Naturerlebnisse in Hanherred

Tranum. Janum Kjøt: bonire place and shelters, free for a night or two. Waldspielplatz ... Skovly. Hjortdalgård. Trinderup. Jægerbohus. Hingelbjerg Nørregård.

Naturerlebnisse in Hanherred- Relaterede dokumenter

Naturerlebnisse in Hanherred

Tranum. Janum Kjøt: bonire place and shelters, free for a night or two. Waldspielplatz ... Skovly. Hjortdalgård. Trinderup. Jægerbohus. Hingelbjerg Nørregård.

100 Naturerlebnisse in Südwestjütland - Fanø

Foto: Kirsten Stidsholt. Die Konchylie. Das Wunder am Strand. 6. 7 ... schaft – Strömungen und Ablagerungen, Wetter und Wind lassen Inseln entstehen und ... Welche Wirkung hatten die Unternehmungen früherer Tage, um die Erosion ... Achten Sie daher immer auf die Wetter- ... Hvide Sande mit dem Meer verbunden.

In Nature in Hanherred

in Hanherred. Photography: Jens Kirkeby, Mattias Bodilsen. Graphic design: glindvad.dk. Maps: Bolvig Kort Graik 2015. Contains data from Geodatastyrelsen, ...

Mejlhede - HanHerred.dk

stedmor til artiklens forfatter, Peter Gottfredson (født 1846). Anne og Frank Hansen, der i dag bor på gården Vester. Mejlhede, som i ... Hendes søn: Benjamin. William Dalby og Leda ... Billedet er taget i haven til Deloas hjem ved Lake Margaret.

Et gravsted - HanHerred.dk

Museumsleder for Sundby Samlingerne og arkivleder for Sundby Samlingernes lokalhistoriske Arkiv. 1984-2012. Forfatter til bogen »Lerup-Tranum Øster ...

Thisted - HanHerred.dk

maskinfabrik”. Han er nået tilbage til. Christian Nielsen Smed, som før 1675 på et grande- stævne var blevet ansat som sognesmed i Øsløs. For- mentlig lå hans ...

Liv i Lokalhistorien - HanHerred.dk

3. okt 2013 ... Træf Han Herred i Aggersund 15. juni 2013. Sol, blæst – og ... »Bondestuen«, hvor værten, Kim Gertsen Nielsen, havde forberedt et ...

Naturoplevelser i Hanherred Velkommen ud

i Hanherred. Fotografer: Jens Kirkeby, Mattias Bodilsen. Grafisk tilrettelæggelse: glindvad.dk. Kort: Bolvig Kort Grafik 2015. Indeholder data fra Geodatastyrelsen ...

Kun en dag – et øjeblik ad gangen - HanHerred.dk

Mandag: Grød eller Vælling, irsk Stuvning. ... var inden, der var regnemaskiner, så beløbene i kassebogen skulle tælles sammen på gammeldags maner.

Museet for Thy og Vester Hanherred

Museet har seks filialer: - Thisted Museum, Jernbanegade, Thisted. - Heltborg Museum, Skårhøjvej, Heltborg. - Vorupør Museum, Vesterhavsgade, Nr. Vorupør.

Thisted Dagblad - HanHerred.dk

gernes tid, og fredag 28. no- vember udkommer Han. Herred Bogen 2014 med en lang række lokalhistoriske bidrag, ligesom der er artik- ler om det ...

Sangen om Han Herred - HanHerred.dk

21. jun 2014 ... Sangen om Han Herred. Melodi: Hvor smiler fager den danske kyst ∙ Oluf Ring 1935. 1 · Jeg véd et sted mellem hav og fjord, hvor lyngen ...

Fortidsminder i Thy og Hanherred - Arkiv Thy

deres Efterladenskaber, som vi finder dem i Jorden. ... Mennesker, der færdedes her i Thy og Hanherred, ... hendes Broder, lader hendes Elsker Prins Buris.

MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED ... - Museum Thy

2. Stenalder på kanten af. Kallerup grusgrav. Baggrunden for undersøgelsen. I foråret 2008 undersøgte museet for Thy og. Vester Hanherred en boplads fra den ...

museet for thy og vester hanherred - Museum Thy

THY 6050. Bebyggelse med tørvebyggede huse fra ældre middelalder ... I begge undersøgte huse fandtes bevarede ovne ... grundplaner af de enkelte huse.

Jeg véd et sted mellem hav og fjord - HanHerred.dk

De sidste tre vers blev senere udskiftet med følgende to til den version, som er kendt fra Han Herred Sangbogen (1999) og utallige andre sammenhænge: Her ...

udgivelsen kan downloades i pdf-udgave her - HanHerred.dk

Men her er andet end fest og sang, for bag ved klitten ... jeg smører min traktor, jeg skifter harvens tand, jeg nynner i ... Når tiden er inde, jeg kører derud, hvor før ...

Besættelse, Kirk og kirker - Hanherred.dk

ligdag skriver Jens Peter Larsen. Han Herred Årbog ... Larsen) og ved siden af kroejeren på Gjøl (skuespiller Bent Jørgensen). Vidneskranken med den flotte ...

Om Heksetroen og om Heksene i Thy og V. Hanherred. - Arkiv Thy

Almægtige at spare en Heks, og angående denne Sag ... Forestillingen om en Heks i den Betydning, som ... hvad de to Hekse havde sagt om hinanden, og da.

Ordsamling for egnssprogene i Han Herred - HanHerred.dk

... brugt i dagligdagen. Vi har - i dyb beundring for sprogforskeren Arne Espegaard - brugt hans ... (H) dyrkning no. # dyrlæge no Dyjjëlæegë; (H,V,Ø) (se læge).

Herrnhutismen i Vester Hanherred - Arkiv Thy

Brødremenigheden i det først citerede Brev til sin ... Brødremenigheden , stillede han sig ogsaa i den ... funklende Stjerner formaaede at sprede Lys og Glans.

To malere på Thorup Strand - HanHerred.dk

koner spurgte til prisen på et maleri. For sjov nævnte Si ... smukt eksempel på hans maleri. ... som lidt impressionistisk og gammeldags, der tog afstand fra tidens ...

Klitgaard, C. 'Slettegaard i Vester Hanherred' - Arkiv Thy

Naar man ad Oldtidsvejen fra Hjørring til Fureby fortsatte ad Stranden til Slette Aa den Vej, Knud den. Hellige fulgte, da han 1086 fra Børglum Kongsgaard søgte til ...

Kjær, Jette 'Museet for Thy og V. Hanherred' - Arkiv Thy

Nye gravfund fra yngre stenalder i Thy ... stenkiste midtvejs mellem Frøstrup by og Tømmerby ... med Sparekassen Thy Nationalmuseets udstilling af gamle.

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred - Bsth

forrevne Landskab, byggedes den store Hanstholm-Fæstning,. Nord- europas største, kaldet Danmarks Gibraltar. Mange hundrede Mennesker måtte forlade ...

Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred.

Endelsen hedder derfor -høgh i de følgende. Århundreder. ... udvisket, så hvor den ikke er helt forsvundet, er der ... Disse Høje er i mange Tilfælde nu borte.

træffet for alle, der holder af Han Herred! - HanHerred.dk

området, vil berette om kirken og de mange fællesaktiviteter, der foregår i regi af samar- bejdet FOLK & KIRKE 9690 med Kirkecentret som omdrejningspunkt.

Hvaler og delfiner fra Thy og Vester Hanherred. - Arkiv Thy

Med »folkepro- jektet« Fokus på Hvaler i Danmark er det meningen at indsamle ny og gammel viden om danske hvalstrandinger. Det lokale an- svar for ...

Mødet mellem Knud Henriksen Gyldenstjerne og ... - HanHerred.dk

Herred og Nørre Wosborg i Vestjylland til William Shakespeares brug af navnene Gyldenstjerne og Rosenkrantz i det berømte drama "Hamlet”. Indledning.

Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. - Arkiv Thy

”De higer og søger i gamle Bøger, i oplukte Høje med spejdende Øje på Sværd og Skjolde, i muldne Volde, på Runestene blandt smuldnede Bene.”.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 2007 - DIS-Danmark

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen: Hannæs folk og egn, 1995. Bent Rolighed: En fri ... Ydes boligmontering - 100 års firmajubi læum - 1906-2006.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 2002 - DIS-Danmark

Vilsund Dyrepark var et yndet udflugts mål. Der var ikke så mange dyr i den park, så det var ret ... Genbrug affaldskærme. I mejeribygningen var der mange gode.

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 2005 - DIS-Danmark

fentlige indboauktion. Han tilbød derefter museet tavlerne, relieffet samt tre af Kjølby- gaards tapeter, som var deponeret på Natio nalmuseet, for et beløb af 500 ...

Histhorisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 2008 - DIS-Danmark

Inger Merete, Else og Stig Nordentoft fotograferet 1911 i Thisted. ... Inger Merete Nordentoft-sagen førte til, at den skole, hun var leder af, blev delt i to skoler ...

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 2004 - DIS-Danmark

alderdomshjemmet »Åbakken« i Hurup, hvor fru Yde levede sine sidste år, fortalte den nu næsten 97 årige fru Yde mig om, hvordan hun allerede 9 år gammel ...

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 2003 - DIS-Danmark

fra Lildstr. den 17. juni 1934; den var i en Hummertejne, der stod på 11 favns Dybde. Ovenstaaende Teg ning viser Fisken i normal Størrelse. Fiskens Bredde ...