Klima- og miljø- regnskab Region Nordjylland - Danmarks ...

6. sep 2018 ... Klimaregnskab for Region Nordjylland som samlet virksomhed 17. 2.2 ... proces, som dækker mere specifikt over persontransport med taxa og ...

Klima- og miljø- regnskab Region Nordjylland - Danmarks ...- Relaterede dokumenter

Klima- og miljø- regnskab Region Nordjylland - Danmarks ...

6. sep 2018 ... Klimaregnskab for Region Nordjylland som samlet virksomhed 17. 2.2 ... proces, som dækker mere specifikt over persontransport med taxa og ...

herning er grønt regnskab 2017 - Natur, miljø og klima i Herning ...

18. KLIMA. CO2-udledning fra Herning Kommune som geografisk område. 22 ... 81. 76. 68. Elvarme. 14. 14. 14. 17. Individuelle varmepumper. 3. 20. 20. 24 ... Bus. 1.186. 1.186. 1.186. 1.311. 1.066. 1.044. 1.048. 1.078. 1.088. 1.034. 1.018.

Klima og miljø – Digte (opdateret d. 11/2 2019) Klima og miljø er ...

11. feb 2019 ... Vi er her af Liv Sejrbo Lidegaard. Gyldendal, 2018. 87 sider. Igennem Europa bevæger digteren (f. 1986) sig sansende i fragmentariske ...

Årsberetning 2018 - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

7. mar 2019 ... Studieansvarlig overlæge/klinisk lektor ... Kardiologisk afsnit som læge i kombinationsstil- ... med Tina Horsted, som er indehaver af en.

Social ulighed i sundhed i Nordjylland - Region Nordjylland

9220 Aalborg Ø. Telefon 96 35 10 00. Udarbejdet af. Kvalitetskontoret. Sundhed og Sammenhæng. Layout: PRinfo Aalborg. Tryk: Vester Kopi. INDHOLD.

Projektbeskrivelse - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

28. jun 2018 ... teste produktet hos patienter og borgere, inden det sættes i produktion, så det der- med kan tilpasses efter deres ønsker. Figur 12.1 – Energitæt ...

Fødslen - Regionshospital Nordjylland - Region Nordjylland

20. apr 2016 ... blive hjemme, og hvad du skal være opmærksom på. Får du ikke spontane ... hjertelyd, kan man hjælpe ved at lægge et klip i mel- lemkødet.

Lastbiltransport, klima og miljø - transportweb.dk

tioner i luften, hvor der dannes andre luftforurenende stoffer. HC (kulbrinte) ... Langt de fleste lastbiler kører i dag på støjsvage dæk. For folk, der ... end en lastbil.

Kvæg og Klima - Miljø- og Fødevareministeriet

gennemsnit 75%, og som det ses for bedrift 99999 som ikke har noget salg af ... Som det også fremgår af Tabel 2, er produktionen af smørsyre normalt mindre ...

Det Maritime Nordjylland - Region Nordjylland

HubNorth. 102. Olie Gas Danmark. 11. Maritime Network Frederikshavn. 50. Hanstholm Service Netværk. 19. Service Team Skagen. 41. Hirtshals Servicegroup.

Mobilitet i Nordjylland - Region Nordjylland

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har siden 2007 samarbejdet om ... Det betyder, at der sker sammenbrud i trafikken, at frekvensen af uheld i ...

turismen i nordjylland - Region Nordjylland

Tilsvarende fylder de små campingpladser kun 1 pct. af overnatninger på campingpladser i. Nordjylland og 2 pct. i resten af landet uden for Hovedstaden.

Tilskud til naturplejeprojekter - Natur, miljø og klima i Herning ...

eller på natur.herning.dk/naturpleje ... Tilgodeser ansvarsarterne i Herning Kommune. •. Skaber ny natur. Tilskud ... vandsalamander), søer samt put & take søer.

Vandløbsprojekter - Natur, miljø og klima i Herning Kommune

Dunnekær Bæk før vandstandshævning – ok- keslam prægede ... vandstanden i vandløbene omkring Kibæk. ... lægge regnvandsbassiner i Kibæk. De første.

Hvordan brødføder vi verdens voksende befolkning på en klima-, miljø

1. okt 2011 ... Pisk eller gulerod – politisk regulering eller oplysning? s. 3 s. 4 s. 6 s. 8 s. 9 ... kød, eller fremme kost med mindre kød i den offent- lige bespisning. ... ”Kød med omtanke” er målrettet samfundsfag (A og B niveau) og geografi (B.

Løvbakke Dyrehave - Natur, miljø og klima i Herning Kommune

13. dec 2013 ... NOGLE DÅDYR BLIVER SKUDT. Naturen i Løvbakke Dyrehave kan give føde til op til. 50 dådyr året rundt. Hvis der kommer, flere inden for.

Genbrug og affald - Natur, miljø og klima i Herning Kommune

Det var bl.a. oplæsningsbøger og pixibøger, der fortæller historien om Reno Dyret. Pædagoger og lærere modtog også en bog med ”skraldiade inspira- tioner” ...

Præstbjerg Naturcenter - Natur, miljø og klima i Herning Kommune

KørevejledNiNg: PRÆSTBJERG. NATURCENTER, KLEJNSTRUPVEJ. 2,. 7550 SØRVAD, ligger mellem Tihøje og Vind. Fra rute 11, mellem Ørnhøj og Nr. Felding ...

Dansk tilpasning til et ændret klima - DCE - Nationalt Center for Miljø ...

Forskydningen af klimazonerne mod polerne vil antagelig give. Danmark et behageligere klima i forhold til de nuværende feriemål i middelhavsområdet.

Miljø, bæredygtighed, klima og energirigtig kørsel - Mærsk Nielsen HR

TungVognsSpecialisten.dk/masterdriver-netværk.html. Løbende opfølgning og ledelsesfokus. Uanset om virksomhedernes chauffører deltager i formel ekstern ...

Turisme, natur og miljø i Nordjylland - VBN - AAU

Hva ønsker turistene i Nordjylland å oppleve og hvilken rolle spiller natur og miljø i denne ... 27 Nederlendere kommer ofte med kano på taket, og i villmarkstøy.

Region Nordjylland Region Midtjylland Region ... - MedCom

[email protected] Sundhedsdirektør Jens Elkjær, 76631340, [email protected] Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen,. 57875030, [email protected]

Region Nordjylland 2016 - Business Region North Denmark

Hjørring. Jammerbugt. Læsø. Mariagerfjord. Morsø. Rebild. Thisted. V. Himmerland. Aalborg ... Læsø er ikke vist i figuren, da tallene ... Sommerhus. Vandrehjem.

Alkoholisk leversygdom i Region Midtjylland og Region Nordjylland ...

Alkoholisk leversygdom omfatter tre sygdomme: alkoholisk steato- se (fedtlever) ... Figur 16: Incidensrate af levercirrose—på alkoholisk eller andet grundlag—.

Region Nordjylland Lægevagten: 70 150 300 Region Midtjylland ...

Region Midtjylland. Lægevagten: 70 11 31 31. Region Syddanmark. Lægevagten: 70 11 07 07. Region Hovedstaden. Akuttelefon: 1813. Region Sjælland.

Region Nordjyllands Personalepolitikker - Region Nordjylland

Det er de nøgleord, der kendetegner Region Nordjylland som en arbejdsplads I TOP. ... vikling, der sker med henblik på opgaveløsningen. Deltid/fuld tid:.

Danmarks klima 1999 - DMI

Beskrivelserne af vejret i 2000 er på siderne 82-83 suppleret med en oversigt over udviklingen i ... 24310 Videbæk (n) ... Døgn med skyet vejr (skydække > 80%).

Klima- og miljøregnskab 2015 - Danmarks Naturfredningsforening

26. maj 2015 ... Specialsektoren. 2007 Højbjerghus, Støvring. 1.271. 1.271. 1.063. 0. 110. 0. 12.104. 0. 26. 5. 0. 0. 31. 25. Specialsektoren. 2007 Nordens Allé.

Klima og Energi 2016 - Danmarks Naturfredningsforening

Cykelstien fra mellem Tandslet og Mommark blev indviet juni. 2016. Der er etableret ... mere borgere om genbrug og reduktion af affaldsmængder. Der vil være ...

Invitation til klima workshop Danmarks Fiskeriforening PO og ...

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO holder workshop om initiativer, der kan reducere drivhusgasudviklingen fra dansk fiskeri. Baggrunden ...

Naturpolitik for Herning Kommune - Natur, miljø og klima i Herning ...

Herning Kommune har haft en naturpolitik siden 2008, og det har skabt ... punktet i formidlingen er hjemmesiden www.herning.dk, hvor intentionen er et ...

Teknisk rapport 12-01 Danmarks klima 2011 med Tórshavn ... - DMI

Danmark ligger i vestenvindsbæltet, som er karakteriseret af fronter og lavtryk og omskifteligt vejr. Samtidig bor vi på kanten af det europæiske kontinent, hvor der ...

Teknisk rapport 11-01 Danmarks klima 2010 med Tórshavn ... - DMI

... enkelte døgns samlede nedbør. I Danmark er nedbøren aflæst kl. 8 hver morgen dansk tid, uafhængig af sommer- eller vintertid, og dækker 24 timer bagud.

Teknisk rapport 09-01 Danmarks klima 2008 med Tórshavn ... - DMI

Denne rapport beskriver vejret og klimaet igennem 2008 i Danmark, i Tórshavn på Færøerne og i. Nuuk, Grønland. Tidsserier af temperatur, nedbør og sol er ...

Teknisk rapport 06-01 Danmarks klima 2005 med Tórshavn ... - DMI

Denne rapport beskriver vejret og klimaet igennem 2005 i Danmark, i Tórshavn på Færøerne og i. Nuuk, Grønland. Årlige tal af temperatur, nedbør og sol er ...

CO2-regnskab 2014, og Klimaplan - Danmarks ...

Borgernes Hus skift fra olie til varmepumpe i 2012. • Baunebjerg ... Børnehaven Veng udskiftet elradiator til varmepumpe i 2014, men har iøvrigt stadig olie. 0,00.