Svære sindslidelser har massive sociale ... - Rockwool Fonden

og udvalgte (ondartede) typer af kræft. ... Jessen, forsker Rasmus Landersø, forskningsassistent Kira Solveig Larsen, ... Martin Engvang Roed, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, forsker Peer Skov, forskningsassistent Jossi Steen-.

Svære sindslidelser har massive sociale ... - Rockwool Fonden- Relaterede dokumenter

Svære sindslidelser har massive sociale ... - Rockwool Fonden

og udvalgte (ondartede) typer af kræft. ... Jessen, forsker Rasmus Landersø, forskningsassistent Kira Solveig Larsen, ... Martin Engvang Roed, seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen, forsker Peer Skov, forskningsassistent Jossi Steen-.

Den svære overvægt fortsætter med at stige - Rockwool Fonden

pct. kvinder i alderen 25-44 år var over- vægtige, er der altså ... Kvinder med et højt BMI har nemlig ... Andel mænd og kvinder med meget højt BMI og stor livvidde. ... 18-24 år. 25-44 år. 45-64 år. 65 år. Mænd. Kvinder. Mænd. Kvinder. Kvinder.

Download CV - Rockwool Fonden

Labour Markets, Economic Policy, 30, 105-133. 26. Ole Risager and Jan Rose Sørensen, 1999, Job Security Policies and Trade Union Behaviour in an Open.

Arbejdstid - Rockwool Fonden

normal og faktisk arbejdstid i denne periode steg til mere end 7 timer om ugen. I 2001 var denne forskel på 6 timer og i 1964 4,3 timer, mens den kun var på 2,7 ...

Anbringelser - Rockwool Fonden

ling af enhedens forskning i emnet anbragte børn og unge. Særligt til bogen her blev ... Mikkel Mertz for at have ydet værdifuld assistance ved opdatering ... Does Growing Up in a High Crime Neighbourhood Affect Youth Criminal Beha- viour?

Vi der bor i Danmark - Rockwool Fonden

Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7. Tryk: Specialtrykkeriet ... ke, Camilla Hvidtfeldt, Claus Larsen og. Marie Louise ... Enhver med bopæl i Danmark f ik med.

ADHD - Rockwool Fonden

(ADHD) on Foster Care Caseloads: Evidence from Danish Registry Data. Study Paper No. 82 ... Currie, Janet, Stabile, Mark, and Jones, Lauren E. 2013. Do stimulant ... by S. H. Andersen. Odense, DK: University Press of Southern Denmark ...

Tiden, vi spiser - Rockwool Fonden

4.1 Hvornår og hvor mange måltider spiser danskere, ... 4.4 Spiser man sammen i familien? ... hensyn til motivationen til at spise sundt – i både Danmark,.

Evaluering af Perspekt - Rockwool Fonden

Abilgårdskolen, Skolen ved Gurrevej, Charlotteskolen og Gadehaveskolen kunne ikke ... 2008: Perspekt 1 (0. og 1. klasser), Skolen ved Gurrevej, Helsingør.

Det levede liv med sindslidelse - Rockwool Fonden

”Jeg vil godt spole tiden tilbage til min ungdom og det med at være magtliderlig, som jeg kom til at kalde det. Det betyder altså også, at jeg i en forholdsvis ung ...

Arbejdsmarkedstilknytningen for flygtninge og ... - Rockwool Fonden

Tidligere studier for Danmark har entydigt vist, at ikke-vestlige indvandrere klarer ... An d el. An d el so m b liv er i Dan m ark. A p p en d ik sfi g u r 1. F lyg tn inge ...

Juni 2003 - Rockwool Fonden

1. jun 2003 ... Søren Brodersen. -. Indvandringen og ... Venstres Thorkil Kri- stensen (16 pct.) ... selv-aktiviteter gennemlyses af Søren Brodersen side 20-. 30.

Det sorte danmarkskort - Rockwool Fonden

På den anden side viser resultaterne også, at niveauet af sort arbejde i de tre største danske byer er signifikant lavere end i resten af landet. Dette notat indeholder ...

Job Creation and Job Types - Rockwool Fonden

School, Porcelænshaven 16A, DK-2000 Frederiksberg, Denmark (tel: 45 ... construct a measure of “surplus job creation” defined as jobs created on top of any.

Immigration to Denmark - Rockwool Fonden

were only found in certain districts, such as Nørrebro, Brønshøj, Ishøj and ... residents of the Austro-Hungarian Empire before the outbreak of the First World.

Forbryderen og samfundet - Rockwool Fonden

DEL 2: Levevilkår og kriminalitet. 3 Hvem begår tyverierne i Danmark? 57. Af Torben Tranæs. 3.1 Indledning 57. 3.2 Hvor forskellige er tyve fra lovlydige borgere ...

Indvandreres uddannelse - Rockwool Fonden

... ikke mindst båret frem af en ihærdig indsats af fuldmægtig Johanne Snog ... det dansk/engelsk skema, så webskemaet og til sidst oplysningerne fra STAR .

an historical record - Rockwool Fonden

Gustav Kähler, Inger von der Hude, Valdemar Kähler, Erik Kähler ... sale was a political 'hot potato' and was intensively debated ... federation of Trade Unions) and Inger Støjberg (Minister for Immigration and Integration) then discussed the ...

Samfundsøkonomiske effekter af uddannelse - Rockwool Fonden

for samfundet. Uddannelse er af betydning for den enkeltes udvikling, deltagelse i samfundslivet ... Human Resources, 52, 48-87. Hare, P.G. og D.T. Ulph, 1979 ...

Indvandrerne og det danske uddannelsessystem - Rockwool Fonden

Danmark og i det danske skolesystem ville sikre en større forskel i forhold til ... minister Bertel Haarder (V) fandt det i sin kommentar „overordentligt be- kymrende“, at ... 2 Amerikansk historie er rig på eksempler på, at det sidste ikke altid lykkes ...

Iværksættere er de mest produktive - Rockwool Fonden

Det bedste afsæt for at klare sig godt som iværksætter er at starte en ny virksomhed inden for en ... præcise definition af et helt nyt job. Det er nemlig ikke bare et ...

unge, alkohol og stoffer - Rockwool Fonden

Unge og stoffer: Hvordan er unges stofbrug relateret til deres ... For Emma, og for en række andre interviewpersoner var deres hashbrug en balancegang.

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra ... - Rockwool Fonden

hvor Enheden analyserede den avisdebat, der har været ført om de ledige siden etableringen af et ... debatten om indvandrere til Danmark publiceret som De fremmede i dansk ... ”de dristigste og modigste af de frigivne Galejslaver”. Avisen ... optaget af de organisatoriske forhold i partiet: ”Her lagdes grunden til en egentlig.

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervs ... - Rockwool Fonden

December 2013, Revideret januar 2014. Pris: 60 kr. inklusive 25% moms ... matematik fra Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen (FSA). Da oplysninger om.

Styring, ledelse og resultater på ... - Rockwool Fonden

Christian Bøtcher Jacobsen, Mikkel Lynggaard og Lotte Bøgh Andersen. Resumé . ... København. Borg, Orla & Morten Vestergaard (2013). “Strid om ...

Optagelse på den foretrukne lange ... - Rockwool Fonden

1. okt 2016 ... oktober 2016. Nyt fra rff. De afviste ... mange studier har ekstra adgangskrav. Det kan fx være ... 340.000 kr. målt i 2016-pri- ser. Der er således ...

Annual report 2017 - Rockwool Fonden

INDHOLD. Photography. All by Stig Stasig, except page 21 ROCKWOOL Foundation Interventions Unit. Layout. Ole Leif, grafikdesign.dk. Printed by. Toptryk A/S ...

Fra fængsel til job? En evaluering af projekt ... - Rockwool Fonden

Projekt JobUpdate, som blev påbegyndt i april 2009, er målrettet indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel og projektet har haft til formål at forbedre ...

Danskerne og det sorte arbejde - Rockwool Fonden

ny bog Danskerne og det sorte arbejde. ... Gensidige vennetjenester er den mest udbredte form for sort arbejde i Dan- mark. ... været i den sorte timeløn?

Hvad vi ved om udsatte unge - Rockwool Fonden

udsatte unge. I ROCKWOOL Fondens interventionsenhed vil jeg takke inter- ... ne erhvervsfrekvens realiseredes i 2007, hvor de unge var mellem. 32 og 37 år. ... Årsagen til, at beskæffigelseseffekten er voksende over tid, er, at flere og flere ... børn og unge går tilbage til 1905 med en lov, der gav det offentlige adgang til at ...

Procesevaluering af Sund for livet - Rockwool Fonden

Hun laver også mange jokes med dem, og får dem til at le. I nogle af pulsøvelserne presser hun lidt på: 'Kom så, kom så! Kan. I mærke det? Hvor kan I mærke ...

Evaluering af Fit for Kids sundhedsprogram i ... - Rockwool Fonden

KAPITEL 1 – Fit for Kids-programmets sammensætning og vurdering af projektets ... individuel kostplan og at de løbende får tilsendt nye opskrifter, at der afholdes ... og deltagelse af flere personer fra Fit for Kids på Rigshospitalet i 2 x 4 dage i ... var lagt op til at gennemføre 5 hold med et samlet antal deltagere på 100.

Andengenerationsindvandrere er kommet langt ... - Rockwool Fonden

Højere skilsmisseprocent. Det er ikke kun i forhold til giftealder, at efterkommere i højere grad ligner dan- skere. Det gælder også skilsmisser, selv når man tager ...

Danskernes sorte livsindkomst - Rockwool Fonden

Nærværende publikation fremlægges samtidig med to andre arbejdsnotater fra Syddansk Universitetsforlag med analyser af det sorte arbejde: Et, hvor temaet er ...

Working Hours and the Family - Rockwool Fonden

and actual working hours in Denmark; but we also include the di- mension of wellbeing in ... childcare is negatively related to the time spent at work (plus work.

Det sorte arbejde stagnerer - Rockwool Fonden

23. maj 2017 ... , vandpumpetang eller hammer, når vand- hanen skal repareres eller carporten bygges? Er vi et gør det selv-folk? Svaret er: Ikke i udpræget grad ...