Fortid og Nutid Bind XXXIV Hefte 2 1988 - DIS-Danmark

det ene tilfælde svor på ikke at være gravid og hun i det andet ... Goldschmidt, Ditte Bentzon. Danmark ... Harry Haue og Vagn Skovgaard-Peter sen. 248 s. ill.

Fortid og Nutid Bind XXXIV Hefte 2 1988 - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Fortid og Nutid Bind XXXIV Hefte 2 1988 - DIS-Danmark

det ene tilfælde svor på ikke at være gravid og hun i det andet ... Goldschmidt, Ditte Bentzon. Danmark ... Harry Haue og Vagn Skovgaard-Peter sen. 248 s. ill.

Fortid og Nutid Bind XXXIV Hefte 1 1987 - DIS-Danmark

Vang og tægt, Esbjerg 1983 og Thorkild Kjærgaard: Konjukturer og afgifter, Kbh. 1980. 14. Jensen s. 89. ... smykkesmeden havde været bedre stillet her end i.

Fortid og Nutid Bind XXV Hefte 1-2 1972 - DIS-Danmark

ste køre- og fartplaner, lejlighedsviser skrevet af berømte forfattere, plaka ter af historisk værdi (især er ... Møldrup udgravede museet en langhøj med 4 store ...

Fortid og nutid Bind XXXII Hefte 4 - DIS-Danmark

man ikke vurderedes som ret almisselem, når ... Bogen om Holsted kommune minder i ... varingsselskab så dagens lys i København, ... Virksomheden fra 1. ok.

Fortid og Nutid Bind XXV Hefte 3-4 1973 - DIS-Danmark

Landsskolescenens Bio og. Dansk Skolebio 1959-71 (1 pk.). ... slev amts museum, Haslev museum, Helsingør Bymuseum, Herning museum,. Holbæk museum ...

Fortid og Nutid Bind XXIV Hefte 5 1971 - DIS-Danmark

et yderst veloplagt rids især af den menneskeskabte ændring af Jyllands natur ved ... vist til et par artikler af mønthandler ... Dansk Hedeselskabs virke i Jylland.

Fortid og Nutid Bind XXXVIII Hefte 4 1980 - DIS-Danmark

sen over 1977-78, se FORTID og NUTID. XXVIII hft. 3. s. 461f.) Bornholm ... Litteratur om Bornholm 1976-78. Udarbejdet ... De Heste billeder findes i Møntergår.

Fortid og Nutid Bind XXVIII Hefte 3 1980 - DIS-Danmark

En håndledsbeskytter fra Sahl sogn. Holstebro. Mus Ars 1969-70, 27-31. ... Samfundets udvikling skinner igennem på flere måder efter skolereformen i 1899.

Fortid og Nutid Bind XXVIII Hefte 1 1979 - DIS-Danmark

liv, der førtes. Eksempel: loppefælder - i elfenben - var nødvendigt toiletgarniture i første halvdel af 1700-årene. (s. 216). Senere kom det på mode at vaske sig!

Fortid og Nutid Bind XXVI Hefte 4 1976 - DIS-Danmark

Randers og at disse evt. er helt anderledes i Helsingør. Men hvis begge ... mode taler den autoriserede mode, som er vant til at herske fra modecentre som Paris ...

Fortid og Nutid Bind XXVI Hefte 3 1976 - DIS-Danmark

på cykel rundt i landet på jagt efter historiske kilder. Han drog ud for ... Han cykler stadigvæk! Til daglig er ... Ferritslev, nu Rolsted s., Åsum h. (Trap V, p. 254).

Fortid og Nutid Bind XXIX Hefte 4 1982 - DIS-Danmark

lokale initiativer, som: molerarbejderne på Mors, »Spritten« i Hobro og studiekredsarbejde i Pandrup. 6. Arbejdsmandens historie. Pjece udgivet af udvalget for ...

Fortid og Nutid Bind XXXIII Hefte 4 1986 - DIS-Danmark

fremme hjemlig produktion, ja så blev fajancen også en del af aktiviteterne i ... Nordby afdeling og Sønderho afdeling. - Lokal historisk Arkiv, Grindsted Bibliotek.

Fortid og Nutid Bind XXIX Hefte 3 1982 - DIS-Danmark

»Sagn er symboler for fællesskab«, siger Carsten Bre- genhøj.84 Er ... Hvem dræbte Germand Gladensvend, Skalk (1968:4), særlig s. 26. 88. Fem artikler over ...

Fortid og Nutid Bind XXXIII Hefte 2 1986 - DIS-Danmark

»Danske tinmærker« er en beskeden, men trods alt nydelig lille bog trykt på glittet papir, heftet og i handy lommeformat. De mange stempelfotogra fier er stort set ...

Fortid og Nutid Hefte 3 1991 - DIS-Danmark

Nybyggere i Kolding. (S. 39-47, ill.) [Erindringer 1950-1954]. Ervald, H. C. Et historisk genbrug. ... Tandslet sogn. - Sønderborg kommune: Lokal historisk Arkiv for ...

Fortid og Nutid Hefte 4 1998 - DIS-Danmark

Arkitekten P.V. Jensen Klints arkitektur er rodfæstet i nationalromantik ken. Hans hovedværk, Grundtvigskirken, indviedes i 1940 efter en plan lægnings- og ...

Fortid og Nutid Hefte 2 1992 - DIS-Danmark

Lolland-Falster, Møn og Bornholm er vi i denne periode også dårligt ... vet på langt de Heste billeder i perioden 1925-37. Situationerne på billederne vil mange ...

Fortid og Nutid Juli 1995 . hefte 2 - DIS-Danmark

stol, et kraftigt bælte, måske tilmed skrårem og naturligvis ... møde udstyret med kort jakke, bælte ... Eilstrup og Lindeberg: De så det ske (se note 10), 2, 1969, s.

Fortid og Nutid Bind XXV 5-6 1974 - DIS-Danmark

H. Nissen Aalling. 4 uger. Kulturhistorisk Museum, Randers. Engelske børnemalerier. 3 uger. Børnemalerier af Randers-børn (udført på museet i efterårsferien).

Fortid og Nutid Bind XXXVI 4 1989 - DIS-Danmark

hallen i Roskilde 1985. 41. Jvf. Chr. Matras: Caigeann og køkja. ... kalhistoriske Arkiv. - Nørhald Egnsarkiv. - Lo kalhistoriske Arkiv for Purhus Kommune. - Ro.

Fortid og Nutid Bind XXIX Hefte2 1981 - DIS-Danmark

nem en nutidig linse. For ikke særligt ... A. Tilly og Alice Kessler-Harris Davidoffs opfattelse af, at kvinder ... deres domme ændret til livsvarigt fængsel; men Ole ...

Fortid og Nutid 1926 6. bd 5.-8. hf - DIS-Danmark

om Brårup, om den gamle Præst Niels Glud i Jebjærg, om Thing- steder i Fjends Herred, om Kjæltringer o. s. v., alt fortalt på en såre festlig Måde; hyppigt bliver ...

Fortid og Nutid 1978. 27. bd. 3. hf 1 - DIS-Danmark

Ålborg og Roskilde samt Sydjysk Universi ... Aps. København ... Via kurér etableredes forbindelse med Stockholm, hvor der op rettedes en anden afdeling, der ...

Fortid og Nutid 1960. 21.bd. 1.hf - DIS-Danmark

til æstetiske opstillinger, som de særprægede lokaler på Kronborg Slot stil ler museet, krav ... mindst samlet sig om karetmageri og sadelmageri. Ud over den ...

Fortid og Nutid 1938. 12. bd. 3. - 4. hf - DIS-Danmark

5. feb 2020 ... da denne Ovn (Rygeovn, Røgeovn, Røgekammer, Tørreovn, Ka min)? Hvorledes var en saadan ... som et stavrimet Kvad, hvori Harald Hildetand før Braavalla- ... gense, Svendborg, Nyborg, Hjørring, Skagen, Nykøbing M., Aal.

Fortid og Nutid 1958. 20.bd. 3. hf - DIS-Danmark

samt et kridthus af Thomas Hansen Pop (mester 1702—29). Fra en svensk kollega har vi erhvervet et standur signeret I. C. Torbeck, Aalborg. Uret er fundet i en ...

Randers i Fortid og Nutid. - DIS-Danmark

Tider har haft langt større Udstrækning end i vore Dage.. 1 ældre ... 14 —. Du er knækket, du er svækket. Nu ved dine Hjerters Splid;. Gottorp, før din sikre Vold,. Danmarks ... neste Vejr, paa faa nær ikke funden andre i Haven end Haand-.

Fortid og Nutid 1968. 23.bd. 56.hf - DIS-Danmark

med sort-hvid film. Erfaringsmæssigt er ... ger, dokumenter og domme refereres i kronologisk rækkefølge. Erfaringen har ... forsvundne Næsbygård. Pzgftgere ...

Fortid og Nutid 1923. bd 4 hæfte 4-8 - DIS-Danmark

og Haraldsted, medens Ringsted tidligere havde været det. I Viger- ... I Jydstrup i Ringsted Hd., syd ... Stoletype fra Thomas Chippendales berømte Værksted.

Fortid og Nutid Juni 1994 - DIS-Danmark

firma, dels i en større tekstilvirksomhed. I. 1939 blev han ansat i N. Tørring, hvor han beskriver funktionærhierarkiet og ånden i et patriarkalsk ledet firma samt en ...

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Første Bind - DIS-Danmark

at tage det Gods udi Saltofte og den Gaard udi Melby, som ligger i Kjærum ... Selleberg sælges1); ogsaa det skjønne Christianslyst2) ved. Bogense sælges i ...

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Tredie Bind - DIS-Danmark

anledigede Oprettelsen af Vaabenfabrikken Brobyværk, der skete noget tidligere, end her angivet, ... Her er een sund Lufft; Regne-Vejret er her om. Sommeren ...

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Andet Bind - DIS-Danmark

er gandske simpelt denne: Proprietærkald bortgives ikke som de Kongelige blot ... selv i den aldeles indifferente Adresse-Avis undgaaer jeg det, naar jeg kan.

Fortid og nutid i Foulum og omegn - AU

Foulum og Formyre ligger i Tjele sogn, og Velds ligger i Ørum sogn. Og sog- nene Tjele og Ørum ligger begge i den ved kommunalreformen i 1970 oprettede.

FREMTID — NUTID — FORTID - Venø

1. sep 2010 ... præst Jørgen Anker Jørgensen, tidligere Venø, nu Ølstykke. ... I marts 2010 overtog Christian Kjær Venø campingplads. Straks be-.