Prosjekt Personalhåndbok Hustavika kommune - Hustadvika ...

1. mai 2019 ... Utarbeide personalhåndbok for nye Hustadvika kommune. Alle kapitler – se mandat for det partssammensatte utvalget. 2. Innlemming og ...

Prosjekt Personalhåndbok Hustavika kommune - Hustadvika ...- Relaterede dokumenter

Prosjekt Personalhåndbok Hustavika kommune - Hustadvika ...

1. mai 2019 ... Utarbeide personalhåndbok for nye Hustadvika kommune. Alle kapitler – se mandat for det partssammensatte utvalget. 2. Innlemming og ...

publikum- svømming - Hustadvika kommune

8. JANUAR TIL 3. APRIL. HAR VI FØLGENDE TILBUD i Eide svømmehall onsdag. 19 - 20 voksne fredag. 14 - 15 dagtrim lørdag. 10 - 11 småbarn lørdag. 11 - 12.

Personalhåndbok for Oslo kommune - Skolenes landsforbund

Oslo kommunes personalhåndbok 2019. 14. • Respekt. De gjeldende Etiske regler for ansatte i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet i byrådssak. 1189/2007.

Å bygge en ny kommune – Status prosjekt ... - Nye Asker kommune

Kompetanseforvaltning (Obisoft):. • Askers løsning - integrert mot HRM. • Fortsatt utviklingsaktivitet for Asker. Turnus- og ressursplanlegging (gatsoft):. • Brukes i ...

Prosjekt: Fv.542 Notland-Mosterhamn - Bømlo kommune

Varsel om offentlig ettersyn vert kunngjort på Bømlo kommune sine heimesider, Statens vegvesen sine heimesider og i Bømlo-Nytt. Grunneigarar og ...

Her kan du lese hele rapporten fra PWC (PDF, 3 MB) - Hustadvika ...

Denne rapporten er utarbeidet av PwC på oppdrag fra Fræna på vegne av Fræna kommune og Eide ... beleggsprosenten på institusjonene lav, slik at det til enhver tid står ledig flere plasser. Å videreføre ... Oversikt over årsverk og stillinger b.

Personalhandbok för xxx

1 mar 2015 ... Genomgång av personalhandbok och arbetsmiljöhandbok. Varje vecka: Punkt på måndagens personalmöte. Page 7. Mars 2015. 7.

PERSONALHANDBOK

26 feb 2019 ... personalhandbok. Självklart är du alltid välkommen att kontakta din personalansvarige om du har frågor kring innehållet i denna handbok eller ...

Personalhåndbok - Personalhuset

”Likebehandlingsprinsippet” betyr at du som er innleid via Personalhuset Staffing Group er beret- tiget til overtidsgodtgjørelse tilsvarende det du ville fått dersom ...

personalhandbok - Uniflex

1. Uppdaterad 2018-05-25. PERSONALHANDBOK. Arbetare. Inom Byggavtalet. Page 2. 1. Allmänt om Uniflex B&A AB. Uniflex B&A AB ingår i koncernen ...

Kommunenes Personalhåndbok (2020) - NOF

3. feb 2020 ... Sammendrag: Kommunenes personalhåndbok er et skrevet av KS og KS Advokatene for å veilede ledere, saksbehandlere og rådgivere som ...

Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund

Personalhandbok ITG, 2013-‐08-‐22. 2. INNEHÅLL. 1. Vad är du en del av. 2. Din anställning hos oss a. Kollektivavtal b. Anställningsavtal. 3. Din arbetstid a.

Statens personalhåndbok 2010 - Lovdata

Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i Staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2010 kr. 600,-. Abonnementet faktureres ved ...

Statens personalhåndbok 2016 - Lovdata

31. des 2016 ... Håndboken er lastet ned slik den lød i desember 2016. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 294 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Statens personalhåndbok 2019 - Lovdata

31. des 2019 ... Utskrift fra Lovdata – desember 2019. Statens ... opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf ferieloven § 11 nr. 3.

Statens personalhåndbok 2017 - Lovdata

Forfatter. Statens personalhåndbok. Dato. 2017. Publisert. SPH-2017. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 326 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Prosjekt - Fylkesmannen.no

14. des 2017 ... Kristiansand, 13-14. desember 2017 ... fra dagens situasjon, ofte uttrykt i form av verdiskapning eller gevinst. Effektmålene har følgende ...

Prosjekt-Jokstad.pdf - UiO - DUO

prolabiet, hvor de har samme utseende som på huden. I løpet av få dager utvikles små kuppelformede noduli med glatt overflate og en innsenkning på toppen.

Prosjekt 363 - Universitetet i Bergen

Strukturene blir dokumentert ved fotografering og tegning i passende målestokk, som oftest 1:10 eller 1:20, både i plan og profil. Strukturene graves på mest ...

prosjekt-express - Swedoor

Finerte karmer leveres i karmdybde 93 eller 118 mm. ... Uklassifiserte dører kan fås med eller uten terskel. Ask. Bjørk ... Denne varianten fåes ikke till finert karm i.

Temahefte-Estimering - Prosjekt Norge

Estimering av kostnader og tid – en nøkkelprosess i alle prosjekter. En viktig forutsetning for gjennomføring av et prosjekt er at man så langt det er mulig har et ...

søknad om prosjekt - Telemark Utviklingsfond

22. apr 2013 ... Cup-turnering som er en svært viktig døråpner. Det er derfor høyt ... På populære app'er som Spotify og Wordfeud er det henholdsvis 20% og ...

Nedlastbar versjon (PDF) - Prosjekt Marienlyst

18. sep 2019 ... seg i Kristiania og heller ikke sto på noen god fot med byen, har vi slengt hans minne opp på jordene ved. Marienlyst. Men det har ikke vært ...

Skatteetatens prosjekt personvernforordningen Personvern i ...

18. okt 2018 ... 3,8 millioner skattetrekksmeldinger (skattekort). • 44 millioner ... Flyttebyrå. Kølappsystem. Kameraovervåkning. IT-drift. Coach. Print. Kantinen.

Presentasjon prosjekt digital pensumlistesystem - UiO

UiT og UiB har startet med gradvis implementering i 2018- er i gang med fullskala implementering i løpet av 2019. NTNU i gang med pilotering våren 2019.

PROSJEKT: Cytokin-effekter på hjertemuskelceller - UiO - DUO

Proinflammatoriske cytokiner produseres i ubetydelige mengder i et friskt hjerte. I gnagermodeller med myokard-infarkt, er det påvist en oppregulering av cytokiner ...

ks fou-prosjekt nr. 134033 - Tidlig Innsats

organisering av tjenester for barn og unge utført av Møreforsking Molde AS for KS ... rapporten er det forsøkt skilt mellom samhandling på overordnet systemnivå ... Julnes, Signe Gunn (2015): Innovative læringsaktiviteter bidro til at sykepleie.

NFL initierer prosjekt for Mangfoldsåret 2008:

Gjenferd og spøkelser har innen folkloristikken tradisjonelt blitt tolket som skrekkfigurer inspirert av menneskets avmakt og avsky i møte med døden. Denne ...

Sluttrapport INPRO - Prosjekt Norge

12. des 2017 ... Bølgemodellen hvor arkitekten utvikler sitt design før bygningsingeniøren starter arbeidet med bæresystem, osv . kan også være en god støtte i ...

Prosjekt Nye Bak-Olsen - Bakolsen Skitrekk

20. okt 2009 ... ... av lån har kommet fra salg av kort i bakken (dagskort/årskort) og ... LGA, Fagereng, Sommerlyst, Gyllenborg, Prestvannet og Workinnmarka, ...

Prosjekt vindturbin – Teori - UngEnergi

Denne teksten om generatorer vil bli forbedret i løpet av 2015. Page 12. Side 12 av 13. Kildeliste. 1. Generelt om ...

Forvaltning, Drift og Vedlikehold - Modena Prosjekt

Eks: Alfix Rensevæske eller Alfix Syr'A. Førstegangsbehandling Keramisk flis har ikke behov for førstegangsbehandling. Daglig renhold. Normal vasking etter ...

SIKKERHET / Byggherreforskriften VIL DU VITE ... - OBOS Prosjekt

som ikke ivaretas gjennom HMS-forskriften. ... helse og arbeidsmiljø når det foregår vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeid i bolig- selskapet, sier SHA-ekspert ...

best value procurement (bvp); kritiske suksessfaktorer - Prosjekt Norge

Konkretiserer alle risikoer og detaljerer beskrivelsen av hvordan de skal løse oppgaven. - BH deltar og følger opp. - BH tar et endelig valg. - Signering av avtale.

Prosjekt Isfjorden 2018 - Aktiv i friluft

4. okt 2018 ... Hele 140 rydde-kit ble utdelt og flere av byens bedrifter bidro med flotte ... «Golden hair shampoo». Foto: Silje ... på plass hele helgen og bidro.

Håndtering av prosjektets interessenter - Prosjekt Norge

i det han hevder at: ”Most of the project-planning models currently available consider the project as though it was developed in a vacuum”. Et eksempel på slike ...