personalhandboken - Medarbetarportalen - Karolinska Institutet

29 apr 2019 ... 2 ARBETSTID. 2.1 Allmänt. Nedan angiven arbetstid gäller för all personal förutom lärare. Till lärarkategorin hänförs professor (inklusive ...

personalhandboken - Medarbetarportalen - Karolinska Institutet- Relaterede dokumenter

personalhandboken - Medarbetarportalen - Karolinska Institutet

29 apr 2019 ... 2 ARBETSTID. 2.1 Allmänt. Nedan angiven arbetstid gäller för all personal förutom lärare. Till lärarkategorin hänförs professor (inklusive ...

Karolinska Institutet

Stockholm with Karolinska Institutet became the first. ENT center of Sweden, originally governed by the ENT-giant professor Gunnar Holmgren. In 1940s the ...

Karolinska Institutet - EuroScholars

Karolinska Institutet is situated in Stockholm, Sweden and is a one-faculty university dedicated solely to the medical and health sciences, with a reputation for top ...

Chart of Karolinska Institutet's organisation

Chart of Karolinska Institutet's organisation. February 2020. Dept. of Clinical Neuroscience. Dept. of Clinical Sciences, Danderyd Hospital. Dept. of Learning ...

Research documentation at Karolinska Institutet

All research at Karolinska Institutet (KI) should be carried out in the best way and with the highest quality possible. It must always be conducted according to ...

Arv eller miljö? - Karolinska Institutet

heritabilitet (se rutan på sidan 50). ÄRFTLIGHET OCH INTELLIGENS. Vad arvet betyder för intelligens miljö. Grad av ärftlighot I procent ligeso amerika. T&F2192.

Miljöutredning - Medarbetare - Karolinska Institutet

12 jun 2018 ... Miljöutredning av Envima AB, rapportnummer 18022. KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling. Miljöutredning. Karolinska Institutet.

Thesis - KI Open Archive - Karolinska Institutet

Schachinger V, Erbs S, Elsasser A, et al. Intracoronary bone marrow-derived ... Weber GF, Bjerke MA, DeSimone DW. Integrins and cadherins join forces to form.

Hunden - Ping Pong - Karolinska Institutet

En assistanshund är en utbildad hund vars uppgift är att hjälpa sin ägare som ... person berättar att när hon fick en el-moppe, något som hon själv ansåg som ett ...

Institutionen för - Ping Pong - Karolinska Institutet

Amalgamförgiftning verkar vara en misstänkt bov och det finns deltagare som tipsar om sanering, men det florerar även tips om allt ifrån naturmediciner, via.

Diabetesneuropati - Ping Pong - Karolinska Institutet

Mononeuropati. Typexemplet är femoralisneuropati vilket orsakar diabetes- amyotrofi. Debuten är ofta relativt akut, vilket antyder en vaskulär genes. Patienten.

Optiker - Ping Pong - Karolinska Institutet

Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Till din hjälp ... optiker ska få den bästa möjliga ögonmedicinska utbildningen.

Immun - Ping Pong - Karolinska Institutet

12 nov 2014 ... Viktiga inflammatoriska mediatorer. • Prostaglandiner och leukotriener. – Båda grupperna bildas av nedbrutna cellmembraner. – I ett första steg ...

Verifiering av vetenskapliga publikationer - KiB - Karolinska Institutet

kontrollera att bibliometrisystemet kan återfinna forskarens aktuella affiliering till respektive organisation;. • Kontrollera/ange sitt aktuella forskningsområde enligt ...

Graphic identity manual Karolinska Institutet - Staff

1 Oct 2007 ... for Karolinska Institutet's Brand Platform” found at intra.ki.se/profilplatsen. More information about our brand and graphic identity, along with ...

Akut kirurgi - Ping Pong - Karolinska Institutet

handläggning under Hemorrojder). Ett perianalt hematom (hudbeklätt) kan dock incideras för att minska smärta och snabba på läkningsförloppet. Vid osäkerhet.

Analytisk statistik - Ping Pong - Karolinska Institutet

konfidensintervall. Exempel: Man vill veta hur mycket svenska 10-åringar tittar på TV ... Ett ensidigt test kan användas om man med säkerhet vet att en eventuell ...

Rules for doctoral education at Karolinska Institutet - Medarbetare

Karolinska Institutet's (KI) mission is to contribute to the improvement of human health through education and research. KI strives to carry out high quality, ...

lycka till! - Ping Pong - Karolinska Institutet

5 okt 2011 ... hydrofob interaktion, jonbindningar, van der Waals krafter samt disulfidbindningar. De olika delarna av peptidkedjan i kymotrypsin hålls ihop ...

Evaluation of Karolinska Institutet and Mayo Clinic Collaboration

The Collaboration between Mayo Clinic and Karolinska Institutet (KI) was initiated in 1992. The first collaboration meeting was held in Stockholm in 1994 and ...

Andningsvägarnas farmakologi - Ping Pong - Karolinska Institutet

Antikolinergika – det mest effektiva fram till 1900- talet – astmacigaretter med atropin! • Adrenalin – extrakt av binjuremärg – från början av. 1900-talet – så ...

Medicinska etikens ABZ - Ping Pong - Karolinska Institutet

också då det finns starka rationella argument mot – hålla fast vid en regeletik, där vissa frågor helt enkelt inte får finnas på dagordningen. Kan studier av naturen ...

alpine skiing - KI Open Archive - Karolinska Institutet

Gunilla Bokvist, Marie-Louise Broomé, Birgitta Nordahl, Annelie Norlén, Louise Levin, ... Center, especially Anna Eliason, Kerstin Sunding and Ulrika Tranaeus: ...

Kompendium i Bakteriologi - Ping Pong - Karolinska Institutet

Moderna molekylärbiologiska tekniker har på senare tid visat att bakterier i ... En humanpatogen bakterie som i ett näringsrikt medium har generationstid på 30 ...

Mall för PM, rapporter etc - Ping Pong - Karolinska Institutet

15 apr 2006 ... godkänd reseorder, behöver reseräkningen inte attesteras. ... tjänsteresa förfaller helt om reseräkning ej inkommit inom ett år efter det att resan.

Hälsorisker med långlivade organiska miljögifter - Karolinska Institutet

En genomgående egenskap hos dessa organiska ämnen är deras fettlöslighet. (lipofilicitet). Halogenering av ett organiskt ämne ökar normalt dess fettlös- lighet.

Det går att leva vidare: Samtal om sorgen efter ... - Karolinska Institutet

Föreningsliv i lagom dos roar mig och jag leder en lyrikcirkel. Vilket givit mig oerhört mycket. Jag läser också litteratur. Min man och jag har kämpat oss fram till ...

Orbital Blow Out Fracture - KI Open Archive - Karolinska Institutet

22 Jun 2017 ... ORBITAL BLOW OUT FRACTURE To operate or not to operate - that is ... Isolerad inferior väggfraktur med < 1.0 ml herniering och en fraktur-.

Karolinska Institute and Karolinska University Hospital

With a long and distinguished history, the Karolinska Institutet (KI) and. Karolinska University Hospital in Stockholm have a global reputation for research into ...

Tjanstebenamningar ENG - Medarbetarportalen

13 sep 2018 ... BIOTEKNIKER. Biotechnican. BOKBINDARE. Bookbinder. BYGGPROJEKTLEDARE. Construction Project Manager. CAMPUSCHEF. Campus ...

Beslut om verksamhetsförändring avseende ... - Medarbetarportalen

29 maj 2019 ... ... förvaltningen), Victoria Nilsson Lissvall (Utbildningshandläggare vid ... sociologi och arbetsvetenskap), Johanna Wickberg (Ekonom och tf ...

Åsa Sundelin - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

18 dec 2015 ... Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration. Åsa Sundelin. 2015-12-18 ...

Avfallssorteringsguide samt regler för ... - Medarbetarportalen

23 apr 2019 ... förorenade förpackningar – sorteras som hushållssopor kontor, lärosalar, kopieringsrum miljöhus på gården. XR Miljölogistik returpapper.

regler för centrum vid göteborgs universitet - Medarbetarportalen

7 dec 2015 ... Centrum ska följa Göteborgs universitets regler för logotyp och grafisk profil. Med beslut om inrättande följer också rätt att publicera information ...

Självvärderingar fran Grunda NFN - Medarbetarportalen - Göteborgs ...

Basåret som sådant är ju tvärvetenskapligt, matematik, fysik, kemi och biologi. ... level in the past 2 years (e.g. checking some of the formal qualifications of new ...

Blue11 kand-ky - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

preparandkurs (kantorsutbildning), masterutbildning, möjlighet att doktorera inom ämnet samt ett forskningscenter i orgel (GOArt) som ingår i Högskolan för scen ...