kødbyens historie - Københavns Kommune

nere og tøjdesignere ligger side om side og bidrager til at skabe et spændende miljø, der tiltrækker kunder og turister fra hele verden. Amsterdams NSDM-værft ...

kødbyens historie - Københavns Kommune- Relaterede dokumenter

kødbyens historie - Københavns Kommune

nere og tøjdesignere ligger side om side og bidrager til at skabe et spændende miljø, der tiltrækker kunder og turister fra hele verden. Amsterdams NSDM-værft ...

københavns historie 1160 – i dag - Københavns Kommune

KØBENHAVNS HISTORIE. 1160 – I ... den store verden og omkring Danmark har også påvirket København. ... Begivenhederne får vidtrækkende konsekvenser.

Københavns Brandvæsens Historie - DIS-Danmark

Nicolais van der Heide (Heyde) i Holland fandt i 1672 paa at indskyde et Mellemled ... baade til Køge og Roskilde kunde bemærke ganske grangiveligen Luerne ... brændte Bagermester Marstrands Bageri og Dampmølle i Silkegade Nr.45.

Historie - Det Humanistiske Fakultet - Københavns Universitet

Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed. 30 ECTS-point. Kompetencemål for modulet. Modulet giver den studerende: Viden om og ...

Efternavnets historie - NorS - Københavns Universitet

mark i middelalderen med indvandrede tyske adels- slægter. Den danske uradel nøjedes som oftest op- rindelig med at kalde sig ved fornavn og patronym.

pdfen historie om kvindelige handvaerkere i 0.pdf - Københavns ...

var simpelthen ikke til at få lærred til at sy malerbukser af. Det var ikke til at købe. Folk de forærede mig melsække, og så syede jeg selv bukserne. Og jeg.

Kilder til matematikkens historie - Københavns Universitet

Sat med Computer Modern Fonte ved hjælp af LATEX 2ε. Trykt af Universitetsbogladen, København. ... Tekst 36: Dedekind om irrationale tal. 140. Litteraturliste.

Arkivalier og jordfund – komplementære kilder til Københavns historie

Den velhavende kældermand og vinskænker. Morten Munch var kældermand og tjener (vinskænker) hos kældermester. Mickel Beckerins enke i hendes hus i ...

Politiets og Københavns Politis historie 1241-2000

detachementer i Horsens, Varde og Ringkøbing, afd. i Århus med detachementer i Hobro, Skive, Hjørring og. Thisted. Den 15. august ... Man rådede over 17 automobiler og 177 cykler. 13 biler var ... 6, 4.sal. Tlf: Central 6875 og Palæ 6857.

Amagers historie er, som resten af Københavns fortid, lang og ... - Itera

Amagers historie er, som resten af Københavns fortid, lang og snørklet. ... som den nyanlagte Amager Strand og Havneparken på Islands Brygge at slappe af på.

Politiets og Københavns Politis historie 1241-2000 - Politi

10, med tlf. nr. By 3084. Den 6. oktober 1943 overtog Københavns Politi bevogtningen af Amalienborg fra livgarden. Den 1. december 1943 blev der åbnet en ...

Report template - Københavns Museum - Københavns Kommune

Museum of Copenhagen oversaw the work and carried out a ... For at oprette selve bermen graves den løse jord væk, der udlægges nedbrydelige ...

Kongens Nytorv - Københavns Museum - Københavns Kommune

renovated and converted into a house for cemetery officials (Nielsen 2010: 555). A further great change to ... 7) shows the final layout of the grave plots and the extent of outbuildings around the gravediggers' house. ... 0 Melchiorsen. 203854 ...

Københavns Kommune Kultur-og fritidsudvalg Københavns Rådhus ...

17. maj 2017 ... Siden 2009 har CPH Opera Festival fyldt hovedstadens gader, stræder, ... sted fra 29. juli til 12. august 2018 og fra 28. juli til 11. august 2019. ... ”Copenhagen Opera Festival er således den rette måde at tiltrække et nyt ...

Københavns Statistiske Årbog 2001 - Københavns Kommune

København, Frederiksberg og samtlige kommuner i. Københavns ... Længde og areal af gader og veje. Length and ... Folketal i provstier og sogne. Population in ...

styrk borgerne - Københavns Biblioteker - Københavns Kommune

Med udviklingen af et digitalt bibliotek og digital betjening kan Københavns biblioteker tilbyde en endnu bedre service til flere københavnere. Borgerne kan få ...

Skjolds Plads - Københavns Museum - Københavns Kommune

... stone culvert, pits. Key words: Copenhagen suburbs, Nørrebro, industrialization ... Vermundsgade 11 was built for the Balderskilde Soda Factory in 1937.

Københavns Statistiske Årbog 2005 - Københavns Kommune

Længde og areal af gader og veje. Length and area of streets ... I København har der fra gammel tid været anvendt en geo- grafisk opdeling af ... angivet i kursiv. Navnene på de københavnske sogne og provstier er anført i den nævnte tabel.

papirøen - københavns haller - Københavns Kommune

aktiviteter flytter ud når Papirøen bebygges, men der skal skabes plads og rum, således at nye lige ... 7. Madhallen - En ny ramme for Copenhagen Street Food ...

Affaldsordning - Københavns Ejendomme - Københavns Kommune

Princippet for taksterne er, at det skal kunne betale sig at sortere sit affald, og derfor betaler man kun for vægten af restaffald og storskrald, mens der for de andre ...

1 Københavns Kommune Teknik- og ... - Københavns Museum

Nede ved trælageret findes en grøn oase, som grundet sine mange æbletræer blot kaldes Æblehaven. Haven står med sine mange æbletræer i kontrast til.

9 Kultorvet - Københavns Museum - Københavns Kommune

19. mar 2016 ... 8 - Generel information: Det middelalderlige kloster viet til Sankt Gertrud ... anlæg blev lagt ud på Københavns Museums hjemmeside som billeder eller små film. ... Gertruds kloster, men det har desværre ikke været muligt at.

københavns bachkor - Københavns Kommune

opfører J.S. Bachs Juleoratorium, kantate 1, 2 og 3. Vi vil gerne benytte ... amatørkor oratorieværker af Bach med historiske instrumenter. Koncerten afholdes i.

Københavns Politi - Københavns Kommune

10. Mål nr. 4: Kontakt til unge under 18 år med relation til bandemiljøet . ... Status: Der er i dag etableret en tæt kontakt mellem politi og kommunale.

Københavns Kommune KØBENHAVNS SCENEKUNSTUDVALG ...

6. nov 2013 ... Derudover besluttede udvalget at se nærmere på projektet Seeatre.com samt at tage en drøftelse med folkene bag Seeatre.com, såfremt det ...

københavns boligkoMMission - Københavns Kommune

Vi har alle brug for en bolig, og vi har alle brug for, at den er i orden. Boligen skal ... Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard, efterfulgt af borgmester. Ayfer Baykal.

Rik på historie - Bærum kommune

funn kan for eksempel være våpen, mynter, smykker og redskaper. ... Over: Smykker fra yngre bronsealder. Halsringen og ... Hartmann og Mangset. 2001.

Københavns kommune Frederiksberg kommune Hvidovre kommune ...

Dato 10. april 2018. Side 1 af 7. Fo n d e n. Am a g e r Ba k k e c. /o. ARC. Vin d m ølle v e j 6. DK 2. 3. 0. 0. Co p ... Frederiksberg kommune. Hvidovre kommune.

Gjerlevs historie - Randers Kommune

Gjerlev er et lille smørhul i det nordlige af Randers kommune. Der er knap 1000 indbyggere i. Gjerlev Sogn fordelt på godt 300 husstande (tal fra 2012). Vi har et ...

romanifolkets historie - Oslo kommune

«I sin Barndom streifede denne Mand (der nu er noget over 40 Aar gammel) omkring med sin Moder. ... pryder nå ett av Norwegians fly. En viktig del av ...

Avfallets historie - Odda kommune

kastet på bakken hvor naturlig kompostering tok seg av det. Naturen resirkulerte med andre ord seg selv. ... Avfallets historie produksjon og håndtering av avfall ...

Den gode historie - Slagelse Kommune

28. jul 2015 ... 19. maj 1982 ved et møde i Vemmelev mellem lodsejere ... Salthøj ligger i Kirke Stillinge sogn, i haven øst for huset Bildsøvej nr.175. Oshøj.

Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Cityringen - Metro

Frederiksberg Centret og området omkring dette får i for- ... Peter von. Kaufmann. Linjeføringen. Foreslår en alternativ linjeføring på den østlige del af ringen, fra.

Historie Lahns Stiftelsen - Odense Kommune

tidligere end Lahns stedfader var kommet til Odense. Da dette ... indbragte i 1813 knap 200 rigsdaler, og disse auktioner fandt sted indtil 1822. Ved 20 års ...

Oust Mølleskolens historie - Randers Kommune

Oust Mølle, der er beliggende vest for Randers, nævnes ifølge opslagsværket Trap. Danmark første gang i år ... tilskøder møllen til Carl Rosenmeyer, borger i København. Skødet er dateret 13. ... Det var Hans Georg Faith junior, der byggede ...

En enestående historie.indd - Fredericia Kommune

cykler til dem samt arrangere en Legolands-tur. I 1981 var vi så heldige, ... mus motor ved foreningens mange arrangemen- ... Vivi Dybdahl, Østervrå. Født 1948.