - Esbjerg Kommune- Relaterede dokumenter

Årsrapport 2013 - Budget - Esbjerg Kommune

12. maj 2014 ... Ribe Håndboldklub - Nye sæder i hal 1, Ribe Fritidscenter. 145. 145. Ribe Taekwondo Han Kuk - Etablering af kampgulv. 27. 27. Spangsbjerg ...

Årsrapport 2010 - Budget - Esbjerg Kommune

9. maj 2011 ... 2010 blev et aktivt år for esbjerg kommune, og samti- dig et år, hvor vi så vidt ... al booking af lokaler via Interbook og resteren- de brugere i ...

Årsrapport 2013 Budget 2020 - Gladsaxe Kommune

løbende udføres. Buddinge Batteris potentiale skal udnyttes. Buddinge Batteri har potentialet til at styrke. Gladsaxe som en grøn og levende by. Derfor skal.

Årsrapport 2013 Budget 2019 - Gladsaxe Kommune

Penge til skøjtehal og profillegeplads. Gladsaxe Skøjtehal er nedslidt, og derfor er det ... Finansieringsoversigt 2019-2022 i millioner kroner, løbende priser.

7,3 mia. kr. - Budget - Esbjerg Kommune

af til beredskabet, og beløbet dækker også indkøb af nyt materiel som udryk- ningskøretøjer. Kommunen i tal: 116.078 indb. (2 % af hele landet).

285 mio. kr. - Budget - Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune er Danmarks nye vækstcenter, hvor karriere og det gode liv går hånd i hånd. ... Esbjerg Kommune skaber rammen om. ... Teater og drama.

Esbjerg Kommune - Budget

15. sep 2014 ... på skolen og til det forhold, at en elev, der først er startet på en skole, ... et tillæg pr. elev i 10. klasse ... Markusskolen - efter forventet børnetal.

Esbjerg Kommune Budget 2018-21

31. aug 2017 ... I Budget 2017-20 besluttede byrådet (ændringsforslag G-75) at tage højde for statens moderniserings- og ... Havbundsløbet - et 11 km langt ...

Forligstekst - Budget - Esbjerg Kommune

indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: ... indholdsmæssige rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. ... at reducere det årlige driftstilskud til Tobakken, Musikhuset, og Kultur- & Fritidshuset med ... Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for den ...

S04 Tilskudsoversigt - Budget - Esbjerg Kommune

Venskabsbyforeningen Ribe. 35.400. 34.600 ... Vægterne i Ribe. -. 29.500 ... Tilskud pr. måned til forældre med pasning i daginstitution/dagpleje i Esbjerg.

Spareforslag - Budget - Esbjerg Kommune

3. okt 2019 ... For borgere, der henvender sig i ekspeditionen i Esbjerg, Ribe og ... undervisningstimer den enkelte aftenskole har haft i løbet af hele året.

Udviklingsforslag, MEP - Budget - Esbjerg Kommune

28. aug 2018 ... Barselsudligningsfonden skal over tid ”hvile i sig selv” rent økonomisk. Indtægterne kommer via barselsrefusioner fra dagpengekontoret og via en.

Udviklingsforslag, Drift - Budget - Esbjerg Kommune

28. aug 2018 ... Især opgaven omkring at lykkes med en tryg, stabil, sammenhængende og succesfuld skolegang for de anbragte børn og unge i plejefamilier ...

Ikke navngivet - Budget - Esbjerg Kommune

Ribe er Nordens ældste by og i 2010 ... Esbjerg Kommune står i dag som ejer af Ribe Seminarium. Der ... af egne ansatte samt af Tandreguleringshuset I/S,.

Aftale om Budget 2020-2023 - Esbjerg Kommune

indgået den 11. oktober 2019 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: ... af Rendbjerg Feriekoloni, ophør af pædagogiske busser, besparelser på dagpleje,.

Årsrapport 2013 Årsrapport 2018 - Gladsaxe Kommune

Væreste- det har kostet 0,7 millioner kroner i 2018. Utraditionelle job. I 2018 har kommunen ansat 6 borgere i utradi- tionelle jobs internt i kommunen. Borgerne ...

Årsrapport 2013 Årsrapport 2016 - Gladsaxe Kommune

31. mar 2016 ... en vagttelefon og med faste åbningstider i hen- holdsvis Villaen, på ... andet omfatter bibliografen, svømmehallerne og bibliotekerne.

Årsrapport 2017 - regnskab - Esbjerg Kommune

7. maj 2018 ... nye træningssted eller en fed koncert. Med EsbjergLive på din ... 2017 var også året, hvor en del af kommunens yngste borgere ryk- kede ind i helt nye ... de anlægsarbejder under Veje og Grønne områ- der (-5,2 mio . kr .) ...

Årsrapport 2018 - regnskab - Esbjerg Kommune

6. maj 2019 ... vedområder – 3 i Esbjerg området, 1 i Bramming området og 1 ... vedrører salg af Grådybet og Bramming Rådhus ... 62 Ordninger for storskrald.

vedtaget budget 2013 - Københavns Kommune

3. jan 2013 ... Garvergården. Anlægs- bevilling. SUD. 5.38.42.3 stjerne ... Smykker, kunst o. lign. 16.a. Smykker, kunst o. lign., zone 1, m2/md. 606. 619. 628.

Budget 2013 - Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune involverer de alment praktiserende lægerne gennem et nedsat kontaktudvalg og den ansatte ... Mellemgade 15, Faaborg.

bilag 5. stjernemarkeringer til budget 2013 - Københavns Kommune

17. sep 2012 ... Tilbud om gratis tandpleje til hjemløse – Bisserne. Foreningen ”Bisserne” har to tandklinikker, som tilbyder gratis tandbehandling til hjemløse.

Tilskudsoversigt TILSKUDSOVERSIGT - Budget - Esbjerg Kommune

Plan & Miljøudvalget. Byfornyelse ... Tilskudsoversigten viser de tilskud, som Esbjerg Kommune udbetaler i løbet af 2018. Moms- andels- procent. Udbetales til modtager i. 2018. Budget. 2017. Budget. 2018 ... Grundleje (Musikhuset). 226.100.

Esbjerg Statsskole - Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Esbjerg Kommune

Jeg husker, vi i 1931 med skolens idrætshold deltog i stævner i Ribe og Aabenraa – det var en tur på fire dage. Sammen med en dygtig fodboldspillende elev ...

sæson 2019-2020 - Esbjerg Kulturskole - Esbjerg Kommune

SVUHO (Sydvestjysk Underholdningsorkester) er et symfoniorkester, som Kulturskolen samarbej- der med Haderslev Musikskole om, nogle gange i løbet af året ...

Bilag 1. - Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Esbjerg Kommune

Skøderne kan læses i en protokolkopi på Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Enkelte ord ... For børnene i gaden var det underholdning at klatre op i pælen og lukke for.

maj 2019 - Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Esbjerg Kommune

28. maj 2019 ... (kostskoleelev) pr. måned. Der var 15 læ- rere, heraf 11 ugifte kvinder, der boede på skolen. Den daglige arbejdstid begyndte før ...

en guide til esbjerg, ribe og hele din nye kommune - New in Esbjerg

Elitesport og uddannelse i Esbjerg og Ribe . . 25. Tilskuersport ... foreningen giver billig adgang til foreningens ... Ribe Kunstmuseum, Stenbohus, Hotel Ribe og.

Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att ... - Kystdirektoratet

17. dec 2019 ... Informationsbygningen indgår i Esbjerg Kommunes projekt om en ca. 30 km lang ... Dansk Kano og Kajak Forbund, [email protected]

Arkivnyt - Esbjerg Byhistoriske Arkiv - Esbjerg Kommune

5. maj 2018 ... Hjerting, der dengang var et idyllisk fisker- leje små ti ... res sommerhus i Hjerting af en af politiets ... ski ned til Præstbro, da vejene var helt luk-.

Vedtægter - Esbjerg Kommunale Kirkegårde - Esbjerg Kommune

På Fovrfeld Gravlund er der kapel og kolumbarium. På Kirkegården ved Gormsgade er der kapel. I henhold til Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt §14 hører de ...

Vedtægter Esbjerg almennyttige Boligselskab - Esbjerg Kommune

Fuglebakken: 2 repræsentanter. Gjesingparken: 3 repræsentanter. Hjertingparken I og II: 4 repræsentanter. Lykkegårdsparken: 2 repræsentanter. Møllehusene:.

MIKKELLER APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 2 ... - datacvr.virk.dk

23. maj 2014 ... passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en ... Mikkeller ønsker at udfordre og udvide forståelsen af hvad øl er – og kan. ... Den særlige konstellation hvor øllet produceres på kontrakt hos førende eksterne bryggerier, ... gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på ...

esbjerg byråd 1898 - Esbjerg Kommune

Sundbo, I.P., redactor (A). Markussen, N.F., skomager (A). Mortensen, Ingvard, ølkusk (A). Nielsen, A.M. Chr., arbejdsmand (A). Højestbeskattede vælgerklasse:.

trafikplan for esbjerg midtby - Esbjerg Kommune

Med selvkørende busser har vi mulighed for at etablere et højfrekvent rutenet til både mindre og større mål. Ligeledes kan der etableres nye busru- ter med mindre ...

2013 i hovedtræk - Esbjerg Port

den samlede kapacitet i europa. i 2013 blev der fra esbjerg Havn udskibet havvindmøller ... eksklusiv fanø-overfarten, mod 4.185 anløb i 2012. Det svarer til en ...