religionssociologien i en kultur i stadig forandring - Tidsskrift.dk

loger, er enige i, at der generelt er sket en aftraditionalisering, hvilket også ... Zygmunt Bauman synes stort set enig med Giddens med hensyn til identitet og iden ...

religionssociologien i en kultur i stadig forandring - Tidsskrift.dk- Relaterede dokumenter

religionssociologien i en kultur i stadig forandring - Tidsskrift.dk

loger, er enige i, at der generelt er sket en aftraditionalisering, hvilket også ... Zygmunt Bauman synes stort set enig med Giddens med hensyn til identitet og iden ...

Hierarki, ægteskab og social forandring - Tidsskrift.dk

I en meget udbredt bog om Shakespeare af Jan Kott betegnes Shakespeare ... se landlige paradiser, f.eks. i Et vintereventyr, hvor den pastorale absolutisme.

En administrativ elite under forandring. Udviklingen i ... - Tidsskrift.dk

Nyinstitutionel teori anvendes som overordnet analyseramme, idet topchefernes profil ses som indikatorer for det kommunale karrieresystems sorterings- og ...

Om sociale bevægelser, nye medier og social forandring - Tidsskrift.dk

om og i hvilket omfang de nye digitale og ikke mindst sociale medier udgør en ... amerikansk aktivist Micah White, som i et essay fælder følgende dom over.

Kultur - Tidsskrift.dk

skovrider Kristian Elmquist, Fussingø, museumsinspektør Birte Friis, Nationalmuseets For- midlingssektion, stud. mag. Henrik Ingemann, Jystrup (sekretær), ...

Kultur & Klasse, nr. 44 - Tidsskrift.dk

hedde 'Ivan den grusomme' og 'Panserkrydseren Potemkin'), undtagen det, som er den stumpe mening; jeg kan kommentere alt ved Euphrosy- ne, undtagen ...

Folk Kultur - Tidsskrift.dk

Lektor Karsten Biering, Institut for Folkloristik; museumsinspektør Birte Friis, Sydhimmer¬ lands Museum ... Jørgen Gleerup: Opbrudskultur (Mette Guldberg). 112.

Om begrebet kultur - Tidsskrift.dk

Det samme gjaldt frugtplantningen, pilekrattet, olivenlunden, vingården, grønsagsgartneriet osv. Der gaves ikke nogen patenteret vejledning eller ufravigeligt ...

Vikingerne i dansk kultur - Tidsskrift.dk

I Danmark og i de andre skandinavi ske lande var vikingetiden den store brydningstid, hvor grunden til de nu værende riger blev lagt, og hvor forbin delserne med ...

Folkeskolen og politisk kultur - Tidsskrift.dk

dervisningsminister og fadder til folkeskoleloven af 1975, har sagt det således: “Folkeskolens formålsparagraf (er) samfundets trosbekendelse til fælles værdier” ...

K & K. Kultur og Klasse · Nr. 115 · Årgang 2013 - Tidsskrift.dk

Anne Myrup Munk · Selvfed genresampling eller refleksiv samtidslitteratur? ... taler engelsk med ”kraftig tysk accent” (30), som man kender det fra fremstillinger ...

Pædagoguddannelsen mellem kultur, styring og ... - Tidsskrift.dk

PROFESSION OG UDDANNELSE https://tidsskrift.dk/FPPU. Pædagoguddannelsen mellem kultur, styring og pædagogik. Jan Jaap Rothuizen, lektor og phd, VIA ...

Region, netværk og materiel kultur - Tidsskrift.dk

Det gælder ikke mindst studiet af materiel kultur, hvor ... ning og udbredelse af materiel kultur.2 Men materia- liteten er i ... jysk fund ville der aldrig forekomme så mange glase- ... leje Museum, Egnsmuseet Færgegården, Kroppedal Museum,.

Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og ... - Studerende

Dette ses blandt andet i Forn Siðrs medlemsblad Vølse, hvor der er fokus på inddragelsen af de skriftlige kilder i ritualerne. Her postulerer Martin P. Hansen, ...

K&K. Kultur og Klasse 267 Nr. 112 267 305rgang 2011 - Tidsskrift.dk

lod Yall klappe hende, køterne som Poley holdt for at slikke hans gigt bedre – vi hørte ligesom piskesmæld, og mere og mere, bag ved vindmøllen, nord for byen ...

Den digitale litterære kultur og bibliotekerne - Tidsskrift.dk

elektroniske bogformater og diskuterer, hvordan de lægger op til forskellige digitale litterære kulturer, hvilket har betydning for bl.a. bibliotekernes fremtid.

K&K. Kultur og Klasse · Nr. 109 · Årgang 2010 - Tidsskrift.dk

yderst rimelige, og så gives der oven i købet 15 % studierabat […] Når natten ... O'Dell, Tom: “Experiencescapes: Blurring Borders and Testing Connections.

Deep Blue: kultur, computer, skak - Tidsskrift.dk

1993) især gjaldt en match på fire partier mod stormester Bent Larsen og hvis indre ramme (24.-26. febr. 1993) var et seminar om fremtidens computerteknologi.

Den lokale naturfaglige kultur – et fokus for udvikling - Tidsskrift.dk

fysik/kemi-lærerne på skolen. Listen over faktorer som kan spille ind på den lokale naturfaglige kultur, er næsten uendelig. Den lokale naturfaglige kultur på skolen ...

Kultur er sprog og sprog er kultur - Tidsskrift.dk

forestilling forankret i et etnocentristisk kultursyn. Det er en af grundene til, at Gulløv Christensen peger på den vanskelige situa- tion, kulturundervisningen i den ...

Det hebraiske alfabets betyd- ning for den jødiske kultur - Tidsskrift.dk

synagogen er det mest centrale det skab, hvor synagogens skriftruller – håndskrev- ne, på pergament – opbevares, til brug i gudstjenesten, hvorunder der bliver ...

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Kultur, Natur og ...

Ringkøbing-Skjern Kommune. Land, By og Kultur. Kultur, Natur og Fritid. Smed Sørensens Vej 1. 6950 Ringkøbing. Erklæring om indhentelse af børneattest ...

Kultur N Kultur S Kultur V Kultur Ø Kultur, Havn & By

Livredning. Rengøring og drift af havnebade , strande og svømmehaller, herunder kurbad og wellness. Vedligehold - snitflade afklares. HØRINGSMATERIALE ...

kultur- förderungsbericht 2017 - Land Steiermark Kultur

[10]. 2 ALLG. KUNST- & KULTUR-FÖRDERUNGEN 2017. 2. Allgemeine Kunst- & Kultur-Förderungen. 2.1 Kunsthaus - Beitrag an die Stadt Graz. € 840.088,44.

Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2017 - Kultur - Kreativ ...

Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland durch. Der aktuelle Monitoringbericht 2017 setzt das Monitoring der vergangenen Jahre fort.1 Er untersucht die ...

kultur kultur - Rene Holm

8. apr 2016 ... Og det kræver niveau at hænge her som intro til. Trapholts sale. ... Kyhn, Dahl, Skovgaard og Eckersberg. ... toppen af Illum i København. Og ...

Ørskov er stadig som en familie - FOA

1. apr 2016 ... John og Rene har været på Orskov Yard i mange år. De har oplevet ... reført med Helle Thorning-Schmidts regering fra. 2011, da vi fuldt ud ...

brænder det stadig? - Forsvarsakademiet

De teoretiske udgangspunkter er professor John Kotters 8-trinsteori for forandring og ... en teknisk-rationelt baseret forståelse, som kan operationaliseres gennem den 8-trins mo- ... tisk set vil forholde sig til Kotters model for forandringer.

Kan man stadig bruge profylaksebekendtgørelser?

giver her vores bud på, hvad vi kan lære af Fastweb-dommen. ... det er uden betydning, om ordregiver har ... offentliggørelse af en profylakse bekendt- gørelse ...

Under stadig skælven - Syddansk Universitetsforlag

5. nov 2018 ... Kapitel 3 · Dionysisk visdom. Nietzsches Nachlass. ... fiktion. Denne modstilling af evangelisk og dionysisk efterspores i det følgende som en ...

VÆKSTEN RULLER STADIG DERUDAD - ITD

ITD: VÆKSTEN RULLER STADIG DERUDAD. Antal lastbiler, der ruller ind i Danmark, ligger stadig rekord- højt. ITD's grænsetælling for 3. kvartal 2017 viser, ...

Kvinden kæmper stadig - Enhedslisten

incitamenter, siger Johanne Schmidt-Nielsen. Hun og Enhedslisten frygter, ... gravid, blev gift og kom ud på arbejdsmarkedet. Min mand tålte hverken bleskift ...

Stadig fremgang - Danmarks Jægerforbund

jagttider på dåvildt efter de regionale hjorte- ... skellige jagttider. ... 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.

Stadig færre borgere med KOL får inhalationssteroid (PDF)

Grundstammen i den medicinske behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er luft- vejsudvidende inhalationslægemidler. Disse lægemidler hører ofte ...

Pas på, hunden bider – stadig - Fair dog

23. jul 2012 ... hastens.com limited edition. Hästens Jubilea. 180x200 inkl. BJ topmadras. 48.500,-. Jubilæumspris. Ebony Vale. Cabernet Sauvignon.

Drømmen om et hus i forstæderne kan stadig realiseres

4. okt 2018 ... Uge 42 – Oktober 2018. Drømmen om et hus i forstæderne kan stadig realiseres. På få år har AirBnB bredt sig, så København nu er en af de.