Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund

Personalhandbok ITG, 2013-‐08-‐22. 2. INNEHÅLL. 1. Vad är du en del av. 2. Din anställning hos oss a. Kollektivavtal b. Anställningsavtal. 3. Din arbetstid a.

Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund- Relaterede dokumenter

Personalhandbok - Lärarnas Riksförbund

Personalhandbok ITG, 2013-‐08-‐22. 2. INNEHÅLL. 1. Vad är du en del av. 2. Din anställning hos oss a. Kollektivavtal b. Anställningsavtal. 3. Din arbetstid a.

SAF Årsskrift 1912-12 - Lärarnas historia

HJembyg,dskännedom är icke blott den bästa föiTutsättnirug,en för ·en god kunskap om foster- landet i dess helhet utan också föll" en sann fosterlands- känsla.

ALLA ELEVER ÄR OLIKA John-Wiktor Holm - Lärarnas historia

På den tiden, vå- ren 1954, skickade man ansökan till Stockholms skolor som sedan för- delade de sökande på de lediga platserna. Johannes skola 1954-1971.

PERSONALHANDBOK

26 feb 2019 ... personalhandbok. Självklart är du alltid välkommen att kontakta din personalansvarige om du har frågor kring innehållet i denna handbok eller ...

Personalhandbok för xxx

1 mar 2015 ... Genomgång av personalhandbok och arbetsmiljöhandbok. Varje vecka: Punkt på måndagens personalmöte. Page 7. Mars 2015. 7.

Personalhåndbok - Personalhuset

”Likebehandlingsprinsippet” betyr at du som er innleid via Personalhuset Staffing Group er beret- tiget til overtidsgodtgjørelse tilsvarende det du ville fått dersom ...

personalhandbok - Uniflex

1. Uppdaterad 2018-05-25. PERSONALHANDBOK. Arbetare. Inom Byggavtalet. Page 2. 1. Allmänt om Uniflex B&A AB. Uniflex B&A AB ingår i koncernen ...

Kommunenes Personalhåndbok (2020) - NOF

3. feb 2020 ... Sammendrag: Kommunenes personalhåndbok er et skrevet av KS og KS Advokatene for å veilede ledere, saksbehandlere og rådgivere som ...

Statens personalhåndbok 2019 - Lovdata

31. des 2019 ... Utskrift fra Lovdata – desember 2019. Statens ... opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf ferieloven § 11 nr. 3.

Statens personalhåndbok 2017 - Lovdata

Forfatter. Statens personalhåndbok. Dato. 2017. Publisert. SPH-2017. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 326 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Statens personalhåndbok 2010 - Lovdata

Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i Staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2010 kr. 600,-. Abonnementet faktureres ved ...

Statens personalhåndbok 2016 - Lovdata

31. des 2016 ... Håndboken er lastet ned slik den lød i desember 2016. Utgiver ... 9.23 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting ..... 294 ... 3.1.2 Arbeidstid jul- og nyttårsaften og i romjulen.

Prosjekt Personalhåndbok Hustavika kommune - Hustadvika ...

1. mai 2019 ... Utarbeide personalhåndbok for nye Hustadvika kommune. Alle kapitler – se mandat for det partssammensatte utvalget. 2. Innlemming og ...

Personalhåndbok for Oslo kommune - Skolenes landsforbund

Oslo kommunes personalhåndbok 2019. 14. • Respekt. De gjeldende Etiske regler for ansatte i Oslo kommune ble vedtatt av byrådet i byrådssak. 1189/2007.

Vardagstips - Synskadades Riksförbund

ka, köttbullar och mycket annat. Lergryta. Lergrytan är en praktisk och enkel matlag- ningsmetod. ... ska du betala samma pris för biljetten när du köper den på ...

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Styrelsesammanträde - LRF

17 dec 2014 ... 139 Almanacka 2015/2016. Diskuterades datum i framtagen almanacka för LRF Västra Götaland. Styrelsen beslutade efter ändring att arbeta ...

Sågverk - Småsågarnas Riksförbund

sågverk till salu. • s/s gunhild. Syrfällning som ... drömt länge om ett sågverk och jag tyckte också att det var intressant. ... Begagnade verktyg och hyvelmaskiner.

Skara - Synskadades Riksförbund

4 nov 2016 ... sjukhuset i Falköping fick hon kontakt med dess chefskurator. Inger Garsäter. ... Julmarknad och ostbuffé på Osterian Falköping någon gång.

kommundietister i sverige - Dietisternas Riksförbund

Näringsberäknad matsedel. 35%. 48%. 71% ... (varav 4 i Göteborgs stad), 7 i Region Skåne, 8 i Småland/Blekinge/Gotland, 5 i Uppland och ... sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen.

Samtal om matvanor - Dietisternas Riksförbund

i upphandling och planering av matsedel. Det finns ... egna landstinget också sökas. Betydelse av ... Projektledare för Landsting/Region i Blekinge,. Jönköping ...

boende i skärgården - Skärgårdarnas riksförbund

18 apr 2007 ... ställningar inom de övergripande rubrikerna; arbete, boende och service. ... På Ingmarsö har de boende själva skapat en grupp hyresbostäder.

Svenska Tornedalingars Riksförbund - Regeringen.se

18 mar 2016 ... uppmärksammat den tornedalska gruppen i sina aktiviteter. I jämförelse med övriga nationella minoriteter är siffran väldigt låg, med detta vill vi ...

1 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ... - Hemslöjden

Matta och väv av Arianna Funk respektive Julia Frostell. Page 7. 5 GESäLL- ocH MäSTARBREV. Michelle Reeve, Jönköping.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Synpunkter angående - LRF

4 jun 2016 ... Aldrig slam till grödor för avsalu till Lantmännen eller Svenska Foder om slammet ej är certifierat enl. SPCR 178. (För vanligt slam gäller ...

Vem ska ansvara för ledarhundar? - Synskadades Riksförbund

8 feb 2019 ... Stora hälsoproblem finns idag hos framför allt Schäfer rasen och mentaliteten är kraftigt varierande på samtliga raser som brukas. Så går det ...

Med synnedsättning i arbetslivet - Synskadades Riksförbund

En del undrar om personer med synnedsättning fungerar ... kommer hit med ett brev som de får läsa upp för ... man kan göra för att det ska fungera på jobbet.

Att leva med hörselnedsättning - Hörselskadades Riksförbund

barn dom. Hörselskadan är då en del av tillvaron och iden titeten genom livets alla skeden. Men det stora flertalet är vuxenhörsel skadade. Att få nedsatt hörsel i ...

Portobefrielse för blindskrift - Synskadades Riksförbund

Som blindskrift räknas: Text avsedd för målgruppen i punktskrift, till exempel i böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punkt- skrift, får ...

Begagnade och nya bildelar! - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

31 dec 2013 ... det. Formand i dag, Bjarne Nielsen, Aadum, ser frem til at møde både medlemmer og gæster. Adam Pade. Børges Autoophug i Skanderborh i.

Ö-bladet april 2016 - Skärgårdarnas riksförbund

19 apr 2016 ... Yvonne och Solveig rekommenderar följande tomater: Gemini: En efterföljare till den gamla Dansk Export. Jämna, fina, röda frukter av högsta ...

med nytt Chalmersprojekt? - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

28 jan 2012 ... En skrotbil är ... pittoreske Gl. Vraa Slot i Tylstrup nord for Aalborg den ... meter og med Bilmontering Aalborg som nærmeste nabo og lejer.

Ojämlika hörselvårdsavgifter i regioner - Hörselskadades Riksförbund

sjukvård och sjukresor får ett samordnat frikort. 6 ”Hörselcheck” vid privat utprovning: Region Skåne och. Region Stockholm har systemet ”Fritt val av hjälp ...

Na?mndeman1 2013.qxd:tidn - Nämndemännens Riksförbund

18 mar 2013 ... RUNDHULT. ÄR BILLIG. VARA. I SITT KAN. MAN VARA. KORT ... Nämndemannens korsord. Här kommer Nämndemannens kors- ord. Vi lottar ...

Nytändning i förbundet - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

For karosseridele og lignende der kan/skal lakeres, anven- des følgende ... Rabattavtaler med Wurth, Veng, Hellanor og Kredinor. • Rabattavtale på kjøp av kraft ...

Bilglas i visionär form - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Suhrs Autogenbrug. Cirkulær ... sen med på studiebesøg hos Suhrs Auto- genbrug i København. Her kunne han få syn for sagn for, hvordan et autogenbrug.

bilar kräver nytänk - Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

22 okt 2016 ... för skrotbilen. Den tid ... kurs i salg og service og opplæring for ... Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum | Tlf.: 69 12 72 22 | www.obd.no | [email protected]