Øster Hornum-sangen - Øster Hornum Portalen

Øster Hornum-sangen. Melodi: ”Den dansk sang er en ung blond pige”. Tekst: Niels Andersen ... ved sommertide kan blomsterranker her trives frodig om gård ...

Øster Hornum-sangen - Øster Hornum Portalen- Relaterede dokumenter

Øster Hornum-sangen - Øster Hornum Portalen

Øster Hornum-sangen. Melodi: ”Den dansk sang er en ung blond pige”. Tekst: Niels Andersen ... ved sommertide kan blomsterranker her trives frodig om gård ...

Carl Haase viser Øster Hornum ca. 1916 - Øster Hornum Portalen

Lærer Birkbak og børnene foran Hæsum skole ... første sommer gik jeg i skole i Øster Hornum. ... Snedkerforretningen derhjemme var solgt til Fr. V. Andersen,.

Øster Hornum Kirke restaureret 1938 - Øster Hornum Portalen

Øster Hornum Kirke kort efter 1938 ... eller nord fra, er det første, man ser af Øster Hornum den statelige kirke med det ejendomme- ... bragt i en niche i koret.

Julemarked 2019 i Øster Hornum Hallen - Øster Hornum Portalen

De samler sam- men til en klassetur til Prag. • 4. klasse har en skøn bod med masser af krea- tive ting, som forældre og børn har fremtryl- let ...

Bogen om Øster Hornum Kirke og Sogn - Øster Hornum Portalen

Bogen giver et bredt indblik i kirkens historie: • Øster Hornum Kirke og sogn. • Tiende, kirkeværger og kirkeregnskaber. • Jus Patronatus. • Hornum Herred.

Øster Hornum Skole 1955 – 1980. - Øster Hornum Portalen

1. okt 2019 ... Øster Hornum Skole 1955 – 1980. Skrevet 1980 af skoleleder Henry Sørensen. I de lokale aviser kunne man først på året i 1953 læse, at Øster ...

Øster Hornum Brugs – en turbulent start - Øster Hornum Portalen

11. mar 2006 ... betragtet som en selvfølge at uddelerens kone uden vederlag stod for tilberedning og servering af fuld kost ... Erling Jepsen blev ansat.

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 - Øster Hornum Portalen

brugte sin broder fravoksede bukser, ikke af fattigdom, men vi var nødt til at bruge ... jeg ikke, men 50 års konfirmation kaldes Guldkonfirmation, en skik som vist ...

Øster Hornum sogns præster gennem ... - Øster Hornum Portalen

de da forskellige skolejobs bag sig. Bendz var en alsi- dig begavelse, der blandt ... Han vendte senere hjem til Danmark, hvor han slog sig ned hos sin fraskilte ...

Sigurd Barrett i Øster Hornum Kirke - Øster Hornum Portalen

Sigurd Barrett i Øster Hornum Kirke. Sjældent har kirken gynget så godt ;-) En stopfyldt kirke sang og rockede med på kendte salmemelodier med nye tekster af ...

Kunst på Øster Hornum Skole - Øster Hornum Portalen

af Jørgen Brynjolf. Og Edgar Funch har hængt tre af sine granitrelieffer op i ... Lærer. 2000 – 01. Helene Jensen. Ø. Hornum. Lærer. 2001 –. Helle Warming.

Opvækst på Øster Hornum mejeri - Øster Hornum Portalen

En dag ringede Spliid fra Abildgård (han bestyrede på daværende tidspunkt gården for Lars Peter Winther, som var flyttet i villa i Skalborg) til mejeriet, og bad om ...

Sct. Kjeld i Øster Hornum Kirke - Øster Hornum Portalen

29. sep 2012 ... I den romersk-katolske og ortodokse kirke æres helgener som hellige ... Før i tiden stod i Lundø Kirke nær Skive en træfigur forestillende.

Da Øster Hornum fik sin børnehave - Øster Hornum Portalen

12. sep 2014 ... I såvel Suldrup som Øster Hornum var der også ønsker om at få oprettet ... Suldrup, og Støvring fik samtidig sin anden børnehave. Børnehaven i ...

Øster Hornum Kirke - Øster Hornum Portalen

Det gamle flade bjælkeloft blev brudt ned og erstattet af høje kryds- hvælvinger bygget af teglsten i såvel skib, kor som apsis. I koret blev sydvinduet gjort større, ...

Øster Hornum andelsmejeri - Øster Hornum Portalen

Så blev der dannet en sammenslutning for at bygge et mejeri i Vokslev sogn. ... Brugs, forsamlingshus, fattighus og mejeri ... tømmer i Nibe og kalk i Vokslev.

Borgervæbningen i Hornum Herred 1848 - Øster Hornum Portalen

marts havde afleveret min nye dragonhest i Støvring Kro. Næsten fra alle sogne i amtet mødte delegerede, mest formænd for sogneforstanderskaberne; ...

Feriecenter ved Hornum Sø - Øster Hornum Portalen

ved Hornum Sø. Projektet var kommet så vidt, at der var tegnet planskitser, og at der fra Støvring Byråd var givet principgodkendelse af planerne om at.

Hornum Sø - Øster Hornum Portalen

Sørup Kirke. Sørup Kirke ... Buderupholm og Sørup Moser. Moser dannes ... Skolen blev lukket 1971, og fungerer i dag som Sørups forsamlingshus. 7: Sørup ...

Øster Hornum Dagpleje - Øster Hornum Børneunivers

7. jun 2019 ... henvend dig til Leder af Øster Hornum Børneunivers Lars Hviid Pilgaard eller daglig leder af. Dagpleje, Børnehave og SFO Tanja Becker.

Klingerhøj - Øster Hornum Portalen

10. jul 2006 ... kammerets bredde, og den 26. juli stødte jeg lige inde ved vestvæg- gens tredje bæresten, på en noget forvitret huløkse af grønsandsten:.

Under Marchen - Øster Hornum Portalen

14. jul 2009 ... vejr se denne stads kirkespir med flere mærkelige genstande. ... Oplev 9, Ersted 8, Aarestrup 17, Torstedlund 2, Albæk 2, Suldrup 8, Olsted 7, ...

Drømmen om Amerika - Øster Hornum Portalen

navnet ”Utta-højen” lidt nord for Øster Hornum på vej mod Nibe. ... Om andre udvandrere vides der mere. ... re sejlede udvandrerskibene fra Larsens Plads1 i København. Male- ren Edvard Petersen malede med dette som motiv et maleri, der nu ... lærer mere, så der blev to skolestuer, som tilsammen havde plads til 60 – 70.

Husmandsbrug og aftægt - Øster Hornum Portalen

1. jul 2014 ... Udstykning til husmandsbrug i 1800-tallet. De store landboreformer i 17- og 1800-årene havde været til gavn for både bønder og godseje-.

Grill og Sommeren - Øster Hornum Portalen

19. aug 2016 ... Vejret var med, da der 19. august 2016 var arrangeret grillmad fra. Øster Hornum Slagtehus efterfulgt af filmen. Sommeren '92.

Karsten Hansen - Øster Hornum Portalen

Karsten Hansen. Alder: Født i '57 som den midterste af tre drenge. Stilling: Produktionsskolelærer, naturvejleder, bonde og spillemand – og dertil lidt lystløgner ...

Viggo Hovgaard - Øster Hornum Portalen

Denne artikel bygger på to artikler skrevet af Poul Christensen og er tidligere bragt i ... Viggo Hovgaard blev uddannet maler, inden han slog sig ned her i Øster Hornum for at ... Vandet fra branddammen blev gjort til dam for et elektricitetsværk.

Pastor Wøldike - Øster Hornum Portalen

Da Jeremias giftede sig igen blev hendes plads i præstegården jo en anden. I disse Matadortider ville man nok kalde hende for en "skyggetante". Hun var nu ret ...

Peter Kvist - Øster Hornum Portalen

6. jun 2014 ... Billedet af Støvring Kommunes første borgmester Peter Kvist adskilte sig fra de tre øvrige ved at være et rigtigt oliemaleri, mens de øvrige var ...

Sommerfestens sponsorer - Øster Hornum Portalen

Olesens Busser. Salon Mørk. Skalborg Autoservice. Ø. Hornum Vognmandsforretning. Aalborg Smedeservice. Bisgaard Vinhandel. EDC Støvring. Kaj Bisgård ...

Tærskeværket i Guldbæk - Øster Hornum Portalen

Vokslev kirkegård”. Vi drenge, som hidtil kun var blevet ... Smeden, der havde hængt sin mørkeblå snorefrakke af vejen og nu optrådte i blåstribet lærredstrøje, ...

Kristen Buus - Øster Hornum Portalen

FDF, pensionistforening og ikke mindst det gode fællesskab og sammenhold blandt ... Støvring og Aalborg for studerende, unge tilflytterfamilier og ikke mindst ...

Ingeman Sørensen - Øster Hornum Portalen

Far holdt sit indtog i denne verden den 1. marts 1892 i et lille husmandssted højt beliggende ... Øster Hornum gik ram forbi, da den landsomfattende modedille.

Verner Andersen - Øster Hornum Portalen

... apoteksudsalg, barberforretning, slagtehus med butik, forsamlingshus, ... boede en enkekone, hun hed Inger Winter og havde familie i Vokslev, der be-.

Michael Ræbild Lund - Øster Hornum Portalen

Alder: 42 år. Stilling: Tømrermester. Ægteskabelig status: Gift med Lisbeth på 19. år. Børn: Steffen, Linette og ... Poul Krebs: Mesterværk. Hvilket kunstværk har ...

Else Marie og Erik Sørensen - Øster Hornum Portalen

Else Marie: Ikke en´ specielt men Berlinerpoplerne, Eremitkrebsene og Ligge i ... Erik: Der er mange spændende og gode film, men jeg er for dårlig til at gå i ...