Bilag 19 – Placering af flishugger og spånpladeknuser - Miljøstyrelsen

29. nov 2019 ... I hvert punkt er det et af de 3 anlæg (flisanlæg, mobil spånpladehugger eller mobil flishugger), der giver det højeste støjbidrag afrapporteret i ...

Bilag 19 – Placering af flishugger og spånpladeknuser - Miljøstyrelsen- Relaterede dokumenter

Bilag 19 – Placering af flishugger og spånpladeknuser - Miljøstyrelsen

29. nov 2019 ... I hvert punkt er det et af de 3 anlæg (flisanlæg, mobil spånpladehugger eller mobil flishugger), der giver det højeste støjbidrag afrapporteret i ...

Kursus nr. Fag Placering Dato Endelig placering FIP1920-50 ...

26. feb 2020 ... Øst. 27-11-2019 Hvidovre Gymnasium. FIP1920-66b. AP, Almen sprogforståelse (stx). Vest. 28-11-2019 Silkeborg Gymnasium. FIP1920-23.

Kursus nr. Fag Placering Dato Endelig placering FIP1920-49-1 ...

28. aug 2019 ... FIP1920-49-1. Matematik (hhx). Midt. 28-08-2019 Tietgen Business. FIP1920-48-1. Matematik (htx). Midt. 29-08-2019 HF & VUC Fyn, Odense.

Bilag 1 - Miljøstyrelsen

28. jul 2015 ... PFOS er et overflade aktivt stof, som tidligere blev brugt i bl.a. ... bilsæder med POP-stoffer vil være ude af affaldsstrømmen i 2016, ...

Bilag A - Miljøstyrelsen

26. apr 2018 ... Helsingør. 0163. Herlev ... Congo, Den demokratiske Republik. CK. Cookøerne. CR. Costa Rica. CU. Cuba ... Udlejning og leasing af biler og.

Bilag 3 - Miljøstyrelsen

Odden-Århus. Antal sider: 15 ... skal besejle ruten mellem Odden Færgehavn og Århus Havn. ... 3 minutters sejltid efter at molerne er passeret. Færgerne sejler ...

Bilag A1: OML-beregning - Miljøstyrelsen

Nørager Mejeri. Miljømåling - ekstern støj. Rapport nr. P4.003.08. Side 2 af 21 sider ... perioder dag, aften og nat på hverdage. De indregnede driftsmæssige ...

MOF Alm.del Bilag 486 Offentligt - Miljøstyrelsen

3. jun 2016 ... Mad Med Mindre Kemi har haft stor udbredelse gennem annoncering og via en aktiv Facebook side. Der er mulighed for direkte kontakt mellem ...

bilag A-G til afgørelsen - Miljøstyrelsen

3. dec 2019 ... virksomheden benytter Djursland Kloakservice ApS til at forestå kontrol og tømning af virksomhedens olieudskilleranlæg og sandfang og at.

Bilag 9 Vandløb, vejledning - Miljøstyrelsen

510057 Møllebækken. 35. 32. Sydlige Horns- ... 510074 Møllebækken. 17. 15. Sydlige Horns- ... 580037 t.t.Kimmerslev møllebæk. 0. 0. 4. Køge Å. 580038 Køge ...

Thise Mejeri, Bilag A - Miljøstyrelsen

17. jan 2008 ... Thise Mejeri søger miljøgodkendelse til en årlig indvejning på 103 mill. ... MA PROJECT A/S ER EJER AF DENNE TEGNING, SOM UDEN VOR ...

Bilag til sammenfattende redegørelse - Miljøstyrelsen

Sønderjyllands Golfklub • Golfbanevej 3 • Uge • 6360 Tinglev • Tlf 7468 7525 • Sdj-golfklub.dk. Sekretariatets åbningstider: Mandag – tirsdag kl. 9.00 – 16.00.

Ansøgninger om miljøgodkendelse Bilag B - Miljøstyrelsen

10. jul 2018 ... 7330 Brande. Formularfelt. Udfyldt værdi. Ansøgers navn. AKM ... af kartoffelstivelse på kartoffelmelsfabrikken AKM i Brande er stærkt nedslidt ...

Bilag F: Ansøgning om miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen

Dat-Schaub, Aabybro ønskes etableret i bygninger, som tidligere rummede et anlæg til forarbejdning af blod fra svin. Etablering af Dat-Schaub Aabybro, vil ikke ...

Bilag appendix - Forside - Miljøstyrelsen

Færdigudvikling af generisk model for den tilpassede genbrugsplads. Afrapportering ... “Ådum”-modellen Ringkøbing - skjern kommune. - Et hus hvor man kan ...

Bilag 9 - Vandløb vejledning - Miljøstyrelsen

faunaklasse 4, 5 og 4, fastsættes tilstanden for vandområ- det som moderat økologisk tilstand. Dog således, at delstrækningen hvor tilstanden er be- dømt til ...

1 Bilag E: Resume af høringssvar fra privatpersoner ... - Miljøstyrelsen

18. jul 2018 ... atu rfo rh o ld. - N a tu ra. 2. 000 o g. Hab itatd irek tive t. 5. A n d e n lo v g ivn in g. (u n ... Marsvin er forekommende i Flensborg Fjord og indgår.

Bilag 4. Dokumentation ved krav om afdriftsreduktion - Miljøstyrelsen

1. aug 2017 ... bomsprøjter og tågesprøjter er påkrævet når der er krav om brug af udstyr med minimum 75 % afdriftsreduktion for at reducere uønsket afdrift af ...

Bilag 12 Stærkt modificerede vandområder - Miljøstyrelsen

men blev miljømålsloven revideret og fra 2007 overtog de 7 statslige miljøcentre ... 2 Udpegning af stærkt modificerede vandområder - miljømålslovens §. 15.

Bilag 6: foreløbig vurdering af hurtigfærgen ... - Miljøstyrelsen

24. aug 2012 ... Mols-Linien A/S sejler med hurtigfærgen KatExpress1 mellem Sjællands Odde og Århus samt. Sjællands Odde og Ebeltoft. Det er et lovmæssigt ...

Bilag 1. Oversigtskort samt shapefiler - Miljøstyrelsen

LP 522 Beauvaisgrunden ll - (kabelanlægget placeres udenfor lokalplanens afgrænsning jf. lokalplanens kortbilag og matrikelangivelser, men er vist indenfor ...

Bilag 1. Viden om mikroplast Rapport fra Miljøstyrelsen om ...

igen nedbrydes til plast i nanostørrelse. •. Mikroplast er fundet i organismer på alle niveauer i den marine fødekæde. •. Der er resultater, der viser, at mikroplast ...

Bilag 5: Kemiske analyser - krav til dokumentation af ... - Miljøstyrelsen

typer afhængig af hvor veldokumenteret metoden er i forvejen. 1) Akkrediterede analyser: ... måleområde, detektionsgrænser og præcision afhængig af hvad standarden angiver. ... bestemmes med 6 målepunkter på en standardkurve. Kan det.

Flishugger 15 HK med elstart - DK-Tec

17. okt 2018 ... Flishugger 15 HK med elstart ... Erklærer herved at Flishugger. CPR150, CPR150A ... Flishuggeren overstiger 90 dBA under drift. Derfor skal ...

Mobil flishugger, 6,5 HK - DK Tec

16. okt 2015 ... EU – importør. DK-TEC A/S. Erklærer herved at Flishugger. GS-65H. Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: 2006/42/EC.

Datablade - nhs-flishugger.dk

1/2. Længde. 2050. Bredde. 1170. Højde. 2035. Vægt [kg.] 430. Forsendelses dim. i meter [L/B/H]. 2,1/1,3/2,4. Støj (arbejdsplads måling) [dBA]. 104 ...

Untitled - nhs-flishugger.dk

I Easy Line-programmet finner du mindre og lette maskiner til bl.a. hage, park, utleie, ... bare har 540 omdreininger på PTO-en. Enkel teknikk sikrer ... Oljeforsyning. Fra traktor. Egen hydraulikk. InfoCon. Alternativ. Alternativ. Avgangstut. Ja. Ja ...

flishugger - Special-Maskiner A/S

kan der leveres PTO- omdrejningstal på. 1000 o/min. ... lettere traktor og USM 15-26 til mellemstore og store ... Flishugger H 960 K med påmonteret kran der har.

Brugsanvisning & Reservedelskatalog for TP 130 flishugger i ...

TP 130 flishugger er specielt beregnet til stationær flishugning af træ, i form af grene, buske og træaffald fra læhegn, parker, træer langs veje m.m.. Maskinen må ...

Udlejer handlede flishugger efter devisen: Bedste kvalitet til prisen

Udlejer handlede flishugger efter devisen: ... 2014 er det en TP 130 MOBIL, der har klaret de mange ... forhold til pris og kvalitet”, fortæller Allan Storgaard. Med.

Placering af genbrugsstationer

13. aug 2013 ... Nedlægning af Værløse og Farum gamle genbrugsstationer samt salg af grunden for sidstnævnte genbrugsstation. Hvert scenarie vil blive ...

Placering af udvekslinger

mellem hanebånd og spærhoved "kværket". Bag udvekslingen monteres "laske" der fastgøres på hanebånd og i spærhoved. Denne laske er med til at holde ...

Dommerens placering

Dommer og linjedommers placering. 16. juli 2014 (revideret 19. januar 2015). 1. Fra FIFA Laws of the game 2014/15. Tekster oversat af Allan Vennike.

standardtryk placering og mål - Billigtshirt

Har du ønsker om et bestemt mål på trykket kan du skrive det under bemærkninger til sidst i bestillingsforløbet. LOGO. LOGO. Fronttryk og rygtryk placeres 5-10 ...

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm ... - Mur & Tag

9. jan 2015 ... Såfremt formuren er bærende gennem limtræsdrager eller lignende skal der i forbindelse med en energire- novering anvendes en formur med ...

Placering af TV 3 og 3 i programpakker - Kfst.dk

29. mar 2006 ... gælder, når Viasat indgår aftaler med tv-antenneforeninger om ... dog, at distributørerne også i fremtiden vil udbyde tv-kanaler i pakker, ... [65] Dom af 15. december 1994 i sag C-250/92, Gøttrup-Klim mod DLG, præmis 48.