Tilsynsrapport Lærkehøj 2017 - Herbergerne på Frederiksberg

Herberget Lærkehøj Lindevangs Alle 9. 2000 Frederiksberg. 32 forsorgshjem/herber g (§ 110),. Nødberedskab af natvarmestuepladse r. 8 forsorgshjem/herber.

Tilsynsrapport Lærkehøj 2017 - Herbergerne på Frederiksberg- Relaterede dokumenter

Tilsynsrapport Lærkehøj 2017 - Herbergerne på Frederiksberg

Herberget Lærkehøj Lindevangs Alle 9. 2000 Frederiksberg. 32 forsorgshjem/herber g (§ 110),. Nødberedskab af natvarmestuepladse r. 8 forsorgshjem/herber.

Tilsynsrapport - Herbergerne på Frederiksberg

uge ved Supervisionshuset. Desuden har der været afholdt 2 1/2 dags udviklingsprojekt ved Supervisionshuset med 3 psykologer for medarbejdergruppen. Dette ...

lindeVangen - Herbergerne på Frederiksberg

SBH – Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse – er gået i dialog med ... BOSTED, der erstatter det gamle journalsystem PCD. Dette er natur- ligvis en ...

Herberget Lærkehøj på Frederiksberg søger vikarer

Lærkehøj er en § 110 boform i tilknytning til KFUK's sociale arbejde, og vi har driftsoverenskomst med. Frederiksberg Kommune. Herberget har plads til 26 ...

Høringsudkast til tilsynsrapport - Kiropraktor Frederiksberg

Tilsynet blev foretaget af overlæge Elisabet Hansen. Page 7. Høringsudkast til tilsynsrapport. Kiropraktisk Klinik Frederiksberg, Kiropraktor Annette Pedersen.

Tilsynsrapport 2016 HjemmeHjælpen AS - Frederiksberg Kommune

HjemmeHjælpen A/S' egen præsentation. HjemmeHjælpen A/S er en privat virksomhed, der leverer hjemmehjælp på Frederiksberg, i København og. Aarhus ...

tilsynsrapport gården 2017 - Kildehaven

Side 3. Generel information. Kontaktoplysninger. Gården. Svinningevej 3. 4470 Svinninge. Leder. Helle Thorsen. Daglig Leder Gården. Konstitueret Centerchef.

Tilsynsrapport 2017 ODD FELLOWPLEJEHJEMMET SCT OLAF

1. jan 2017 ... Tilsyn med hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem, 2017 ... Plejehjemmet Sct. Olaf, blev ledet af Forstander, Lene Sommer Jepsen. • Der var ...

Tilsynsrapport 2017 - Friplejehjemmet Højbo

Hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem. Højbo Friplejehjem. Skjernvej 19 - 21. 7400 Herning. P-nummer: 1016867051. Herning Kommune. Dato for tilsynet: ...

Tilsynsrapport 2017 - Spjald Pleje- og Aktivitetscenter

Der var samarbejde med de tre læger i Spjald lægehus. Lægerne kommer fast hver tirsdag. Om tilsynet. • Begrundelse for tilsynet: Planlagt risikobaseret tilsyn ...

Tilsynsrapport vedrørende 2017 Roskilde Kommune Ældreområdet ...

6. feb 2018 ... UANMELDT TILSYN I HJEMMEPLEJEN ROSKILDE KOMMUNE. Rapporten ... Der arbejdes med et projekt ”Det Kulinariske kørekort”, som er et ...

Referat fra 8. maj 2017 - Frederiksberg Kommune

Ulrik Winge (UW). Stadsgartner. Karsten Klintø (KK). Naturvejleder. Carina Pilgaard (CP). Referent. Ida Marie Demir. By- og Miljøudvalget. Nikolaj Bøgh (NB).

kommuneplan 2017 - Frederiksberg Kommune

20. feb 2017 ... Det er netop det, der gør Frederiksberg til noget helt særligt og attraktiv for ... dette, skal et nyt medborgercenter med bib- liotek bidrage til at ...

VINKLER 2017 • FREDERIKSBERG HF-KURSUS

14 Finn Fosdal og Finn Bønsdorff: Interview med Poul Hartling, HF. Uddannelsespolitiske længdesnit. 17 Ejvind Jensen og Jørgen Olsen: En dansk uddannelse, ...

Årsrapport 2017 - Frederiksberg Fonden

Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksberg Fonden for regnskabsåret 01.01.2017 ... Copenhagen Cooking & Food Fe- Frederiksberg Høstfest 2017 stival.

Byens Grønne Regnskab 2017 - Frederiksberg Kommune

Grænseværdi fra 2010. Årsmiddelværdier for Kvælstofdioxid (NO2). µg/m³. I 2016 blev luftens indhold af kvælstofdioxid målt til 47 mikrogram/kubikmeter luft.

Gavlmalerier på Frederiksberg udført 2012 – 2017 ”The Beanstalk ...

Frederiksberg-kunstner i 2013. Ideen med gavlmaleriet er ... Gavlmaleriet ”NORA Helmer” på Henrik Ibsens Vej 41 er udført af kunstneren Elmer i oktober 2016.

26289_FB 2017 8-Mands Hjemmebane Trøjesæt - Frederiksberg ...

2 farver). STØRRELSER. (Angives ved bestilling). 2/4 - 4/6 - 6/8 - 10/12 - 14/16 (børn). Tøjet kan prøves hos INTERSPORT i Frederiksberg Centret. SPONSOR.

Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020 - Frederiksberg ...

en ændring fra bibliotekets nuværende gennemsnitlige åbningstid på 51,5 t. om ... af byrum og sti-forbindelser på Sofus Francks Vænge, Helge Rodes Allé,.

Planlægning siden Kommuneplan 2017 - Frederiksberg Kommune

17. sep 2019 ... Frederiksberg indgår planmæssigt i Hovedstaden og er underlagt Hovedstadens vilkår ... Nyt sognehus til Sct. Thomas Kirke på Rolighedsvej.

2017-0116 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede

(zone 01) eller via Flintholm st. (zone 02). Når rejsen foretages med bus, begyn- der rejsen i zone 01, således som det fremgår af busrutekortet (der begynder ...

Budgetkatalog, budget 2017-2020 - Frederiksberg Kommune

I/S Bellevue Strandpark er et af de sidste tilbageværende af en lang række ... kælderen, er det udelukkende godkendt til midlertidigt ophold og kan ikke bruges ...

Vision og strategi for Teatret Riddersalen 2017-2020 - Frederiksberg ...

Vision og strategi for Teatret Riddersalen 2017-2020 ... Samarbejde med et teater, der kan producere og benytte vores faciliteter, både produktions- og.

2017-0112 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia C

Hvidovregårds Alle ligger tre stoppesteder efter klagerens påstigning. ... fik en kontolafgift som jeg syntes var meget uretfærdig.jeg kommer med 9a fra frederiks-.

Gavlmalerier på Frederiksberg 2012-2019 - Frederiksberg Kommune

der består af puslespilsbrikker, en mand, der består af breve, og et ungt par, der sammen har taget det store spring. Værket er en usædvanlig og vigtig markør for ...

Berlin, 22. november 2018 Frederiksberg Stadsarkiv Frederiksberg ...

Det menneske, vi gerne vil mindes og ære på Frederiksberg, er optiker og urmager Jacob Thalmay. Han blev født i Warszawa den 21.1. 1904, var jøde og kom til ...

Skoledysten Frederiksberg januar 2019 - Frederiksberg Kommune

10. jan 2019 ... Kl. 10:00 Præsentation af H.C. Ørsted Gymnasiet. -Eksempler på ... CAFF fra H.C. Ørsteds Gymnasiet, TEC Frederiksberg for at udvikle et ...

Untitled - Frederiksberg Stadsarkiv - Frederiksberg Kommune

I den sammenhæng betegnede oprettelsen af Stadsarkivet allerede en nyskabelse. Frederiksberg Kommune tog som en af de første kommuner i Danmark ...

Frederiksberg Idræts-Union - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Idræts-Union. Dato 3. juni 2016. Administrationen. Jens Jessens Vej 16. 2000 Frederiksberg. Telefon 38 76 50 90. CVR-nr. 64 23 15 10.

Trafikuheld på Frederiksberg 2016 - Frederiksberg Kommune

173 uheld i Frederiksberg Kommune, fordelt på 58 per- ... 3 er blevet dræbt i trafikken på Frederiksberg i 2016 og alle var lette ... I 2016 brugte alle 4 tilska-.

Nyhedsbrev - Sund Frederiksberg - Frederiksberg Kommune

Praksiskonsulent Anders Barkholt. Mail: [email protected] Samordningsleder. Henrik Tafdrup. Mail: [email protected] Social-, Sundheds- og.

alsang 2020 på frederiksberg - Frederiksberg Kommune

28. apr 2019 ... Soldatermission i Danmark – KL (Kommunernes Landsforening) – Koda – Kor 72 – Levende Musik i. Skolen – Missing Voices / Copenhagen ...

Referat af Frederiksberg Udsatterådsmøde - Frederiksberg Kommune

27. jun 2018 ... Pia Frydensberg Laang (Borderlinenetværket), Jesper Michelsen (suppleant), Steen Gormsen. (suppleant). 1. Velkomst. Formanden Micheal ...

Bæredygtigt Frederiksberg version 2.0 - Frederiksberg Kommune

Frederiksberg har igennem mange år arbejdet med kapacitetsudvikling på byens skoler, og har nu rettet fokus på modernisering og vedligeholdelse af ...

Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Frederiksberg Kommune

Iværksætterforum: Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder løbende med at understøtte iværk- sætteres vækst- og rekrutteringsmuligheder bl.a. gennem ...

og Musikskole på Frederiksberg - Frederiksberg Kommune

Danske Musikkonservatorium (DKDM), Mediegymnasiet Next, Det Danske Suzukiinstitut, Musikmuseet under Nationalmuseet og Copenhagen Phil muliggør et ...