årsskrift - Sorø Gymnastikefterskole

10. maj 2018 ... Jeg har prøvet kræfter med stort set alt fra ballet, contemporary, jazz, house, hip hop, vogue, waacking mm. Efter gymna- siet tog jeg et år på Oure ...

årsskrift - Sorø Gymnastikefterskole- Relaterede dokumenter

årsskrift - Sorø Gymnastikefterskole

10. maj 2018 ... Jeg har prøvet kræfter med stort set alt fra ballet, contemporary, jazz, house, hip hop, vogue, waacking mm. Efter gymna- siet tog jeg et år på Oure ...

årsskrift 2018 - Sorø Gymnastikefterskole

alle årene og det er, at drive efterskole inden for rammerne af de ... grundtvigsk efterskole, der bygger på værdierne: Ærlighed ... Sjælsø Alle 9C. 3450 Allerød.

Læs meget mere i Årsskrift 2017 - Sorø Gymnastikefterskole

10. maj 2018 ... Årgang 16/17's fantastiske efterskole år var godt i gang, da ordet Landsstævne først rigtigt begyndte at brede sig på skolen. Vi blev dirigeret ned i ...

Sorø Efterskole bestilling 2019_tilkoeb_1 - Sorø Gymnastikefterskole

KONTAKT RIKKE GROTH FRA SPORT 24 TEAM. TLF. 3021 3115 / [email protected] SKOLEPAKKEN 19/20 BESTÅR AF: NAVN. NAVN. TILKØB. NAVN.

Pakkeliste til efterskole - Sorø Gymnastikefterskole

Pakkeliste til dit efterskole-ophold. SOROEFTERSKOLE.DK. Telefon 57 83 00 34. Sorø Gymnastikefterskole - Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Cvr. nr. 57 52 01 16.

Sorø gl. Rådhus Torvet 2 4180 Sorø Vilhelm Tvede (1826-1891)

Fredningsforslaget omfatter: Sorø gl. Rådhus, også kaldet Sorø Ting- og arresthus. - Hovedbygningen på hjørnet af Torvet og Storgade, opført 1880-81 ...

Sorø Kommune Elevferieplan for skoleåret 2019-2020 i Sorø ...

2014-36401. September. 2016. Måned. Tekst. Antal skoledage. Antal fridage. 2019. August ... Vinterferie fra lørdag den 8/2 til søndag den 16/2 2020 (inkl.) 15.

Sammenhængen mellem 4 spor syd for Sorø - Stiftelsen Sorø Akademi

Kalkmaleri, Vester Broby kirke ... Broby. I 1892 kaldtes denne dysse for "Mølsøvdyssen". Det gamle navn ... holdt skole for nogle af byens børn i sin lille stue.

[email protected] Sorø den - Sorø Bevaringsforening

ombygning af Alléhuset og af Hotel Postgaarden. Nybyggeriet har vi forgæves kæmpet imod, mens vi ikke har forholdt os til ombygningsplanerne, som da også ...

Nærværende tekst er udskrift af Sorø Folketidende. Sorø ...

15. apr 2012 ... - - Et Søsterskib til denne Damper, som nu hviler paa Havbunden, er ”Olympic”, der var en af de. Page 4. Dampere, der tilkaldt af ”Titanic”s ...

Oversigt over fredninger i Sorø kommune - DN Sorø - Danmarks ...

Fredning af diverse matrikler. Stenmagle Kirke Fredet i 1951. Tersløse Kirke. Fredet i 1951. Fredninger generelt. Se Link www.fredninger.dk. Bygningsfredning.

Læseplan for SSP Ung Sorø 2017—2018 - Sorø Kommune

I denne brochure kan du læse, hvilke forløb SSP Ung Sorø kan tilbyde din skole og den enkelte klasse. Enkelte forløb skal gennemføres i samtlige klasser i hele ...

Udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø ... - DN Sorø

22. mar 2018 ... den nuværende og kommende forsyning af grundvand til drikkevand. Indvindingsoplandene til. Fjenneslev Vandværk og delvis Stenlille ...

Mindestenen i starten af Fægangen i Sorø - DN Sorø

Medlem af De danske Forsvarsbrødre. Asger Mørups gruppe var virksom ved våbennedkastninger på den såkaldte Ødemarksgård og på. Tagegårds marker ...

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sorø ... - Sorø Kommune

5. dec 2018 ... Fjenneslev Vandværk. • Frederiksberg Vandværk. • Munke Bjergby Vandværk. • Nyrup Vandværk. • Sorø Vand A/S. • Stenlille Vandværk.

Kommissorium for Grundvandsråd Sorø - Sorø Kommune

Sorø Byråd nedsætter et koordinationsforum for grundvandsressourceplanlægningen i henhold til. Vandforsyningslovens § 12. I Sorø Kommune kaldes dette ...

Årsskrift Årsskrift - Hørby Efterskole

Såvel Lærerintra som Elevintra er tilgæn- geligt fra hvilken ... Elevintra rummer et hav af pædagogiske muligheder. ... Amalie Fabricius Riis, Vestbjerg. Christian ...

Sorø på menuen - Sorø Kommune

Du kan også lade dig rive med af historiens vingesus på Sorø Akademi eller på Tersløsegård, hvor Ludvig Holberg boede. Året igennem har vi arrangementer ...

Jubilæum Sorø Rk - Sorø Roklub

5. jul 2019 ... I mange år var Ib Striboldt, Ringsted, måldommer sammen med ... udklædning og sjove navne: Bay Watch, Barbie Girls, og Chippendales.

folkeuniversitetet i sorø - Sorø Bevaringsforening

26. sep 2019 ... på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø. (Om tilmelding og ... og lørdag d. 21/9 kl. 14.15-16: rundvisning i Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4.

årsskrift 2017 årsskrift 2017 - Roskilde Festival-gruppen

Roskilde Festival-gruppen Årsskrift 2017. Redaktion ... De vigtigste begivenheder og vores højdepunkter i 2017. Side 18 ... miljøorganisation A Greener Festival gav først festivalen et ... i områderne Clean Out. Loud, Dream City og. Settle'n ...

Årsskrift - Gux-Aasiaat

Kære læser. Du sidder nu med årsskrift 2015-2016 for GUX Aasiaat på skærmen. 2016 vil gå over i skolens historie som det år, hvor skolen den 22.

årsskrift - Ungdomsskoleforeningen

ungdomsskole er for en størrelse. ... hhv. ungdomsskole og folkeskoler i kommu- ... Slagelse. Viborg. Guldborgsund. Nyborg. Struer. Frederikshavn. Herning.

MG årsskrift 1942

Edith Borup Jensen (1/4 25, Slagter J). 9. Eva Aggerholm Jensen (27/, 26, Skomager J). 10. Grethe Jensen (28/8 26, Formand J). 11. Inge Kristine Jensen (217, ...

Årsskrift - cricket.dk

Italien, men ekstra ærgerligt, at den ikke kom bare én ... bane 1, hvor ”Bad Boys” spillede mod det engelske Forty- hold. ... Herning II 131/3 (Sonny Nielsen 72x).

Årsskrift - Axcel

30. apr 2018 ... Niels B. Christiansen vil bevare sin tilknytning til. Axcel som industriel rådgiver. Ny formand for Axcels ... intensivt ejerskab solgte Axcel løn- og.

Sorø Sønderskov

Natura 2000-plan for Nordlige del af Sorø. Sønderskov (nr. 160). Natura 2000-planen skal sikre naturtilstanden for områdets udpegede arter og naturtyper og ...

Sorø amt I. - DIS-Danmark

politisager; sidste bind er 1855-59 auto riseret til også at omfatte Bregentved ... bjerg sogn samt dele af sognene Niløse, Tersløse og Stenlille, alle i Holbæk amt.

FRA SORØ'S FORTID

Krebsefiskeri blev ikke drevet af Skolens faste. Fiskere, men af Husmænd, som en Gang om Ugen eller to kom og solgte deres Fangst til Skolens Køk- ken.

Værvarsel for Sorø - Yr

Meteogrammet for Sorø onsdag kl 14 til fredag kl 14. Langtidsvarsel for Sorø. Langtidsvarselet viser ventet vær på dagtid. Temperatur- og vindvarselet gjelder for ...

Vandmøller i Sorø Amt II.

"Danske Atlas" nævner. Møllen 1778; men ved Salget af Antvorskov Gods 1774 blev ... Byer til Ruin for de gamle Landgildemøller, hvoraf to ( Sas- serbro og ...

SORØ KIRKE.

tog Styrelsen i sin Haand, og under de Cisterciensere, som han tilkaldte fra Esrom, gik Klosteret hurtigt frem baade i Anseelse og Velstand, saa dette, der.

SORØ KUNSTMUSEUM

Sorø Kunstmuseum har formuleret mission og vision for museet i en 4-årig ... løsning HintMe, hvor man fra en Twitter-konto kan stille spørgsmål om værkerne.

SORØ KLOSTER.

l nhver, der kender lidt til de to historiske, midt- sjællandske Skoler, Sorø og Herlufsholm, vil vide, at der bestaar et vist Konkurrenceforhold imellem dem, fuldt ...

Sorø - Naturstyrelsen

frøkilder A-34 hybridlærk (larix eurolepis). frøplAntAge fp211, 'Sorø'. STED: frøkilDE: anlagT: EjEr: STATSSKOVENES PLANTEAVLSSTATION. Udgivet dec. 99.

årsskrift - Frivilligcenter Hillerød

Mandag til torsdag kl. 10-16. Fredag lukket. Redaktion: Anette Nielsen, ansvarshavende redaktør. Ditte Olsen, redaktionssekretær. Thilde S. Hansen, journalist.