Mange job med relativt få timer om ugen - Danmarks Statistik

11. okt 2016 ... oktober 2016, ii) Frem til den 31. marts 2017 skal personerne løbende op- fylde et krav om mindst 113 timers arbejde inden for de seneste 6 ...

Mange job med relativt få timer om ugen - Danmarks Statistik- Relaterede dokumenter

Mange job med relativt få timer om ugen - Danmarks Statistik

11. okt 2016 ... oktober 2016, ii) Frem til den 31. marts 2017 skal personerne løbende op- fylde et krav om mindst 113 timers arbejde inden for de seneste 6 ...

§18 Målgruppe u. 60 Tilskud 2 Timer om Ugen 400.000 ADHD ...

Aktivhuset Virkedal. 80.000. Villestofte Seniorklub. 12.000. Mødestedet i Seniorhuset. 9.000. Idræt om dagen 60 i Næsbyhallerne. 8.000. Seniorklubben for ...

Mange udsatte svinebedrifter – trods nylig ... - Danmarks Statistik

28. sep 2018 ... Formålet med smågrisenoteringen er et ligeligt afkast for smågrise og slagtesvin. Der fastsættes dog en specifik pris mellem køber og sælger, ...

Fra fisk 1 gang om ugen til ”2 gange om ugen” - Jysk Analyse

anvendt Jysk Analyses koncept Food Focus. ”Food. Focus har især været en gevinst i forbindelse med arbejdet med målgrupper i kampagnen. Vores målgruppe ...

Dansk Statistik 1950-2000 Bind 2 - Danmarks Statistik

ninger, dvs. i lystbådehavne og på vandrerhjem. Danmarks Statistik ... Den har bestået af professor, dr.polit Anders Ølgaard, professor, dr.oecon H. C. Johansen,.

Dansk Statistik 1950-2000 Bind 1 - Danmarks Statistik

nationalbankdirektør) som generaldirektør for Skattevæsenet. Han blev i. Bureauet ... andre steder i slutstillinger som ministre, nationalbankdirektører, direk-.

Dansk kultur-statistik 1960-1977 - Danmarks Statistik

center. Som tidsmmssig ramme for publikationen er valgt perioden 1960 -1977. ... 11.4, koi. 2-6. Herudover ydede staten i 1977 tilskud til 76 kulturhistoriske museer og 24 kunstmuseer i ... vatorium i Esbjerg og Nordjysk Musikkonservatorium.

symposium i anvendt statistik 2017 - Danmarks Statistik

23. jan 2017 ... Figuren viser udviklingen i dette salg - igen omregnet til 100% alkohol. Salget er ... 2005 har i gennemsnit kørt 263.000 kilometer, mens Audi A3 biler fi^ 2015 i ... Mipported work program wss $8S1 witti a stsndBfiJ error of $ii7.

symposium i anvendt statistik 2016 - Danmarks Statistik

25. jan 2016 ... SYMPOSIUM. I ANVENDT. STATISTIK. 2016. Copenhagen Business School. Institut for Finansiering og Økonomisk Institut. Danmarks Statistik.

Statistik på geografi Kvadratnet - Danmarks Statistik

Statistik på geografi. Kvadratnet. Dokumentation af standardvariabler. 17-06-2019. Page 2. 1. Indhold. DST 01 – Højest personlige indkomst .

Tabel 400 Danmarks areal, folketal og kystlinje - Danmarks Statistik

2017. Antal øer. 2017. Vandareal km2. 1959. Kystlinje km. 2016. Danmark ... For landsdele med mange og store søer vil arealet således typisk være faldet ... sin region, er medtaget under den landsdel og region, hvor den største del af søen ...

International statistik - Danmarks Statistik

1. jul 2014 ... meget store forskelle mellem lande og verdensdele. ... 7. 8. 9. 10. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 ...

danmarks handelsflaade og skibsfart 1930 - Danmarks Statistik

... for Skibskul og for Ladning. En Optælling fra Skibslisten ... havn, medens Tonnagen er ligehg fordelt med 7 200 R. T. til hver; ... Kalundborg—Aarhus»). Strib— ...

Tema 1992 - Danmarks udenrigsøkonomi - Danmarks Statistik

Danmarks nettogæld til udlandet fremgår af kapitalbalancen over for udlandet, som er en opgørelse over danske tilgodehavender i udlandet og udenlandske ...

(160,33 timer for fuldtidsforsikrede eller 130 timer ... - Danske A-kasser

5. dec 2018 ... Vi benytter fuldt månedsfradrag, hvis ikke medlemmet har bedt os om at ... I praksis beregner man den korrekte ydelse på ny og indberetter ...

danmarks administrative inddeling - Danmarks Statistik

de daværende Herrederi Reglen kom til at danne et Provsti, jfr. ... og Skanderborg Amter. ... Provsti i et østre og et vestre Provsti skete uden Hensyntagen til de.

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

Hans Bleshøy fra Skive Synsplejeklinik anbefaler, at man først og fremmest sørger for i begyndelsen at holde sig til myope med -5D eller derunder. Ortho-K er ...

danmarks areal - Danmarks Statistik

Der blev derfor paa hvert Arbejdsbord indrettet et kasseformigt ... tilsammen 24 Tdr. Ld., henregnes her 8 Tdr. Ld. under Bringstrup Sogn, 13 Tdr. Ld. under Harald- ... Sogne, Købstæder m.v.. Svendborg Amt. Svendborg 2). Nyborg 3). Faaborg.

ser i det - Danmarks Statistik

1. dec 2011 ... største eigen-.rødder i de prædeterminerede variables kor- relationsmatrix ... største eigen-rødder kan kumuleret forklare. 60 hhv. 77 procent af.

Danmarks Statistik

8. jan 2014 ... renten efter skat, fordi fremmedkapitalens forrentning kan fratrækkes i selskabets ... Denne formel for usercost minder som forudsagt om (11) fra ...

(1k)Lb - Danmarks Statistik

Ekspansionsvejen for. CES-funktionen er lineær, dette indses ... Ekspansionsvejen angiver mængden af ... fakttjrkornbinationen, når ekspansionsvejen følges;.

F AKT A - Danmarks Statistik

på apoteket og købt allergivaccine. Disse tal er kombineret med en opgørelse fra. Landspatientregistret over antallet af personer, der er indlagt med diagnosen.

DUN - Danmarks Statistik

22316 7 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil. 55002 4 ... 21362 7 Arkeologi middelalder, cand.mag. 21360 7 ... 35100 7 Statsvidenskab, cand.polit. 35105 8 ...

60 år i tal - Danmarks Statistik

at sætte begivenheder i perspektiv. Bogen sætter tid og ... Bogen viser et udvalg af historiske statistikker tilbage til 1947, men endnu flere ... Samtidig med at verden er blevet en landsby, er landsbyen ... fra, hvor vigtige de enkelte valutaer er for.

65 år i tal - Danmarks Statistik

Papirudgave, Pris 30 kr. Kan købes på ... studenterhue, får 56 procent af en årgang nu en gymnasial ... priser og lønninger har dog varieret i perioden, fra.

Erhvervsindkomst - Danmarks Statistik

2. jul 2017 ... Erhvervsindkomst er i statistikbanken opdelt i Løn, Virksomhedsoverskud og. AMB-pligtige honorarer. Nedenfor er vist et eksempel, der illustrerer ...

netdating - Danmarks Statistik

3. okt 2017 ... brug af dating-apps eller -sites fx Single.dk, Senior.dk, Tinder eller. Happn. Det svarer til ca. 320.000 personer i alderen 16-89 år. Der er lidt flere.

Færøerne - Danmarks Statistik

Færøerne og Grønland. 464. Statistisk Årbog 2015. Befolkningerne. Ét rige – tre forskellige samfund. Kongeriget Danmark er et konstitutionelt monarki som ...

Landbrugsregnskaber i 100 år - Danmarks Statistik

1. maj 2017 ... Svin, som blev leveret til slagterierne, skulle helst ledsages af et såkaldt svinekort, hvilket gav anledning til ekstra høj betaling. Svin, som ...

folkemængden - Danmarks Statistik

Øsløs—Vesløs—Arup .. 51 Øster og ... Wains Maskinfabrik, Overgaden neden Vandet 9, Manufakturhandler ... Eks. Burmeister & Wains Maskinfabrik, Over-.

Hent som PDF - Danmarks Statistik

19. apr 2016 ... Besøgende på museer fordelt efter museumstype 2015. De forskellige ... uændret fra 2014 til 2015: 45 pct. af alle museumsbesøg er på et kulturhistorisk museum, 23 pct. på et kunstmuseum, ... Odense Bys Museer. 337. 367.

Navne - Danmarks Statistik

15. jan 2015 ... Fire ud af ti er diskretioneret i navnedatabasen ”Hvor mange hedder” ... i top blandt 80-89-årige og Anna for de to ældste aldersgrupper.

DB07 - Danmarks Statistik

Fremstilling af franske kartofler. • Fremstilling af kartoffelmel. Omfatter ... Fremstilling af varer til personligt brug: piber, kamme, hårspænder, parfumeforstøvere ...

Levevilkår - Danmarks Statistik

8. okt 2018 ... Ørelæge. 251. 279. 530. 499. 532. 1 032. 313. 335. 649. Øjenlæge. 274. 383. 657. 471 ... Anm.: Ekskl. Sandholmlejren og Åbenrå asylafdeling.

Kriminalstatistik - Danmarks Statistik

det, henregnes ligeledes til »begyndere «. Fßngselsstatistik ... Underslæb, bedrageri, mandat- og skyldnersvig (§§278-280, 283). 2612. 1441. 2885. 2134. 9072.

Markedsdata for - Danmarks Statistik

4. sep 2013 ... Markedsdata for økologisk food service – forundersøgelse. Jensen, Jørgen Dejgård. Publication date: 2013. Document Version. Også kaldet ...