Råning - UiO - DUO

Birminghamskolen og Sarah Thornton blir i litteraturen beskrevet som teoretiske motsetninger, og legger opp til en debatt om hvorvidt subkultur bør forstås som ...

Råning - UiO - DUO- Relaterede dokumenter

Råning - UiO - DUO

Birminghamskolen og Sarah Thornton blir i litteraturen beskrevet som teoretiske motsetninger, og legger opp til en debatt om hvorvidt subkultur bør forstås som ...