vejledning om arbejdstid - Finansforbundet

1. jul 2019 ... således at overgangen fra 36 timer til 37 timer om ugen honoreres med ... arbejdstid kan variere mellem 20 og 43 timer fordelt på 2 til 5 dage.

vejledning om arbejdstid - Finansforbundet- Relaterede dokumenter

vejledning om arbejdstid - Finansforbundet

1. jul 2019 ... således at overgangen fra 36 timer til 37 timer om ugen honoreres med ... arbejdstid kan variere mellem 20 og 43 timer fordelt på 2 til 5 dage.

Vejledning for Røgfri Arbejdstid

nuar 2018. Vejledningen ... Hvad med min e-cigaret; er den også omfattet af ... e-cigaretter som for almindelige cigaretter. ... deren mod skadelig tobaksrøg i ...

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for ...

For tjenestemandsansatte kirkefunktionærer gælder der ikke tilsvarende regler, men menighedsrådene kan anvende reglerne, der gælder for ovenstående ...

En vejledning om arbejdstid og arbejdsmiljø - FOA

Væsentlige regler om natarbejde. 9. Dilemma: 7-7 vagter eller færre nattevagter i træk? 12. Skiftende vagter. 13. Anbefalinger om tilrettelæggelse af arbejde i ...

Vejledning vedrørende planlægning og opgørelse af arbejdstid og ...

Ved beregning af beskæftigelsesgrad er grundlaget et årligt timetal på 1676 timer for fuld tid. Eksempel for en rengøringsmedarbejder: 40 skoleuger med 200 ...

vejledning om deltagelse i møde og kursus - Finansforbundet

I forbindelse med mødeindkaldelser skal det altid fremgå, om der er mødepligt – og dermed betaling i henhold til gældende regler. I modsat fald er det frivilligt for ...

Vejledning zExpense – Danske Kreds (udgiftsbilag) - Finansforbundet

Nr. OBS! Du skal nu vælge Danske Kreds. Password kan ændres under private indstillinger (øverste højre hjørne ved dit navn). Klik på ...

Arbejdstid - FOA

2. jan 2018 ... end 37 timer om ugen (deltid), og 13 procent har aften-/nattevagt med 56 timer ... Figur 2. Hvor mange timer arbejder du om ugen? Fordelt på.

Fakta om DSB og arbejdstid

DSB og Dansk Jernbaneforbund er i øjeblikket i en proces, hvor der skal forhandles supplerende lokalaftaler til Jernbaneoverenskomsten efter DSB's ...

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

13. jan 2017 ... Undersøgelsen er gennemført i august 2016. Svarprocenten var på 47, og 4.589 medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om arbejdstid.

FAQ om ret til nedsat arbejdstid – arbejdstidsreglernes § 6a

6. jul 2016 ... hidtidig beskæftigelsesgrad. Spørgsmål 6: Hvordan afvikles ferien? Ferien afvikles efter de gældende regler for deltidsbeskæftigede – dvs. efter ...

Aftale om arbejdstid - Uddannelsesforbundet

tillægges 48 minutter til forberedelse for hver undervisningstime á 60 minutter (dog højst i. 3 år). ... Ferie- og søgnehelligdage medregnes med 7,4 timer pr. dag. Stk. 8 ... yderligere forberedelsestid drøftes på den enkelte skole. Parterne er i ...

Retningslinjer for arbejdstid - Medarbejdere

12. sep 2016 ... Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU ... løn til læge- eller tandlægebesøg, hvor medarbejderen er ledsager f.eks. til børns ...

Arbejdstid - Rockwool Fonden

normal og faktisk arbejdstid i denne periode steg til mere end 7 timer om ugen. I 2001 var denne forskel på 6 timer og i 1964 4,3 timer, mens den kun var på 2,7 ...

158 Folkeskolelærernes arbejdstid og partssamarbejdet - FAOS

Fordelingen af arbejdstid: Undervisningstid, puljer og flextid .................. 21. Placeringen af ... Så jeg vil ikke sige, der ikke ryger en finke af panden på det, men fundamentalt set har vi stor tillid til dem (kredsen, red.).” Lærerkredsen ansås for ...

Effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid

i skoleåret 2011-12. Struer Øster Skole. Parkskolen. Humlum Skole. Bremdal Skole. Langhøjskolen. Gimsing Skole. Hjerm Skole. 1.700. 1.680. 1.660. 1.640.

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø - TeamArbejdsliv

Der kan skelnes mellem indflydelse på fastlæggelsen af en vagtplan, som ... Skal der etableres et forsøg, inden man beslutter sig endeligt – og skal alle delta-.

Røgfri arbejdstid - Lolland Kommune

Stoplinjen kan kontaktes på 80 31 31 31. Der vil endvidere være et internt tilbud om ryge- stop i Lolland Kommune. Der findes også en App til smartphone, E ...

Se overenskomst om løn og arbejdstid - Danica Pension

1. apr 2017 ... Danica Pension betaler et særligt ferietillæg på 2,50 % til medarbejdere, ... møder arrangeret af Finansforbundet/Forsikringsforbundet/CDA om ...

Arbejdstid Medbestemmelse Arbejdsmiljø - TeamArbejdsliv

12 Sanderum Plejecenter, 3-2-2 modellen. 12 Timebank: Vagtplan med med mulighed for opsparing og afvikling af timer. 12 Ændrede vagtlængder: Kortere og ...

O.15 - 64.11 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder ...

1. apr 2016 ... 15/2016. Side 1. Aftale om arbejdstid for de kommunale døgn- områder - pædagogisk område. KL. Socialpædagogernes Landsforbund. FOA ...

Fællesaftale om arbejdstid - Dansk Socialrådgiverforening

2. Timelønnede ansat til over 8 timer i gennemsnit om ugen kompenseres for optjening af særlige ferie- dage ved et tillæg til timelønnen, jf. Kræftens ...

Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid 2015/16

Samarbejdspapir om lærernes arbejdstid 2015/16. JUNI 2015 ... med skolernes. ... Derfor ved vi, at den sommerferie, der står for døren kommer belejligt og er ...

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

3. dec 2008 ... Pr. 60 minutters undervisning gives forberedelsestid inden for en ram- me af 13 til 126 minutter. Cirkulærebemærkninger til § 4: Formålet med ...

Arbejdstid og fritid – et spørgsmål om balance - TeamArbejdsliv

Og på lang sigt har arbejdstiden også betydning for dit helbred. Når du har skæve eller skiftende arbejdstider, er der særlig grund til at være opmærksom på ...

retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær - Medarbejdere

27. jan 2016 ... Lonni Klitgaard. Nanna Kodal ... For rejser, kurser og konferencer opgøres rejse- ... Kørsel. - Ved rejse i egen bil benyttes statens takster for.

Aftale om arbejdstid i LTK - Lyngby-Taarbæk Lærerforening

30. jan 2019 ... Den konkrete tid forhandles på den enkelte skole. Det skal fremgå af opgaveoversigten, hvor meget tid der er afsat til TR-arbejdet på skolen. TR- ...

Samarbejde om arbejdstid og uddannelse - FAOS - Københavns ...

hvis ledere og medarbejdere i den enkelte butik på en eller anden ... vanskeligt ved at arbejde mere end normal arbejdstid. ... En af butikscheferne, som ejer.

Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på ... - Tidsskrift.dk

rile job, hvilket vil sige, at man ikke delta- ger i selve ... i stand til at lave en vagtplan. Til det formål blev der nedsat fire grupper – to i hver underafdeling.

Tilrettet model for udmøntningen af arbejdstid for lærere og ...

Det forventes at medarbejderne forud for afholdes af flex registerer det i systemet Trio Flex samt inddrager relevante samarbejdsparter om placeringen af deres ...

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings

Ved kostskoletilsyn forstås tillige de opgaver en lærer har som følge af ... Den forhøjede løn udbetales også under fravær, hvor den ansatte har ret til sædvanlig ...

Politik for røgfri arbejdstid og -matrikler - Rebild Kommune

Ring til Stoplinjen på 80 31 31 31. Du kan også benytte e-kvit, en app til mobiler og tablets. Du kan downloade e-kvit til iPhone i App Store eller til.

Lokal aftale om løn og arbejdstid for Tale-Høre-Konsulenter i ...

Silkeborg e Kommune. Lokalaftale mellem Silkeborg Kommune og DLF vedr. løn og ansættelsesvilkår for tale- ... Medarbejdere omfattet af overenskomst 50.01 og 50.02 ansat ved PPR i Skoleafdelingen. ... Organisation og Personale. 26.juni ...

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt frie fagskoler

Cirkulære om protokollater om. Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt frie fagskoler. Cirkulære af 9. marts 2016. Modst. nr. 010-16. PKAT nr.

ORD - Finansforbundet

afdelinger med ansvar for compliance, men alle medarbejdere i forskellige typer finansjobs har behov for at forhol- de sig til compliance inden for deres område.

udgiftsbilag - Finansforbundet

kr. Konto: ______ Tekst: Dato. Underskrift. Godkendelse fra kredsen: UDGIFTSBILAG. Kreds Nordea. Att.: Lisbeth Lagermann. Hvidovrevej 59A 2. 2650 Hvidovre.