på kanten af et nyt paradigme - Roskilde Universitets forskningsportal

Cisco, Netflix og Tesla (Eesley og Miller 2012). Berkeley har som delvist ... 38 Til historien hører også, at Wozniaks kontrakt med HP betød, at opfindelser skabt, mens. Wozniak arbejde fuldtids på ... Bauwens, Michel and Nicolas Mendoza and.

på kanten af et nyt paradigme - Roskilde Universitets forskningsportal- Relaterede dokumenter

på kanten af et nyt paradigme - Roskilde Universitets forskningsportal

Cisco, Netflix og Tesla (Eesley og Miller 2012). Berkeley har som delvist ... 38 Til historien hører også, at Wozniaks kontrakt med HP betød, at opfindelser skabt, mens. Wozniak arbejde fuldtids på ... Bauwens, Michel and Nicolas Mendoza and.

juli 2018 roskilde universitet - Roskilde Universitets forskningsportal

Dokumentet består af generelle retningslinjer for, hvornår der bør ... Når der tales om forskning og evidens er det ofte måling og statistik, der hentydes ... skid om fødsler, fordi de tror at når man er 10 centimeter, så føder man, men man ... godt lide hende den andengangsfødende der bare kommer ind og lægger et barn, som.

Roskilde University - Roskilde Universitets forskningsportal

I 1620'erne begyndte den lærde Ole W orm at indsamle genstande til sit ... værker, i Bering Liisbergs bog Kunstkammeret fra 1897 og i Schepelerns ... Det går som en rød tråd gennem kataloget, at genstandene ikke blot beskrives for at.

Fyr den af - Roskilde Universitets forskningsportal

Aus der Analyse können wir schließen, dass Peter Falktoft mit einigen der ... transskribering af fokusgruppeinterviewet er der taget højde for blandt andet ...

phd - Roskilde Universitets forskningsportal

frivillige sektor leverer (Wilson & Musick 1997). Netop den tilgang har vist sig at være særlig frugt ar i adskillige empiriske studier (f.eks. Frid erg Henrik- sen et al.

Ph - Roskilde Universitets forskningsportal

Poulsen, Kjeld B., Kai Drewes, Sisse Grøn, Peter T. Petersen & Elsa Bach (2004):. Reflektioner over interventioner. Erfaringer fra over 200 interventioner ...

Fodbold som - Roskilde Universitets forskningsportal

DAI gennemførte herefter fodboldturneringer sideløbende med DBU, og den sociale konflikt blev således eksporteret ud af DBU's organisatoriske rammer ...

Klimaforandringerne - Roskilde Universitets forskningsportal

Faktisk er CO2-udledningen for en pescetar ikke så forskellig fra vegetarens CO2-udledning. I. England udleder en "fish-eater", som må antages at være en ...

tid til teknologi - Roskilde Universitets forskningsportal

Ifølge David Nye rummer teknologisk determinisme den overbevisning, at teknologien styrer den retning som samfundet udvikler sig i. Teknologiske fremskridt ...

Olsen - Roskilde Universitets forskningsportal

af spillesteder i København, hvor jeg ikke er interesseret i at konkurrere med andre. ... Figur 14: Bartof Cafe på Frederiksberg, København, maj 2014. Eget foto.

steno_phd - Roskilde Universitets forskningsportal

efter folkeskolen og som den bedste adgangsbillet til videregående uddannel- ... har berørt i det indledende afsnit, er uddannelsesforskning vævet ind i en ... fortæller, at programmet Luksusfælden, som hun har deltaget i, har lovet at hjælpe ...

Verkstan - Roskilde Universitets forskningsportal

10 Jun 2019 ... From March to May we followed the work of Jesper Koefoed-Melson, ... to be headed up by a group of tenants, LOK 51, but as they did not.

imfufa 454 - Roskilde Universitets forskningsportal

Vi angiver en vilkårlig drejning ved en akse og en drejningsvinkel. Denne ... som fremkommer ved først at dreje 90◦ om y-aksen og dernæst 90◦ om x-aksen.

Lene fin 1 - Roskilde Universitets forskningsportal

er tekster, der produceres i ”den lille verden”, hvor relationer og positioner mellem aktørerne er kendte. De organisatoriske teksttyper knytter sig til ”den.

OL rettelse 2 pdf.pdf - Roskilde Universitets forskningsportal

De olympiske lege er delt op i hhv. et sommer OL og et vinter OL. ... Mexico City 1968,München 1972, Montréal 1976,Moskva 1980, Los Angeles 1984,.

Historiografi - Roskilde Universitets forskningsportal

Kirsten& Thisted,& lektor& i& minoritetsstudier& ved& Københavns& ... 7 Thisted, K. 2014 ... muligt%at%købe%et%sæt%færdigsyet%herretøj%paa%Grønland ...

Speciale - Roskilde Universitets forskningsportal

Den lalleglade brigade er en duo bestående af Sisse Gram de Fries og Sofie Jo. Kaufmanas. Specialklassen består er tre mænd: Kasper Le Fevre, Kasper D.

Kvantemekanik - Roskilde Universitets forskningsportal

8. apr 2013 ... (ibid: 55). Det vil sige, at når kausalitetsidealet må opgives, er komplementaritetsprincippet det mest rationelle at 'sætte i stedet', ifølge Bohr.

Jeg ved min krop er god nok - Roskilde Universitets forskningsportal

krop, børn og sundhed, og dernæst den eksisterende forskning i kroppen i børns levede liv. ... Alima skelner altså mellem en indvendig og en udvendig krop, hvor det ind- vendige egentlig ... For mig, som altid fryser, var det overraskende, at ...

Gruppe_1___Velfardsstat - Roskilde Universitets forskningsportal

Steincke forfægter det syn, at der i næsten alle mennesker, til trods for at de skulle befinde sig i den ulyksalige situation at behøve offentlig forsørgelse, findes en ...

imfufa 458 - Roskilde Universitets forskningsportal

30. mar 2007 ... 1a Modellér hvor langt fremme ad vejen der skal være fri bane for at ... Således er opgave 1a formuleret med tanke på at være ... Matematrix 9,.

CSS Rapport 3 - Roskilde Universitets forskningsportal

kursusejendomme, turistfart/anden landtransport, passager- fart/rederivirksomhed, charterselskaber, lystbådehavne og feriehusudlejning. Alle de adspurgte ...

KAPITEL 9 - Roskilde Universitets forskningsportal

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med ... sig på et engelsk studie 'The Whole Demonstrator Programme' (WSD) ... ser ud til at gøre samtalen nemmere for Søren og mindre pinlig. ... a max 20 min.

Aarsberetning_2013 - Roskilde Universitets forskningsportal

Jeg ser meget frem til det løft Studenterhuset kan give til studiemiljøet på RUC, og den platform huset kan være i mødet med andre studerende fra området – og ...

Projekt_Rapport - Roskilde Universitets forskningsportal

4.3 HIC billedgenkendelse program. 28. 4.3.1 HIC- ... implementeret på nationalt plan ved 2020 (TV2, Ekstrem overvågning i Kina, 2018)​. På grund af større ...

imfufa 460 - Roskilde Universitets forskningsportal

i 1863 af en preussisk officer ved navn Kasiski, og metoden er i dag bedst ... som et produkt af primtal, så den næste åbenlyse test er da for et givet heltal n at ... afdeling kendt som lidt af en 'nøddeknækker', og når hans kollegaer havde.

endeligt_projekt - Roskilde Universitets forskningsportal

Niss (Ed.): Proceedings of Regular Lectures at ICME-10, Copenhagen . ... På figur 1 ses en regulær ottekant med sidelængden 1, som er indlagt i et ...

Forord - Roskilde Universitets forskningsportal

31. maj 2012 ... produktionsområde, og virksomhedens afsætningskurve er således lig med samfundets efterspørgselskurve. Den rene monopolistiske ...

379400 - Roskilde Universitets forskningsportal

dag Aften og spiller Sjavs i en Beværtning og bruger henved et Par Kroner, end I afser 50 Øre til. Fagforeningen for at sikre Eder selv og Eders Familje”.

albertslund syd - Roskilde Universitets forskningsportal

95. 7.1 Valg af case. 95. 7.2 Indsamling af empiri. 95. 7.3 Kirsten Simonsen. 96. 7.4 Henri Lefebvre. 96. 7.5 Visioner i Albertslund Syd. 97. 7.6 Fingerplanen 97.

1_projektet - Roskilde Universitets forskningsportal

opvækst og social pædagogisk arbejde på et børnehjem. ... fortalt historier om drengene fra Godhavn, hørt Lisbeth Zornigs fortællinger om udsatte børn i dagens ...

Hjemfølelse - Roskilde Universitets forskningsportal

5. maj 2013 ... 'kei', som antyder at 'ligge ned', 'en seng' eller 'en briks' (eng: couch). Ordet 'kei' ... Der var sådan en Ikea-futon, en slå-op ... ”Øh. Jamen det var der, da jeg havde boet… eller havde været væk halvanden uge. Vil jeg tro. ... mands præmisser, hvorfor hun ikke føler sig hjemme til trods for alle mulige forsøg.

Konkurrencestaten - Roskilde Universitets forskningsportal

Ove K. Pedersen, tidligere professor ved instituttet for ledelse, politik og ... tive handlen” samt Ove K. Pedersens to værker ”Konkurrencestaten” (2011) og ”Reaktionens tid – ... som blev introduceret i Danmark af professor Ove Kaj Pedersen,.

Gr-0417_net - Roskilde Universitets forskningsportal

selv deltog i, sagde Martin Henriksen,. Dansk Folkeparti, at ... Anke Spoorendonk (Tyskland). Læs ... tetet for Ryslinge/Ringe. ... Forsamlingshus Fanøvej 1, 4060.

Forskningsnotat 1 - Roskilde Universitets forskningsportal

Da værdier kom på tale. Max Weber (1864-1920) var en tysk økonom og sociolog, der i værket Den protestantiske etik og kapitalismens ånd udviklede en teori ...

Algoritmehandel - Roskilde Universitets forskningsportal

2 http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx?letter= - 29-05-2016.