Aftale om Budget 2019 - Ballerup Kommune

8. okt 2018 ... Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og. Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre in- stitutioner ...

Aftale om Budget 2019 - Ballerup Kommune- Relaterede dokumenter

Aftale om Budget 2019 - Ballerup Kommune

8. okt 2018 ... Derfor er samarbejdet mellem Ballerup Musik- og. Kulturskole, Ungdomsskolen og Ungdomskulturhuset Vognporten vigtigt. De tre in- stitutioner ...

Aftale om budget 2020 - Ballerup Kommune

4. nov 2019 ... Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune ................ 9. 1.7. ... tion, også uden for Ballerup Centrets åbningstider, ønsker parterne belyst forskel- ... STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven. -542. -1.300. -1.300.

Aftale om budget 2018 - Ballerup Kommune

9. okt 2017 ... Toilet i Skovlunde Bypark . ... Ballerup Kommune får den nye portal ca. 19.000 ... Udskudt etablering af UCC-projektet for Kasperskolen, Bo- og.

Aftale for Budget 2019-2022 - Skanderborg Kommune

18. sep 2018 ... Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget. Byrådet har vedtaget vision og ... Dosispakker – medicin fra apotek. En del borgere med ...

MED-AFTALE Ballerup Kommune - DenOffentlige.dk

Der ligger en række regler og rammer til grund for Ballerup Kommunes MED-aftale: • Gældende 'Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse' (MED- ...

Samlet dokument med høringssvar til budget 2019-2022 - Ballerup ...

11. sep 2018 ... Mini, Skovlunde Byteater, Måløv Idrætsfor- ening, Måløv Kirke og Ballerup Bibliotekerne. Venligboerne Ballerup bidrog til udstillingen.

Aftale om budget 2014 - Københavns Kommune

Frankrigsgades svømmehal – bedre adgang for handicappede. Parterne er enige om at forbedre handicappedes adgang til Frankrigsgades svømmehal ved at ...

Aftale om Budget 2020-2023 - Esbjerg Kommune

indgået den 11. oktober 2019 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: ... af Rendbjerg Feriekoloni, ophør af pædagogiske busser, besparelser på dagpleje,.

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2019-2022 - TV2 Fyn

24. sep 2018 ... 2017. 2018. 2019. Budget i løbende priser. 1.250.252. 1.282.018. 1.321.417 ... 4kløverskolen er placeret i Ørbæk og Frørup. ... (bosteder) til at finansiere rejse og opholdsudgifter for personalet, således at de kan ledsage.

Detailhandelsanalyse 2019.pdf - Ballerup Kommune

22. mar 2019 ... Københavns City vil altid have stor tiltrækningskraft, som udviklingen af de- ... BabySam, Elgiganten, Harald Nyborg, Idemøbler, Jysk, Nike, Petworld, ... Måløv bymidte, der suppleres af området med større butikker syd for ...

Januar 2019 - Ballerup Kommune

1. jan 2019 ... BMS Basket. 125.000 kr. Ballerup Skovlunde Fodbold. 150.000 kr. Ballerup Skytteforening. 150.000 kr. Svømmeklubben Triton. 150.000 kr.

Takster 2019 - Ballerup Kommune

24. sep 2018 ... præsentanter for skoler og daginstitutioner i Ballerup Kom- ... Skoler og foreninger udenfor Ballerup Kommune: ... Rødbo, bo- og dagtilbud:.

De 4 årstider - juli 2019 - Ballerup Kommune

6. jul 2019 ... Har du en ægtefælle, som har en demens- sygdom? ... Hør bl.a. hvordan du sikrer din ægtefælle/ partner bedst ... Sonja Oppenhagen m.fl.

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2019-2023 Den 31 ...

31. okt 2019 ... A015005 Kolonihaver. 0. 1.000. 1.500. 1.500. 0. 0. 4.000. A015006 Ekstra vedligehold af veje, cykelstier, fortove og vejbrønde. 0. 2.500. 1.000.

Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 - Ballerup Kommune

BALLERUP KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK. 03 ... Ballerup Kommune har et aktivt og veludviklet kultur- og fritidsliv, ... BALTOPPEN BIO 1-2.

ærø kommune budget 2019

Der sendes opkrævning til Havnen på spildevand for Ærøfærgerne efter forbrug ... på baggrund af den på budgetteringstidspunktet kendte fartplan og den del af.

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2018 – 21 De ...

10. sep 2017 ... Frederiksberg er en attraktiv by på små 9 km2 og har nu 105.000 borgere ... deriksberg og Frederiksberg Kommunes økonomi. ... Kattens Værn.

Budget 2019 - Syddjurs Kommune

1012000232 Ejendomsadministration. 1.494 ... Pr. 1. januar 2019 fusionerer Destination Djursland med VisitAarhus til en fælles turismeorganisation, som.

Budget 2019 - Rebild Kommune

1. jan 2019 ... I budget 2019 har vi vedtaget en række tiltag og initiativer, der støtter op om vores vision. Der er for ... Kultur og fritid . ... Rebild Kommune yder forskellige tilskud til land- ... Til byggemodninger i Sørup og Haverslev er der i.

budget 2019 - Lolland Kommune

Lolland Musikskole vil i 2019 arbejde med at skabe, udvikle og understøtte nutidige musiske læringsmiljøer, sociale kulturer og ikke mindst rammerne for gode ...

budget 2019 vejle kommune

559017 Ellehøj Dagcenter. 559018 Labora dagcenter. 559020 Fuglekær - beskæftigelse. 559021 Dalhuset. 559022 Grønhøj. 559027 Bakkevænget - Befordring.

Budget 2019 - Aabenraa Kommune

Udskiftning af tage og udhæng på grund af nedbrydning gl. bygning i løbet af ... Det forventes, at udviklingsperspektiverne for Kliplev udarbejdes i 2018-2019.

Budget 2019 - Frederiksberg Kommune

udgifter til fysioterapi i kommunens egne specialskoler. ... institutionerne: Det Ambulante Familietilbud med 18 pladser på Bülowsvej - for Børn og Familier, samt.

budget 2019 - Lemvig Kommune

31. dec 2018 ... 60 medlemmer i Thyborøn og 50 medlemmer i Harboøre. ... lokaler, dog undtaget udgifter til motionscentre, hvor der ydes tilskud med 65 %.

Budget 2019 - Skive Kommune

1. jan 2013 ... Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat ... Skive Kommunes andel af puljen udgør 42,4 mio. kr. ... 001 LOF-Skive.

Budget 2019 - Hjørring Kommune

Hermed foreligger Hjørring Kommunes budget for 2019 – 2022. Budgettet, der blev ... Der er igangsat samarbejde med den frivillige organisation, Home-Start, hvor frivillige tilbyder social og ... ledes kan Dana Cup og andre tilbagevendende.

Budget 2019 - Ringsted Kommune

8. okt 2018 ... Falster og Møn. Planlægning af den lokale kollektive bustrafik sker i tæt samarbejde med. Movia. ... ændringer på SFO-området, da en længere skoledag betyder, at SFO'ernes åbningstid er ... EC - Ringsted Svømmecenter.

budget 2019 - Jammerbugt Kommune

Der arbejdes videre med at etablere et antal ungdomsboliger i Fjerritslev og ... Der kan foregå aktiviteter i form af madlavning, indkøb, idræt, bowling, biograf, ...

budget 2019 - Københavns Kommune

Højskolesangbogen byder festivalen på kreative workshops til børn. Ofelia Midsommer blev ... Skuespilhuset og hjælper både nye, uprøvede talenter og erfarne ...

Budget 2019 - Kerteminde kommune

Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2019 vedrører skatteåret 2016. Herudover er der ... 42 Kompensation Refusionsreform 2016 - Fleksjob. 2.815. 1.148.

Budget 2019 - Brønderslev Kommune

Hjallerup. • Dronninglund. • Administration, drift og vedligehold af de kommunale beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og andre ejendomme under ...

Budget 2019 - Billund Kommune

Billund Kommune er, sammen med Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding. Kommuner, medejer af ... Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, ... Sundhedsfremmende projekter LIVA, Eye-BAB o.a.. • Kørsel: ...

Budget 2019 - Horsens Kommune

I forbindelse med udvikling af den tidligere Kvickly grund sker der en forlægning af Niels. Gyldings Gade. Projektet startede i 2017. Der er samlet afsat 41 mio. kr.

Budget 2019-22 - Skive Kommune

Værdiskabende myndighed – Styrket borgerkontakt. Aktuelt budget 2019. 0. I Virksomhedsplanen 2017–18 er et af de centrale emner; Værdiskabende ...

Budget 2019-22 Dragør Kommune

31. jan 2019 ... Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter. 71. Sektor 10 ... serviceudgifterne i forhold til det tekniske budget med 19,9 mio. kr. Derudover ...

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget ... - Socialdemokratiet

21. okt 2019 ... 1.493.931. 1.540.783. 1.574. ... Afregning af kollektiv trafik til FynBus. -1.774. -811. -667. -773. Afregning af SBH-kørsel til FynBus. -523. -523.