Matematikk hjemme, alle trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Matematikk hjemme, alle trinn - Minskole.no- Relaterede dokumenter

Matematikk hjemme, alle trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Matematikk på hjemmebane 4. trinn - Minskole.no

www.matematikk.org – her er det flere muligheter. Geometri. Måling. Snakk med barnet om hvilken måleenhet det er lurt å bruke når. Hvor langt er det til byen?

Matematikk på hjemmebane 6. trinn - Minskole.no

Måleenhetene for volum. Når vi skal måle hvor mye noe rommer, bruker vi måleenhetene liter (l), desiliter (dl), centiliter (cl) eller milliliter (ml). 1 liter = 10 desiliter ...

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2019/20 ... - Minskole.no

addisjon og subtraksjon. - multiplikasjon. Multi 4a bgrunnbok. Udir.no. Nettoppgaver www.gyldendal.no/. Multi. Grubliser. Multi 5a .kap 1. Undervisning klassevis.

Gjennomgående plan matematikk for 8.-10. trinn ved ... - Minskole.no

... 10. årstrinn? s. 17-18. Formler, ferdigheter og kunnskap som forutsettes kjent utenat på Del 1 av eksamen s. 19-20 ... Renteregning. ✓ Lån og renter. ✓ Valuta.

Årsplan matematikk 5. trinn Repetisjon av fjoråret og ... - Minskole.no

Oppgaver med kortstokk. - Heftet «Et ess i ermet». Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/multi- nettoppgaver. 35. Hele tall. - Jeg kan gi eks. og forklare.

Sosial kompetanse alle trinn - Minskole.no

I en empatisk situasjon forstår den som har empati for en annen hvordan denne opplever en situasjon. Øvelse: Øvelse med empatikort i to grupper. Gruppene sitter ...

ÅRSPLAN SOSIAL KOMPETANSE FOR ALLE TRINN - Minskole.no

Når man respekterer at andre er uenig med en. Når man gjør ... som du selv likte å gjøre da du gikk på skolen og var like gammel som elevene dine, eller fortelle hva ... Hvordan er det i klasser hvor elevene «passer på» hverandre i stedet for å.

engelsk 1.-10. trinn matematikk 1.-10. trinn norsk ... - Tromsø kommune

I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Muntlige ferdigheter i engelsk er å kunne lytte, tale og samhandle ved å bruke det engelske språket. Det betyr å ...

5. trinn Uke 35 - Minskole.no

Matematikk. Fysisk. Engelsk. Kroppsøving. Sam/Nat. Lunsj. Langfri. 10.55-. 11.45 ... fregner. KRLE. Jeg forteller om kristendommens historie: -. Kristendommens ...

Matematikk - Minskole.no

parentes med pluss og minus foran. •. Kunne gange inn et tall med en parentes. •. Kunne sette inn tall i enkle formler og løse disse som utregning av areal og ...

boktips – 2.trinn - Minskole.no

Morgenthaler, Anders. Dyrefabler; Hallo! Hvem slukket lyset? 2011. Humor. Fabler. Denne boka inneholder fire dyrefabler, blant annet om hva neshornbiller gjør ...

Krle 2.trinn - Minskole.no

Samtale om religiøs praksis i hinduismen Se lærerveiledningen s. Page 3. Karl Johans Minne skole kunne. •Fortelle om en av hinduismens guder og gudinner.

Ukeplan 2. trinn uke 49 - Minskole.no

Fargelegg eller sett kryss i togvognene når du har nådd målet. ØV muntlig ... Du har fått teksten på eget ark. ... våre lykter» og «En stjerne skinner i natt» også.

boktips 6. og 7. trinn - Minskole.no

Gregor i Underlandet. 2013. Fantasy. 11 år gamle Gregor bor i en leiegård i. New York sammen med lillesøsteren. En dag forsvinner lillesøsteren i en åpning i.

Engelsk 2. trinn - Minskole.no

Finne transparente ord i myldrebildet. Muntlig kommunikasjon. • Forstå og bruke noen skoleord, ord for klesplagg, farger og frukt. • Kunne hilse og forstå og ...

tysk 9. trinn - Minskole.no

Kan og forstår bruken av modale hjelpeverb og løst sammensatte verb. Vet alle gjenstandene. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse. Kan alfabetet.

UKEPLAN UKE 4 for 7. trinn - Minskole.no

Jeg kan lage forord, innholds- og kildeliste. Jeg kan bruke ordbok til å sjekke ... Fokusord: elektromagnet - dynamo/generator - spole. Globus side 118-120.

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn - Matematikk.org

hvor få farger de egentlig trenger for å fargelegge et kart dersom de landene som ligger rett ved siden av hverandre (naboland) ikke skal ha lik farge. Naboland er de landene ... De dyrene Olsen reiste hjem igjen til gården sin med hadde til ...

Begrepsforklaring matematikk - Minskole.no

er alltid mot den største mengden. Subtraksjon. Regnetegn - (minus) differanse. 5- 3 = 2-verdien av differansen sum. 5 3 = 8-verdien av summen første ledd.

Årsplan matematikk - Minskole.no

1 og 2 https://campus.inkrement.no/90530. Salaby 5-7 - Kasparia. Multi 5-7 Kopiperm ... Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/multi- nettoppgaver. 4.

Årsplan, matematikk - Minskole.no

Rabatt, Tilbud,. Renteregning,. Avbetaling ... fra formler, tekster og tabeller. Kan fremstille ... Kan bruke tallet i ulike beregninger der formel er oppgitt. 4. Kan finne ...

Begrepsforklaring Vår 2015 1.trinn - Minskole.no

Regnetegn: Pluss . Sum: 5 4. Verdien av summen: 9. Ledd (tall i en sum): 5 4 første ledd andre ledd. • Subtraksjon: 4- 2 = 2. Regnetegn: Minus -. Differanse:.

Arbeidsuka - PRYO - for 10. trinn – uke 47/19 - Minskole.no

Søren Kristensen Bageri. 1. Dronningensgt. 65 http://soren.no/ ... Coop Mega Lund ... Kiwi Lund. 1. Torsgt. 32 https://kiwi.no/. Meny Rona. 1. Gamle Strømmevei 3 ... Frisør. Komponisten. 1. Kjøita 19 https://www.ledigtime.no/Komponisten/step1.

Forslag til årsplan for 5. trinn - Minskole.no

bank, gyldendal. no/explore ... bank, gyldendal. no/explore ... work, know, us, their, down. 19–25. 7 UK,. Here We. Come! Setningsmønstre. The capital city of ...

Årsplan i samfunnsfag for 3. trinn - Minskole.no

trinn > samfunnsfag > historie. > istiden og steinalderen. Mylder 2, s 108-121. Mylder 2 arbeidsbok. Gaia 3, side 44 - 65. 9. Barns rettigheter.

Fagplan Spansk 10. trinn - Minskole.no

LÆREPLAN SPANSK 10. trinn. SKOLEÅRET 2018/2019 Faglærer: Margrethe ... Kunne lese et brev på spansk. Stille og svare på spørsmål om teksten. 49-51. 4.

Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2016 - Matematikk.org

1. Matematisk julekalender for 5.-7. trinn, 2016. Årets julekalender for 5.-7. trinn består av enten de første 9 eller alle 12 oppgavene som kan løses uavhengig av ...

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2016 - Matematikk.org

Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav ...

Gjennomgående plan engelsk for 8.-10. trinn ved ... - Minskole.no

Gjennomgående plan engelsk for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole. Side 2. Innholdsfortegnelse: s. 2. Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn.

Lokal læreplan i spansk 10. trinn - Minskole.no

Eleven forstår og kan bruke diftongering av verb samt bøying av verb i futurum i egne setninger. Page 4. Vurderingskriterier. Middels grad av måloppnåelse.

Lokal læreplan i Engelsk , 3. trinn - Minskole.no

Jeg kan delta i framføring av engelske rim/ regler og sanger. Jeg kan bruke navnet på fem nye frukter og bær. Jeg kan bruke flertalls-s når jeg snakker om ...

Årsplan kunst og håndverk 6. trinn - Minskole.no

bruke egenskygge og slagskygge i tegning. DESIGN: lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av.

Lokal læreplan – KRLE 6. trinn - Minskole.no

Du skal kunne beskrive kristne høytider og sentrale ritualer. Vurdering og egenvurdering: (VFL). Prosjekt i kombinasjon med samfunnsfag som skal fremføres i ...

Lokal læreplan i engelsk 1. trinn - Minskole.no

lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger. - lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk. Læringsmål.

FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK – 6. trinn - Minskole.no

bruke egenskygge og slagskygge i tegning. • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer ...