Vedtak om endret utslippstillatelse for Statkraft Tofte ... - Norske utslipp

14. mar 2016 ... det er selve huggerskiva i en flishugger som er kilde til støy, og at overgangen til ... Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere.

Vedtak om endret utslippstillatelse for Statkraft Tofte ... - Norske utslipp- Relaterede dokumenter

Vedtak om endret utslippstillatelse for Statkraft Tofte ... - Norske utslipp

14. mar 2016 ... det er selve huggerskiva i en flishugger som er kilde til støy, og at overgangen til ... Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere.

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for ... - Norske utslipp

2. jul 2018 ... Åsg A Brenngass, oppstrøms fordelingsmanifoild plass PB16 kg/h. 0. 32637 1,5 %. 11000. 21000 Inspeksjon, 12 mnd. Måletekniker 12 mnd.

Inspeksjonsrapport - Norske utslipp

27. sep 2019 ... Inspeksjon ved TiZir Titanium & Iron AS. Kontrollnummer: 2019.007.I.miljodir. Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Trine Bay.

Untitled - Norske utslipp

28. nov 1996 ... Haugesjøen og NMK-Haugaland tillatelse til virksomhet med gokart på motorsportsbane ... Høyeste nivå fra gokart er beregnet til 65 dBA ved.

Tillatelse - Norske utslipp

7. feb 2012 ... jord og vann ved NMBU, som er engasjert av nabo. Rapporten til Heim konkluderer med at normalt grunnvannsnivå kan ligge rundt kote 19, ...

Fonn Egersund AS - Norske utslipp

5. des 2018 ... Marit Sundsvik Bendixen ... opp sin avtale om leie av anlegget for mottak og videreforedling av pelagisk fisk, inkludert eventuell tilbakeføring.

Tiltaksrettet overvåking av Glommas ... - Norske utslipp

29. mar 2016 ... 29.03.2016. Sider. Pris. 53 vedlegg. Forfatter(e). John Arthur Berge ... de høyeste i munningsområde for jern, titan, krom og kobber. For en del ...

Modell for utslipp fra norske matfiskanlegg til sjø - Ancylus

Fiskemodellen omfatter grunnleggende aspekter vedrørende fiskens stoffskifte og vekst som er beskrevet i en egen rapport (Stigebrandt, 1999) I modellen er fisk ...

Grønvolds Bil-Demontering AS - Tillatelse til økt av ... - Norske utslipp

18. des 2019 ... hvor det foretas demontering og salg av deler, normalt ikke skal overstige 6 ... lagringsrammer for kjøretøy nyere enn 6 år («forsikringsbiler»,.

Fylkesmannen i Oppland TILLATELSE OG ... - Norske utslipp

1.1.4 Salg av kasserte kjøretøy hvor vrakpant er utbetalt. 2. 1.1.5 Nedleggelse/opphør av virksomheten. 2. 1.1.6 Meldeplikt. 2. 1.2. Frister. 3. 1.3. Ansvarsforhold.

Diplom-Is AS avd. produksjon Gjelleråsen - Norske utslipp

8. des 2015 ... Diplom-Is AS har mangelfull håndtering av farlig avfall. 2. Diplom-Is AS sin risikovurdering er mangelfull med hensyn til ytre miljø. Diplom-Is AS.

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport ... - Norske utslipp

29. jun 2012 ... ramponert campingvogn, samt øvrig skrot som Fylkesmannen vil karakterisere som forsøpling var plassert på naboeiendommen (Gnr.115 ...

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Forus - Endring i ... - Norske utslipp

31. aug 2017 ... I tillegg er det pant på pallene, noe som medfører jevnlig omsetning slik at disse ikke hoper seg opp i et stort lager. Vedtak. Med hjemmel i ...

Tillatelse etter forurensningsloven Mottaks- og ... - Norske utslipp

28. mai 2018 ... og/eller impulslyd, skal grenseverdiene reduseres med 5 dBA. 4. Utslipp til vann – utslippsreduserende tiltak – krav til rensing mv. 4.1. Plassen ...

Revisjon ved Equinor letebrønn 35/10-4S Stålull - Norske utslipp

2. okt 2018 ... Planen er fortsatt under utarbeidelse, og det ble ikke gjennomført en verifisering av innhold i denne. 9. Gjennomføring. Revisjonen omfattet ...

Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu Kontroll ... - Norske utslipp

17. jun 2008 ... Prøvetaking skjer i dag etter trapperist (innløpsprøve) og fra grunnvannet 11 meter under anlegget (utløpsprøve). Eventuell fortynning av ...

Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad ... - Norske utslipp

23. jun 2008 ... Anlegget mottar avløpsvann med selvfall, via et tverroverløp, direkte inn på en trapperist. ”Meva Screen” med 1 mm spalter. Anlegget har ikke ...

Dyrehelseforskriften er endret: Nye regler for flytting av sau og ... - NSG

skrapesjuke som vi hadde i Norge på 90- tallet. Smittestoffet ved skrapesjuke er ... sauer og geiter over 18 måneder i egen besetning! Siden skrapesjuke har så ...

Pilegrimsmotivet, komplett - endret-tirs01 - Regjeringen.no

31. des 2008 ... pilegrimsmålet, men som samtidig er nasjonal og nær de steder hvor pilegrimene er. Det har ... Erkebiskop Adam von Bremen beskrev pilegrimsveien til Nidaros allerede omkring ... kirker og spisesteder, kort sagt, de historiske severdighetene og ... tidebønner og gudstjenester, konserter og foredrag, teater.

No. 4/2009 - Statkraft

maccallum, hanne aaberg, Lars magnus günther, anne ... Arve Tvede has been minding glaciers for. 40 years. ... other sources wikipedia.no. tHe position.

No. 1/2017 - Statkraft

Jenny Bull Tuhus, Heidi Sæther, Morten Ryen, Eivind Bull-Hansen,. Sissel Fantoft ... Heidi Bruvik Sæther. Morten Brun ... designed by architect Thorvald Astrup.

Slippery eelS - Statkraft

trigger a development boom? Slippery eelS. The alarm goes off at Statkraft's run of river plants when the Weser eels head for the Sargossa Sea.

Norway's most powerful - Statkraft

ging director Leif Nordseth is as happy as ... system better than before,” says Nordseth. ... Molden, Cathrine Gabrielsen, Tove Tverberg and Britt Ghebrezadick.

Group Financial Statements - Statkraft

31 Dec 2016 ... hydropower assets in the subsidiaries Statkraft Energi AS and Skagerak. Kraft Group, which are subject to resource rent tax. Further, it includes.

Lokalplan 512.17 for Erhvervsomr345de Tofte i Helsinge - Gribskov ...

Erhvervsområdet Tofte i Helsinge er et attraktivt og præsentabelt ... området. Lokalplan 512.17 for erhvervsområde Tofte i Helsinge bygger på ... Kiropraktor. 1.

Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose - Aage V. Jensens ...

mosen afsat med pæle og arealet udbudt til salg. Men da ingen ... Der er gjort enkelte (ikke-registrerede) fund af stenøkser og flinteflækker fra ældre stenalder ...

Naturen vendte tilbage med vandet i Tofte Sø - Det tabte land

bord i kanalen, der afvandede Toftesø, så man kunne styre vandstanden i den genopstandne ... på Mulbjerge syd for Dokkedal. Sælgeren af Mellemområdet var.

Behandling og utslipp av driftsvann fra tunnelanlegg

Eksempel på titreringskurve. Endring av pH i resipient ved tilsetning av kalkholdig drensvann (pH 12,5). Teknisk Rapport 09. Norsk Forening for ...

energibruk og utslipp fra persontransport med personbil. en ...

14. jan 2010 ... Den faktisk energi lagret i et batteri i en vanlig hybrid er på 1,3 kWh mens tilsvarende energi i en plug-in hybrid med 30 km rekkevidde er 6,7 kWh.

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov - Mariagerfjord ...

Titel: Natura 2000-handleplan 2016–2021 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. ... Mellemområdet, hvor der er udsat 5 elge og 22 krondyr. ... områdets egnethed som lokalitet for store hjortedyr, ligesom der er udarbejdet en plan for ...

Fylkesmannens vedtak - Namdalsavisa

23. nov 2016 ... taletid, og at dette er normalt å gjøre for den enkelte sak, men ikke for møtet som helhet. Heller ikke et slikt vedtak kan være bindende for den ...

Vedtak - Bodø kommune

... styrking bemanningsnorm barnehage, s 46. 2 000 3 000 4 500. 4 SFO, redusert pris/søskenmoderasjon. 2 300 4 200. 4 200. 5 Lærlingeløftet, 100 lærlinger.

Foreningsrett - gyldighet av vedtak

21. jan 2003 ... Varsel er grunnleggende i foreningsretten. I tillegg til vedtektsbestemmelsene følger dette også av alminnelige rettsgrunnsetninger.

Vedtak V2017-18 - Konkurransetilsynet

Schibsted Forlag AS, samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress Norge AS i 2014, og ... ville fange opp retur av bøker fra Interpress til Aschehoug. (87).

Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

1. dec 2011 ... tura 2000-planer, Lille Vildmose, Tofte Skov, Høstemark Skov. Udgiver: Miljøministeriet ... turinteresser i de tilfælde hvor sådanne allerede på nuværende tids- punkt i planlægningen ... dyr, elg og visent samt bæver. Der er i ...

Vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig bygging av ... - NVE

21. jan 2019 ... ➢ 14.8.2018 fikk NVE skriftlig beskjed om at arbeidet var stanset. ➢ 20.8.2018 valgte NVE i brev å godkjenne deler av fremlagte detaljplan for ...