Overenskomstændringer i arbejds- tiden 1900-2010 - FAOS

16. jan 2012 ... 1987 Med OK 1987 gennemføres en fireårig aftale for at få plads til en nedsættelse af arbejdstiden med i alt 2 timer om ugen i løbet af perioden.

Overenskomstændringer i arbejds- tiden 1900-2010 - FAOS- Relaterede dokumenter

Overenskomstændringer i arbejds- tiden 1900-2010 - FAOS

16. jan 2012 ... 1987 Med OK 1987 gennemføres en fireårig aftale for at få plads til en nedsættelse af arbejdstiden med i alt 2 timer om ugen i løbet af perioden.

151 Digitale platforme og arbejds- markedet - FAOS - Københavns ...

18. apr 2017 ... Hvad er digitale platforme, og hvilke spørgsmål rejser de for arbejdsmarkedet? Ane Kristiansen & Søren Kaj Andersen. April 2017. ISBN 978-87- ...

I udstillingen Tiden møder tiden. J.F. Willumsen og Jørgen Haugen ...

J.F. Willumsen og Jørgen Haugen Sørensen har Willumsens Museum inviteret en af Danmarks mest markante, nulevende billedhuggere, Jørgen Haugen ...

Arbejds

bygge- og anlægsarbejder med tilhørende bilag, herunder ændringer i henhold til cir- kulære nr. 9784 af ... 10.000 fibre ppm .06. Bløde asbestholdige beklædningsplader ... således, at der ikke findes synlige spor af asbestholdigt materiale.

arbejds- fællesskaber

Roskilde Universitet Karsten Brask Fischer, spørgsmål fra salen. 09.40-10.00 Erfaringer fra KK, interview med hjemmepleje- leder Karen Sonne, Sundheds- og ...

Sporrakulla gård 2010. Antikvarisk medverkan, 2010. Rapport 2010 ...

Sporrakulla gård 2010. - tak- och timmerarbeten. Antikvarisk medverkan, 2010. Glimåkra socken, 1049. Östra Göinge kommun. Skåne län. Jimmy Juhlin Alftberg ...

Anvendelse af arbejds-EKG under praksisforhold

ventrikulære blok (2º AV blok), hvor ... til AV blok, og disse forsvinder ikke ved ... uregelmæssig af- stand mellem R- takkerne. Fig. 3. Anden grads. AV blok ...

DATAKULTUR OG ARBEJDS- TILRETTELÆGGELSE PÅ ...

en løbende udvikling af kvaliteten af de kommunale kerneopgaver og den bedst mulige anvendelse af ... bedret data på medarbejdernes tid skaber fokus på ”den fede børnetid”. ... det faste pædagogiske personale er mest muligt sammen med ...

Arbejds- og løfteteknik - BFA Industri

Tryk: Dystan & Rosenberg A/S. Oplag: 2.000 ekspl. Maj 2018. ISBN: 978-87-93174-81-8. Denne vejledning er udgivet af BFA Industri, der er arbejdsmarkedets ...

Arbejds-dokument CYPERN - TNP

bjergkæder løber generelt parallelt med Taurusbjergene på det tyrkiske ... Det cypriotiske køkken er tæt forbundet med græsk og tyrkisk køkken og er også ...

De bedste arbejds- og ansættelsesvilkår

TL SYDVEST, ESBJERG ER DIN LOKALE FAGFORENING OG A-KASSE ... rabat på fagbladet Ingeniøren ... lokal fagforening i både Esbjerg og Aabenraa.

Arbejds- miljø- håndbog

6. jul 2010 ... – Læs mere i afsnit 2.2 Arbejdsplads- vurdering – APV. Henvisninger: • At-vejledning A.1.11. Arbejdsrum på faste arbejdssteder. Page 16 ...

dorthe fik nyt arbejds- og familieliv - Frelsens Hær

Frelsens Hærs opgave som kristen kirke er at række folk evangeliet i ord og handling. Fortælle ... en kort bøn, mens 'Nu tændes tusind julelys' blev afsunget som.

Skår i (arbejds-) glæden? - Tidsskrift.dk

Intrinsisk motivation og elevplaner i folkeskolen. Susanne Strandbjerg Nielsen cand.scient.pol., Aarhus Kommun. Christina Vang Jakobsen cand.scient.pol., ...

lee cooper Kun HOS Würth 20% 29. - 31. OKT. i butikken Arbejds

Würth er kendt for kvalitet. Så vi gør det ordentligt, når vi klæder håndværkere på. 20%. 29. - 31. OKT. i butikken*. *Vi krediterer 20% på dine ordrer på arbejdstøj ...

Den danske fagbevægelse og arbejds - Politica

1 2010, 5-26. Michael Baggesen Klitgaard og Asbjørn Sonne Nørgaard ... Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard (red.), De store.

Giv arbejds- giverne bøder for stress - Magisterbladet

ter og leder af UngTerapi, som er spe- cialiseret i at hjælpe unge og studeren- de, og Nordeas undersøgelse “Sådan bor unge i 2018” gennemført af analy-.

Billedkunstnernes okonomiske arbejds - CBS Research Portal

Medlemmer af Billedkunstnernes Forbund (BKF). • Medlemmer af Kunstnersamfundet. • Modtagere af Statens Kunstfonds legater fra 2006-2016. • Dimittender ...

Multikulturelt arbejds- miljø er en selvfølge - Fødevareforbundet NNF ...

og tillids- repræsentant Torben Lyngsø (tv.) enige om. Page 2. 2. - Som kolleger ser vi ikke hinandens nationalitet.

30 nye arbejds- pladser er snart på vej i Bilka - Slagelse ...

18. okt 2018 ... 10.00: Kongehavecentret,. Svendsgade 102: Ældre Sa- gen spiller krolf. 10.00-14.00: Skovsgaard Ba- geri Museum, Esholte, er åbent.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg ...

bjerg og Frederiksberg Universitetshospital, har været projektleder på projektet i tæt samarbejde ... Et enkelt studie brugte udskrivning af angstdæmpende midler ... ure 2-5, was minor, we do not distinguish these exposures in the following.

godt arbejds- miljø på film og tv-produktioner - Dansk ...

huden mod udtørring og kulde ved at bære neoprendragt – også om sommeren. Skal fx en fotograf eller den, der har de praktiske opgaver med dekorationer og ...

Reformernes tid. Regulering af arbejds- marked og velfærd ... - VIVE

Den socialdemokratisk ledede regering under Poul Nyrup Rasmussen trådte til i ... var på kontanthjælp, medførte, at en ægtefælle, der ikke inden for de seneste ...

Museum Sydøstdanmark Arbejds- og strategiplan 2017 ... - Alfresco

Oversigt udstillinger, arrangementer og formidlingsprojekter 2017 . ... I 2017 vil det foregå med et vikingemarked i gården, på markedet vil der være er forskellige.

Colas Danmark A/S' værksted i Viborg effektiviserer arbejds - Inextia

Colas Danmark A/S har flere værksteder i Danmark til at udføre service og reparationer på rullende materiel. Fra værkstedet i Viborg supporterer de 10 vedlige-.

HKKF stævner forsvaret for at bryde arbejds- miljø lov i skydelejre

danner Haderslev Domkirke rammen om garni- sonens mindegudstjeneste ... følge årets Lysfest i Haderslev. ”Vi er alle ... I oktober 2017 løb. Allied Spirit VII af.

HK/Danmark Hovedorganisationsundersøgelse - FAOS

Fra flipproletar til lønarbejder, København, HK/Danmark. Page 19. FAOS Forskningsnotat 132. 19 dende medlemstal. DA forbyder i 1922 ...

Det udvidede EU og den fri bevægelig- hed for ... - FAOS

3 Ifølge BAT har 3F 181 tiltrædelsesoverenskomster, Malerne 25 og TIB ... arbejdsgiveren sparer penge, fordi lønningerne kan presses endnu længere ned ... attest, og man finder, at Kommissionen udlægger ”ordre public” om medlems-.

Når overenskomsten føles rigtig - FAOS

Strejken fik navnet 'Gærkrisen', fordi dan- skerne gik i noget nær panik over udsigten til udsolgte fødevarer og derfor be- gyndte at hamstre gær. Fra den 25. april ...

og metalindustri - FAOS - Københavns Universitet

hvilke arbejdsmarkedets parter forhandler og indgår kollektive aftaler centralt og lokalt på ... samarbejde og en vis grad af tillid (Keller og Kirsch, 2016). Tyskland ...

157 Digitalisering af arbejdsmarkedet - FAOS - Københavns ...

1. sep 2017 ... teknologi og digital automatisering – og de søger i stigende grad supplerende indtægter ... Spørgsmålet er derfor, hvem der er i risikozonen for at miste deres job. Estimater ... Bruger de ledige arbejdsplatformene som en trædesten til ... opereret) i Danmark, er: Happy Helper, som formidler rengøringshjælp i.

160 Arbejdsgiverorganisationer i Danmark - FAOS - Københavns ...

Tilpasning: Fra traditionel arbejdsgiverforening til multi-servicerende arbejdsgiver- og ... AGO'er: Tekniq og ABAF – AutoBranchens ArbejdsgiverFor- ening.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Sociologisk ... - FAOS

Modsat Bourdieu og Coleman har han dog ikke sin egen teori om andre kapitalformer. Yderligere ser Putnam social kapital på samme måde som konventionel ...

Det tager jo kun 30 min. at vælte en tillidsrepræsentant - FAOS

forskningsspørgsmål, der lyder: o Hvad kendetegner hhv. arbejderkollektivet og det teknisk/økonomiske system, og hvordan kan man forstå den loyalitet, ...

Konflikter og indgreb i over- enskomstforhandlingerne i den ... - FAOS

4. dec 2012 ... Som udgangspunkt var de offentlige ansattes løn- og arbejdsvilkår ... med rent kosmetiske ændringer i Forligsinstitutionen, og i 1993 skete det sam- me for SiD og PMF. 1995: Sygeplejersker og laboranter i strejke og lockout.

153 På vej mod en livsfase overenskomst - FAOS - Københavns ...

23. jun 2017 ... Fritvalgs lønkonto: En livsfasebaseret overenskomst . ... Principielt opgør for HORESTA-overenskomst . ... Blik & Rør med LO i ryggen .