kodeknekker'n - DuVerden

faktor, sum, sirkler og diagonaler. Tren på å løse problemløsingsoppgaver: http://www.matematikk.org/tekstnott/ · http://www.nrk.no/emne/mattenotter-1.6252886.

kodeknekker'n - DuVerden- Relaterede dokumenter

kodeknekker'n - DuVerden

faktor, sum, sirkler og diagonaler. Tren på å løse problemløsingsoppgaver: http://www.matematikk.org/tekstnott/ · http://www.nrk.no/emne/mattenotter-1.6252886.