Personalhåndbok for Oslo kommune - Skolenes landsforbund

Oslo kommunes personalhåndbok 2019. 14. • Respekt. De gjeldende Etiske regler for ansatte i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet i byrådssak. 1189/2007.

Personalhåndbok for Oslo kommune - Skolenes landsforbund- Relaterede dokumenter

Personalhåndbok for Oslo kommune - Skolenes landsforbund

Oslo kommunes personalhåndbok 2019. 14. • Respekt. De gjeldende Etiske regler for ansatte i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet i byrådssak. 1189/2007.

SFS 2213 - Skolenes landsforbund

Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. ... Samf.øk. Stud.spes. Vg3. Medie/info. Stud.spes. Vg2. Info.tekn. Stud.spes. Vg2. Medie/ ...

Undervisningstid - grunnskolen - Skolenes landsforbund

Stud.spes Vg2. Nær.øk. Stud.spes Vg2. Reiseliv og språk. Stud.spes Vg3. Nær.øk. Stud.spes Vg3. Rettslære. Stud.spes Vg2. Medie/info. Stud.spes Vg2. Samf.øk.

Krever tid til fagfornyelsen - Skolenes landsforbund

7. mar 2019 ... Regjeringen har gjentatte ganger trumfet gjennom reformer i skolen – uten å avsette en krone til gjennomføringen. Dersom dette skjer igjen, ...

Prosjekt Personalhåndbok Hustavika kommune - Hustadvika ...

1. mai 2019 ... Utarbeide personalhåndbok for nye Hustadvika kommune. Alle kapitler – se mandat for det partssammensatte utvalget. 2. Innlemming og ...

Valgprotokoll for valgstyret i Oslo kommune, Oslo fylke ... - Elections.no

11. sep 2019 ... Endret partifordeling 5 FNB, 3 SP, 1 SV -1 AP, H og R. 7 tvilsomme partifordelt i endelig telling. Gamle Oslo — forhåndsstemmer ordinære:.

Go' morgen sjiraffer - Skolenes sangdag

Go' -. ™™ mor. C gen. - sji raf. D‹7. - fer. - ta flek. C/E ke. - ne. - på. G(“4). For. G nå. C ... go' natt! C. -. 3. 4. &. Intro. Go' morgen sjiraffer. Tekst: Stina Nordbo Witzel ... Musik og tekst: Copyright © 2008 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag ...

PERSONALHANDBOK

26 feb 2019 ... personalhandbok. Självklart är du alltid välkommen att kontakta din personalansvarige om du har frågor kring innehållet i denna handbok eller ...

Personalhandbok för xxx

1 mar 2015 ... Genomgång av personalhandbok och arbetsmiljöhandbok. Varje vecka: Punkt på måndagens personalmöte. Page 7. Mars 2015. 7.

Personalhåndbok - Personalhuset

”Likebehandlingsprinsippet” betyr at du som er innleid via Personalhuset Staffing Group er beret- tiget til overtidsgodtgjørelse tilsvarende det du ville fått dersom ...

personalhandbok - Uniflex

1. Uppdaterad 2018-05-25. PERSONALHANDBOK. Arbetare. Inom Byggavtalet. Page 2. 1. Allmänt om Uniflex B&A AB. Uniflex B&A AB ingår i koncernen ...

Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund

Personalhandbok ITG, 2013-‐08-‐22. 2. INNEHÅLL. 1. Vad är du en del av. 2. Din anställning hos oss a. Kollektivavtal b. Anställningsavtal. 3. Din arbetstid a.

Kommunenes Personalhåndbok (2020) - NOF

3. feb 2020 ... Sammendrag: Kommunenes personalhåndbok er et skrevet av KS og KS Advokatene for å veilede ledere, saksbehandlere og rådgivere som ...

Statens personalhåndbok 2017 - Lovdata

Forfatter. Statens personalhåndbok. Dato. 2017. Publisert. SPH-2017. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 326 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Statens personalhåndbok 2019 - Lovdata

31. des 2019 ... Utskrift fra Lovdata – desember 2019. Statens ... opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf ferieloven § 11 nr. 3.

Statens personalhåndbok 2010 - Lovdata

Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i Staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2010 kr. 600,-. Abonnementet faktureres ved ...

Statens personalhåndbok 2016 - Lovdata

31. des 2016 ... Håndboken er lastet ned slik den lød i desember 2016. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 294 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

stemmer - Oslo kommune

kelig vil bli advokat, og kom til at jeg er for radikal til å bli advokat, sier hun. M. Ingles. Slår tilbake. Macel Ingles ... forsvarstale. Jeg var bare 13 år gammel og.

skoleliv - Oslo kommune

skoler i forstedene Grensen og Pipervika, Vaterland, ... I byskoleloven av 1848 skulle antall barn i en skole- ... med spanskrøret i hånden og dunket synderen i.

Vinduer - Oslo kommune

Bevaring av gamle vinduer i verneverdige hus er derfor en viktig oppgave for eiere og ... Nye vinduer har normalt én ramme med flere lag glass, mens tradisjonelle ... på bunnkarmer, bunnrammer, sprosser og bak hjørnejern. Solstråling.

I Oslo Røde Kors' bruktbutikk finner du «klær som varmer hele Oslo».

man gjerne møter i andre butikker av samme slag er ikke å finne. I stedet ... Tekst & foto: Hanna Fatland Skjeie ... på lageret er også tydelig til stede i butikken.

Oslo District Court (Oslo tingrett) - TOSLO-2011-188627-24 - Lovdata

23 Jan 2018 ... 1979 was sentenced to preventive detention for a term of twenty-one ... Court to refer to the fact that the witnesses Postdoctoral Fellow Lars Gule, ... of where the victims were found and their causes of death are based on the ...

Økt materialgjenvinningsgrad i Oslo kommune – betydningen av ...

foreldre Lise Larsen og Gisle Mikkelborg som har bidratt med korrekturlesing og støtte under hele oppgaveperioden. Norges miljø- og biovitenskapelige ...

8. Oslo kommune ved Uteseksjonen - Regjeringen.no

15. sep 2019 ... minste tilgjengelige dose i gatemarked slik at både inntak og kjøp av doser på 0,5 og 1 gram er vanlig re rus. Bruken av amfetamin hvor stoffet ...

romanifolkets historie - Oslo kommune

«I sin Barndom streifede denne Mand (der nu er noget over 40 Aar gammel) omkring med sin Moder. ... pryder nå ett av Norwegians fly. En viktig del av ...

Overenskomster i Oslo kommune - NITO

1. mai 2014 ... onsdag før Kristi himmelfartsdag og onsdag før skjærtorsdag samt for dagene ... For arbeidstakere over 60 år er årsverket 1650 timer netto.

tema: bolig - Oslo kommune

Kommunens boliger ble skilt ut og forvaltet av ... og turnustjeneste dro de til Molde og ... Holt, Signe (1928): «Boligforholdene i Oslo» I: Boligsak i by og bygd.

CSI5 Oslo 2019 - Kingsland Oslo Horse Show

Kingsland Oslo Horse Show 2019. CSI5*- CSI2*- CSIAm-B. Nasjonal 1,20 Nasjonal Ponni. Contens: Contacts and phone numbers. Organising committee.

Oslo Miljøpartiet De Grønne program 2019 - 2023 ... - Oslo MDG

Vi skal legge til rette for bedrifter og gründere som fremmer det grønne skiftet. ... Bydelene må tilby faste team for hver bruker for å øke trygghet og kontinuitet i ...

Dokumentasjon av ernæringsarbeid i Gerica - Oslo kommune

12. aug 2016 ... HELSEKORT OG LABMODUL. Helsekort opplysningene registreres i Labmodulen. BMI (KMI) regnes ut automatisk ut i fra høyde og vekt.

Oslo kommune Utdanningsetaten Marienlyst skole

52411 Marienlyst AKS. Etter flere år med gradvis redusert merforbruk, er det god kontroll på skolens økonomi. Vi har nå en ganske god økonomi, særlig pga øket ...

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og ... - Regjeringen.no

7. aug 2014 ... kunstnerstøtte i større grad ses i sammenheng. De mener videre at det er rom for betydelige forenklinger i komitéstrukturen. I sammenheng ...

Klimavennlige jobbreiser i Oslo kommune - Transportøkonomisk ...

månedskort, eller ved at Oslo kommune inngår en bedriftsavtale med Ruter som ... Herunder pasientbesøk, eksterne møter, befaringer, etc. Tjenestereise_a nt.

Biologisk undersØkelse av Maridalsvannet, Oslo kommune. Åge ...

Åge Brabrand og Svein Jakob Saltveit ... Age Brabrand ) Ønsket Å bruke Maridalsvannet som lokalitet ... U7, 1981 Ur.Aer";,"F.c•lue av hunn<;yr og fi:=}.-.

og politikk kvinner i arbeid - Oslo kommune

utvidet da kvinner fikk stemme på lik linje med menn ved kommunevalget i 1910 og ... ved kvinners historie og liv der kvinner ... fordi de ikke bidro til fellesskapet.

Det gror mellom steinene - Oslo kommune

Slo sgartneren, først Morten. Mortensen, og senere ... Stensparken e er Sten gård som hadde ligget i området. ... Oslo - sommerbyen mellom fjord og fjell 1948.