Pá liv og dªd - SSB

Særlig var tuberkulose, gjerne kalt tæring (lungetuberkulose), en svært viktig dødsårsak. Dødeligheten av tuberkulose økte drama- tisk mot slutten av 1800-tallet, ...

Pá liv og dªd - SSB- Relaterede dokumenter