FÄSTGUIDEN

Vid borrning i tegel, betong m.m., måste avståndet från borrhålet till ytterkant vara minst 5-10 gånger håldiametern. Inbördes avstånd mel- lan borrhålen måste ...

FÄSTGUIDEN- Relaterede dokumenter

FÄSTGUIDEN

Vid borrning i tegel, betong m.m., måste avståndet från borrhålet till ytterkant vara minst 5-10 gånger håldiametern. Inbördes avstånd mel- lan borrhålen måste ...