Udsattepolitikkenhandleplan 2019- 2020 - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg borgere, som har behov for et alternativ til herberg. ... Samarbejdspartnere Herberget Lærkehøj, FKRC, Socialsygeplejersken i Finsenshave,.

Udsattepolitikkenhandleplan 2019- 2020 - Frederiksberg Kommune- Relaterede dokumenter

Udsattepolitikkenhandleplan 2019- 2020 - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg borgere, som har behov for et alternativ til herberg. ... Samarbejdspartnere Herberget Lærkehøj, FKRC, Socialsygeplejersken i Finsenshave,.

alsang 2020 på frederiksberg - Frederiksberg Kommune

28. apr 2019 ... Soldatermission i Danmark – KL (Kommunernes Landsforening) – Koda – Kor 72 – Levende Musik i. Skolen – Missing Voices / Copenhagen ...

Gavlmalerier på Frederiksberg 2012-2019 - Frederiksberg Kommune

der består af puslespilsbrikker, en mand, der består af breve, og et ungt par, der sammen har taget det store spring. Værket er en usædvanlig og vigtig markør for ...

Skoledysten Frederiksberg januar 2019 - Frederiksberg Kommune

10. jan 2019 ... Kl. 10:00 Præsentation af H.C. Ørsted Gymnasiet. -Eksempler på ... CAFF fra H.C. Ørsteds Gymnasiet, TEC Frederiksberg for at udvikle et ...

Halfordeling 2019-2020 - FIU Frederiksberg

23. sep 2019 ... Jokokan. Jokokan. Jokokan. Skolen ved Bülowsvej - Multisal. Mandag. Tirsdag. Onsdag. Ikke tildelt. Ikke tildelt. Ikke tildelt. Jokokan. Jokokan.

Budget 2020 - Frederiksberg Kommune

Feriefonden. U. -13. -6. -10. -10. -10. I. -62. -62. -62 ... 26.000. Bø rn eud v alget. U. 6.000. 1.500. 1.000. 1.000. I. 0. 0. 0. 0. Investeringsoversigt. 122. Budget 2020 ...

Effektiviseringsforslag 2020 - Frederiksberg Kommune

6. sep 2019 ... ... plejehjem to gange om året at udbringe en bogkasse med kasserede ... en række byggemarkeder (Stark, Silvan, Carl Ras, Harald Nyborg, ...

Udendørs faciliteter - FIU 2019-2020 - FIU Frederiksberg

Senest redigeret 1. februar 2019. Atletik. Fodbold. Parasport. Page 2. Frederiksberg Idrætspark Stadion (fodboldbane, løbebane, springbane) - SOMMER 2019.

Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2020 - Frederiksberg Kommune

20. jan 2020 ... Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Vederlagsfri fysioterapi kan gives efter ...

AOF Frederiksberg-København Budget 2019 og 2020 - Københavns ...

31. dec 2019 ... Oplysninger om AOF Frederiksberg-København. 1. Ledelsens erklæring på budgettet. 2. Den uafhængige revisors erklæring på budget. 3.

Budgetkatalog, budget 2017-2020 - Frederiksberg Kommune

I/S Bellevue Strandpark er et af de sidste tilbageværende af en lang række ... kælderen, er det udelukkende godkendt til midlertidigt ophold og kan ikke bruges ...

Effektiviseringsforslag 2019 - Frederiksberg Kommune

13. aug 2018 ... -herunder skadedyrsbekæmpelse ... materielgårde. I Lyngby-Taarbæk, Frederikssund, Horsens og Odense Kommuner er mere end 85 pct. af ...

Budget 2019 - Frederiksberg Kommune

udgifter til fysioterapi i kommunens egne specialskoler. ... institutionerne: Det Ambulante Familietilbud med 18 pladser på Bülowsvej - for Børn og Familier, samt.

Spildevandsplan 2019 - Frederiksberg Kommune

Nedenfor kan du læse en kort introduktion til de forskellige hovedkapitler ... Kommunen vil arbejde for at spilde- og regnvand håndteres miljømæssigt og ...

Budgetforlig 2019 - Frederiksberg Kommune

9. sep 2018 ... Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2019–22. Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, ...

Anlægsforslag 2019 - Frederiksberg Kommune

27. aug 2018 ... I forbindelse med udbygningen af Skolen ved Bülowsvej, som var en ... lokal lægeklinik og fysioterapi forventes at stå færdig medio 2018.

Takster 2019 - Frederiksberg Kommune

1. jan 2019 ... Frederiksberg Kommune yder tilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, i privat pasning med ... pladsanvisning, inden du ansøger.

Feriekalender 2. halvår 2019 - Frederiksberg Kommune

M 1. Sommerferie. 27 T. 1. S 1. T. 1. F. 1. S 1. T. 2. F. 2. M 2. 36 O 2. L. 2. M 2. 49. O 3. L. 3. T. 3. T. 3. S 3. T. 3. T. 4. S 4. O 4. F. 4. M 4. 45 O 4. F. 5. M 5. 32 T. 5. L.

Årsoversigt 2010-2019 - Frederiksberg Kommune

Rådet for Sikker Trafik. Lerso Parkallé 111. 2100 København Ø. T 45 39 16 39 39 www.sikkertrafik.dk. Maj 2019. Kære Peter Raaschou. Tak for Frederiksberg ...

Handicappolitikkens handleplan 2019 - Frederiksberg Kommune

forbindelse med valg muligt at brevstemme i eget hjem, hvis borgere har ... Parasport Frederiksberg), som har medlemmer med handicap, ydes aktivitetstilskud.

Kultur- og Fritidspolitik 2019-22 - Frederiksberg Kommune

... 2020 • Oplag: 500. Fotos på omslag: Torben Eskerod, Johan Stauner Bill, Catrine Zorn, Rasmus Flindt Pedersen og Katrine Møbius, FOF København.

Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2019 - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Sundhedscenter har en række tilbud særligt til ældre på Frederiksberg, som ... under 12 år samt evt. klapvogn/barnevogn. Du og dine ledsagere ...

2019.05.15_Program_udkast FINAL - Frederiksberg Kommune

26. maj 2019 ... Peter Bangs Vej. Dalgas Boule vard. Sønderjyllands A llé. Flintholm station ... Området fungerer som en god hverdagsbydel, hvor folk.

udsattepolitik 2019-2022 - Frederiksberg Kommune

I Frederiksberg Kommune arbejder vi for at inkludere mennesker i udsatte positioner i fællesskabet og sætter det gode liv i centrum. Men kommunen kan ikke gøre.

Integrationspolitikkens handleplan 2019 - Frederiksberg Kommune

Der er i efteråret 2018 indgået aftale om finansloven for 2019, herunder en række ... anonym og gratis rådgivning samt vejledning til børn og unge i alderen 12-25 år, ... mere selvhjulpne, samt styrker deres følelse af medborgerskab i kommunen. ... o Der etableres mulighed for og test af booking af hjemmebesøg til borgere, ...

tandplejens virksomhedsplan 2019 - Frederiksberg Kommune

materialer og instrumenter til forebyggelse og behandling af tandsygdomme og andre lidelser i mundhule, kæber og tyggemuskler (f.eks. tandregulerings-,.

strategi for skole-it 2019-2023 - Frederiksberg Kommune

Strategien for skole-it rammesætter de samlede digitaliserings- og it-indsatser på skoleområdet, og anviser dermed den retning og de typer af tiltag, som skal ...

Untitled - Frederiksberg Stadsarkiv - Frederiksberg Kommune

I den sammenhæng betegnede oprettelsen af Stadsarkivet allerede en nyskabelse. Frederiksberg Kommune tog som en af de første kommuner i Danmark ...

Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde - Frederiksberg Kommune

27. jun 2018 ... Pia Frydensberg Laang (Borderlinenetværket), Jesper Michelsen (suppleant), Steen Gormsen. (suppleant). 1. Velkomst. Formanden Micheal ...

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Frederiksberg Kommune

Iværksætterforum: Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder løbende med at understøtte iværk- sætteres vækst- og rekrutteringsmuligheder bl.a. gennem ...

Frederiksberg Idræts-Union - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Idræts-Union. Dato 3. juni 2016. Administrationen. Jens Jessens Vej 16. 2000 Frederiksberg. Telefon 38 76 50 90. CVR-nr. 64 23 15 10.

Trafikuheld på Frederiksberg 2016 - Frederiksberg Kommune

173 uheld i Frederiksberg Kommune, fordelt på 58 per- ... 3 er blevet dræbt i trafikken på Frederiksberg i 2016 og alle var lette ... I 2016 brugte alle 4 tilska-.

Bæredygtigt Frederiksberg version 2.0 - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg har igennem mange år arbejdet med kapacitetsudvikling på byens skoler, og har nu rettet fokus på modernisering og vedligeholdelse af ...

Nyhedsbrev - Sund Frederiksberg - Frederiksberg Kommune

Praksiskonsulent Anders Barkholt. Mail: [email protected] Samordningsleder. Henrik Tafdrup. Mail: [email protected] Social-, Sundheds- og.

Frederiksberg Ny Skole - Frederiksberg Kommune

Vi har indledt en dialog med læringsrumsanalytiker Kasper Stoltz. (http://www.rummets-sprog.dk/html/bagrummetssprog.html) omkring indretningen af vores nye.

Parkering på frederiksberg - Frederiksberg Kommune

Fri parkering om søndagen. 2 timer gratis parkering. Derefter timebetaling. Før: Endags p-licens (35 kr./dag).  ...