Matematikk på hjemmebane 4. trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Matematikk på hjemmebane 4. trinn - Minskole.no- Relaterede dokumenter

Matematikk på hjemmebane 6. trinn - Minskole.no

Måleenhetene for volum. Når vi skal måle hvor mye noe rommer, bruker vi måleenhetene liter (l), desiliter (dl), centiliter (cl) eller milliliter (ml). 1 liter = 10 desiliter ...

Matematikk på hjemmebane 4. trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Matte på hjemmebane 4. trinn Måling av tid og lengde ... - Minskole.no

Matte på hjemmebane: Ideer til hvordan trene hjemme i viktige emner innen matematikkfaget ... Hvor mange mål vant dere med denne gangen i forhold til sist gang? ... Bevisstgjør barna på omtrentlig hvor mye en centimeter og en meter er.

Matte på hjemmebane 6. trinn Regning på kjøkkenet ... - Minskole.no

Erfaring viser at mange som sliter ... Når vi skal måle hvor mye noe rommer, bruker vi måleenhetene liter (l), desiliter (dl), centiliter (cl) eller milliliter (ml). 1 liter= ...

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2019/20 ... - Minskole.no

addisjon og subtraksjon. - multiplikasjon. Multi 4a bgrunnbok. Udir.no. Nettoppgaver www.gyldendal.no/. Multi. Grubliser. Multi 5a .kap 1. Undervisning klassevis.

Matematikk hjemme, alle trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Gjennomgående plan matematikk for 8.-10. trinn ved ... - Minskole.no

... 10. årstrinn? s. 17-18. Formler, ferdigheter og kunnskap som forutsettes kjent utenat på Del 1 av eksamen s. 19-20 ... Renteregning. ✓ Lån og renter. ✓ Valuta.

Årsplan matematikk 5. trinn Repetisjon av fjoråret og ... - Minskole.no

Oppgaver med kortstokk. - Heftet «Et ess i ermet». Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/multi- nettoppgaver. 35. Hele tall. - Jeg kan gi eks. og forklare.

engelsk 1.-10. trinn matematikk 1.-10. trinn norsk ... - Tromsø kommune

I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket. Det betyr å ...

5. trinn Uke 35 - Minskole.no

Matematikk. Fysisk. Engelsk. Kroppsøving. Sam/Nat. Lunsj. Langfri. 10.55-. 11.45 ... fregner. KRLE. Jeg forteller om kristendommens historie: -. Kristendommens ...

Matematikk - Minskole.no

parentes med pluss og minus foran. •. Kunne gange inn et tall med en parentes. •. Kunne sette inn tall i enkle formler og løse disse som utregning av areal og ...

boktips 6. og 7. trinn - Minskole.no

Gregor i Underlandet. 2013. Fantasy. 11 år gamle Gregor bor i en leiegård i. New York sammen med lillesøsteren. En dag forsvinner lillesøsteren i en åpning i.

Krle 2.trinn - Minskole.no

Samtale om religiøs praksis i hinduismen Se lærerveiledningen s. Page 3. Karl Johans Minne skole kunne. •Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner.

boktips – 2.trinn - Minskole.no

Morgenthaler, Anders. Dyrefabler; Hallo! Hvem slukket lyset? 2011. Humor. Fabler. Denne boka inneholder fire dyrefabler, blant annet om hva neshornbiller gjør ...

Ukeplan 2. trinn uke 49 - Minskole.no

Fargelegg eller sett kryss i togvognene når du har nådd målet. ØV muntlig ... Du har fått teksten på eget ark. ... våre lykter» og «En stjerne skinner i natt» også.

tysk 9. trinn - Minskole.no

Kan og forstår bruken av modale hjelpeverb og løst sammensatte verb. Vet alle gjenstandene. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse. Kan alfabetet.

Engelsk 2. trinn - Minskole.no

Finne transparente ord i myldrebildet. Muntlig kommunikasjon. • Forstå og bruke noen skoleord, ord for klesplagg, farger og frukt. • Kunne hilse og forstå og ...

UKEPLAN UKE 4 for 7. trinn - Minskole.no

Jeg kan lage forord, innholds- og kildeliste. Jeg kan bruke ordbok til å sjekke ... Fokusord: elektromagnet - dynamo/generator - spole. Globus side 118-120.

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn - Matematikk.org

hvor få farger de egentlig trenger for å fargelegge et kart dersom de landene som ligger rett ved siden av hverandre (naboland) ikke skal ha lik farge. Naboland er de landene ... De dyrene Olsen reiste hjem igjen til gården sin med hadde til ...

Begrepsforklaring matematikk - Minskole.no

er alltid mot den største mengden. Subtraksjon. Regnetegn - (minus) differanse. 5- 3 = 2-verdien av differansen sum. 5 3 = 8-verdien av summen første ledd.

Årsplan, matematikk - Minskole.no

Rabatt, Tilbud,. Renteregning,. Avbetaling ... fra formler, tekster og tabeller. Kan fremstille ... Kan bruke tallet i ulike beregninger der formel er oppgitt. 4. Kan finne ...

Årsplan matematikk - Minskole.no

1 og 2 https://campus.inkrement.no/90530. Salaby 5-7 - Kasparia. Multi 5-7 Kopiperm ... Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/multi- nettoppgaver. 4.

Fagplan Spansk 10. trinn - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 10. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 Faglærer: Margrethe ... Kunne lese et brev på spansk. Stille og svare på spørsmål om teksten. 49-51. 4.

Forslag til årsplan for 5. trinn - Minskole.no

bank, gyldendal. no/explore ... bank, gyldendal. no/explore ... work, know, us, their, down. 19–25. 7 UK,. Here We. Come! Setningsmønstre. The capital city of ...

Arbeidsuka - PRYO - for 10. trinn – uke 47/19 - Minskole.no

Søren Kristensen Bageri. 1. Dronningensgt. 65 http://soren.no/ ... Coop Mega Lund ... Kiwi Lund. 1. Torsgt. 32 https://kiwi.no/. Meny Rona. 1. Gamle Strømmevei 3 ... Frisør. Komponisten. 1. Kjøita 19 https://www.ledigtime.no/Komponisten/step1.

Årsplan i samfunnsfag for 3. trinn - Minskole.no

trinn > samfunnsfag > historie. > istiden og steinalderen. Mylder 2, s 108-121. Mylder 2 arbeidsbok. Gaia 3, side 44 - 65. 9. Barns rettigheter.

Begrepsforklaring Vår 2015 1.trinn - Minskole.no

Regnetegn: Pluss . Sum: 5 4. Verdien av summen: 9. Ledd (tall i en sum): 5 4 første ledd andre ledd. • Subtraksjon: 4- 2 = 2. Regnetegn: Minus -. Differanse:.

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2016 - Matematikk.org

1. Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2016. Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av ...

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2016 - Matematikk.org

Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ...

Lokal læreplan i Engelsk 5. Trinn - Minskole.no

Kan lese en kort beskrivelse av et dyr og, med støtte i hjelpeordene, finne fram til riktig dyr. - Kan oversette de personlige pronomenene fra norsk til engelsk.

Gjennomgående plan i tysk for 8.-10. trinn ved ... - Minskole.no

-Sanger. Høsttermin. 3-4 uker. Lektion 1: Wer bist du? Kompetansemål:1-8,18,19. Delmål: -presentere seg. -hilse. -fakta om Tyskland. -alfabetet. -spørreord.

Lokal læreplan i tysk 10. trinn - Minskole.no

Behersker bruken av presens perfektum. Vet forskjellen på svake og sterke verb, og behersker bøyningsmønster. Finner relevant info i ulike kilder om en berømt ...

Lokal læreplan – KRLE 6. trinn - Minskole.no

Du skal kunne beskrive kristne høytider og sentrale ritualer. Vurdering og egenvurdering: (VFL). Prosjekt i kombinasjon med samfunnsfag som skal fremføres i ...

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn - Minskole.no

NPENG05 2016. Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn. Oppgave 1. Oppgave 2. Page 2. NPENG05 ... NPENG05 2016. Oppgave 7. Oppgave 8. Page 5. NPENG05 ...

Lokal læreplan – Engelsk 7. trinn - Minskole.no

vite hvordan vi bruker apostrof i genitiv. - vite navnet på noen geometriske figurer på engelsk (billedkort). - skrive en ”persuasive text”, der du gir uttrykk for egne ...

Lokal læreplan – samfunnsfag 5. trinn - Minskole.no

forklare sammenhenger mellom natur-ressurser, næringer, bosetning og levemåte. Læringsmål. 1. Du skal kunne plassere elvene Eufrat, Tigris og Nilen på ...