Samlet alle høringssvar - Odense Kommune

13. nov 2018 ... Anja Krab Schou. Christian ... Søren Akselsen, næstformand i MED udvalg. Jimmy Adler Andersen ... Henriette Hørlücks Skole ... Vi er stærkt utilfredse med, at der igen er behov for at reducere i budgetterne på sko- leområdet.

Samlet alle høringssvar - Odense Kommune- Relaterede dokumenter

Samlet alle høringssvar - Odense Kommune

13. nov 2018 ... Anja Krab Schou. Christian ... Søren Akselsen, næstformand i MED udvalg. Jimmy Adler Andersen ... Henriette Hørlücks Skole ... Vi er stærkt utilfredse med, at der igen er behov for at reducere i budgetterne på sko- leområdet.

Høringssvar – samlet - Allerød Kommune

27. nov 2018 ... Høringssvar vedrørende visionen for Fremtidens Allerød Ravnsholt Klyngen -Bestyrelse. ... Til maden kunne man evt få Slagter Rieck eller.

Alle høringssvar - Næstved Kommune

11. sep 2015 ... Holsted Skole. Telefon 5588 4650 [email protected] www.holstedskole.dk. Dato. 04.09.2015. Skolebestyrelsen på Holsted Skole har ...

Høringssvar - Odense Kommune

13. jan 2016 ... Kære Børn- og Ungeudvalg og Odense Byråd. Vi forældre i Institution Rising ønsker at gøre jer opmærksom på, at I er i gang med at plukke ...

Samlet hvidbog over borgerinddragelse - Odense Kommune

31. okt 2017 ... Trine Fristrup er ærgerlig over, at der gives køb på fredningslinjer til ... dagligt er mange farlige situationer med biler, cykler og gående pga. den ...

Oversigt over høringssvar - Odense Kommune

5. nov 2019 ... Side 1 af 5. Høringssvar ang. Opkvalificeringsstrategi for. Odense Kommune. 21. oktober 2019. Fagbevægelsen i LO Fyn sætter stor pris på, ...

Høringssvar Åløkkeskolen - Odense Kommune

3. mar 2020 ... Kvalitetsrapport for skolerne i Odense Kommune 2018/2019 - Høringssvar fra skolebestyrelsen på Åløkkeskolen. Indsatsområder: Dannelse ...

Strategi og bilag - samlet dokument til BKU ... - Odense Kommune

29. okt 2019 ... arslev. Skallebelle. Birkende. Distriktsinddeling me Over Holluf ... FKS-hallen, Tranehøjen 5 (haller, skydebaner, baseball, hundetræning etc.).

Høringssvar OBS link til vedhæftninger II - Odense Kommune

21. maj 2019 ... bruger denne bus til og fra skole i Næsby og også ift. sport enten i ... komme rundt i Odense City da rute 141 på et tidspunkt ikke længere kørte ...

Busnet 2020 høringssvar - Odense Kommune

I sommerhalvåret bruger jeg bybus 1 gang om ugen til og fra arbejde. ... rute 140 fra Otterup til centrum kan jeg anvende som i dag, og bybussen rute 61 kommer ...

høringssvar i forbindelse med indkaldelse af ... - Odense Kommune

26. feb 2019 ... Rosengårdcentret ønsker at byomdanne parkeringsarealerne mellem ... ikke kan etableres nye butikker i området, så kan fx Toyota ejer ikke ...

Samlet dokument, Kulturens Årsberetning - final - Odense Kommune

21. aug 2018 ... I sæsonen 2016/2017 havde Odense Kommune en aktivitetsaftale med ... julefamiliekoncerten ”Nissebanden i Grønland”, som blev opført i ...

Alle retningslinjer for Odense kommune pr. 21. marts 2018

Odense Kommune skal som udgangspunkt ... Der er i Odense Kommune fastlagt retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkelser. ... www.odense.dk.

Høringssvar DTT-udbud - samlet

1. aug 2017 ... udsendelse af DTT (antenne-tv) i Danmark efter 2020, bør være efter den i ... Sekretariatschef: Mogens Videbæk – [email protected]

Læs de indkomne høringssvar samlet (pdf) - Kulturministeriet

19. maj 2015 ... re byens førende avis, er de nu i højere grad blevet konsolideret i ... Endelig bør det fremhæves at de erfaringer Den2Radio har indhøstet i ...

Modtagne høringssvar - samlet sæt - Politik i Herning

4. feb 2019 ... Skolebestyrelsen Engbjergskolen. → Skolebestyrelsen Gjellerupskolen. ▻ Skolebestyrelsen Gullestrup Skole. ▻ Fællesbestyrelsen Haderup ...

Samlet oversigt over høringssvar til planen for ”Det nye ... - Katolsk.dk

1. apr 2015 ... Høringssvar Skt. Nikolaj Kirke menighedsråd . ... to kirker, og derfor burde Sct. Michaels Kirke i Kolding og Sct. Marie Kirke i Haderslev begge ...

Høringssvar samlet fra forhøring og høring af miljøkonsekvensrapport

Flemming Allan Hansen. Høringssvar 3 ... Havnepark (fra ) og med udsigten til at der kommer yderligere biler på vejen er er tanken ikke rar, så hvis der er en ...

Hvidbog - høringssvar Frederiksbergstrategien 2015 Samlet oversigt ...

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Ja. 16 ... I forhold til skybrudssikringen af både København og Frederiksberg vurderes selve frilægningen af. Ladegårds ...

Samlet oversigt over høringssvar, budget 2020-2023 - Gribskov ...

Såfremt Ramløse skole fremadrettet bliver fødeskole til Bjørnehøjskolen vil det naturligt få konsekvenser for elevtallet i udskolingen på Nordstjerneskolen. Vi.

Samlet dokument med høringssvar til budget 2019-2022 - Ballerup ...

11. sep 2018 ... Mini, Skovlunde Byteater, Måløv Idrætsfor- ening, Måløv Kirke og Ballerup Bibliotekerne. Venligboerne Ballerup bidrog til udstillingen.

L 43 Bilag 1: Høringssvar alle - Folketinget

24. sep 2019 ... Høringssvar - Ældre Sagen - udkast til lov om ændring af ... Svendborg; Retten i Sønderborg; Retten i Viborg; Retten i Aalborg; Retten i Aarhus; ...

Samlet havnereglement for O.S. medlemmer - Odense Sejlklub

24. jun 2010 ... Odense Yachtclub. (OY). Sejl- og motorbådsklubben Frem. (Frem). Odense Motorbådsklub. (OM) følgende områder. 1. Havn med broanlæg. 2.

Alle høringssvar vedrørende seniorbofællesskabet Jonshøj

9. apr 2018 ... 1s, Jonstrup Vang. Lokalplan 119 fra ... Jonstrup89 er bekendt med, at bebyggelsen også reguleres af etageareal og af de angivne byggefelter.

Rigets runer Alle danske runeindskrifter er samlet i en online ...

Denne translitteration står altid med fede bogstaver. ... ligge tæt på translitterationen, men i vikingetiden, hvor der er få runer i ... anseelse at kunne skrive.

Nye perspektiver for Odense Letbane, SAMLET.indd - Byforeningen ...

banen i Odense til en regulær ringbane med direkte adgang til bykernen - til glæde for hele Fyn.” Etape 2 - Hele Fyns letbane. I den omfattende transformation af ...

Hvidbog med høringssvar til lokalplaner for kolonihaver - Odense ...

29. maj 2018 ... at etablere et kolonihavehus, en overdækket terrasse og et skur. • En havelejer mener ... højden bliver øget til 4 m fra sokkel til rygning for at.

Høringssvar til Odense Kommunes Offentlige høring Bynet ... - Niras

Et skift til letbanen bliver nødvendig for at nå handlemuligheder og Genbrugsplads i Bolbro/Hauges. Plads (bager, Føtex, Lidl, Rema, Stadion, Genbrugsplads ...

OBK Generalforsamling 2018 - alle beretninger - Odense Badminton ...

Endnu engang et kæmpe tillykke til Viktor Axelsen med VM-titlen – vi kan ... Afslutningsvis også en stor tak til alle de forældre og medlemmer, som dag efter dag ...

Teknisk Årsberetning 2017 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

19. maj 2018 ... 1. Projekter. Store projekter ved Odense Bys Museer: • Det nye H.C. Andersens Hus. • From Central Space to Urban Place. • Møntergården 3.0.

Teknisk Årsberetning 2018 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

29. maj 2018 ... Store Claus er en både barsk og dramatisk historie med en morale, der ... I år er det ”Kejserens nye Klæder”, der opføres lørdage og søndage ...

Teknisk Årsberetning 2016 - Odense Bys Museer - Odense Kommune

Koncerten er en del af konservatoriets Forårsfestival – et nyt tiltag for at give de stude- rende mere koncerterfaring i ... Saxo Instituttet, KU. 03.03: Forelæsning.

turismestrategi 2018-2022 odense kommune - Invest in Odense

Odense er midt en historisk transformation. ... Denne turismestrategi for 2018-2022 sætter retningen for, hvordan Odense ... F oto g ra f: Jo n ata n. N oth le v. 9 ...

Endelig strategi for Odense Symfoniorkester - Odense Kommune

Symfoniorkester, Syddansk Musikkonservatorium og MGK Fyn. Akademiet er vært for Odense. Symfoniorkesters Carl Nielsen Internationale Konkurrencer, som ...

vedtægter for lindø port of odense a/s - Odense Kommune

9. nov 2016 ... Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal ...

Lokalplan nr. 0-760 Odense Letbane 1. etape - Odense Kommune

Området er centralt placeret i Odense i H.C. Andersen-kvarteret og om- fatter Lotzes Have samt omkringliggende bebyggelse på Bangs Boder og Hans Jensens ...