Genmodifisert sukkerbete til mat, fôr og dyrking

verden er Frankrike, Tyskland, USA og. Russland. Rundt 30 % av verdens sukker- ... Monsanto om godkjenning av den sprøytemiddeltolerante sukkerbetelinjen H7-1 til import, mat, fôr og dyrking. ... struksjonen som kan kode for giftige eller.

Genmodifisert sukkerbete til mat, fôr og dyrking- Relaterede dokumenter

Genmodifisert sukkerbete til mat, fôr og dyrking

verden er Frankrike, Tyskland, USA og. Russland. Rundt 30 % av verdens sukker- ... Monsanto om godkjenning av den sprøytemiddeltolerante sukkerbetelinjen H7-1 til import, mat, fôr og dyrking. ... struksjonen som kan kode for giftige eller.

dyrking og re-dyrking - Matjungelen

på frøposen, det står nyttig info der. Sett pottene mørkt til de første spirene titter opp. Det er viktig å holde jorda fuktig, men ikke våt. Når frøene har spirt setter.

Genmodifisert nelliklinje 123.8.12 - Miljødirektoratet

Tittel – norsk og engelsk ... søknad C/NL/06/01 om markedsføring av genmodifisert nellik Dianthus ... 5.4.1 Spredning av genmodifisert nellik i naturen .

Genmodifisert, sprøytemiddeltolerant raps MS8, RF3 og MS8xRF3 til ...

slektninger, blant annet sareptasennep, åkerreddik og åkerkål, som også finnes naturlig i Norge.4 I Japan, USA og Canada er genmodifisert raps funnet langs.

resistent, genmodifisert raps til import, prosessering, mat og f

3. jul 2013 ... slektningar, mellom anna sareptasennep, åkerreddik og åkerkål, som òg finst naturleg i. Noreg.4 I Japan, USA og Canada er genmodifisert ...

Genmodifisert nelliklinje FLO-40685-2 Moonvista - Miljødirektoratet

26. jul 2019 ... Tittel – norsk og engelsk. Genmodifisert ... GMO, nellik, FLO-40685-2, genteknologiloven. GMO ... 1.3 Status for genmodifiserte nelliker i Norge .

Hydroponisk dyrking

Hydroponisk dyrking-hvorfor? Dyrkingskassen Harvy® -startpakke. • Hvit dyrkingskasse i enkelt og tidløst design. • Nærprodusert i Olofström i Sør-Sverige.

Dyrking av makroalger - Munin

10. mai 2017 ... Fra og med 1930 var tangmel fra arten grisetang (Ascophyllum nodosum) et viktig produkt til produksjon av dyrefôr og gjødsel i den norske ...

Dyrking av økologiske tomater

Frø. I økologisk dyrking anvendes frø av økologisk kvalitet. Databasen Økofrø ... gjære slimlaget av frøene for å redusere risikoen ... 18 ºC nokk (Olsson et.al.

Dyrking av økologiske agurker

24. des 2011 ... Agurkplanten er varmekrevende og dyrkes i veksthus. Til privat forbruk kan enkelte sorter av miniagurk gi et hederlig resultat på friland. Plantene ...

Økologisk dyrking av tomat

Temperaturer. Temperaturen må imidlertid avpasses i forhold til den mulighet planta har til å produsere tørrstoff. Generelt kan vi si at gode lysforhold og høy CO2- ...

Dyrking av tare i IMTA - Sintef

Sør Trøndelag. Alginat. FMC Biopolymer. Grisetang. Ascophyllum nodosum. 10 000 – 20 000 Midt-Norge -. Troms. Tangmel Algea. Foto: Mentz Indergaard ...

Muligheter til dyrking av eksotiske veksthusgrønnsaker i Norge

Pioner rød (inneholder nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, svovel og magnesium ... 35 dager, med lilla-gule blomster, og det dannes flere frukt på hver skudd.

Kålvekster Økologisk dyrking - Norsk Landbruksrådgiving

dårlig plantebed blir ikke bedre etterpå. • Gode oppalplanter er viktig. => dårlige planter blir ikke bedre på felt. • Gjødsel gjerne kålplantene rett før utplanting ...

Bærekraft ved dyrking av GM-potet med tørråteresistens - GenØk

utgangspunkt i cisgene GM-‐potetsorter, uten bruk av markørgen, tilsvarende de som er under testing i feltforsøk i Europa. For alternativet med tradisjonelt ...

I eksisterende veksthus, dyrking i potter, sekker, renner

Krever kunnskap, utstyr og riktig strategi til å finne optimal driftsopplegg. Page 16. Økologiske agurker på bakken. Standard driftsform utenfor Norden. Page 17 ...