Nr. 1 2018 - Danmarks Marineforening

Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet. Marinehjemmeværnet er en del af det ... Karrieren som skibsofficer foregik først i rede- riet ØK efterfulgte af mange år i ...

Nr. 1 2018 - Danmarks Marineforening- Relaterede dokumenter

Nr. 2 2018 - Danmarks Marineforening

er en stor del af Køges historie, som foreningen husker ... historie, der ligger bag os, og spændte på den fremtid ... Fredag aften stod den på solæg og gule ærter.

Nr. 6 2018 - Danmarks Marineforening

4. maj 2019 ... Forsvarsbrødre-selskaber, forsvarspositive for- eninger samt andre ... militærattachéer på danske ambassader samt dagblads- og TV ...

Nr. 1 2018 - Danmarks Marineforening

Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet. Marinehjemmeværnet er en del af det ... Karrieren som skibsofficer foregik først i rede- riet ØK efterfulgte af mange år i ...

Nr. 4 2018 - Danmarks Marineforening

Fjordparken 4, 4300 Holbæk. Tlf.: 21 42 30 14. E-mail: ... Holbæk, Korsør, Skælskør. KALUNDBORG. Den 4. ... bo Marinecenter med efterfølgende skydeøvel-.

Nr. 5 2018 - Danmarks Marineforening

4. maj 2019 ... Rabatkode: dannebrog18. ISBN: 978-87-409-5981-9 ... Salling, Jegindø, Venø, Thyholm samt lidt opfri- skende vind og bølger i Nissum ...

Nr. 3 2018 - Danmarks Marineforening

Kørelærer Gert Allan Larsen ... Bestyrelsen i Slagelse Marineforening anno 2018 er her fv. ... Poul Christensen, Gunnar Kristensen og Lars Gjættermann.

Nr. 4 1948 - Danmarks Marineforening

626 Oplag af Tovværk og Vire fra. Thyborøn Fiskeauktion. NYKØBING MORS. A/S Jacob Holm & Sønner v/ Albert Steen. Telf. 57. MARINESTUEN anbefales.

Nr. 7 1936 - Danmarks Marineforening

Møbelbeslag og Møbellaase. Dr. Tværgade 25. Central 845 ... TVÆRGADE 41 (Den høje Stue). Eneste virkelige ... Urmager og Guldsmed. Permanentbolgning.

Nr. 2 2016 - Danmarks Marineforening

1. feb 2016 ... des nogle helt unikke mineralsøjler som rejser sig lodret 10 og 20 meter op fra havbunden og ... under juleandagten ved Mindeankret i Nyhavn.

Nr. 12 1946 - Danmarks Marineforening

H, MUNK. Kontorforsyningen, Esbjerg. Rønne Havn. Ved Marinestationen. BESØG ... Vordingborg 2. Rettelse. Ved en beklagelig Fejltagelse var i sidste Nr. af.

Nr. 9 1919 - Danmarks Marineforening

drog man afsted. I Søllerød Kro indtog man Aftensmaden, og det gik let med at ... paa Henneby Strand inddreven tysk Sømine. Hos- staaende Billeder viser de to ...

Nr. 9 1933 - Danmarks Marineforening

Nordre Frihavnsgade 12 ... over Havene lyser de elektriske Fyrs røde, grønne og klare. Vinkler, fra ... andrede viinden sig, og vi fik god vind og satte vor Kors af.

Nr. 12 1948 - Danmarks Marineforening

sig med Formanden for Vordingborg Afdelingen, Kob-. Kære Marston! mand Otto Petersen, idet man var enige om, at der. Det var med oprigtig og dyb Vemod, ...

Nr. 6 1940 - Danmarks Marineforening

Alle nærmere Oplysninger angaaende Kompagniets Virksomhed faas ved ... Konsul Stuhr talte venlige Ord ved Baaren og bragte ham ... Jægersborg Alle 35.

Nr. 2 1928 - Danmarks Marineforening

Faaborgs Herregaardsmejeri, Harald Henningsen. ... Kul, Kokes, Briketter, Brænde. ... Assens. Mellemgade 20 – NYBORG - Tlf. 30 Skibsværft & Maskinvarksted.

Nr. 7 1925 - Danmarks Marineforening

smukke Vejr sejlede man derefter til Karrebæksminde, hvor. Medlemmerne fra Karrebæksminde gik ombord. Saa sejlede man ud over Smaalandshavet, ...

Nr. 5 1951 - Danmarks Marineforening

I Stedet for Skibsfører Mouritzen, Nykøbing ! ... Æressabel", ,, Grosserer Schous Mindebæger". ... Nykøbing F. Bryghus ... Restaurant Robert MASKINFABRIK.

Nr. 8 1927 - Danmarks Marineforening

Udfører Vask og Reparering af Tæpper og Militærtøj. Fabrikation af Tæpper. Leverandør til og udfører ... købes til højeste Dagspris. Vejgaard Damefrisørsalon,.

Nr. 3 1975 - Danmarks Marineforening

1-76 mm. Torpedoer. Sømålsmissil? Under bygning: WILLEMOES-klassen. P 540 BILLE. P 541 BREDAL. P 542 HAMMER. P 543 HUITFELDT. P 544 KRIEGER.

Nr. 5 1943 - Danmarks Marineforening

I Anledning af Marineforeningens 30 Aars Stiftelses- dag har Formanden, Kommandør Paul Ipsen, modtaget følgende: Til Formanden for Marineforeningen,.

Nr. 3 1964 - Danmarks Marineforening

19-aars fødselsdagsfest 17/10, nærmere herom i »Saa til søs«. Glostrup-Taastrup afd.s ... Glarmester Harry Nielsen og Maskinmester C. Laursen,. Højbjerg pr.

Nr. 2 1961 - Danmarks Marineforening

men ogsaa dette vil Skagen afd.s populære formand finde raad for. ... Henning Rasmussen. usædvanlig historie. ... Th. Kjeldsen i stedet for V. Gundestrup.

Nr. 1 1933 - Danmarks Marineforening

Tilbud og Overslag gratis ... Dansk! GEORG SØRENSEN elses. Indeh. ... Harry Jensen. N. Chr. Jensen, Skomagermester. Vaskeriet ... Georg Stage", saaledes at dette Skibs Elever kan. Længde ... leje Haandklæder, Viskestykker, Duge eller.

Nr. 9 1932 - Danmarks Marineforening

Barber & Frisør. Atelier for Blomsterbinding ... Gammel Mønt 4. København ... Udlandet, noget som mangen en gammel og ung Søgut havde haft godt af at læse ...

Nr. 3 1967 - Danmarks Marineforening

aar finde sted 9/9 i Randers, hvor der forhaabentlig ogsaa vil blive tid til ... STICKELL og LESTERs be- 28/8 Farvehandler Knud Sorensen, Randers afd., 50 aar.

Nr. 4 2006 - Danmarks Marineforening

14. mar 2019 ... Her har gardens chef, oberst, kammer- herre, Lasse Harkjær lovet at forestå en historisk rundvis- ning på museet med professi- onel guide ...

Nr. 2 1966 - Danmarks Marineforening

stuen paa Restaurant »Søsporten« i Århus Lystbaadehavn. (tydelige vejviserskilte vil ... Distriktsrepræsentanten, formand for Ringkøbing afd. Manufakturhandler Th. ... morede sig over et >> kinesisk lotteri«, hvor præmierne i denne maritime ...

Nr. 1 1966 - Danmarks Marineforening

toges af hovedbestyrelsesmedlem Knud Schrøder fra Es- bjerg. ... 1 bygget 1829 til stationen LÆSO TRINDEL, senere bl. a. som første skib i 1852 paa station. LÆSØ ... meget sjældne piber, den ene har tilhørt den svenske kong. Carl XV, der ...

Nr. 4 1956 - Danmarks Marineforening

Soldaterhjem i Fredericia, som vil faa noget helt nyt, idet der i Forbindelse med det indrettes en Hotel- afdeling, saaledes at Paarørende til de indkaldte her.

Nr. 7 1946 - Danmarks Marineforening

M.J. Grønbech & Sønner ... Efter en nem og behagelig Rejse via Es- var der ogsaa særlige Lejre for Royal Navy, ... kom, gik Mr. Winston Churchill en Tur gen-.

Nr. 7 1926 - Danmarks Marineforening

Tlf. 134. Chokolade & Konfekturer. Prima Varer, saavel i Kød som I al Slags Paalæg. ... Carl Weinreich. Leverandør til Marinen. Ost en gros. KRIGSMATERIEL S ...

Nr. 2 1957 - Danmarks Marineforening

Esbjerg Turistkontor, Torvet, Esbjerg, Telefon begyndes Kl. 1415 i Badmintonhallen med føl-. 2599 ... Bogense Afd.s mangeaarige Bestyrelsesmedlem Hav-.

Nr. 3 1939 - Danmarks Marineforening

Alle nærmere Oplysninger angaaende Kompagniets Virksomhed faas ved ... Stuhr gay nogle supplerende Oplysninger til Beretningen ... Jægersborg Alle 35.

Nr. 3 1958 - Danmarks Marineforening

OTTO SUENSON & CO. Dronningens Tværgade 7. Telf. 482 ... Hørsholm/Rungsted i stedet for kommandor Greve, der hørte til Kbhv.s afd. Kaldal, Gentofte ...

Nr. 4 1970 - Danmarks Marineforening

21. april 1770 så besætningen på det lille skib land. Van Diemens Land blev ca. 130 år senere. „Endeavour" forude en lav øde kystlinie. Eks- af James Cook ...

Nr. 1 1963 - Danmarks Marineforening

Der serveres: Sild, forloren (hav)skildpadde, ost og kaffe samt 1 øl for kr. 15,- (incl. ... dukke blev vundet af fru Irma Andersen, Laksegade, og minuttet efter vandt.