KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende ... - Folketinget

4. mar 2012 ... Den Katolske Kirke i Danmark, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og ... bør disse sammentænkes med de eksisterende modultest på.

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende ... - Folketinget- Relaterede dokumenter

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende ... - Folketinget

4. mar 2012 ... Den Katolske Kirke i Danmark, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og ... bør disse sammentænkes med de eksisterende modultest på.

Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ...

14. nov 2013 ... sag om en fartbøde, herunder det grundlæggende princip om, at man ... geren) vil kunne få adgang til at se det ATK-billede, der ligger lagret i it-.

L 139 Bilag 1: Kommenteret høringsoversigt

tion Denmark, Offerrådgivningerne i Danmark, Politiforbundet, Red Bar- ... Voldsobservatorium, Dialog mod vold, Everyday Sexism Project Danmark,.

L 202 Bilag 1: Kommenteret høringsoversigt (2. ordførernotat)

ske fejl og mangler, der i medfør af lovforslaget kan medføre en skærpet bøde, ... overlæs. På den baggrund er § 118 b, stk. 1, ikke foreslået ændret. Transport-,.

L 129 Bilag 1: Kommenteret høringsnotat L 129 - Folketinget

18. feb 2020 ... 3F, Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Ansatte Tandlægers Organisation,. Bedre Psykiatri, Danmarks Apotekerforening, ...

KOMMENTERET OVERSIGT Over Høringssvar vedrørende udkast ...

25. okt 2018 ... og Dømte Børn og Unge, Region Midtjylland) og Aarhus Kommune, ... på 4 ud af 5 delvis lukkede afdelinger på Grenen, Koglen og MultifunC.

Spørgsmål vedrørende L 121 - Folketinget

tilfælde, således at indkomst fra selskabets eventuelle faste driftssteder eller fast ejendom i udlandet ... I så fald kunne sambeskatningen vente med at træde i ... koncernen samlet set har restskat, skal selskabet betale tillæg på 5,4 pct. af sin ...

Evaluering vedrørende huseftersynsordningen - Folketinget

12. mar 2018 ... tegning af en ejerskifteforsikring, når sælgeren samtidig forpligter sig til at ... ger til Forsikring & Pensions medlemmer samt derudover til Frida ...

redegørelse vedrørende hemmelige cia-flyvninger i ... - Folketinget

23. okt 2008 ... blevet gjort gældende, at sådanne fly har overfløjet og mellemlandet i Danmark, Grønland og. Færøerne. Den danske regering har konsekvent ...

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende ... - Folketinget

7. maj 2014 ... Foreningen, Forsikring & Pension, DH, Danske Patienter, DS, Vejen ... Dansk Journalistforbund oplyser, at man gennem de seneste år har rejst ...

Kommentarer til Sundhedsstyrelsens notat vedrørende ... - Folketinget

22. maj 2013 ... Den fremstår flere steder meget postulerende, bl.a. fordi den ikke gør brug af en kildeliste og fordi den flere steder bruger kilder tendentiøst.

SOU Alm.del Bilag 22: Analyse vedrørende stemmeret ... - Folketinget

3. okt 2018 ... blev folketingsvalgloven ændret, så personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter bestemmelsen, ikke har ...

visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning ... - Folketinget

4. maj 2015 ... Herstedvang 10. 2620 Albertslund. Telefon: 43 22 73 00. Fax: 46 63 19 69 [email protected] ISBN: 978-87-92760-32- ...

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om aktie - Folketinget

19. mar 2009 ... kapitalandele og i denne forbindelse indgår en ejeraftale, ... tronisk skabelon (i bemærkningerne til forslaget benævnt vejledning) til brug for ...

HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til ... - Folketinget

24. mar 2014 ... ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i. 2050, det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en ...

Kommenteret døgnarbejdstidsaftale - FOA

a., at der lokalt kan indgås aftale om regler for tjenestens og fridøgnenes placering, varsling af overarbejde, merarbejde m.v. Sådanne lokale aftaler kan fravige ...

Kommenteret døgnarbejdstidsaftale (KL) - FOA

Den ansatte plejer at arbejde (5-2) i 8 timers vagter 120t / 8t = 15 vagter, hvoraf den ene vagt er afspadsering for søndagstillæg. Den normale vagtplan plejer at ...

Kommenteret værkliste

vilkår. På dansk: Manden Moses og læren om én Gud ... At redde ham ud af sin mors soveværelse og ind i mit. ... at dvæle i en permanent døende verden.

Kommenteret høringsnotat

21. sep 2018 ... tilbud, Plejefamiliernes Landsforening, Red Barnet, Rådet for Socialt Udsatte,. Selveje Danmark, Silkeborg Kommune (Socialtilsyn Midt), ...

Kommenteret høringsnotat over

22. jan 2019 ... Plejefamiliernes Landsforening, Producentforeningen, Red Barnet Danmark,. Retssikkerhedsfonden, Rigsombudsmanden i Grønland, Røde ...

2015 Arbejdstidsaftale, kommenteret

1. apr 2016 ... 14 Rådighedstjeneste fra bolig – kun for FOA Sosu grupper m.fl. og ... Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder ... 31. marts 2016.

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL'S ... - FOA

Vi håber, at kommentarerne kan medvirke til at gøre arbejdstidsaftalen lettere forståelig og anvendelig i praksis. FOA – FAG OG ARBEJDE. Forhandlingssektionen ...

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE ... - FOA

Hvilke arbejdstidsregler gælder for timelønnede? Kapitel 7: ... grænse for den daglige arbejdstid. ... Den 1. april 2016 forhøjes det samlede bidrag fra 4 % til 6 %.

Kommenteret dagsorden til LandboUngdoms Årsmøde den 30 ...

13. mar 2019 ... Jimmy Pedersen, Horsensegnens LandboUngdom (på valg). • Morten Laursen, Himmerlands LandboUngdom (på valg). Ledelsen ...

Kommenteret baggrundsrapport om støj på land v4 - Energistyrelsen

19. apr 2014 ... 1 rendegraver / minigraver ... til en stigning i støj på under 1 dBA. ... at alt udstyr fordobles ( 3 dBA bidrag) for at kunne håndtere en yderligere ...

Vejledning, kommenteret (DOK1396510) - Danmarks Nationale ...

1. Vejledning i adgang til biologisk materiale og data fra. Danmarks Nationale Biobank, Statens Serum Institut. 7/9-2016 ...

L 96 Bilag 1: Kommenteret høringsnotat - lovforslag om ophævelse ...

20. dec 2019 ... ... Københavns Erhvervsakademi, Rektorkollegiet for de. Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser, Rektorkollegiet for de Maritime Uddannel-.

Gudmund Hatt og geopolitikken - en kommenteret bibliografi - VBN

1. feb 2009 ... Steffen Stummann Hansen, “Gudmund Hatt: et ar- kæologisk liv mellem videnskabsfolk og hedebønder”, i Nord- bladh (red.) Arkeologiska liv ...

Kommenteret høringsnotat om oprindeligt udkast til bekendtgørelse ...

8. okt 2015 ... lægningen. Københavns Nærradio og DILEM finder det urimeligt, at 13 ikkekommerci- elle stationer må lukke, fordi frekvensen også benyttes af ...

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 5: Apidae

Snyltehumler har ofte kun en enkelt humlebi-art som vært. En oversigt ... humlebi-arter stjæler boer fra hinanden. ... Snylter og vært, som jo begge kan stikke,.

En kommenteret og revideret oversigt over danske fisk - Fiskeatlas

sandgrævlingen er blevet splittet op i kysttobis og havtobis. Det voksende antal fiskearter i Dan- mark skyldes en kombination af fle- re faktorer. De danske ...

AROS - kommenteret sammenskrevet overenskomst 2017 - 2020

Svedklinikken Hidros. Vejlefjord Fondens Hospitalscenter. Stk. 2. Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan ...

Bøger udvalgt og kommenteret af professor Ulrik Langen, Saxo

Nu kan man i det mindste kende forskel på betjentene og pøblen. Tidligere var betjentene kun genkendelige på de stokke, de slog byens befolkning med. Karl Ove ...

Henvendelse vedrørende VUC Syd - VUC.dk

18. sep 2018 ... ... Stig Holmelund Jarbøl og Verner Rylander-Hansen. Verner Rylander kan træffes på telefon 60403500 eller mail: [email protected]

Opdatering vedrørende Fibromyalgi

Fibromyalgi (FMS) er en patologisk sygdomsenhed, som først for nylig er blevet ... myofascialt smertesyndrom fra triggerpunkter eller et smertende led, får en ...

Protokollat vedrørende seniorbonus

Medarbejdere, der fylder eller er fyldt 58/60 år i 2011, får bonussen udbe- talt første gang i januar ... betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, ...